а

BPRI

На позив Омбудсмана Републике Македоније заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду регионалне конференције посвећене проблемима етничке дискриминације. Највише речи је било о антидискримнационим политикама и поступањима омбудсмана и антидискриманторних тела у региону.

Дискриминација Рома и висока етничка дистанца према Ромима су проблеми држава западног Балкана, а често и органи јавне власти не поштују људска права грађана ромске националности и поступају дискриминаторно. Улога омбудсмана и антидискриманторних тела је због тога изузетно значајна јер поред поступања по притужбама грађана којима се указује на дискриминацију, они би требало да делују превентивно и да активно доприносе сузбијању сваког облика дискриминације.

 

Документа:

Romski jezikНационални савет ромске националне мањине, као носилац права на самоуправу у области културне аутономије, у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права Владе Републике Србије и Мисијом ОЕБС-а у Србији, организовао је конференцију на тему „Стандардизација ромског језика“ у Палати Србије у Београду, на којој су присуствовали и представници Заштитника грађана.

На конференцији су учествовали стручњаци и познаваоци ромског језика из земље и региона који су истакли значај стандардизације ромског језика у циљу очувања идентитета, као и увођења ромског језика са елементима националне културе у наставу.

 

OpstinaPresevo

Канцеларија за младе општине Прешево и локална невладина организација „Генератор“ препознајући неке од проблема општина на југу Србије, спроводе пројекат у вези са остваривањем и унапређењем права припадника националних мањина и рањивих група. Састанку који су организовали ради укључивања представника институција у активности пројекта, присуствовале су и представнице стручне службе Заштитника грађана.

У вези са остваривањем права на службену употребу албанског језика и писма, одржан је и састанак са представницима општинске управе Прешево на ком је истакнуто да је обавеза општине да обезбеди да се право на службену употребу језика и писма остварује доследно и у складу са законом.

 

bnc 

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић присуствовао је свечаности организованој поводом десетогодишњице рада Националног савета бошњачке националне мањине. О раду и достигнућима ове мањинске самоуправе говорили су њен председник господин Есад Џуџевић, господин Мухедин Фијуљанин, али и председници националних савета Албанаца и Бугара у Србији.

 

DSCF5772

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о остваривању и заштити права националних мањина у Србији на обуци на којој су учествовали Покрајински омбудсман АП Војводина госпођа Анико Мушкиња Хајнрих, њени сарадници и заштитници грађана из Бачке Тополе, Београда, Бечеја, Зрењанина, Краљева, Крушевца, Ниша и Панчева. Семинар је организовала Мисија ОСЦЕ у Србији настојећи да унапреди рад локаних заштитника грађана.

Уставом Републике Србије успостављени су стандарди заштите права националних мањина примерени природи мултикултурализма држави, али прописи којима је уставне гаранције требало утемељити у правни и друштвени живот нису то учинили на начин који омогућава интеграцију, активно учешчће и пуно остваривање права грађана припадника националних мањина. Остваривање права националних мањина се не остварује у управним органима или у централизованим мањинским самоуправама већ у местима у којима они живе и желе и имају право да одлучују о томе на који начин ће штити и очувати своје језички, културни и етнички идентитет. Постојећим прописима није омогућено да се у локалним самоуправама несметано остварују призната права националних мањина и због тога поједини градови и општине одбијају да уведу језик националне мањине у равноправни службену употребу, да финансирају, у складу са законом, рад националних савета националних мањина или да спроведу друге прописане обавезе. Такве локалне самоуправе занемарују своју Законом о локалној самоуправи прописану обавезу да се старају о остваривању и заштити људских и мањинских права.

Заштитници грађана у локалним самоуправама имају тежак задатак да прате и проверавају одлуке и поступања органа локалних самоуправа која се односе на заштиту права националних мањина, а њихов положај је још тежи уколико доносиоци одлука у локалним самоуправама одлучују о овим питањима на основу произвољних одлука, оптерећени предрасудама и негативним историјским памћењем.