а

Министарство рада запошљавања и социјалне политике и Министарство унутрашњих послова, ни након двадесет месеци од усвајања Закона о пребивалишту и боравишту грађана, нису уредила и успоставила ефикасан поступак пријаве пребивалишта лица на адреси центра за социјални рад, у случајевима када не може да се пријави ни по ком другом законом утврђеном основу, каже се у Мишљењу Заштитника грађана.

Мишљење Заштитника грађана

nsavet slovaka v2Национални савет словачке националне мањине у Србији обележио је десету годишњицу оснивања и рада свечаном седницом на којој су уручене награде и признања заслужним појединцима и институцијама. Председница словачког националног савета Ана Томанова Маканова уручила је Заштитнику грађана бронзану плакету Националног савета словачке националне мањине у Србији за изузетан допринос у раду.

Добитник златне плакете Националног савета словачке националне мањине у Србији је Влада АП Војводине. Сребрна плакета уручена је Министарству културе и информисања, Министарству за образовање, науку и технолошки развој, Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице, Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање, Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Канцеларији за људска и мањинска права и Уреду за Словаке који живе у иностранству при Влади Словачке Републике.

PracenjePreporuka

Остваривање и заштита права „рањивих“ група, посебно Рома и особа са инвалидитетом, у локалним самоуправама није обезбеђено, а непоштовање прописа и обавезе органа јавне власти да се старају о томе додатно погоршава положај ових грађана. У извештају невладине организације „Праxис“ истакнуто је да би се доследним спровођењем препорука Заштитника грађана стање значајно унапредило. Учествујући у разговору на округлим столовима које је „Праxис“ организовао у Краљеву и Бујановцу, заменик Заштитника грађана је указао на проблеме у вези са доследном применом закона, посебно када у пракси треба применити мере „позитивне дискриминације“. Карактеристични су примери поступања појединих филијала Републичког фонда здравственог осигурања које поступају супротно Закону о здравственом осигурању када је реч о остваривању права на обавезно здравствено осигурање лица ромске националности која немају пребивалиште или боравиште и неоправдано дуг период прилагођавања надлежних органа за примену прописа којима је уређена пријава пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

Sabac

Представљајући резултате рада Заштитника грађана на Регионалној конференцији „Анализа постигнутих промена у ромској заједници од 2005. до 2013. године“ у Шапцу, заменик Заштитника грађана др Горан Башић истакао је да је неопходно јачати прекограничну сарадњу у циљу прикупљања информација и искустава других земаља у интеграцији Рома, као и то да је државна стратегија постигла одређени напредак који не би требало да буде повод за уљуљкивање у успесима него разлог за преиспитивање постигнутог, истицање добрих пракси и отклањање пропуста.

Поред представника Заштитника грађана, у раду конференције учествовали су представници министарстава, Канцеларије за људска и мањинска права, Националног савета Рома и невладиних организација из Србије и Босне и Херцеговине.

ustavni sud

Поводом више иницијатива за покретање поступка за оцену уставности појединих одредби Закона о националним саветима националних мањина, у Уставном суду је одржана јавна расправа о питањима од интереса за одлучивање у овом предмету. У јавној расправи је осим представника иницијатора, надлежних државних органа и правних стручњака, учествовао и Заштитник грађана.