а

Представници стручне службе Заштитника грађана присуствовали су међународној конференцији о питању азила и реадмисије у Србији, чији је домаћин у Палати Србије била невладина организација „Група 484“ из Београда. Представници Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, мисије ОЕБС-а на Косову, као и бројних невладиних организација из земље и окружења, дали су свој допринос осветљавању озбиљних проблема који прате ове процесе и заједнички закључили да се мора више радити на информисаности грађана и обезбеђивању бољих услова за смештај тражилаца азила.

31. децембар 2012.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА УТВРДИО ПРОПУСТЕ У РАДУ УПРАВЕ ЦАРИНЕ

Министарство финансија и привреде, Управа царина, није у складу са позитивним прописима донело закључак поводом пријаве притужиоца на конкурс, а затим је пропустило да одговори притужиоцу на допис у коме је изнео примедбе на спровођење конкурса, утврдио је Заштитник грађана.

Документ: Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

24. децембар 2012.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ОДЛУЧУЈЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Неодлучивањем у законом прописаном року Министарство правде и државне управе отежава грађанима да благовремено и ефикасно остварују своја права – утврдио је Заштитник грађана.

Документ: Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

24. децембар 2012.

ПРЕПОРУКА ГРАДСКОЈ УПРАВИ У НОВОМ ПАЗАРУ У ВЕЗИ СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ УСЛОВА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА

Romsko naselje Blazevo

Градска управа града Новог Пазара начинила је пропуст јер ни тринеаст година након доласка интерно расељених Рома са Косова и Метохије на територију града у насеље „Блажево“ није предузела мере како би обезбедила услове за њихову друштвену интеграцију, утврдио је Заштитник грађана у препоруци упућеној Градској управи.

Документ:Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

22. децембар 2012.

НАСТАВА НА БОСАНСКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ПРИПАДНИКЕ БОШЊАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

nastava na bosanskom jeziku

У просторијама Националног савета бошњачке националне мањине одржан је Семинар о припремној настави на босанском језику у васпитно-образовним установама у Новом Пазару, Пријепољу, Сјеници и Тутину за директоре, педагоге и наставнике који ће у првом и петом разреду основне школе и првом разреду гимназије, као и у предшколским установама од другог полугодишта школске 2012/2013. године, почети са извођењем припремне наставе на босанском језику. План увођења босанског језика у образовним установама у овим локалним самоуправама представили су Мухедин Фијуљанин, државни секретар у Министарству просвете науке и технолошког развоја и Весна Фила, помоћница министра. О значају овог пројекта говорили су председник Националног савета бошњачке националне мањине Есад Џуџевић и чланови Муратка Фетаховић и Елијас Реброња. Семинару су присуствовали представници Стручне службе Заштитника грађана.

 

21. децембар 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЈАГОДИНЕ НИЈЕ ПОСТУПИЛА ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА ЧИМЕ ЈЕ ОТЕЖАЛА  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГРАЂАНА И НАРУШИЛА ПРИНЦИП ДОБРЕ УПРАВЕ

Неодлучивањем у законом прописаном року Градска управа града Јагодине је проузроковала повреду права грађана, и повреду принципа добре управе. Заштитник грађана је, Градској управи града Јагодине, упутио препоруку којом захтева од овог органа да у складу са својим утврђеним надлежностима, сагласно члану 232. став 2. Закона о општем управном поступку без одлагања поступи по решењима Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и донесе нове, на закону засноване одлуке.

Препорука

 

14. децембар 2012.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ПОСЕТИ  ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

У оквиру редовних активности представници Одељења за права националних мањина су 14. децембра 2012. године обавили радну посету Националном савету албанске националне мањине. Представници Националног савета указали су да проблем финансирања отежава вршење надлежности Савета у најбољем интересу грађана. Такође, указано је на проблем остваривања права на образовање обзиром да још увек нису преведени и одшатмпане сви уџбеници за основну школу.

Због више притужби на рад Центра за социјални рад општине Бујановац, обављена је контролна посета Центру како би се утврдила основаност навода из притужби. Представници Одељења су, након обављеног разговора са директором и социјалним радником Центра и извршеног увида у документацију која им је предочена, указали на неопходност  ажурног решавања захтева који се упућују Центру, поготову захтева за одређивање личног имена деци и помоћ око уписа у матичне књиге.

 

14. децембар 2012.

УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Спровођење препорука Заштитника грађана и успостављање сарадње, био је повод да се у просторијама Заштитника грађана одржи састанак заменика Заштитника грађана др Горана Башића и директора Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије, Душана Игњатовића. На састанку је било речи о проблемима на које је Заштитник грађана указао препорукама ранијем Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и о могућим начинима за њихово успешно спровођење у циљу унапређења заштите људских и мањинских права у Републици Србији.

 

12. децембар 2012.

СИСТЕМСКА РЕШЕЊА И УНАПРЕЂЕНИ ПРАВНИ ОКВИР ОБЕЗБЕЂУЈУ ДА СЕ ПРИНУДНА ИСЕЉЕЊА ГРАЂАНА ВРШЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА

Повреде права грађана на становање и других људских права приликом принудних исељавања и пораст њиховог броја у последње три године, окупило је 50 невладиних организација око идеје формирања нове Платформе за остваривање права на адекватно становање. Платформа је одржала округли сто, коме су присуствовали и представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана. Представљени су сви идентификовани проблеми и пракса исељења у Србији, резултати истраживања о спровођењу Акционог плана за становање Рома и међународни стандарди људских права у области права на становање. Како би се заштитила права грађана приликом исељавања, које посебно погађа децу, старе, лица са инвалидитетом, интерно расељена лица, неопходно је унапредити правни оквир и отклонити све до сада утврђене пропусте и проблеме: да нема суштинских консултација са становницима насеља, да није обезбеђена заштита њихове имовине, да није обезбеђен адекватан алтернативан смештај и право на адекватан правни лек.

Учесници округлог стола су се сагласили да је од значаја да надлежни органи поступе по Препорукама Заштитника грађана које су упућене у вези са расељавањем насеља у Блоку 72 и након расељавања насеља поред „Белвила“ и да оне указују да недостају системска решења.  Формирање групе, у складу са препоруком Заштитника грађана, у процесу исељења насеља у Блоку 72 је пример добре праксе и у свим наредним случајевима мора постојати слично тело, како би се обезбедио заједнички рад и активности државних органа и локалних самоуправа приликом расељавања, у најбољем интересу грађана.

 

11. децембар 2012.

ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКИХ ЖЕНА У ЈАБУЧКОМ РИТУ

Поводом презентације пројекта „Оснаживање ромских жена у Јабучком риту“ одржан је округли сто коме је присуствовао и представник Одељења за националне мањине Заштитника грађана. 

Пројекат је спровео Дечији Ромски центар с циљем да се женама из овог насеља пружи знање и да се оснаже како би самостално решавале и остваривале своја основна права. Рад са женама кроз различите радионице, као и њихово образовање, треба да допринесе решавању проблема насиља и других егзистенцијалних питања, посебно дискриминације којој је изложена ромска жена, али и њиховој еманципацији и лакшој и бржој интеграцији у друштво.

 

10. децембар 2012.

ЉУДСКА ПРАВА И СИРОМАШТВО

ljudska prava i siromastvo

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са бескућницима у београдском прихватилишту за одрасле и старије. Сиромаштво погађа све већи број људи, а најугроженије социјалне групе су деца, старији, инвалиди и Роми.

Међу њима све више је грађана који су жртве савремених економских промена током којих су, не својом кривицом, изгубили посао и имовину. Најефикаснији пут сузбијања сиромаштва и остваривања људских права јесте отварање нових радних места, образовање и јачање подршке сиромашним грађанима у локалној заједници. На тај начин елиминисаће се узроци због којих све више људи привремено уточиште налази у прихватилиштима, другим установама социјалне заштите и зависе од помоћи других.

 

10. децембар 2012.

РОМИ НАЈЧЕШЋЕ ЖРТВЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Поводом Међународног дана људских права, представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана присуствовали су представљању резултата истраживања “Однос грађана према дискриминацији у Србији" које је ЦеСИД радио за потребе Повереника за заштиту равноправности. Роми су група најизложенија дискриминацији у Србији, а потом следе сиромашне особе, особе са инвалидитетом, старија лица, жене и припадници ЛГБТ популације, показало је истраживање ЦеСИД-а представљено јуче у Београду.

Резултати истраживањапоказују  да 32 одсто испитаника није исказало елементе дискриминације, а да је 18 одсто њих исказало одређене предрасуде и ставове тако да би могли бити склони дискриминацији одређених група. Испитаници сматрају, њих око 70 одсто, да се, иако постоји закон који забрањује дискриминацију, он не поштује или се поштује само селективно.

 

07. децембар 2012.

ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић присуствовао је обележавању десетогодишњице од оснивања Националног савета румунске националне мањине у Србији. На свечаности у позоришту Јован Стерија Поповић у Вршцу, скупу су се, поред председника Националног савета Даниела Петровића, обратили представници републичких и покрајинских органа и председник општине Вршац. Изражено је задовољство до сада постигнутим резултатима у раду Националног савета и нада да ће у будућности ово представничко тело румунске националне мањине још више допринети јачању њеног националног и културног идентитета.

 

07. децембар 2012.

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА РАЗГОВАРАО СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

У просторијама Заштитника грађана одржан је састанак на коме је разговарано о поступању по препорукама Заштитника грађана које су упућене у претходном периоду и о сарадњи у циљу унапређења заштите и остваривања људских и мањинских права и слобода. Саговорници су се сагласили да је потребно извршити препоруке Заштитника грађана и унапредити поједине одредбе закона у области заштите права националних мањина, како би се превазишли постојећи проблеми у пракси и обезбедило потпуно остваривање индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и  надлежности националних савета националних мањина.

Састанку су присуствовали заменик заштитника грађана др Горан Башић, државнасекретарка Министарства правде и државне управе Гордана Стаменић и помоћнице министра, Јасмина Бенмансур и Владана Јовић.

 

03. децембар 2012.

ОДЛУКА НИЈЕ ДОНЕТА У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОЈ ФОРМИ - ПРОПУСТ ЧУКАРИЧКОГ ОДСЕКА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА

Градска управа Града Београда, Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица, није по захтеву странке поступила у складу са важећим прописима и није донела одлуку у законом прописаној форми, утврдио је Заштитник грађана.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

20. новембар 2012.

СТАНОВНИЦИ НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА И ДАЉЕ  НЕ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ЛИЧНА ДОКУМЕНТА

cukaricka suma

Имајући у виду сазнања да у одређеним београдским општинама грађани ромских насеља имају проблема са пријавом пребивалишта и боравишта због тога што живе у неформалним насељима, али и то да центри за социјални рад одбијају да испуне законом прописану обавезу и пријаве привремено пребивалиште на своју адресу, Заштитник грађана организовао је пријем притужби у неформалним насељима „Депонија“ и „Чукаричка шума“.

Немогућност пријављивања пребивалишта има за последицу да велики број грађана не може да прибави лична документа, ни да оствари право на социјалну помоћ иако већином социјално угрожене породице насељавају ова насеља.

 

16. новембар 2012.

„ЕВРОПА МАЊИНА: МАЊИНСКА ПРАВА КАО ЉУДСКА ПРАВА“

 Evropa manjina„Дан толеранције“ је био повод за разговор у Скупштини АП Војводина о правима национаних мањина у перспективи европских интеграција Србије. О успостављању стабилног нормативног и друштвеног положаја мањина говорили су председник Народне скупштине Небојша Стефановић и председник Скупштине АП Војводина Иштван Пастор (Иствáн Пáсзтор), посланици Европског парламента Чаба Табајди (Цсаба Табајди) и Кинга Гал (Кинга Гáл), Душан Игњатовић, директор Канцеларије за људска и мањинска права Владе РепубликеСрбије, Андор Дели (Андор Дели) и Омбудсманка АП Војводина Анико Мушкиња Хајнрих (Аникó Мушкиња Хеинрицх). Поред њих, учесницима скупа, преставницима мањинских самоуправа, невладиних организација, обратио се и заменик Заштитника грађана др Горан Башић који је на основу притужби грађана и поступака које је водио омбудсман, али и други независни органи, указао на одређене недорчености постојећег правног система заштите права националних мањина. Основни проблеми о којима треба водити рачуна како би се омогућило пуно остваривање права  грађана припадницика националних мањина на заштиту и очување њиховог етно-културног идентитета су то да се у осталим деловима Србије ова права не остварују на начин као у АП Војводина и да припадици националних мањина, осим приликом избора мањинских самоуправа, немају институционалне и правне начине да утичу на њихов рад, а и на питања која се односе на заштиту њиховог идентитета. У Закључцима конференције, поред осталог, поменуто је да се препоруке Заштитника грађана и независих тела морају спроводити.

 

Суботица, 30.-31. октобар 2012.

НАКОН ТРИ ГОДИНЕ ОД УСВАЈАЊА ЗАКОНА И ДАЉЕ ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Три године након усвајања Закона о националним саветима националних мањина и две године након спроведених избора и њиховог формирања, Национални савети мађарске, буњевачке, хрватске и немачке националне мањине указали да су у пракси и даље присутни проблеми. Закон се не спроводи доследно, а последица тога је да није у свим локалним самоуправама обезбеђено остваривање права националних савета да учествују у   поступку доношења одлука од значаја за очување културног идентитета и колективних права националних мањина, због чега су и основани.

Различита је пракса локалних самоуправа и искустава националних савета у вези с учешћем у управним и надзорним одборима, као и преношење оснивачких права у установама које су национални савети прогласили да су од посебног интереса, као и у вези финансирања делатности националних савета, које често зависи од воље локалне самоуправе.

 

Нови Сад, 22. октобар. 2012.

ПОВЕЋАТИ БРОЈ ПЕДАГОШКИХ АСИСТЕНАТА

Још једном се потврдило да се образовне установе суочавају са великим изазовима у укључивању ромске деце у образовни систем, посебно имајући у виду да је број педагошких асистената које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја ограничен на 175 асистената у целој Србији.

Без обзира на напоре запослених у Основној школи „Душан Радовић“ у Новом Саду, коју похађа 450 ученика ромске националности, за већину је неопходна додатна подршка, а школи је додељен један педагошки асистент. С обзиром на то да надлежно Министарство није утврдило критеријуме са колико деце раде педагошки асистенти, који су приморани да се сналазе и организују додатну наставу и викендом, доводи се у питање који су исходи образовања ромских ученика који су већином у тешкој социјално-економској ситуацији.

Заштитник грађана подсећа да је у јануару 2012. године, упутио препоруку Министарству просвете, науке и технолошког развоја указујући на значај повећања броја педагошких асистената и утврђивању критеријума у циљу потпунијег укључивања ромске деце у образовни систем.

 

04. октобар 2012.

НАКОН ПРЕПОРУКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ОПШТИНА ЖАБАЉ РЕШИЛА, А ГРАД ЛЕСКОВАЦ НА ДОБРОМ ПУТУ ДА ОБЕЗБЕДИ ТРАЈНИ СМЕШТАЈ ГРАЂАНИМА РАСЕЉЕНИМ ИЗ НЕФОРМАЛНОГ НАСЕЉА ПОРЕД „БЕЛВИЛА“

Након Извештаја Заштитника грађана о расељавању Рома из неформалног насеља поред „Белвила“ и препорука које је упутио локалним самоуправама у које је расељен део становника из насеља, општина Жабаљ обезбедила трајни смештај и услове за интеграцију једне породице, а Град Лесковац откупом кућа за четири вишечлане породице настоји да учини исто. Заштитник грађана се нада да ће пример ове две локалне самоуправе следити и друге општине и градови у које су расељени Роми и други сиромашни грађани, али и позива надлежне органе државне управе да у оквиру својих утврђених законом овлашћења подрже овај процес.

 

02. октобар 2012.

НЕДОРЕЧЕНОСТИ У ПРОПИСИМА ОТЕЖАВАЈУ ПУНУ ЗАШТИТУ ИДЕНТИТЕТА ПРИПАДНИКА БУГАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД

 BosilegradПриликом радне посете Стручне службе Заштитника грађана Босилеграду, представници Националног савета бугарске националне мањине и невладиних организација указали су на то да грађани бугарске националности, као припадници аутохтоне националне мањине која остварује апсолутну већину у становништву ове општине, не остварују право на образовање и службену употребу језика и писма на начин и на нивоу који им гарантују закони. Разлози томе су пропусти надлежних управних органа, Националног савета бугарске националне мањине, школе и локалне самоуправе који нису благовремено покренули законом утврђене поступке, мере и активности. Проблеми у раду Националног савета, због предоминантног утицаја политичких партија и у вези с финансирањем, отежавају вршење надлежности Савета у најбољем интересу грађана и очувања етно - културног идентитета бугарске националне мањине. Пример тога на који начин је недоследност у примени прописа и уређењу права на делотворну заштиту нарушило право на очување културног идентитета припадника бугарске националне мањине, је то што је након више деценија престао да излази лист на бугарском језику.

 

28. септембар 2012.

ОБЕЗБЕДИТИ СВИМ ГРАЂАНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Захтевом да као доказ доставе искључиво пријаву боравка, поједине филијале Републичког фонда за здравствено осигурање ускраћују право на здравствено осигурање грађанима ромске националности.

Заштитник грађана упутио препоруку Републичком фонду за здравствено осигурање да обезбеди доследну примену закона и остваривање права на здравствено осигурање грађанима ромске националности који због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, у свим филијалама и испоставама.

 

21. септембар 2012.

МОДЕЛ РЕШАВАЊА СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ РОМА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ПРИМЕНИЋЕ И ГРАД НОВИ ПАЗАР

 Stambeni objekti za interno raseljene Rome sa KiM a u Pozarevcu sl 1 Stambeni objekti za interno raseljene Rome sa KiM a u Pozarevcu sl 2

Усвајајући Стратегију социјалне заштите и пратећи акциони план, град Пожаревац је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије успоставио одржив модел решавања стамбеног питања интерно расељених Рома са Косова и Метохије који се може применити и у другим општинама које се суочавају са овим проблемом.

На примеру изградње овог насеља, потврдило се да је успостављање сарадње локалне самоуправе и надлежних државних органа предуслов за успешну интеграцију најугроженијих грађана, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић приликом обиласка насеља у Пожаревцу. Због тога је Заштитник грађана посредовао састанку на којем је договорено да ће Комесаријат за избеглице и град Нови Пазар уз подршку и стручну помоћ локалне самоуправе у Пожаревцу предузети конкретне мере како би до краја године почело уређење новопазарског насеља „Блажево“.

 

21. септембар 2012.

РАСЕЉАВАЊЕ РОМА СЕ НЕ СПРОВОДЕ НА НАЧИН КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПОШТОВАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

Слабости „Стратегије за унапређење положаја Рома“ и акционих планова за њено спровођење испољене су и приликом исељавања Рома из простора приватног предузећа „Борац“ на Новом Београду. Већина од њих већ је исељавана из неформалних насеља и реч је о грађанима који су након тих исељавања упућени у локалне самоуправе у којима имају пребивалиште и у којима би требало да остваре права планирана „Стратегијом“. На жалост локалне самоуправе, а ни надлежно Министарство рада и социјалне политике не предузимају мере како би ови људи након исељавања имали услове потребне за интеграцију у локалну заједницу. Заштитник грађана је упутио препоруке надлежним органима јавне власти у вези с интеграцијом Рома расељених из неформалних насеља и очекује њихову пуну примену. Посебно је важно да се спроведе препорука упућена надлежном Министарству да уреди начин на који ће се спроводити исељења из неформалних насеља, како би се избегле ситуације да се грађани исељавају без најаве и уважавања њиховог достојанства и заштите људских права.

 

17. септембар 2012.

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Рад Заштитника грађана Републике Србије у вези с заштитом права националних мањина представља добар пример и за регион мишљења су омбудсмана који су учествовали на састанку који је Савет Европе организовао поводом подстицања регионалне сарадње у вези са заштитом „мањинских“ права. Пажњу су нарочито изазвала рад и искуства Заштитника грађана у вези с уређењем статуса „правно невидљивих“ лица, оцене спровођења мера интеграције Рома, остваривања права на службену употребу језика и писма и заштите колективних права националних мањина.

 

12. септембар 2012.

ПАНЧЕВО – ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И „МОЋ И НЕМОЋ“ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Стручњаци Заштитника грађана разговарали с надлежнима у управи Града Панчева, представницима Националног савета македонске националне мањине и мештанима ромске националности села Јабука у вези с остваривањем и заштитом људских и „мањинских“ права. Проблеми с којима се суочавају припадници националних мањина у вези с заштитом и очувањем идентитета условљени су постојећим прописима који нису на одговарајући начин уредили ни остваривање колективних права нити начин њиховог финансирања. Локална самоуправа, упркос томе што је дужна да се стара о остваривању и заштити људских и мањинских права, не остварује ову законом утврђену обавезу јер недоречености и неусклађености прописа којим су уређени информисање и школовање на језицима националних мањина то отежавају. Рад Савета за међунационалне односе у овом граду, али и у другим вишенационалним јединицама локалне самоуправе нема значај који би требало да има јер положај и избор чланова ових тела није јасно уређен. У односу на раније контролне посете Заштитника грађана селу Јабука, у којем су Роми били изложени нападима суграђана других националности, ситуација је повољнија, односно нема етнички мотивисаних сукоба између мештана.

 

07. септембар 2012.

Представници Стручне службе Заштитника грађана само у једном ромском насељу у Сурдулици, „Доња махала“, примили 33 притужбе грађана. Највећи број притужби се односи на запошљавање, образовање и остваривање права грађана пред надлежним државним институцијама.

Примљене притужбе указују на потребу да се осмисли делотворан начин остваривања прописаних права грађана ромске националности у локалним самоуправама.

 

05. септембар 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА – ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТУНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - НЕ ОДЛУЧУЈЕ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИМ РОКОВИМА О ЗАХТЕВИМА ГРАЂАНА И НА ТАЈ НАЧИН ОТЕЖАВА ОСТВАРИВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА

Неодлучивањем у законом прописаним роковима Градска управа града Крушевца је угрозила остваривање права грађана, оглушила се о основна начела Закона о општем управном поступку и занемарила основне принципе добре управе.

Заштитник грађана је, Градској управи града Крушевца упутио препоруку којом захтева од овог органа да предузме мере како би, у свом будућем раду а у циљу унапређења рада, поступао и одлучивао у законом прописаним роковима и обезбедио остваривање права грађана.

 

08. август 2012.

ОПШТИНА СУРДУЛИЦА НИЈЕ РАСЕЉЕНИМ ГРАЂАНИМА  ОБЕЗБЕДИЛА УСЛОВАН НУЖНИ СМЕШТАЈ

Проблеми у вези са обезбеђивањем нужног смештаја у градовима и општинама у које су расељени Роми из насеља „Белвил“ се не могу ефикасно превазићи без укључивање државних органа. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике које се, према Закону о министарствима, стара о интеграцији Рома у јединицама локалне самоуправе још није предузело активности које би допринеле решавању све већих проблема расељених грађана и локалних самоуправа. Заштитник грађана је упутио препоруку општини Сурдулице од које очекује да расељеној породици обезбеди одговарајући нужни смештај.

 

01. август 2012.

ГРАДСКА УПРАВА У ЛЕСКОВЦУ ПОСТУПИЛА СУПРОТНО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Роме који су 27. априла расељени из Београда у Лесковац, градска управа Лесковца је 1. августа иселила из нужног смештаја у хостелу у којем су били смештени дуже од три месеца.

Ромске породице су исељене уз једнократну новчану помоћ и уз усмено обећање представника градске управе „да ће њихов проблем бити решен до петка, а до тада да се снађу“. Заштитнику грађана, који је пратио расељавање ових породица из Београда, али и њихову интеграцију у Лесковцу, није познато да је исељење обављено уз одговарајуће решење и уз заштиту интереса грађана, поштовање и заштиту људских права, посебно права деце. Шта више, поступак исељавања је спроведен супротно препоруци Заштитника грађана градској управи у Лесковцу да без одлагања припреми план трајне интеграције ових породица у локалну заједницу. Такође, препоручено је и да се утврде разлози неекономичног и нерационалног вишемесечног смештаја породица у локалном хостелу.

Заштитник грађана очекује да Градска управу у Лесковцу поступи у складу са упућеном препоруком и у најбољем интересу грађана.

 

26. јул 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА ПОСТУПИЛА ПО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ОМОГУЋИЛА УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ И НА ЈЕЗИКУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу, Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац, обавестила је Заштитника грађана да је поступила по његовој препоруци након чега је припадницима националних мањина омогућено да у матичну књигу рођених и накнадно упишу име на матерњем језку и писму.  Поступање градске управе узор је за поступања матичних служби у јединицама локалне самоуправе у којима језици националних мањина нису у службеној употреби, у случајевима када припадник националне мањине поднесе захтев за упис личног имена на матерњем језику и писму.

 

26. јул 2012.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О РАСЕЉАВАЊУ ГРАЂАНА ИЗ НЕФОРМАЛНОГ НАСЕЉА ПОРЕД „БЕЛВИЛА“

У извештају Заштитника грађана о расељавању грађана из неформалног насеља поред „Белвила“ утврђено је да је извршено уз добровољни пристанак расељених грађана и уз поштовање њиховог достојанства и људских права. Пресељење у новоформирана насеља у Београду и других девет градова и општина представља почетак њихове пуне интеграције. Због тога је Заштитник грађана уз Извештај упутио више препорука локалним самоуправама у које су Роми расељени, али и надлежним министарствима која су пропустила да обезбеде да се расељавање и интеграција Рома остварују у складу са Стратегијом за унапређење положаја Рома у Републици Србији.

 

19. јул 2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ПОСТУПИЛО ПО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу обавестило је Заштитника грађана да је градским и општинским управама упутило мишљење о примени одредаба Закона о матичним књигама и Упутству о вођењу матичних књига у случају када припадник националне мањине поднесе захтев за упис личног имена на језику и писму националне мањине, а не поседује доказ нити било какву јавну исправу из које би се могло утврдити име и презиме на језику и писму националне мањине којој припада.

На овај начин створени су услови да се уједначи поступање матичних служби на територији Републике Србије и тиме допринесе успостављању правне сигурности у спровођењу позитивних правних прописа којима се гарантују права припадницима националних мањина.

 

19. јул 2012.

ПРИПАДНИЦИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ИМАЈУ ПРАВО ДА ИМ СЕ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ИЗДАЈУ И НА ЊИХОВОМ ЈЕЗИКУ И ПИСМУ

Заштитник грађана је Републичком геодетском заводу упутио препоруку да обезбеди техничке услове да Службе за катастар непокретности у локалним самоуправама у којима су, поред српског језика и ћириличког писма, у службеној употреби и језици и писма националних мањина, издају преписе листа непокретности из базе података катастра непокретности и на језицима и писмима тих националних мањина.

 

29. јун 2012.

ПРЕДСТАВНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА: ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НАЈВИШЕ ПОСТИГАО У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ПРАВА РОМА

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о  антидискриминационим политикама у државама југоисточне Европе на конференцији коју организују Савет Европе, ОСЦЕ-ОДИХР и Европска комисија настојећи да унапреде положај и заштиту права националних мањина у региону.

На конференцији, која је још у току, представници међународних организација су истакли да је Заштитник грађана у Србији највише постигао у вези са унапређењем система заштите права Рома, а предлози заменика заштитника грађана биће садржани у завршном документу Конференције.

 

21. јун 2012.

НАКОН ПОСТУПКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ОПШТИНА ЖАБАЉ ОБЕЗБЕДИЛА СМЕШТАЈ ЗА ПОРОДИЦУ РАСЕЉЕНУ ИЗ „БЕЛВИЛА“

Након поступка који је водио Заштитник грађана и разговора његовог заменика са председником општине и представницима Центра за социјални рад, локална самоуправа у Жабљу обезбедила је нужни смештај за породицу са пребивалиштем у овој општини која је расељена из неусловног насеља код „Белвила“. Трочлана породица са малим дететом је након расељавања, провела  више од два месеца у Прихватилишту за бескућнике у Новом Саду.

 

21. јун 2012.

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГОРАН БАШИЋ О ПОЛОЖАЈУ ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА У СРБИЈИ

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић отворио је Округли сто „Локални омбудсмани у Србији“ који је организовала Организација за европску сарадњу и безбедност мисија у србији (оебс) и нагласио да је положај локалних омбудсмана законски неуређен и да је препуштен волунтаризму локалних власти и сопственој савести. Да би се обезбедила њихова независност и омогућило да се делотворно старају о остваривању и заштити људских права у локалним самоуправама потребно је да се нормативно уреди положај локалних омбудсмана и ојача њихова улога у локалној заједници.

 

20. јун 2012.

ПРОПУСТИ У РАДУ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

Министарство културе, информисања и информационог друштва је потпуним обустављањем суфинансирања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику нарушило уставно и законом утврђено начело које гарантује једнак положај и заштиту етно - културног идентитета националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

Примена Стратегије развоја система јавног информисања у раду Министарства којом се поред осталог забрањује учешће на јавном конкурсу новинама и другим јавним гласилима чији су оснивачи национални савети националних мањина, а да претходно није обезбеђено њихово буџетско суфинансирање, угрозило је заштиту идентитета мањина, али и очување њихових језика што је обавеза на основу Европске повеље о регионалним и мањинским језицима.

Заштитник грађана очекује да ће Министарство културе, информисања и информационог друштва створити правне и фактичке услове за очувања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику.

 

19.јун 2012.

ПОТРЕБНО УСВОЈИТИ НОВИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2012-2014. ГОДИНЕ

Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру „Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећао број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

 

18. јун 2012.

МИШЉЕЊЕ СА ПРЕПОРУКОМ МИНИСТАРСТВУ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ У ВЕЗИ СА УСВАЈАЊЕМ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ЗА ПЕРИОД 2012 -2014.

Имајући у виду то да је Влада Републике Србије 2009. године усвојила „Стратегију за унапређивање положаја Рома“ и то да је „Акциони план“ за њено спровођење за период од 2009. до 2011. године, који је обухватао тринаест области од значаја за унапређење положаја Рома, истекао, Заштитник грађана упутио је Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Мишљење са препоруком сматрајући да је неопходно да се усвоји Акциони план за период 2012-2014. година ради даљег спровођења „Стратегије за унапређивање положаја Рома“ и потпунијег остваривања права ромске националне мањине.

Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећао број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

Преузимања: Преузимања:Мишљење са препоруком Министарству за људска и мањинска права државну управу и локалну самоуправу

 

05. јун 2012.

КА БОЉЕМ ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У МУЛТИЕТНИЧКИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_mls.jpgОстваривање колективних права националних мањина, упркос томе што су зајамчена Уставом, међународним и националним прописима, често се не остварује на начин који је у најбољем интересу грађана припадника националних мањина чак и у градовима и општинама у којима су већинско становништво. У вези са доследном применом, Законом прописаног начина, остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина Заштитник грађана је упутио препоруке локалним властима у Новом Пазару, Сјеници, Тутину, Прибоју и Пријепољу, а о примени Препоруке у Новом Пазару његов заменик др Горан Башић разговарао је у одвојеним састанцима с градоначелником Мехом Махмутовићем и председником Националног савета бошњачке националне мањине у Србији Есадом Џуџевићем.

Са тешкоћама у вези с остваривањем права на заштиту идентитета, али и у вези с остваривањем статусних и других основних људских права суочавају се Роми расељени с Косова и Метохије и настањени у новопазарском насељу „Блажево“. Након поступка који је водио и посредовања код надлежних државних органа Заштитник грађана је добио уверења од градоначелника да је у току решавање статуса земљишта на којем је насеље подигнуто и да ће након тога, односно у току лета, градске власти приступити уређењу насеља и његове инфраструктуре.

 

04. јун 2012.

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НЕ ОМОГУЋАВА ЕФИКАСНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

b_280_0_16777215_00_images_stories_zakon_o_snm.jpgНа конференцији коју је „Центар за регионализам“ организовао настојећи да укаже на достигнућа и проблеме у вези с остваривањем надлежности и организацијом рада Националних савета националних мањина, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је указао на добру сарадњу Омбудсмана са Националним саветима националних мањина, захваљујући којој су покренути и окончани поступци који су допринели унапређењу права на службену употребу језика и писама националних мањина, информисање и образовање. Међутим, притужбе, али и праћење остваривања права националних мањина у локалним самоуправама указују на то да се грађани припадници националних мањина суочавају с тешкоћама које су препрека пуном и делотворном остваривању и заштити етно-културног идентитета. Препорука коју је  Заштитник грађана упутио Министарству за људска и мањинска права, а након поступака који су водили и Повереник за заштиту равноправности и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, да се предузму активности у вези с изменом Закона о националним саветима националних мањина није спроведена. Последица тога је да Национални савет бошњачке националне мањине није изабран, а да је у међувремену надлежно Министарство увело привремену управу у још две мањинске самоуправе. Проблем представља и сам начин организације Националних савета који се бирају само на националном нивоу тако да не постоје делотворни и институционални начини директног учешћа припадника националних мањина на културну аутономију. Најзад, предоминантан утицај политичких партија на избор и рад Националних савета утиче на квалитет остваривања „мањинских“ права, а при томе није обезбеђено делотворно учешће припадника националних мањина у јавном животу. Обраћајући се представницима Националних савета, заменик Заштитника грађана је предложио да они међу собом отворено разговарају о проблемима који оптерећују остваривање њихових надлежности, а нарочито о томе на који начин могу допринети унапређењу  остваривања права националних мањина.

 

04. јун 2012.

УЧЕШЋЕ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У САВЕТУ ЕВРОПЕ

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у Савету Европе на састанку посвећено савременим изазовима независних тела у борби против расизма и ксенофобије. На састанку на којем су учествовали омбудсмани и повереници за заштиту једнакости из европских земаља указано је између осталог и на улогу и значај поступања Заштитника грађана у вези с заштитом права етничких мањина у Србији, а нарочито на рад који се односи на елиминисањем свих облика дискриминације испољених приликом поступања органа јавне управе.

 

14. мај 2012.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ НИЈЕ ОБАВЕСТИЛО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О ПОСТУПАЊУ ПО ПРЕПОРУЦИ У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ У НАСТАВУ ВЕЋЕГ БРОЈА АСИСТЕНАТА ЗА ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ РОМА

Заштитник грађана упутио је Министарству просвете и науке 19. јануара 2012. године препоруку којом је од овог органа захтевао да предузме мере на основу којих би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.

Проблеми на које је Заштитник грађана указао у овој препоруци, уочени су и приликом недавног расељавања неформалног ромског насеља поред “Белвила” на Новом Београду, када је између осталог утврђено да само седморо деце редовно похађа наставу. Овим примером потврђена је чињеница да број ангажованих асистената за подршку ромској деци у школама у Београду и Србији није довољан.

Уверен да би поступање по препоруци  у вези са увођењем већег броја асистената за подршку у образовању Рома допринело ефикаснијем укључивању ромске деце у образовни систем, Заштитник грађана обавештава јавност да ни након више од три месеца, Министарство просвете и науке није обавестило Заштитника грађана о предузетим мерама.

 

27. април 2012.

РАСЕЉАВАЊЕ РОМА СПРОВЕДЕНО УЗ ПОШТОВАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА И ЉУДСКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ГРАЂАНА

Расељавање Рома из неформалног насеља поред „Белвила“ спроведено је уз поштовање достојанства и људских права расељених грађана, оцењено је у прелиминарном извештају Заштитника грађана о расељавању тог насеља.

Сарадници Заштитника грађана су пратили, како исељавање из насеља, тако и усељавање у пет новоформираних насеља у Београду тако и у четири, од преко двадесет локалних самоуправа у Србији, у којима су Роми из насеља код "Белвил" имали пријаву боравка.

Услови у насељима у Београду у којима су Роми расељени неупоредиво су бољи од услова у којима су живели у неформалном насељу. Охрабрује и план Градске управе да обезбеди услове за њихову пуну интеграцију – решавање статусних питања, школовање деце, посао у градским службама.

У осталим локалним самоуправама у Србији у којима је Заштитник грађана пратио прихват породица нису обезбеђени услови њиховог збрињавања који су током припремног периода саопштени Заштитнику грађана.

Заштитник грађана ће пратити поступања надлежних органа у вези са збрињавањем породица, али и предузимањем мера за њихову пуну интеграцију.

Прелиминарни извештај Белвил

 

26. април 2012.

ДОСЛЕДНО ПРИМЕЊИВАТИ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСМА

Заштитник грађана упутио је препоруке Граду Новом Пазару и општинама Пријепоље, Сјеница и Тутин, чија спровођења треба да омогуће доследну примену Уставом зајамченог права националних мањина на очување посебности. Поштовање Законом утврђене обавезе да у равноправну службену употребу уведу и језик и писмо националне мањине, поменуте јединица локалне самоуправе, поред тога што су измениле своје статуте, морају да обезбеде и друге услове како би се називи органа која врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица као и други топоними исписивали и на језику бошњачке националне мањине, према њеној традицији и правопису, а сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама.

 

19. април 2012.

НАРУШЕНО ПРАВО ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ДА ОСТВАРИ УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ И НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈОЈ ПРИПАДА

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу – Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац није по службеној дужности утврдила и оценила чињенице важне за решавање захтева за упис личног имена у матичну књигу рођених и према језику и писму припадника националне мањине после закључења основног уписа, већ је захтев одбила, утврдио је Заштитник грађана. Оваквим поступком је нарушено право припадника националне мањине да оствари упис личног имена у матичну књигу и на језику и писму националне мањине којој припада, а које је гарантовано позитивним правним прописима.

Заштитник грађана је овој градској управи у конкретном и свим наредним случајевима препоручио да доследно спроводи Закон о матичним књигама и Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, као и да по службеној дужности прибави мишљење овлашћених тумача, у случајевима  када подносилац захтева не поседује доказ нити било какву јавну исправу из које би се могло утврдити именa и презиме на језику националне мањине.

 

Такође, Заштитник грађана је Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу упутио препоруку да обавести матичне службе о примени постојећег Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига и на тај начин додатно појасни поступак одлучивања по захтеву за упис личног имена на језику и правопису националне мањине.

 

09. април 2012.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О РАЗУМЕВАЊУ – НОВИ ПОЧЕТАК РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА “ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ“ ЛИЦА

b_280_0_16777215_00_images_stories_sporazum.jpg

Министар за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у Влади Републике Србије Милан Марковић, заменик заштитника грађана Републике Србије др Горан Башић и шеф Представништва Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице Едуардо Арболеда, потписали су данас Споразум о разумевању којим се успоставља ближа сарадња на реализацији активности које имају за циљ подршку припадницима ромске националне мањине у поступку накнадног уписа у матичну књигу рођених.

Потписивању Споразума  присуствовао је и заменик шефа Делегације Европске уније у Србији Адриано Мартинс.

Споразум је резултат потребе да се заједничким напорима три институције омогући планирање и дефинисање активности усмерених на пружању помоћи припадницима ромске популације који не поседују лична документа, изјавио је министар Марковић и додао да је полазно становиште идеја да се помогне и реше сви случајеви држављана Србије којима недостају кључна документа а што потенцијално угрожава њихов приступ основним правима.

Потписивање Споразума о разумевању представља нови почетак у решавању проблема “правно невидљивих“ лица, изјавио је заменик заштитника грађана др Горан Башић и нагласио значај досадашњих иницијатива Заштитника грађана у овом домену, пре свега Иницијативе за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку, којом би се лицима, без признатог грађанског статуса, омогућило да то учине и у поступку пред судом у разумном року. Башић је исказао очекивања да ће се Споразумом омогућити решавање проблема “правно невидљивих” лица којих у највећем броју има у ромској популацији, као и да ће матичне службе спроводити упуства Министарства за  људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у интересу свих грађана Србије.

Едуардо Арболеда је посебно истакао значај оснивања техничког тела, који је предвиђен Споразумом о разумевању и изразио очекивања бржег решавања проблема грађана којима недостају лични документи.

 

08. април 2012.

ОПРЕ РОМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_opreroma.jpgПоводом 8. Априла, Светског дана Рома, Национални савет ромске националне мањине, организовао је у Народној скупштини седницу посвећену сарадњи мањинских самоуправа са органима јавне власти. О сарадњи са националним саветима али и о положају Рома у друштву, поред председника Националног савета Витомира Михајловића, говорили су потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, министар Милан Марковић, помоћница министра рада и социјалне политике  Сузана Пауновић, бивши потпредседник Владе РС Божидар Ђелић, Грем Тиндал, руководилац програма ПРОГРЕС и заменик Заштитника грађана Горан Башић.

Сећање на 8. април 1971. године када је одржан Први светски конгрес Рома на чији ток, а и касније на развој ромског покрета, су пресудно утицали Роми из Србије указао је на чињеницу да положај Рома у савременој Европи не зависи више од националних политика већ да везе са сунордницима представљају битан чинилац њихове укупне интеграције. Последњих година у Србији се запажа обнављање политика које су седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века омогућиле и подстицале напредак и друштвену интеграцију Рома, али укупно сиромаштво са којима се суочавају грађани Србије и структурно, дубоко сиромаштво већине Рома, као и друштвено неразумевање проблема Рома, све чешће испољавање расизма према њима и још чешће површне и појединачне активности јавне власти да се баве проблемима Рома спречавају да ефекти предузетих мера интеграције нису довољни.

 

29. март 2012.

ГРАЂАНИ ПОЗВАЛИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНАУ НОВИ БЕЧЕЈ

b_280_0_16777215_00_images_stories_nbecej.jpgОстваривање права националних мањина у АП Војводина  је пример осталим деловима Србије и региона, али упркос томе постоји потреба да се поједини делови тог система унапреде и прилагоде тако да буду још доступнији грађанима припадницима националних мањина и да делотворно допринесу унапређењу међунационалних односа.

О овим питањима, заменик Заштитника грађана др Горан Башић, је разговарао са грађанима у Новом Бечеју, невладиним организацијама, председником Скупштине општине, а учествовао је у раду општинског Савета за међунационалне односе. На жалост, представници општинске управе се нису одазвали позиву Заштитника грађана да присуствују најављеним састанцима чиме су се оглушили о Законом утврђену обавезу сарадње са омбудсманом.  Неодазивање општинске управе није пример добре управе тим пре што је Заштитник грађана свој рад у Новом Бечеју организовао на позив грађана.

Представници савета за међунационалне односе су указали на то да у општини нема међуетничке нетрпељивости, а да проблем представља уништавање двојезичних табли и натписа насељених места у којима живе припадници мађарске националне мањине и недовољно информисање националних мањина на свом језику. У разговору са члановима Савета утврђено је да им општинска администрација не доставља материјале за скупштинске седнице због чега не могу, у складу са  Законом, да Скупштини општине благовремено дају мишљења из своје надлежности.

Ромска заједница у Новом Бечеју је друштвено интегрисана, али многи међу њима су незапослени и деле проблеме сиромашних. Општи однос занемаривања проблема Рома у друштву осећа се и у новобечејској општини јер осим здравствене медијаторке и једног одборника ромска заједница нема упориште у општинској управи који би бринуо о економском оснаживању ромске заједнице и спровођењу мера интеграције.

 

25. март 2012.

УЛОГА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ПРАЋЕЊУ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

Истраживање о примени Стратегије за унапређење положаја Рома се спроводи уз активну сарадњу са невладиним организацијама, а током фазе прикупљања података невладине организације, ромски координатори и здравствене медијаторке су били снажан чинилац рада Заштитника грађана у ромским насељима и локалним самоуправама.

b_280_0_16777215_00_images_stories_ngo.jpg

Активно учешће невладиних организација, координатора и медијаторки Заштитник грађана подстиче и у осталим фазама истраживања. Разговор на „фокус групи“ о досадашњим резултатима истраживања указао је и на проблем праћења циљева и мера Стратегије. Поред тога пропуштање управе да благовремено обезбеди оцену постигнутих резултата и  континуитет спровођења Стратегије је груб пример лоше управе и „опструкције“ заштите и унапређења људских права. Нестајање препознатљиве организационе јединице у државној управи задужене за спровођење и праћење Стратегије, недоношење акционих планова за период 2012 – 2015. година су примери који указују на то да мере позитивне дискриминације на којима се заснива дух Стратегије нису у јавној управи схваћене у духу социјалних и правних стандарда.

 

24. март 2012.

ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ О ПРИМЕНИСТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_drzavni_organi_fokus_grupa.png

 О резултатима истраживања о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома које је Заштитник грађана спровео у тридесет локалних самоуправа и у четрдесет седам ромских насеља разговарано је са представницима државне управе. Подаци добијени на основу испитивања ставова пет стотина грађана ромске националности указују на то да више од 80% испитаника није осетило побољшање животних услова у последњих пет година од када су донети први акциони планови за унапређење положаја Рома.

 

b_280_0_16777215_00_images_stories_drzavni_organi_fokus_grupa.jpg

 Разговору представника Заштитника грађана са органима државне управе присуствовали су и представници Националног савета ромске националне мањине који су говорили о томе да постигнути резултати не задовољавају Стратегијом утврђене циљеве и да доношење нових акционих планова мора бити боље планирано уз обавезно учешће представника Рома.

 

23.март 2012.

СТАТУС „ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ“ ЛИЦА ЈЕ ПИТАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНИХ ЉУДСКИХ ПРАВА

О решавању статуса „правно невидљивих“ лица у Србији Заштитник грађана је припремио посебан Извештај и пред Владом Републике Србије је покренуо Иницијативу за измене и допуне Закона о ванпарничном поступку на основу којих лица која право на упис у матичну књигу рођених не могу да остваре у управном поступку, то могу да учине пред судом.

У разговору који је о овим питањима вођен у Народној скупштини учествовали су високи представници Уједињених нација и Делегације Европске комисије, бивши и садашњи комесар за људска права Савета Европе, председница Народне скупштине, министри у Влади задужени за ресоре унутрашњих послова, правде и људских права, а у дискусији и представници невладих организација и стручњаци. Међу учесницима у разговору били су и Повереница за заштиту равноправности, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, Покрајинска омбудсманка АП Војводина.

Упркос сагласју учесника у разговору да је реч о проблему који годинама онемогућава, не малом броју људи, остваривање основних људских права и који је настао искључиво пропустима и неефикасношћу појединих органа јавне управе, утисак је да ће о Иницијативи Заштитника грађана народни посланици одлучивати тек у новом сазиву. Заштита људских права не би требало да  буде „одлагана“ већ решавана пред надлежним органима у најкраћим поступцима, без одлагања и у најбољем интересу грађана. Уколико не постоји могућност сазивања редовне седнице Народне скупштине, односно док се не створе услови за то, Заштитник грађана очекује од органа јавне управе да неодложним доношењем подзаконских аката омогуће „правно невидљивим“ лицима, рођеним на територији Републике Србије, да у законом прописаном року буду уписана у матичне књиге рођених.

 

23.март 2012.

ПРИМЕНА МЕРА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У АП ВОЈВОДИНА

О резултатима истраживања Заштитника грађана о примени Стретегије за унапређивање положаја Рома Владе Републике Србије, организовани су разговори са представницима покрајинских органа управе и са представницима локалних самоуправа у АП Војводина у којима је истраживање обављено. Наредних дана слични разговори обавиће се и са представницима органа државне управе и представницима Националног савета ромске националне мањине и невладиним организацијама. Циљ ових разговора је да се резултати истраживања допуне информацијама које надлежни органи нису доставили Заштитнику грађана или о околностима и чињеницама које су у међувремену настале и на тај начин допринесе писању потпуног и објективног Извештаја о остваривању мера унапређења положаја Рома. Указивањем на примере добре праксе решавања проблема екстремног сиромаштва Рома, али и на пропусте и недостатке у раду органа јавне управе у вези с успостављањем ефикасног и рационалног система решавања тих проблема требало би да допринесе ефикаснијем планирању и спровођењу мера интеграције Рома.

 

 

21. март  2012. Ниш

О НАЦРТУ ИЗВЕШТАЈА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_nis_sastanak.jpgЗаменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима 17 локалних самоуправа о резултатима Извештаја Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома.

Састанак је организован у сарадњи са градском управом града Ниша, а о проблемима са којима се суочавају Роми у том граду, као и градска управа у спровођењу мера интеграције говорио је градоначелник града Ниша Милош Симоновић.

 

21. март 2012.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ РАСНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Данас се обележава Међународни дан за елиминацију расне дискриминације. Генерална скупштина Уједињених нација је пре 46 година 21. март прогласила празником, сматрајући да је потребно да све државе света уједине напоре како би се елиминисали сви облици расне дискриминације. Тог дана је 1960 године полиција убила 69 људи који су учествовали у мирним демонстрацијама против закона који су подржавали апартхејд у Јужној Африци.

Упркос томе што је нормативни основ заштите мањина у Републици Србији усклађен с међународним стандардима и сви облици дискриминације забрањени законима, пракса указује да има још пуно простора и потребе да се стање унапреди. Последњих година учестало је испољавање расизма и ксенофобије према Ромима, само да подсетимо на случај у селу Јабука, расизам који је испољен приликом покушаја измештања нехигијенских ромских насеља, школе у које родитељи не уписују децу јер је у њима значајан број ученика ромске националности или ситуације када су у школама деца ромске националности била изложена вређању и физичким нападима. Постоје примери националне нетрпељивости и према припадницима осталих националних мањина, а посебно је учестало исписивање расистичких графита.

Последице расних предрасуда и сегрегације су видљиве и потребно је да се на данашњи дан сви запитамо, да ли је институционално урађено све како би се сви облици дискриминације отклонили.

 

15. март 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ЈАГОДИНЕ ПОСТУПИЛА ПО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Заштитник грађана је упутио препоруку Градској управи града Јагодине у вези пропуста које су чињени на штету грађана приликом додељивања  јединственог матичног броја грађана. Градска управа Града Јагодине, поступила је по препоруци и на тај начин унапредила рад својих служби у најбољем интересу грађана.

Истовремено, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу је на основу препорука Заштитник грађана јединицама локалне самоуправе упутило свим органима који извршавају поверене послове матичних књига, Мишљење о примени прописа који се односе на поступак уписа ЈМБГ у матичну књигу рођених.

 

02. март 2012.

Апел НВО Народној скупштини за хитно доношење Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку како би се омогућило решавање проблема “правном невидљивих” лица.

Преузимања: Апел Народној скупштини РС

 

01. март 2012.

О ЗДРАВЉУ РОМА

Конференција Министарства здравља

Стратегијом за унапређење положаја Рома Владе Републике Србије и Акционим планом њеног спровођења унапређење здравља Рома је истакнуто међу приоритетима. Припадници ове етничке заједнице који најчешће живе у лошим животним условима и без основних потрепштина за живот болују од болести за које се веровало да су у нашој земљи искорењене. Увођењем здравствених медијаторки у систем заштите здравља Рома Министарство здравља је значајно допринело здравственом просвећивању породица и стварању навика деце што је један од услова превенције. Значајан успех је постигнут и тиме што је Законом о здравственој заштити омогућено да социјално рањиве групе, међу којима и Роми, остваре право на основне здравствене услуге по једноставној процедури.

Међутим, тиме проблеми здравља Рома и здравствене заштите Рома нису решени јер постојећи систем  у многим случајевима лечења и остваривања здравствене заштите не омогућава Ромима одговарајуће лечење и рехабилитацију.  Њихов економски положај и социјални статус не смеју бити препрека остваривању једног од основних људских права – на здравље. Заштитник грађана подржава напоре Министарства здравља да допринесу бољој здравственој заштити али и напомиње да рад здравствених медијаторки, посебно што већина од њих нема одговарајуће медицинско образовање,  не може да надокнади вишегодишњу системску небригу за проблеме здравља Рома.

 

01. март 2012.

ЗНАЧАЈ УСВАЈАЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Проблем „правно невидљивих лица“ постоји годинама и спречава више хиљада људи да остваре основна људска права. Заштитник грађана, стога сматра, да би Народна скупштина, без одлагања, требало да усвоји измене и допуне Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на  састављање исправе о чињеници рођења.

Заштитник грађана као подносилац Иницијативе за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку Влади Републике Србије, уложиће и амандман због измена упућеног предлога које су у међувремену настале. Наиме, Заштитник грађана очекује да ће Народна скупштина усвојити измене и допуне сагласно предлогу који је Заштитник грађана упутио Влади у којем је  било предложено да организације који се баве људским правима могу да покрену поступак за састављање исправе о чињеници рођења. Ова измена веома је важна, с обзиром на то да су невладине организације које се баве заштитом људских права, радећи на проблемима  „правно невидљивих лица“ и лица која не поседују лична документа стекла стручност и развиле потребне ресурсе на основу којих могу активно учествовати у решавању њихових проблема.

 

29. фебруар 2012.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОПШТИНИ БЕОЧИН

beocin 2.jpgОстваривање права Рома у општинама и градовима се остварује с различитим резултатима и у већини места положај ове популације захтева хитне и систематске мере како би се отклониле последице сиромаштва, а често и дискриминације. Имајући у виду проблеме са којима се суочавају грађани ромске националности Заштитник грађана је наставио са пријемом притужби у ромским насељима у општини Беочин у којој живи око 1.200 Рома. У разговорима са становницима насеља утврђено је да се велики број њих незапослен што узрокује и лоше услове живота, без струје и воде. Посебно забрињава податак да деца ромске националности предшколски припремни програм остварују на српском, али одвојено од деце других националности.

Сарадници Одељења за националне мањине Заштитника грађана разговарали су о овим и другим проблемима који се односе на међунационалне односе и положај националних мањина са представницима беочинске локалне самоуправе и члановима Општинског савета за међунационалне односе.

 

24. фебруар 2012.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА УПОЗОРАВА НА ПОЈАВУ СВЕ ВЕЋЕГ БРОЈА РАСИСТИЧКИХ ГРАФИТА

Заштитник грађана скреће пажњу на појаву све већег броја расистичких графита у градовима и општинама и изражава забринутост што се етничка дистанца према Ромима све више повећава. Судећи по томе, мерама афирмативне акције за унапређење положаја Рома не само да нису постигле очекиване резултате,  већ су произвеле и супротан ефекат.

Поводом сазнања о појави расистичких графита у граду Краљеву, заменик Заштитника грађана разговарао је са представницима локалне самоуправе и Полицијске управе и истакао значај правовременог реаговања и предузимања превентивних мера како би се спречила могућност да овакви инциденти добију веће размере.

 

10. фебруар 2012.

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ОДРЖАО САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ И НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Имајући у виду уочене проблеме у примењивању афирмативних мера за упис ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије, заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са помоћником министра просвете и науке Слободаном Јауковићем и председником Националног савета ромске националне мањине Витомиром Михајловићем. Саговорници су се сагласили да је упис ученика ромске националности путем афирмативних мера потребно системски уредити и донети прецизна упутства за њихово спровођење.

С обзиром на значај образовања за свеукупну друштвену интеграцију Рома, Заштитник грађана је у оквиру истраживања о положају Рома које је спровео у 2011. години, посебну пажњу посветио области образовања. Заменик Заштитника грађана је истакао да су на проблем  уписа ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије путем афирмативних мера, указали и сами грађани у ромским насељима, као и да ће Заштитник грађана упутити одговарајуће препоруке за унапређење постојећег стања.

 

30. јануар 2012.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА УТВРДИО ЈЕ ПРОПУСТЕ У РАДУ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДОВА НИША, ВРАЊА И ЈАГОДИНЕ КОЈЕ СЕ ОГЛЕДАЈУ&НБСП; У НЕВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА УПРАВЕ

Управа за грађанска стања и опште послове града Ниша, Секретаријат за општу управу града Врања – Матична служба Гњилане и Градска управа града Јагодине – Одељење за управу – Матична служба за општине Ђаковица и Дечани нису сагласно закону, по упису грађана у матичну књигу рођених, доставиле извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана, већ су упутиле грађане да сами подносе захтев полицијским станицама, како би остварили ово право.  Овакво поступање поред тога што представља крајње некоректно понашање према грађанима, у великој мери је отежало већ довољно комплексан поступак остваривања права на лична документа.

Заштитник грађана је овим градским управама, у конкретним и свим наредним случајевима, наложио извршење обавеза из Закона о јединственом матичном броју грађана, односно, да се службеним путем обрате надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја.  Уједно, сматра Заштитник грађана, неопходно је да начелници градских управа обезбеде примењивање одредби Закона о јединственом матичном броју грађана у делу који прописује обавезе надлежног органа који води матичне књиге, како би се спречило евентуално даље кршење права грађана на добијање јединственог матичног броја.

Ове градске управе у обавези су да Заштитника грађана у року од 60 дана обавесте о поступању по препорукама.

 

28. јануар 2012.

ИНИЦИЈАТИВА ВЛАДИ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Заштитник грађана је упутио Иницијативу Влади Републике Србије за измену и допуна Закона о ванпарничном поступку како би се лицима којима институционално није признат грађански статус, односно, која никада нису уписана у матичне књиге рођених, омогућило да то да учине и у поступку пред судом у разумном року и без препрека које су се јављале у досадашњој пракси.

Према проценама УНХЦР и стручњака у Србији је око 6.500 лица која нису уписана у матичне књиге рођених, немају лична документа, не остварују грађанска права и потенцијално су опасност за масовнију појаву апатрида у земљи. У сарадњи са НВО „ПРАXИС“ и Центром за унапређење правних студија, на основу притужби грађана и праћења рада надлежних органа који су решавали захтеве „правно невидљивих“ лица за накнадни упис у матичне књиге, Заштитник грађана је прикупио чињенице и сматра да ће усвајање измена и допуна Закона о ванпарничним поступку омогућити да се овај проблем реши у најбољем интересу грађана.

 

24. јануар 2012.

МИШЉЕЊЕ СА ПРЕПОРУКОМ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ У НАСТАВУ ВЕЋЕГ БРОЈА АСИСТЕНАТА ЗА ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ РОМА

Стратегијом за унапређивање положаја Рома који је донела Влада Републике Србије уведени су асистенти за подршку у образовању Рома ради остваривања бољих резултата ромских ученика.  Међутим, на основу притужби, истраживања о примени Стратегије за унапређивање положаја Рома и састанка са педагошким асистентима Заштитник грађана је мишљења да је недовољан број педагошких асистената у настави, да није одговарајуће решен њихов радно-правни статус, да опис посла и радни задаци педагошких асистената нису јасно  утврђени, као и то да не постоје критеријуми о оптималном и максималном броју ученика ромске националности са којим ће асистент остварити квалитетан рад.

Стога је Заштитник грађана упутио Министарству просвете и науке препоруку којом од овог органа очекује да предузме мере како би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.

 

18. јануар 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША ОТКЛОНИЛА УОЧЕНЕ ПРОПУСТЕ У РАДУ НАКОН ШТО ЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПОКРЕНУО ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ

Током вођења поступка Заштитника грађана, Градска управа града Ниша отклонила је пропусте у вези са неоснованим наплаћивањем републичких и градских односно општинских административних такси по захтевима за исправку грешака у матичним књигама рођених и венчаних и књигама држављана.

Имајући у виду то да му се грађани расељени с Косова и Метохије притужују у вези с различитим проблемима у вези с прибављањем извода из матичних књига, које су, осим у Ниш измештене у још неколико административних центара у централној Србији, Заштитник грађана ће и даље пратити рад измештених матичних служби са Косова и Метохије и у складу са својим надлежностима инсистирати на унапређењу њиховог рада како би се обезбедило успостављање ефикасног и по грађане најцелисходнијег начина долажења до извода из матичних књига на основу којих остварују призната права.

 

12. јануар 2012.

РАДНИ ДАН ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

Заштитник грађана ће и у овој години наставити са радним посетама локалним самоуправама са национално мешовитим саставом становништва. Том приликом, разговараће се са представницима градских и општинских власти о заштити и остваривању права националних мањина, раду Савета за међунационалне односе и другим питањима од значаја за стање и остваривање мањинских права на локалном нивоу.

Поред тога, планирани су радни састанци са националним саветима националних мањина како би се сагледало реално стање и проблеми у остваривању колективних права националних мањина, раду и вршењу надлежности националних савета, као и могућности сарадње у циљу унапређења стања.

У току радног дана у општини Бела Црква, Стручна служба Заштитника грађана је  осим пријема притужби грађана, организовала састанке са представницима Националног савета чешке националне мањине, локалне самоуправе и Савета за међунационалне односе.

Штефан Клепачек, председник Националног савета је истакао значај оснивања националног савета за остваривање колективних права чешке националне мањине, посебно у области образовања, јер је након више деценија за ученике првог разреда основне школе у Кушчици организована настава чешког језика са елементима националне културе. Разговарано је о остваривању права чешке националне мањине и у осталим областима, као и о  искуствима и проблемима у раду Националног савета.

Поред састанка са Националним саветом, разговарано је са Стојанов Душаном, начелником општинске управе и Лекић Бранком, председником Савета за међунационалне односе о стању мањинских права у свим областима и испуњавању обавеза локалне самоуправе у циљу заштите и остваривања права националних мањина, као и о раду Савета. Саговорници су истакли традиционално добре односе  између свих националних заједница, добру сарадњу  и спремност локалне самоуправе да пре свега у области културе обезбеди потребну подршку, јер је велики број културних друштава и манифестација које националне мањине традиционално организују. Посебно је разговарано о проблемима потпуне примене и значају остваривања права грађана на службену употребу чешког, мађарског и румунског језика.  Општина Бела Црква није обезбедила потпуну примену службене употребе језика и писама националних мањина, јер како је указао господин Стојанов, недостају  потребна  финансијска средства, али ће се и у 2012. години  предузети мере у циљу унапређења стања у тој области.

 

11. јануар 2012.

ПОСЕТА СТАЖИСТА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_image002.jpgЗаменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са стажистима припадницима националних мањина у државним институцијама о надлежностима и улози институције Заштитника грађана, посебно у области остваривања права припадника националних мањина. Стажисти су се посебно интересовали за рад Националних савета националних мањина, сарадњи коју остварују са Заштитником грађана, али и да ли су Савети својим радом допринели вишем степену остваривања права на културну аутономију припадника националних мањина.

Потребно усвојити нови акциони план за период од 2012-2014. године Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру „Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу. Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећао број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

Потребно усвојити нови акциони план за период од 2012-2014. године Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру„Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећаo број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

Нови Сад, 16. децембар 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана на регионалној конференцији ромских лидера

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је на трећем састанку јачања регионалне мреже ромских лидера на Балкану. Састанак је организовао Хуманитарни центар из Новог Сада.

Обраћајући се учесницима он је истакао да је за ромску заједницу важно да њихови лидери стекну вештине, знања на основу којих ће на најбољи могући начин представљати ромску заједницу и заступати њене интересе. Заменик је подсетио учеснике на екстремно тешке услове живота Рома у Србији, али и да према Ромима постоји највећа етничка дистанца од стране већинског становништа.

У дискусији која је уследила, учесници су се интересовали на који начин Заштитник грађана може да помогне ромској популацији, имајући у виду да су им институције често недоступне, али и да имају страх од обраћања истим. Заменик заштитника грађана је истакао да је свестан овог проблема и да је то један од разлога зашто Заштитник грађана ради на терену и организује пријем притужби у ромским насељима, покушавајући да приближи ову институцију Ромима и идентификује проблеме са којима се најчешће сусрећу.

 

15. децембар 2011. године

Конференција „Национални савети националних мањина – Побољшање мањинске политике у Републици Србији“

На конференцији која је одржана у Београду 15. децембра 2011. године представљен је прелиминарни извештај пројекта„ Стање мењинске политике и праксе националних савета „ који је спровео Форум за етничке односе уз подршку ОЕБС Мисије у Србији. Конференцији су присуствовали и представници Одељења за права националних мањина Стручне службе Заштитника грађана. У дискусији која је уследила након представљања резултата прелиминарног истраживања учесници су расправљали о механизмима остваривања загарантованих права националних мањина и њихових припадника и припадница, као и искуствима и могућностима унапређења рада Националних савета националних мањина. У извештају и дискусији, као изузетно позитиван однос институција према националним мањинама наглашен је однос Заштитника грађана.

 

07. децембар 2011.

Заштитник грађана организовао радни састанак са педагошким асистентима

b_280_0_16777215_00_images_stories_pedagoski_asistenti.jpgИмајући у виду значај унапређења образовања за свеукупну друштвену интеграцију Рома, Заштитник грађана организовао је састанак са педагошким асистентима из 25 општина и градова.

Рад педагошких асистената је од великог значаја за остваривање права на образовање ромске националне мањине и у том смислу веома је важно да њихов радно-правни статус буде уређен и опис посла јасно дефинисан.

У дискусији која је уследила педагошки асистенти су истакли да се сусрећу са великим проблемима у раду који произилазе из њиховог нерегулисаног статуса, али и несигурности о њиховом даљем ангажовању, с обзиром да сваке године потписују нови уговор. Такође, истакнуто је да у надлежним државним органима не постоји особа која је задужена за координацију педагошких асистената, односно особа који би решавала проблеме са којима се сусрећу. Посебно је истакнут тежак положај педагошких асистената у предшколским установама, који уопште немају регулисан статус и често раде и по неколико месеци без примања. Учесници су се сагласили да је потребно донети правилник који ће јасно дефинисати опис и задатке посла и уредити радно-правни статус педагошких асистената.

 

30. новембар 2011.

Обраћање заменика Заштитника грађана др Горана Башића на међународном скупу Канцеларије високог комесара за људска права Уједињених нација (ОХЦХР) у Београд

У свом обраћању на међународном скупу о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права (уговорна тела, специјалне процедуре и универзални периодични преглед) заменик заштитника грађана је истакао да је један од изазова с којим се институција Омбудсмана у Србији суочава праћење остваривања појединих људских и мањинских права, односно праћења препорука Омбудсмана и праћења остваривања стандарда међународног права у вези с заштитом људских права, као и да је неопходно јачати институцију у правцу стицања специфичних знања, али и развијања одговарајуће методологија праћења остваривања људских права.

Заменик заштитника грађана посебно се осврнуо на проблем праћења остваривања права Рома, имајући у виду да Стратегија за унапређивање положаја Рома и пратећи Акциони планови није развила систем праћења остваривања права. Такође, заменик је истакао да Заштитник грађана у оквиру својих капацитета,а у сарадњи са ОХЦХР-ом развија систем праћења остваривања права Рома као посебно угрожене групе.

 

17. новембар 2011.

Округли сто “Борба против дискриминације у Србији”

b_280_0_16777215_00_images_stories_konferencija1.jpg

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе у сарадњи са Заштитником грађана Републике Србије и Повереником за заштиту равноправности организовала је округли сто на тему “Борба против дискриминације у Србији” Међу учесницима су били представници министарстава Републике Србије, Народне скупштине, покрајинских и локалних власти, затим представници правосуђа, државних институција за заштиту људских права, као и представници међународних и невладиних организација за људска права, верских заједница и експерти.

У Извештају Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) Савета Европе о стању људских права у Србији, који је усвојен 23. марта 2011. године, наводи се да је од 2007. постигнут напредак, али би власт требало да предузме мере за заштиту права мањина, спровођење кривичног закона и јачања независних институција. Посебно је истакнуто да се у најтежем положају у Србији налазе Роми који живе у изузетно лошим условима живота.

Рад округлог стола организован је у четири панела на теме: ЕКРИ Извештај о Србији, законски и институционални оквир за борбу против расне дискриминације, Слобода вероисповести и Интеграција Рома.У дискусији на панелу који се бавио темом интеграције Рома и препрекама којима се суочавају, учесници су се сложили да постоје помаци у унапређењу положаја Рома, али да су проблеми с којима се суочава ромска популација веома тешки, као и то да је степен етничке дистанце према Ромима највећи. Ромска популација у Србији суочава се са препрекама при остваривању права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту и посебно при остваривању права на лична документа. Представници цивилног друштва указали су на проблем одређеног броја Рома који су “правно невидљива лица”, односно никад нису уписани у матичне књиге рођених чиме им је ускраћено основно људско право - право на идентитет.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић посебно се осврнуо на питање присилних исељења ромских насеља. Он је истакао да је забрињавајуће да надлежни државни органи нису пронашли модел расељавања ових насеља а да је у складу међународним принципима расељавања, као и то да се исељења често врше у зимском периоду. Становници ромских насеља живе у нехуманим условима, без струје и воде и рушење кућа које су једино што имају, а да притом не постоји модел решавања њиховог питања представља озбиљно кршење људских права, али и недовољно залагање надлежних органа да се овај проблем реши. Стратегија за унапређивање положаја Рома и пратећи акциони планови пуни су слабости и немају решења за конкретне проблеме с којима се суочавају Роми у Србији.

 

16. новембар 2011.

Ромима у нехигијенском насељу у Блоку 72 на Новом Београду грађевинска инспекција је уручила решења у којима им се наређује да у року од једног дана уклоне своје куће и имовину с поменуте локације. Заштитник грађана с жаљењем констатује да је уручуње решења уследило дан након што је покренута иницијатива за установљавање радне групе која би требало да се стара о томе да се расељавање становника овог нехигијенског насеља спроведе у складу с стандардима и националним прописима. Овај поступак Грађевинске инспекције Градске општине Нови Београд указује на то да је било неоправдано очекивања Заштитника грађана да ће надлежни државни и други органи заједничким напорима, на примеру расељавања поменутог насеља, осмислити начин добре праксе расељавања свих других нехигијенских насеља. Заштитник грађана апелује на надлежне државне органе и Градску општину Нови Београд да се уздрже од даљих поступања преме грађанима у овом насељу до доношења закључка радне групе, којом координира Министарство за људска и мањинска права, државну и локалну самоуправу, о плану и начину расељавања.

 

15. новембар 2011

На предлог Заштитника грађана установљена радна група за решавање принудног исељења ромског насеља у Блоку 72

С циљем да подстакне надлежне државне органе да приступе планирању расељавања ромског насеља у Блоку 72 у складу с међународним и националним прописима и у најбољем интересу грађана, Заштитник грађана је иницирао састанак на којем су, поред осталих присуствали и представници Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Комесаријата за избеглице РС, Грађевинске дирекције РС, Општине Нови Београд, Уједињених нација, НВО PRAXIS и представници других државних органа.

Охрабрујуће је да је предлог Заштитника грађана да се установи званична радна група која ће планирати, спроводити и бринути о расељавању Рома с ове локације установљена и да ће се чланови групе у којој су поред поменутих органа и организација и представници грађана становника насеља, састати у петак 18. новембра. Радом овог тела координираће Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, а Заштитник грађана очекује да ће се на овај начин надокнадити пропусти који су начињени у вези с расељавањем насеља у Блоку 72, али и да ће се осмислити модел који ће бити пример сваком наредном исељавању грађана из сличних насеља.

 

10.новембар 2011.

Учешће заменика заштитника грађана на радном састанку на тему „Размена искустава у пословима обезбеђења личних докумената за расељена лица са Косова и Метохије“

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у дебати у вези са пословима обезбеђења личних докумената за расељена лица са Косова и Метохије коју су организовали Заштитник грађана града Суботице и НВО „Едукативни центар Рома“. На састанку су учествовали представници Матичне службе, Центра за социјални рад, Полицијске управе Суботица, филијале Фонда за здравствено осигурање и представници ромске заједнице. Учесници радног састанка су се сложили да се на решавању проблема личних докумената расељених лица доста урадило, али да и даље постоји велики број лица који не могу да остваре право на лична документа.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао да су Роми једна од најрањивих група и да често не знају на који начин да остваре своја права. За већину становника ромских насеља процедуре за издавање докумената су компликоване, а присутан је и страх од институција. Такође, заменик заштитника грађана је навео да надлежне службе морају да пронађу начин да своје услуге учине приступачнијим и ефикаснијим за грађане.

 

07.новембар 2011.

РАСЕЉАВАЊА РОМСКИХ НАСЕЉА

Свако расељавање сламова у Београду, које претежно насељавају Роми, обележено је притисцима и расправама у које су укључени државни органи, градска и општинске самоуправе, међународне организације, организације цивилног друштва, независни органи... Протеклих година је, упркос протестима и упозорењима да се расељавање грађана из нехигијенских насеља мора спроводити уз поштовање људских права и међународних стандарда, „нестало“ неколико насеља. Поступак који је претходио расељавању је у већини случајева био сличан – надлежни инспекцијски органи су грађанима уручивали извршна решења о рушењу, потом је следила расправа у медијима између поменутих учесника, а у међувремену су се Роми, на овај или онај начин исељавали из насеља и своје станиште тражили на другој градској ливади, на крају булдожери су растеривали најупорније.

Тако је било све до расељавања слама испод моста „Газела“ када је осмишљен, можда не најбољи могући начин збрињавања грађана из ових насеља, али свакако бољи од свега што је до тада понуђено. Расељавање насеља испод „Газеле“ је подразумевало да је о збрињавању грађана који су боравиште имали у местима изван Београда бринуло Министарство рада и социјалне политике, а о Београђанима градске и општинске власти. На тај начин нехигијенско насеље је нестало, а о његовим житељима бринули су надлежни органи – центри за социјални рад, службе за запошљавање, школске управе, локалне самоуправе... Од тада више пута су представници државних и градских власти истицали да је начин на који је расељено ово насеље пример другима, а да су расељени грађани задовољни условима у којима живе. Поред овог примера у Србији постоје општине које су вероватно и успешније спровеле расељавање Рома и омогућили њихову одговарајућу интеграцију – Апатин, Кула, Сурчин.

Стандарде који су установљени требало би применити и ако је могуће унапредити бољим решењима приликом сваког другог расељавања сличних насеља. На то упућују, не само потврђене међународне конвенције и уговори, већ и обавезе локалних самоуправа да омогуће поштовање људских права у конкретним ситуацијама. Поменути пример „Газеле“ упућује на то да сламови и њихови житељи не могу бити препрека постизању добробити свих, односу развоју путне, комуналне, привредне и друге инфраструктуре, али и на то да нису „нерешиви“ проблеми чије решење се одлаже у недоглед.

 

18.октобар 2011.

Разговор о праву на службену употребу језика и писама националних мањина

b_280_0_16777215_00_images_stories_sujnm1.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_sujnm2.jpg

Измене Закона о службеној употреби језика и писама из 2010. године нису у потпуности уредиле остваривање права припадника националних мањина на равноправну службену употребу њихових језика и писама. Притужбе које је Заштитник грађана примио у протеклом периоду и проблеми с којима су се суочили, како грађани, тако и надлежни органи у вези с применом Закона о службеној употреби језика условили су да Омбудсман припреми мишљење у вези с изменама Закона. О Заштитник грађана је организовао састанак на коме су поред чланова Савета за националне мањине Заштитника грађана учествовали и представници националних савета русинске, хрватске, бошњачке, бугарске, мађарске, словачке и румунске националне мањине, Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, представници Покрајинског омбудсмана АП Војводина, и представници Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

 

18. октобар 2011.

ИЗВОДИ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И НА ЋИРИЛИЦИ

Градска управа у Новом Пазару је након Препоруке Заштитника грађана отклонила уочене пропусте и обезбедила да се грађанима изводи из матичних књига издају и на ћирилици, а припадницима бошњачке националне мањине на двојезичним обрасцима – на српском и на босанском.

Заштитник грађана позива и остале вишеетничке јединице локалне самоуправе у Србији које нису обезбедиле примену закона и увеле језике националне мањине у службену употребу да то учине и омогуће службену комуникацију са грађанима, припадницима националних мањина, на њиховим језицима и писмима.

С друге стране, надлежни државни органи би требало да обезбеде пуну и несметану службену употребу српског језика и ћириличног писма на целој територији земље, као и учење српског језика у школама на начин који обезбеђује свој деци друштвену и професионалну интеграцију. На подручјима на којима традиционално живе припадници националних мањина потребно је подстицати да се у школама уче и њихови језици и на тај начин унапређује међуетничко разумевање.

 

12. октобар 2011.

ДЕВОЈЧИЦА УПИСАНА У ШКОЛУ ТЕК НАКОН ПОСТУПКА КОЈИ ЈЕ ВОДИО ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Медицинска школа у Врању уписала је у први разред девојчицу ромске националности тек након поступка који је Заштитник грађана водио пред Министарством просвете и науке. Наиме, иако је испуњавала критеријуме за упис по програму мера афирмативне акције предвиђених за средњошколце ромске националности, девојчица није била уписана у жељену школу јер решење о упису, које припрема Министарство просвете, Медицинска школа није примила до 12. октобра. Водећи поступак у вези с овим пропустом Заштитник грађана је утврдио да постоје пропусти у вези с организовањем и применом мера афирмативне акције приликом уписа у средње школе и у вези с тим припремиће одговарајуће препоруке надлежним министарствима – Министарству за људска и мањинска права и државну управу и локалну самоуправу и Министарству просвете и науке.

 

10.-11. октобар 2011.

Општине Кула и Апатин примери добре праксе у вези са унапређењем положаја Рома

b_280_0_16777215_00_images_stories_ak.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_ak1.jpg

Имајући у виду, сазнања Заштитника грађана о примерима добре праксе општина Кула и Апатин у вези унапређењем положаја Рома, заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са председником општине Кула Светозаром Буквићем и председником општине Апатин Живорадом Смиљанићем и њиховим сарадницима. Председник општине Кула Светозар Буквић је објаснио да је, општина као модел решавања становања Рома који су живели у изузетно тешким условима у ромском насељу у селу Сивац, изабрала да нелегално и неусловно насеље уклони, а да становницима, купи домаћинства у различитим деловима села. Решавању проблема расељавања допринео је и Центар за социјални рад који је утврдио социјални статус сваког домаћинства у бившем насељу. Приликом одређивања критеријума и приоритета за доделу домаћинства породици узиман је и податак да ли деца редовну похађају школу.

У општини Апатин примењен је другачији модел решавања овог питања, имајући у виду да у ромском насељу, на периферији општине, живи око четири хиљаде људи. Председник општине Апатин Живорад Смиљанић је истакао да је општина одувек водила рачуна о ромској популацији и да је социјална интеграција Рома у друштву и раније била на високом нивоу. Такође, он је истакао да је општина у ромском насељу санирала све куће које нису испуњавале минимум услова становања, увела воду и струју и асфалтирала улице. У насељу је изграђана амбуланта у којој четири сата дневно дежура лекар, као и вртић у ком се организује продужени дневни боравак.

b_280_0_16777215_00_images_stories_ak2.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_ak3.jpg

Након обиласка ромских насеља, заменик Заштитника грађана Горан Башић навео је да су ове општине пронашле одрживе моделе решавања и унапређења положаја Рома и да оба модела могу бити примери који ће све остале општине следити у решавању социјално-економских проблема Рома.

 

07. октобар 2011.

На позив градске самоуправе града Вршца и Етнографског института, заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је на конференцији посвећеној етничким границама

На позив градске самоуправе града Вршца и Етнографског института, заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је на конференцији посвећеној етничким границама. На конференцији у чијем раду учествују стручњаци из региона и Србије било је речи о положају аутохтоних мањина, интеграцији Рома и мерама које државе предузимају како би уредиле ова питања. Заменик Заштитника грађана је говорио о проблему институционалног признавања посебних права националних мањина и њиховом односу према концепту заштите индивидуалних људских права.

 

29. септембар 2011.

Учешће Заменика Заштитника грађана на конференцији „Европске добре праксе – средство јавног заговарања у Србији“

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић, учествовао је на конференцији „Европске добре праксе – средство јавног заговарања у Србији“ коју је организовала невладина организација „Праxис“ са партнерским организацијама Хајнрих Бел фондацијом, Регионалним центром за мањине и Докукином. У раду конференције учествовали су експерти из земаља Европске уније и домаћи стручњаци. У дискусији, посебна пажња посвећена је проблемима са којима се суочавају припадници ромске популације у погледу уживања права на правни субјективитет и права на адекватно становање.

 

28. септембар 2011.

Радни састанак са експертом УН ОХЦХР-а

b_280_0_16777215_00_images_stories_ekspert_ohchra.jpg

Стручна служба Заштитника грађана уз подршку агенција Уједињених нација организовала је радни састанак са Клодом Каном (Claud Cahn), саветником за људска права УН ОХЦХР-а у Молдавији. У раду састанка учествовали су Заменик Заштитника грађана др Горан Башић, УН Саветница за људска права у Србији Марија Рауш, УНДП Програмски координатор, Јелена Таџић, представници службе Заштитника грађана и национални експерти за области становања, здравља, запошљавања, образовања, реадмисије и дискриминације. Заменик Заштиника грађана представио је активности Заштитника грађана на унапређењу положаја Рома и истакао значај сарадње и размене искустава других земаља у вези ове теме.

Клод Кан је стручњак за развијање методологија, политика и мера за унапређења људских права и положаја Рома, а више година је био директор Европског центра за права Рома. Тренутно ради као саветник за људска права УН ОХЦХР-а у Молдавији. У свом излагању, Клод Кан је представио искуства националних институција за људска права у Чешкој, Мађарској и Шведској у унапређењу права Рома, као и конкретне примере за побољшање положаја најбројније националне мањине у Европи. Дискусију која је уследила, обележила су питања у вези са резултатима Декаде Рома и даљим корацима, могућим мерама за унапређење, као и о одговорности јавне власти да се активније укључи у решавање овог питања.

Преузимања: Агенда

 

27. септембар 2011.

Представљен први Српско-ромски речник

Представници Стручне службе Заштитника грађана присуствовали су представљању првог Српско-ромског речника, аутора Бајрама Халитија, који је организован поводом Дана европских језика у Дому Народне скупштине. О значају овог Речника и његовом доприносу у многим сферама јавног и приватног живота, говорили су Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине, Јован Дамјановић, народни посланик, Милица Лилић-Јефтимијевић, потпредседница Удружења књижевника и Зоран Колунџија, издавач. О раду на самом Речнику, његовом садржају и његовој сврси, говорио је и аутор Бајрам Халити.

 

27. септембар 2011.

Утврдити мотив и казнити починиоце

b_280_0_16777215_00_images_stories_razrusene_prostorije1.jpg

Заменик заштитника грађана и заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина др Горан Башић и Ева Вукашиновић обишли су јуче просторије Мађарског културног центра „Петефи Шандор” у Новом Саду, који је претходног викенда било мета вандала.

Управа и особље „Петефија” саопштили су да ово није први случај да вандали оштећују имовину овог центра, те да су графити на његовим зидовима, као и на околним приватним кућама, већ одавно уобичајена појава на коју данас мало ко обраћа пажњу.

Заменик заштитника грађана Србије др Горан Башић изјавио је да је важно да надлежни органи утврде мотив вандализма.

- Мањи је проблем ако се установи да је ово дело вандала - рекао је Башић, истичући да је много горе ако се утврди да је реч о ксенофобији.

 

24. септембар 2011.

Учешће Заштитника грађана на промоцији књиге „Заустављени процес остваривања права санџачких Бошњака у Србији“

У организацији Националног савета бошњачке националне мањине, 24. септебра 2011. године у Новом Пазару промовисана је књига „Заустављени процес остваривања права санџачких Бошњака у Србији“. На позив организатора, промоцији књиге присуствовали су и представници Стручне службе Заштитника грађана. На промоцији су поред представника Националног савета бошњачке националне мањине, који су говорили о проблемима у испуњавању Уставних и законом гарантованих права припадника бошњачке националне мањине, говорили и представници Стручне службе Заштитника грађана о притужбама грађана, поступцима контоле законитости и правилности рада органа управе који су у току и препорукама упућеним надлежним органима, а у циљу остваривања у пуној мери, заштити и унапређењу индивидуалних и колективних права Бошњака.

 

23.-24. септембар 2011.

Генерална скупштина Европског института омбудсмана одржана у Новом Саду

b_280_0_16777215_00_images_stories_generalna_skupstina_eia.jpgНа Правном факултету у Новом Саду, 23. и 24. септембра одржана је Генерална скупштина Европског института омбудсмана (EOI - European ombudsman institute) на којој су учествовали представници четрдесет пет земаља. Учесницима се у име Заштитника грађана Републике Србије обратио његов заменик др Горан Башић који је нагласио да проблеми и изазови с којима се суочавају грађани у различитим деловима савремене Европе изискују да институције омбудсмана још истрајније инсистирају на заштити и остваривању људских права. Размена искустава и сарадња међу европским омбудсманима је начин да рад ових институција буде ефикаснији, а пракса примерена како заштити људских права, тако и унапређењу „добре управе“ било на националним нивоима, било на нивоу институција ЕУ. Поред заседања Генералне скупштине на којој је за председницу Института изабрана омбудсманка Јужног Тирола, Бурги Фолглер, а за једног од потпредседника, проф. др Драган Милков, редовни професор Правног факултета у Новом Саду, одржана је и расправа на којој је било речи о пракси и проблемима регионалних омбудсмана у Италији, Русији, Србији.

 

16. септембар 2011.

На састанку који је одржан у Стручној служби Заштитника грађана, заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима Министарства просвете и науке. Састанку су присуствовали помоћници министра мр Желимир Попов и Весна Фила, руководилац сектора за школске управе, стручно-педагошки надзор и средње образовање и васпитање мр Зоран Костић и секретар Министарства Жељка Кнежевић.

На састанку је разговарано о предметима и поступцима који су у току и препорукама упућеним овом Министарству, као и начину и потреби успостављања и унапређења сарадње ова два органа, остваривања колективних права припадника националних мањина у области образовања и верске наставе.

 

07. септембар 2011.

Заменик Заштитника грађана разговарао са представницима Министарства здравља у вези са положајем здравствених медијаторки

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са помоћницом министра здравља др Дубравком Шарановић Рацић у вези са радом и статусом здравствених медијаторки. Напори које је Министарство здравља уложило настојећи да унапреди здравствену заштиту Рома имаће трајни значај уколико се тај проблем системски уреди, односно уколико Ромима постану доступни сви облици и све институције здравствене заштите који су доступни већини грађана Србије. Сузбијање предрасуда и елиминисање дискриминације према Ромима су, уз повећање здравствене просвећености, те изградња и унапређење алтернативних и допунских начина превенције болести и њиховог лечења, услови унапређења здравља здравствено запуштеног становништва међу којима је највише Рома.

 

06. септембар 2011.

Заштитник грађана реаговао на пропусте у вези са Пописом становништва

Након што је упутио препоруку Републичком заводу за статистику да предузме додатне и хитне мере како би обезбедио да у подручјима где живе припадници националних мањина буде довољно пописивача који говоре њихов матерњи језик, Заштитник грађана је наставио да прати дешавања у вези са избором пописивача и инструктора на подручју у којима у већем броју живе припадници националних мањина.

На основу притужби грађана које су примиљене након упућене препоруке, Заштитник грађана је дошао до сазнања да у општини Ада, посебно у месној заједници Мол, приликом избора пописивача није узето у обзир знање мађарског језика који је у службеној употреби на територији те општине.

У вези са тим, Заштитник грађана се имајући у виду значај Пописа за националне мањине, обратио Републичком заводу за статистику и затражио обавештење у вези са наводима из притужби о неправилностима приликом избора пописивача у месној заједници Мол, као и о критеријумима који су се примењивали у избору пописивача на територији на којој у значајном броју живе припадници националне мањине.

 

06. септембар 2011.

Сарадња Заштитника грађана са Канцеларијом за европске интеграције

У оквиру активности Заштитника грађана на унапређењу положаја Рома и повећању видљивости проблема ромске популације, заменик Заштитника грађана др Горан Башић одржао је састанак са директорком Канцеларије за европске инетеграције Милицом Делевић. Заменик Заштитника грађана је истакао да је решавање и унапређење положаја Рома и уопште унапређење положаја националних мањина у Србији веома значајно за што успешније испуњавање услова за улазак у Европску унију. Такође, истакнуто је да Република Србија подржава и спроводи активности Европске комисије у вези са инклузијом Рома кроз учешће у Декади Рома и настоји да створи механизме за развој кохерентне и свеобухватне политике према Ромима.

Директорка Канцеларије за европске интеграције поздравила је напоре Заштитника грађана на проналажењу решења за боље услове живота Рома у Србији и истакла да ће Канцеларија за европске интеграције пружити све врсте подршке овој активности, укључујући и активно учешће.

 

01. септембар 2011.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао са представницима Националног савета бошњачке националне мањине

b_280_0_16777215_00_images_stories_nsbnm.jpg

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са председником Извршног одбора Националног савета бошњачке националне мањине Есадом Џуџевићем и члановима Савета о остваривању права на културну аутономију бошњачке националне мањине. С обзиром да је Савет притужбом указао на проблем остваривања ових права, заменик Заштитника грађана их је информисао о току поступка.

 

01. септембар 2011.

Близу решења за ромско насеље „Блажево“ у Новом Пазару

b_280_0_16777215_00_images_stories_blazevo.jpg

Имајући у виду изузетно лоше услове живота, тежак социјално-економски положај Рома у насељу “Блажево” у Новом Пазару, који су представници Стручне службе Заштитника грађана утврдили у претходној посети овом насељу (1.априла 2011.) Заштитник грађана је користећи своје посредничка овлашћења иницирао заједнички састанак са градоначелником Новог Пазара др Мехом Махмутовићем и директором Управе за људска и мањинска права Ненадом Ђурђевићем.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да је у претходној посети ромском насељу „Блажево“ уочена велика нехигијена и појава заразних болести изазваних неувођењем воде и струје у насеље. С обзиром да Заштитник грађана спроводи истраживање Стратегије за унапређење положаја Рома и њене ефекте на Роме у насељима, циљ овог састанка је био да се пронађе решење за тежак положај Рома у овом насељу. Предлог Заштитника грађана прихватили су Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и град Нови Пазар који ће већ током јесени настојати да реше проблем снабдевања водом у насељу, изграде два јавна купатила, асфалтирају пут и друге инфраструктурне санације како би се обезбедио минимум услова живота.

Након састанка са градоначелником и директором Управе за људска и мањинска права, заменик Заштитника грађана др Горан Башић са сарадницама посетио је ромско насеље „Блажево“. Овом приликом међу становницима насеља спроведена је анкета о условима становања, образовању, запошљавању, здравственој заштити и дискриминацији Рома.

 

17.-19. август 2011.

Стручна служба Заштитника грађана организовала пријем притужби у ромским насељима у Бојнику, Лесковцу и Врању

b_280_0_16777215_00_images_stories_image001.jpgС циљем прикупљања података о броју лица ромске националности који не поседују лична документа и информација о разлозима због којих не остварују право на лична документа или то право отежано остварују, представнице Стручне службе Заштитника грађана примале су притужбе грађана у ромском насељу „Оранска махала“ у Бојнику, ромском насељу у селу Црквица, насељу Подворце у Лесковцу, Горњој чаршији и Циганском Риту у Врању и ромском насељу у селу Павловац. Поред пријема притужби грађана, одржани су састанци са градским властима, представницима полицијских управа и представницима ромске заједнице.

Пријем притужби у ромским насељима организован је да се оквирно утврди стање на терену и након тога припреми мишљење и препорука о томе шта је потребно предузети од стране државних органа као и да ли је потребно и у ком правцу мењати постојеће прописе који регулишу материју матичних књига и евиденцију грађана.

 

17. август 2011.

ПРЕПОРУКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ У ВЕЗИ С УПОТРЕБОМ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ТОКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 2011. ГОДИНЕ

Заштитник грађана је након поступка који је водио по притужби Националног савета мађарске националне мањине упутио препоруку Републичком заводу за статистику у којој износи мишљење да Завод није предузео мере како би приликом обављања Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији, на подручјима на којима у већем броју живе припадници националних мањина, било ангажовано довољно инструктора и пописивача који говоре језик националних мањина. Уколико Завод хитно не предузме додатне мере како би се овај недостатак отклонио то ће се негативно одразити на пуно остваривање права које су Уставом и законима Републике Србије гарантована припадницима националних мањина.

Препоруком Заштитник грађана захтева да Републички завод за статистику непосредно предузме хитне додатне активности, које укључују и посебно позивање грађана који владају језиком националне мањине да се пријаве на конкурс и да примени мере афирмативне акције при одабиру пописивача и инструктора, да би у пописном саставу била постигнута потребна заступљеност пописивача који говоре мањински језик заступљен на одређеном подручју. Заштитник грађана сматра да је неопходно да Завод обезбеди и непосредну комуникацију пописивача са пописном комисијом како би било омогућено испитаницима - припадницима националних мањина да ако желе да током спровођења пописа комуницирају са пописивачем на свом матерњем језику то могу и практично да остваре. Најзад, у будућем раду Републички завод за статистику ће наставити да развија и примењује конкретне мере које обезбеђују остваривање сврхе уставних гаранција мањинских права, као и принципа добре управе у пракси, истакнуто је у Препоруци Заштитника грађана.

Чињеници да је остваривање великог броја права, које Устав и закони Републике Србије гарантују припадницима националних мањина, условљено процентом њихове заступљености у структури становништва. Тако је на основу захтева да припадници националне мањине учествују у одређеној сразмери одредбом члана 11. став 2. Закона о службеној употреби језика и писама (''Сл. гласник РС'', бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и 30/2010) утврђена обавеза јединице локалне самоуправе да својим статутом уведе у равноправну службену употребу језик и писмо националне мањине уколико процента припадника те националне мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва. Осим тога, на основу одредбе члана 11. став 7. истог Закона припадници националних мањина чији број у укупном становништву Републике Србије достиже најмање 2% према последњем попису становништва могу се обратити републичким органима на свом језику и имају право да добију одговор на том језику. Штавише, припадници националних мањина чији број у укупном становништву Републике Србије не достиже 2% према последњем попису становништва могу се обратити републичким органима на свом језику и имају право да добију одговор на том језику преко јединице локалне самоуправе у којој је језик те националне мањине у службеној употреби, при чему јединица локалне самоуправе обезбеђује превођење и сноси трошкове превођења дописа упућеног републичком органу и одговора тог органа. На захтеву одређеног процента припадника националне мањине заснива се и одредба члана 98. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007) према којој у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе, у смислу овог закона, сматрају се јединице локалне самоуправе у којима припадници једне националне мањине чине више од 5% од укупног броја становника или свих националних мањина чине више од 10% од укупног броја становника према последњем попису становништва у Републици Србији, што је услов за оснивање Савета за међунационалне односе. Слично томе, одредба члана 115. став 2. Закона о националним саветима националних мањина (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009) предвиђа да се средства која се обезбеђују у буџету Републике Србије распоређују тако да се 30% распоређује у једнаким износима свим регистрованим националним саветима у Републици Србији, а остатак средстава (70%) сразмерно броју припадника одређене националне мањине коју национални савет представља, као и укупном броју установа те националне мањине у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма и обиму активности тих установа, док одредба става 5. истог члана прописује да се средства која се обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе распоређују, у складу са одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе, националним саветима који представљају националне мањине које у становништву јединице локалне самоуправе достижу најмање 10% од укупног становништва или националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе. На основу свега видљиво је да само на основу резултата пописа који даје тачне и потпуне податке припадници националних мањина могу да поставе захтеве за остваривањем својих права.

 

11. август 2011.

Сарадња Заштитника грађана са Канцеларијом за инклузију Рома и Саветом за интеграцију Рома АП Војводине

b_280_0_16777215_00_images_stories_saradnja_zastitnika_gradjana_sa_kancelarijom_za_inkluziju_roma_i_savetom_za_integraciju_roma_ap_vojvodine.jpgНастављајући са активностима на унапређењу положаја Рома, заменик Заштитника грађана др Горан Башић одржао је радни састанак у Новом Саду са директором Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Душком Јовановићем и председником Савета за интеграцију Рома АП Војводине Петром Николићем.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да Заштитник грађана радом у ромским насељима покушава да приближи ову институцију Ромима, имајући у виду мали број притужби које је Заштитник грађана примио од Рома. Такође је истакао да је сарадња са Канцеларијом за инклузију Рома и Саветом за интеграцију Рома АПВ веома важна како би се идентификовали проблеми грађана који живе у ромским насељима. На састанку је договорена даља сарадња и размена информација о положају ромске националне мањине. Директор Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине и председник Савета за интеграцију Рома АПВ представили су досадашње активности Канцеларије и Савета на унапређењу положаја Рома и поздравили договорену сарадњу.

 

11. август 2011.

Организован додатни пријем притужби у ромском насељу „Велики рит“ у Новом Саду

Стручна служба Заштитника грађана организовала је додатни пријем притужби за грађане ромског насеља „Велики рит“ у Новом Саду, након што је у претходној посети утврдила да се велики број становника овог насеља суочава са проблемом са личним документима. Пријем притужби одржан је у Месној заједници Видовданско насеље, док је део Стручне службе примао притужбе у „Великом риту“. Остварен је велики број контаката са грађанима, а примљено је девет притужби.

Грађани су се пожалили да углавном не познају процедуре за добијање личних докумената, као и то да због материјалне ситуације не могу да путују до општине у којој су рођени како би извадили извод из матичне књиге рођених. Овај проблем се посебно односи на интерно расељена лица са Косова и Метохије. Такође је уочено да одређени број Рома из овог насеља поседује изводе у које није уписан јединствени матични број грађана.

 

5. август 2011.

Рад Заштитника грађана у ромском насељу „Велики рит“ у Новом Саду

b_280_0_16777215_00_images_stories_veliki_rit.jpgЗаменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са становницима ромског насеља „Велики рит“ у Новом Саду и са Тимом за рад у ромским насељима примао је притужбе грађана из којих је уочено да се Роми и даље суочавају с проблемима који се односе на добијање личних докумената. Рад у насељу организован је у сарадњи са директором Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Душаном Јовановићем.

С обзиром да је у овиру рада у ромском насељу утврђен велики број лица са проблемом са личним документима Заштитник грађана ће 11. августа 2011. године у периоду од 17 до 20 часова организовати пријем притужби у Месној заједници Видовданско насеље, улица Јована Андрејевића 2а, Нови Сад.

Преузимања: Извештај

 

3. август 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана на конференцији поводом иницијативе за укључивањем Рома у образовање у оквиру Министарства унутрашњих послова

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је на конференцији на тему „Инклузија Рома у образовању из оквира Министарства унутрашњих послова и укључивање у припреме и спровођење Стратегије локалне безбедности“, коју су организовали Одбор за међунационалне односе општине Сечањ и Полицијска управа Зрењанин. Конференција је организована са циљем остваривања боље комуникације и сарадње ромске националне мањине са припадницима МУП-а, као и укључивања Рома у школовање у оквиру Министарства унутрашњих послова.

У обраћању учесницима, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да се Банат често у јавности помиње због међунационалних инцидената, као и то да је инцидент у селу Јабука из 2010. године када је локално становништво хтело да линчује Роме, јасан пример да се мора деловати превентивно. Заменик Заштитника грађана је поздравио ову иницијативу Одбора за међунационалне односе и Полицијске управе Зрењанин и нагласио да ће Заштитник грађана и даље пратити положај Рома и предлагати мере за унапређење.

 

28. јул 2011.

Рад Заштитника грађана у ромским насељима “Север” ,“Брезоник” и “Стари Центар” у Бору

Настављајући са радом у ромским насељима Заштитник грађана организовао је пријем притужби у ромским насељима „Север“, „Брезоник“ и „Стари Центар“ у општини Бор. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са грађанима и упознао их са надлежностима Заштитника грађана и начинима како да му се притуже. У разговору са грађанима ових насеља уочено је да грађани, поред осталог, имају и проблеме у вези са добијањем личних докумената, што је најчешће проузроковано непознавањем начина како да остваре ова права. О могућности унапређење положаја Рома у Бору, заменик Заштитника грађана је разговарао са координатором за питање мањина општине Бор, педагошким асистентима, представницима Националног савета ромске националне мањине и ромским невладиним организацијама.

Преузимања: Извештај

 

29.јул.2011.

Грађани Бора лакше до Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_bor.jpg

Заштитник грађана је за четири године примио скоро десет хиљада притужби грађана, док је из Бора стигло свега 50 притужби. То не значи да у овој општини не постоје проблеми у остваривању права грађана, већ да грађани нису довољно упознати са надлежностима и значајем ове институције. Зато се Бор налази међу десет општина у којима се покреће програм "Електронски приступ Заштитнику грађана", рекао је заменик заштитника грађана др Горан Башић 29. јула на конференцији за новинаре у тој општини.

Како је рекао, грађани Бора ће од сада моћи понедељком и средом од 13 до 15 часова из локалне Народне библиотеке путем видео комуникације контактирати Стручну службу Заштитника грађана и поднети притужбу на рад државних орагана и јавне управе.

Заменик председника општине др Жика Голубовић је изразио задовољство што се Бор нашао међу десет општина у којима је покренут овај програм, верујући, да ће то омогућити грађанима лакши приступ институцији омбудсмана. Такође је додао да ће Скупштина општине у скорије време ставити на дневни ред избор локалног Заштитника грађана.

У току дводневног боравка у Бору, заменик заштитника грађана разговарао је са представницима општине и органа јавне власти, као и са представницима невладиног сектора о проблемима у остваривању права грађана. Он је са својим сарадницима примао и притужбе грађана, а посебну пажњу посветио је правима Рома.

 

24. јун 2011.

Грађани Пријепоља лакше до Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_prjepolje1.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић представио је данас на конференцији за штампу у Матичној библиотеци "Вук Караџић" у Пријепољу програм "Електронски приступ Заштитнику грађана". Путем видео линка и уз помоћ обучених библиотекара, грађани Пријепоља биће у могућности да уторком и четвртком од 13 до 15 часова контактирају запослене у Стручној служби Заштитника грађана, изнесу своје проблеме и информишу се о начину остваривања својих права, нагласио је др Горан Башић.

Он је изјавио да се грађани Пријепоља, попут грађана и из других општина Србије, највише жале на повреду економских и социјалних права, али да су заступљене и притужбе на повреду грађанских права и права грађана на добру управу.

Председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић снажно је подржао програм "Електронски приступ Заштитнику грађана" и изразио очекивања да ће модернији начин комуникације са грађанима помоћи и представницима органа јавне власти да ефикасније обављају посао.

b_280_0_16777215_00_images_stories_prjepolje3.jpg

На радном састанку са представницима локалне самоуправе др Горан Башић је представио карактеристичне случејеве кршења права грађана Пријепоља и указао на начине решавања проблема грађана. Он је представио надлежности и овлашћења Заштитника грађана и истакао потребу да и органи јавне власти не само информишу, већ и стручно помогну грађанима да остваре своја права. Увођењем видео комуникације са Заштитником грађана, представници локалне самоуправе добиће стручну помоћ и подршку у заштити права грађана, што упућује на још тешњу сарадњу са институцијом Заштитника грађана, закључили су учесници састанка.

Представници невладиних организација из Пријепоља истакли су подршку коју су до сада у свом раду добијали од институције Заштитника грађана. Према њиховим речима већа видљивост Заштитника грађана у њиховој општини у знатној мери олакшаће и њихов рад у области заштите права група грађана које представљају.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић током радног дана у Пријепољу, заједно са сарадницама из Стручне службе Заштитника грађана, примао је притужбе грађана на рад органа јавне власти.

 

23. јун 2011.

Грађани Новог Пазара лакше до Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_n_pazar.jpg

Грађанима Новог Пазара од данас је омогућено да путем видео линка из Градске библиотеке „Доситеј Обрадовић“, понедељком и уторком од 9 до 11. часова, ступе у контакт са запосленима у Стручној служби Заштитника грађана, изјавио је на конференцији за штампу заменик заштитника грађана др Горан Башић, представљајући програм „Електронски приступ Заштитнику грађана“. Овај савремени метод комуникације допринеће, у што је могуће краћем року, ефикаснијем решавању проблема грађана и заштити њихових права. На овај начин, како је навео др Горан Башић, грађани ће бити ближи институцији Заштитника грађана.

Заменик заштитника грађана је истакао да су најчешће повреде права на које су указивали грађани Новог Пазара спадају у област економских и социјалних питања, као и кршења начела добре управе.

Одговарајући на питања новинара, председница Скупштине Града Новог Пазара Борка Јовановић је изјавила да локална самоуправа подржава програм „Електронски приступ Заштитнику грађана“, истичућу до сада изузетно сарадњу са др Гораном Башићем.

У току радног дана у Новом Пазару заменик заштитника грађана је одржао састанак са представницима Града Новог Пазара и органа јавне власти како би размотрио досадашњу и изнео предлоге за унапређење будуће сарадњу. Основна тема разговора односила се на питања заштите права расељених лица и рада администрације. Поред ових питања, дискутовало се о начинима остваривања права грађана у домену заштите економско социјалних питања, попут права на рад, пензиону и социјалну заштиту, итд.

У разговору са представницима невладиних организација из Новог Пазара указано је на најчешће проблеме са којима су сусрећу у свом раду. Истакнута је задовољство досадашњом сарадњом са институцијом Заштитника грађана,

Заменик заштитника грађана др Горан Башић током радног дана у Новом Пазару, заједно са сарадницама из Стручне службе Заштитника грађана, примао је притужбе грађана на рад органа јавне власти.

 

22. јун 2011.

Семинар социјално укључивање Рома у Републици Србији

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић и сарадници који у Стручној служби Заштитника грађана прате стање у вези са спровођењем Стратегије за унапређење положаја Рома и остваривањем њихових људских права учествовали су на семинару „Социјално укључивање Рома у Републици Србији“ који су организовали Влада Републике Србије и Европска Комисија. На семинару је било речи о спровођењу мера за унапређење положаја Рома предвиђених акционим плановима у областима образовања, запошљавања, социјалне и здравствене заштите, становања, статуса повратника по основу споразума о „реадмисији“ и лица која немају личне документе. О спроведеним мерама и обавезама државе и локалних власти говорили су потпредседник Владе Божидар Ђелић, градоначелник Београда Драган Ђилас, председник Националног савета ромске националне мањине Витомир Михајловић, директорка Фонда за отворено друштво Јадранка Јелинчић и Пјер Мирел, директор Директоријата Ц у Генералном директоријату за проширење Европске комисије али и представници државне управе и невладиних организација.

 

06. јун 2011.

Рад Заштитника грађана у ромском насељу Стара Раковица

Настављајући са праксом рада у ромским насељима и активностима на унапређењу положаја Рома, Тим Заштитника грађана за рад у ромским насељима посетио је насеље Стара Раковица. Чланице Тима Заштитника грађана, разговарале су са грађанима овог насеља о проблемима са којима се сусрећу, упознале их са надлежностима Заштитника грађана и начинима како могу да заштите права пред овим органом. Радом у ромским насељима Заштитник грађана има за циљ да приближи ову институцију Ромима и покуша да идентификује проблема са којима се суочавају.

 

30. мај 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана др Горана Башића на семинару Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је 26. и 27. маја 2011. године. у Стразбуру на семинару Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе на којем се расправљало о расној дискриминацији у области запошљавања. У раду семинара учествовало је преко педесет представника специјализованих институција за људска права из различитих земаља. Чланови Европске комисије против расизма и нетолеранције су истакли да националне институције за људска права имају велики значај у спречавању дискриминације и унапређењу људских права, те да је неопходно јачати капацитете и независност ових институција.

Преузимања: Извештај

 

19-21. мај 2011.

Заштитник грађана организовао је тродневни семинар за представнике ромских невладиних организација Ечка

b_280_0_16777215_00_images_stories_ecka.jpg

У оквиру активности унапређивања положаја Рома, Заштитник грађана је уз подршку Организације за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) организовао 19, 20 и 21 маја 2011. године семинар за представнике ромских невладиних организација у Ловачком дворцу „Каштел“ у селу Ечка. У раду семинара учествовало је 20 представника ромских невладиних организација из свих округа у Србији и чланице Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима. Циљеви семинара на којем су поред стручњака Заштитника грађана говорили и Марија Рауш саветница Високог комесаријата Уједињених нација за људска права (ОХЦХР) и Никола Дувњак из Организације за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) били су да подстакне сарадњу ромских НВО и Заштитника грађана у вези с различитим питањима важним за остваривање и унапређење људских и мањинских права Рома и да се размотре начини рада Тима Заштитника грађана у ромским насељима.

Преузимања: Извештај

 

17. мај 2011.

Представнице Стручне службе Заштитника грађана присуствовале су округлом столу „Регулисање питања националних мањина на локалном нивоу„ који је одржан 17. маја 2011. године у организацији Савет Европе. На скупу је разговарано о правном оквиру којим се уређује остваривање права националних мањина у градовима и општинама, са посебним акцентом на оснивање и рад савета за међунационалне односе у јединицама локалне самоуправе са национално мешовитим саставом становништва. Након излагања и дискусије дате су препоруке за побољшање прописа за регулисање питања националних мањина на локалном нивоу.

 

16. мај 2011.

Стручни састанак Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима са експертом Високог комесаријата Уједињених нација за људска права

b_280_0_16777215_00_images_stories_16.05.jpgАктивности Заштитника грађана у вези са унапређењем остваривања права и положаја Рома настављене су састанком Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима са Бахрамом Гхазијем, стручњаком ОХЦХР-а за социјална, економска и културна права и Маријом Рауш из канцеларије Високог комесаријата Уједињених нација за људска права.

У трочасовној дискусији Бахрам Гхази је одговарао на питања Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима из области примене међународних стандарда за социјална, економска и културна права. Заменик Заштитника грађана Горан Башић истакао је значај сарадње независних институција као што је Заштитник грађана са међународним организација, имајући у виду изазове и притиске са којима се сусрећу, као и потребе подизања капацитета.

 

10. мај 2011.

О спровођењу Препоруке Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана АП Војводина Министарству унутрашњих послова која се односи на унапређење рада овог органа у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писама националних мањина заменик Заштитника грађана Горан Башић је разговарао са Зорицом Касаслицом Лончар, начелницом Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова. Министарство унутрашњих послова се приликом издавања личних исправа на језицима и писмима националних мањина свакодневно суочава с проблемима на које не може непосредно да утиче. Настојећи да допринесу потпуном остваривању овог права које је важно како за лични идентитет грађана, тако и за заштиту националног идентитета мањинске групе Заштитник грађана и Министарство ће развијати различите облике сарадње. Истицање, у полицијским станицама, обавештења, на српском и на језицима националних мањина, о поуци о начину и поступку уписа личног имена у исправе на језицима националних мањина допринеће ефикаснијем остваривању овог права.

 

Атина, 05. – 06. мај 2011.

Консултативни састанак Савета Европе у области миграција

Заштитник грађана учествовао је на консултативном састанку одржаном у Атини 5-6 маја 2011.године. у организацији Савета Европе и Грчког Омбудсмана. Састанку су присуствовали представници 20 земаља, представници УНХЦР-а, Агенције за основна права Европске уније, као и експерти из различитих националних и локалних органа власти. На састанку се разговарало о будућим активностима Савета Европе у области миграција (права азиланата, интеграција азиланата, нерегуларне миграције и интерно расељена лица).

Преузимања: Извештај

 

05. мај 2011.

Промоција зборника “Националне мањине као фактор стабилности у међународним односима Хрватске и Србије”

Горан Башић, заменик заштитника грађана, говорио је на трибини поводом промоције зборника “Националне мањине као фактор стабилности у међународним односима Хрватске и Србије”, која је одржана на Институту друштвених наука.

Заменик заштитника грађана је навео да постоји потреба за успостављањем конзистентне мултикултуралне политике у овом подручју, као и потреба за помирењем етнокултурних идентитета. Такође, истакао је да је сарадња са земљама у региону од посебног значаја за решавање мањинских питања.

 

05. мај 2011.

Активности Заштитника грађана на пројекту унапређивања положаја Рома

У оквиру активности на пројекту унапређивања положаја Рома, Горан Башић, заменик заштитника грађана, разговарао је са Ненадом Ђурђевићем, директором Управе за људска и мањинска права, и Славицом Денић, државном секретарком из Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Заменик заштитника грађана је истакао да је Заштитник грађана почео са радом у ромским насељима у циљу идентификације и решавања проблема грађана ромске популације.

 

21. април 2011.

У организацији Центра за истраживање у политици „Аргумент“ у Пријепољу је 21.априла 2011. одржан округли сто о изборним и политичким процесима у мултикултуралним срединама. У раду округлог стоја учестововала је Виолета Ћорић начелница Одељења за права националних мањина Заштитника грађана

У уводном излагању о уставно правној заштити, мултикултурализму и положају националних мањина, указано је и на значај изборног модела који треба да обезбеди, посебно у вишенационалним срединама, одговарајућу заступљеност националних мањина и учешће у свим сферама јавног живота и процесима доношења одлука. Проф. др Зорица Кубурић је у свом уводном излагању, говорећи о верским заједницама и верској дистанци, указала на социјалну дистанцу југозападне Србије у поређењу са централном Србијом и Војводином.

 

12. април 2011.

Почело истраживање Заштитника грађана у области остваривања права националних мањина

Заменик заштитника грађана др Горан Башић са сарадницама присуствовао је састанку координације Националних савета националних мањина који је одржан 12. априла 2011. године у Београду. У уводном излагању заменик заштитника грађана је упознао представнике националних савета да је Заштитник грађана покренуо истраживање у вези са остваривањем права националних мањина у областима културе и информисања, које ће се у више фаза, реализовати у току 2011. године.

На састанку је истакнут значај и договорена редовна сарадња националних савета и Заштитника грађана у свим фазама истраживања, чији је циљ да се сагледа реално стање и да ли постојећи правни оквир и мере које примењују надлежни органи обезбеђују спровођење културне политике, права на информисање, програма од посебног значаја за националне мањине, као и задовољење потреба грађана припадника националних мањина у областима културе и информисања.

 

8. април 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана на конференцији „Националне мањине – између институционалне потврде и друштвене невидљивости“

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је на конференцији „Националне мањине – између институционалне потврде и друштвене невидљивости“ коју је организовао „БИРН“ (Балкан Инвестигативе Репортинг Нетwорк). Поред занменика Заштитника грађана у уводном делу конференције говорили су и Покрајинска омбудсманка АП Војводина Анико Мушкињо-Хајнрих, директор Управе за људска права и националне мањине Министарства за државну управу и локалну самоуправу и људска и мањинска права, Андор дели, покрајински секретар за ушправу прописе и националне мањине и Милован Батак, заменик Поверенице за заштиту равноправности. У дискусији су учествовали представници националних савета националних мањина, мањинских удружења и политичких партија.

Горан Башић је нагласио да, упркос томе што је нормативни основ заштите мањина усклађен с међународним стандардима и томе што се не разликује битно од праксе држава у региону, постоји много простора за његово унапређење. То се односи на друштвену потребу да се утврди стратегија мултикултуралности, односно да се одговори на питање каква политика мултикултуралности је најпријемчивија нашем друштву; тек након тога могуће је правни основ заштите мањина ускладити у функционалну целину; најзад постојеће норме јесу усклађене с међународним стандардима, али често нису међусобно повезане и препрека су пуном остваривању индивидуалних и колективних права националних мањина.

ПОВОДОМ 8. АПРИЛА - СВЕТСКОГ ДАНА РОМА

Уобичајено је да се поводом Међународног празника Рома 8. априла организују свечаности, округли столови, концерти, да се са симпатијама и наклоношћу пише о Ромима и ламентира над њиховим патњама. Значај овог дана, на који је 1971. године сазван први Светски конгрес Рома је за припаднике овог народа огроман. Наши суграђани Роми, су политичкој и културној еманципацији ромске заједнице дали упечатљив допринос и чини се да свечарска атмосфера није нигде примеренија него међу Ромима у Србији.

Међутим, чини се да је више повода за забринутост и промишљање о томе да ли се положај Рома у нашој земљи квалитетно променио последњих деценија. У формално правном и институционалном смислу напредак је очигледан – држава је активан учесник у регионалној иницијативи „Декада Рома“, Народна скупштина је усвојила Стратегију интеграције Рома, а Влада РС је донела тринаест акционих планова којима се обавезала да ће спроводити мере унапређења стања у различитим друштвеним областима, установљена су државна и покрајинска тела која се старају о усвојеном програму, а локалне самоуправе развијају капацитете за његову примену.

У ромским насељима ситуација је битно другачија. „Благодети“ усвојених мера тешко допиру до оних којима су намењене – Ромима који болују од заразних болести, туберкулозе, чији животни век је знатно краћи него код припадника осталих етничких група, чија деца не похађају школе не због тога што их то не занима, него зато што њихови родитељи не могу да им обезбеде основне животне услове – воду, струју, храну, обућу... Препрека томе је структурно сиромаштво с којима се стално суочавају и с којим се не могу изборити без активне, планске, добро осмишљене, организоване и спроведене државне политике елиминисања његових узрока. Примедбе да сиромаштво није ексклузивно и да не погађа само Роме су делимично тачне, али не и прихватљиве, јер сви објективни показатељи указују на то да је реч о етно-класи, чији припадници су „сиромашнији од најсиромашнијих“. Бољитку Рома у нехигијенским насељима препрека је и друштвена неосетљивост за њихове патње, предрасуде и дискриминација с којима се суочавају. Често, небригу, нетолеранцију и неправде које им се чине не препознају као такве, већ као уобичајено понашање суграђана! Ни институције пред којима би требало да остваре и заштите своја права нису им увек наклоњене јер да јесу не би се догодило да се у двадесет првом веку говори о Ромима који немају документе, никада нису били код лекара, никада се нису школовали, никада запослени... Шта више, не постоје поуздани подаци о томе колико их живи у Србији, ни колико међу њима је сиромашних.

Свечарска атмосфера 8. априла њих ће мимоићи. Требало би, а било би и друштвено одговорно, да се запитамо шта може свако од нас, било појединци, било институције, да учини како би помогао да се положај ових људи промени. Независно од тога, дужност и обавеза институција је да стварају друштвене и друге услове за сузбијање структурног сиромаштва код Рома и елиминисање предрасуда и дискриминације према њима. Тек у таквим условима свечаност 8. априла ће, међу Ромима суграђанима, имати смисла.

Др Горан Башић, заменик заштитника грађана

 

05. април 2011.

Заштитнику грађана представљени проблеми грађана у остваривању права у локалним самоуправама

Делегација из Бујановца, Пријепоља и Суботице посетила је институцију Заштитника грађана у оквиру радне посете државним и међународним институцијама у Београду, која се реализује у оквиру програма „Регионална акција цивилног друштва за подизање свести и толеранције“, у организацији Удружења грађана Фрактал.

Том приликом су представнице Стручне службе Заштитника грађана упознале саговорнике са радом и надлежностима Заштитника грађана и поступцима у вези са заштитом и стањем људских и мањинских права. Саговорници су указали на проблеме са којима се грађани суочавају у остваривању својих права у локалним самоуправама из којих долазе и посебно истакли проблеме у вези са запошљавањем и применом афирмативних мера за запошљавање припадника националних мањина у државним органима, остваривањем права грађана ромске националности на лична документа, заштите права пацијената и у вези са проблемом нострификације иностраних диплома стечених на Косову и Метохији, Македонији и Албанији.

 

01. април 2011.

РАД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У РОМСКОМ НАСЕЉУ БЛАЖЕВО

Нови Пазар

b_280_0_16777215_00_images_stories_Blazevo1.jpgРомско насеље Блажево је нехигијенско насеље које се налази на периферији града. У насељу живи 40 домаћинстава, односно око 190 људи углавном расељених лица са Косова и Метохије. Услови у којима живе Роми у овом насељу су изузетно тешки. Насеље није асфалтирано, нема воде и струје, постоји проблем са изливањем канализације. Воду узимају са оближње чесме или скупљају кишницу. Куће у насељу саграђане су од чврстог материјала, али су у веома лошем стању. Сви становници ромског насеља Блажево су незапослени и живе од социјалне помоћи. Велики део становника се издржава прошењем на улици. Такође, скупљају папир и метал који потом продају на отпаду.

Одређени број деце је уписано у школу, међутим често пропуштају наставу због нехигијенских услова у којима живе и немогућности да чисти оду у школу. Такође, не остварују право на здравствену заштиту, имају проблем са заразама које преносе глодари. Одређени број деце су изуједали пацови.

Велики број деце у ромском насељу је заражено вашкама и шугом. Грађани су се пожалили да лекари који су посетили ромско насеље нису прегледали све становнике него само једну породицу која је заражена шугом. Као проблем наводе да лекари заражену породицу нису хтели да одведу у болницу јер немају здравствено осигурање, а то је проузроковало да се зараза прошири и на остале становнике. У насељу живи велики број деце предшколског узраста који су посебно угрожени нехигијенским условима у овом насељу. Нови Пазар нема систематизовану здравствену координаторку што посебно угрожава остваривање права на здравствену заштиту. Роми из насеља Блажево имају отежан приступ локалним институцијама и немају сазнања како да остваре своја права. Локална самоуправа Нови Пазар има усвојен локални акциони план за Роме, међутим грађани овог ромског насеља нису обавештени о томе.

У оквиру „Дана Омбудсмана“ у Новом Пазару, Заштитник грађана је организовао пријем притужби у ромском насељу Блажево. Стручна служба Заштитника грађана примила је притужбе грађана. Као основни проблем грађани насеља навели су неувођење воде што доводи до нехигијенских услова живота. Такође су истакли спремност да учествују у радовима увођења воде и струје како би убрзали решење овог егзистенцијалног проблема.

Заштитник грађана обиласком и радом у ромским насељима покушава да приближи ову институцију Ромима и повећа доступност институцијама. Радом у ромским насељима Заштитник грађана има намеру да идентификује проблема грађана који живе у ромским насељима и надлежним институцијама укаже на пропусте и могућа решења да се бар неки од егзистенцијалних проблема ромске популације реше, имајући у виду свеопшто сиромаштво Рома. У наредном периоду Заштитник грађана ће наставити са радом и у другим ромским насељима.

Ромско насеље Блажево, Нови Пазар

Преузимања: Извештај ромско насеље Блажево

 

31. март и 1. април 2011.

ДАНИ ОМБУДСМАНА

Нови Пазар

Заштитник грађана организовао је „Дане Омбудсмана“ у Новом Пазару 31. марта и 1. априла 2011. године. Заштитник грађана Саша Јанковић је, са својим замеником Гораном Башићем, одржао састанке са градским челницима, невладиним сектором и представницима синдиката, а одржана је и конференција за новинаре. Стручна служба Заштитника грађана примала је притужбе грађана два дана у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“, а 1. априла организован је пријем притужби у ромском насељу „Блажево“.

На састанку са градоначелником господином Мехом Махмутовићем и председницом Скупштине госпођом Борком Јовановић, Заштитник грађана је истакао да грађани Новог Пазара имају исте проблеме као и остали грађани Републике Србије и да држава мора да посвети више пажње овом мултиетничком подручју. Заштитник грађана је разговарао је и са начелником Полицијске управе господином Драганом Терзићем.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sl1.jpg

У дискусији са представницима петнаест невладиних организација које су активне на подручју Новог Пазара Саша Јанковић је истакао да се највећи број притужби из ове регије и самог града односи на остваривање социјално-економских права. Такође, је нагласио да је у Извештају Заштитника грађана за 2010. годину велики део посвећен социјално-економским правима. Заменик заштитника грађана Горан Башић је истакао важност сарадње са невладиним организацијама, учесницима предочио надлежности Заштитника грађана, као и начине сарадње са овом институцијом. Представници НВО су истакли да се грађани Новог Пазара суочавају са сиромаштвом и незапосленошћу, а посебно је узнемиравајуће да посао и сигурност немају млади.

У оквиру Дана Омбудсмана, Заштитник грађана организовао је и округли сто са представницима синдиката. Заштитник грађана Саша Јанковић је и на овом састанку истакао да се највећи број притужби из Новог Пазара Заштитнику грађана односи на проблеме у вези са остваривање права на рад и да стога Заштитник грађана пажљиво прати ситуацију и да ће предузети све мере коју су у његовој надлежности како би допринео да се превазиђу ови проблеми. Заменик заштитника грађана Горан Башић је истакао да су радници у лоше спроведеним приватизацијама оштећени и да би стога држава требало да нађе решење које ће обештетити раднике.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sl3.jpg

Стручна служба Заштитника грађана примала је притужбе грађана у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“ 31. марта и 1. априла. Сарадници Заштитника грађана разговарали су са великим бројем грађана Новог Пазара и примили 24 притужбе. Настављајући са праксом рада у ромским насељима, пријем притужби грађана организован је и у ромском насељу „Блажево“. Заштитник грађана посвећује посебну пажњу раду у ромском насељу, имајући у виду да грађанима ромске популације често нису доступне институције и да немају сазнања како да остваре своја права. Заменик заштитника грађана је у разговору са становницима насеља Блажево истакао да ће Заштитник грађана у оквиру својих надлежности покушати да допринесе решавању најважнијих проблема овог ромског насеља.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sl4.jpg

Преузимања: Извештај Нови Пазар

 

 

 

 

 

 

 

30. март 2011.

РАДНИ ДАН ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У СЈЕНИЦИ

Грађанима Сјенице транзиција је донела неизвесност, погоршање животног стандарда и социјалну несигурност. Уместо да подстакне привредни развој и створи услове за запошљавање радника који су остали без посла спроведена приватизација је изазвала супротне ефекте. Неизмирене обавезе ранијих послодаваца и немар јавне управе да потпуно и доследно уреди остваривање права на основу рада додатно су погоршали положај радника. О овоме је било речи на састанку заменика Заштитника грађана Горана Башића са представницима синдиката, грађана и невладиних организација у Сјеници.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sjenica2011.jpg

Социјални и економски проблеми највише оптерећују грађане Сјенице потврђено је и у разговору заменика Заштитника грађана са председником општине Муризом Турковићем и његовим сарадницима. Локална самоуправа нема капацитет и ресурсе да подстакне привредни развој тако да би заустављање осиромашења грађана требало да буде предмет проактивне политике институција које се баве регионалним развојем и смањивањем сиромаштва. Пријем притужби Стручне службе Заштитника грађана изазвало је пажњу Сјеничака. Заштитник грађана је примио осамнаест притужби, а разговарано је са скоро тридесет грађана.

 

25. март 2011.

Реализован тренинг за запослене у Стручној служби Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_trening.jpgЗаштитник грађана већ неко време прима притужбе и у ромским насељима јер је број притужби које подносе Роми несразмеран проблемима с којима се суочавају. Настојећи да рад прилагоди раду ван седишта и у специфичним условима, са припадницима групе која се суочава с дискриминацијом и структурним сиромаштвом, Заштитник грађана је организовао тренинг за део своје Стручне службе. У раду тренинга учествовали су др Рајко Ђурић и Славица Васић који су указали на положај и специфичне проблеме Рома.

 

22. март 2011.

Учешће др Башића у раду Конференције о реформи изборног законодавства

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду Конференције о реформи изборног законодавства коју су организовали Национални демократски институт (НДИ) и Мисија ОЕБС у Србији. На Конференцији је било речи о променама и унапређењу изборног система – моделу избора, расподели мандата, финансирању политичких партија, сузбијању корупције и најзад заступништву националних мањина у Народној скупштини.

У уводном излагању сесије посвећене представљању мањина заменик заштитника грађана је указао да постојећи модел погодује представљању бројних и политички организованих мањина, а да је сврха мера афирмативне акције да се омогући да мањинске заједнице, које нису бројне и самим тим не могу бити укључене у политичку утакмицу, добију одређени број представничких мандата. Такође, указао је да избори за мањинске самоуправе (националне савете националних мањина) и избори народних посланика имају сличност само у погледу тога да се за оба тела, иначе различитог положаја у политичком систему, чланови бирају на изборима. У том смислу треба водити рачуна да се у националне савете бирају грађани који имају надлежности утврђене Законом о националним саветима националних мањина, а да је положај народних посланика сложенији и да мандат вуку из других извора.

 

18. март 2011.

Радни дан Заштитника грађана у Јабуци

Након нереда и расистичких напада на Роме половином јуна 2010. године, Заштитник грађана је активно учествовао у превазилажењу тада дубоко нарушених међунационалних односа и безбедности грађана. Заштитник грађана је тада истакао да сукоб вршњака који је трагично окончан, не сме бити повод за колективну осуду и линч Рома у Јабуци, већ да починилац злочина мора бити кажњен у складу са законом

Девет месеци након тога заменик заштитника грађана је обишао Јабуку, разговарао са мештанима, Ромима посебно, члановима Савета месне заједнице и установио да су последице расизма још видљиве и да није остварена пуна безбедност Рома који се суочавају са отвореном и прикривеном дискриминацијом. Заменик заштитника грађана Горан Башић је о стању међунационалних односа у Јабуци разговарао и са градоначелницом Панчева госпођом Весном Мартиновићем, члановима Савета за међунационалне односе СО Панчево и замеником начелника Полицијске станице. Уочено је да су локалне власти свесне да проблем расизма и националне нетрпељивости није превазиђен, али и да се с тим не могу суочити без помоћи државних органа. На жалост, активан став државних органа на превазилажењу постојећих проблема свео се на судски поступак и повремене активности Министарства просвете. Забрињавајући је став представника Полицијске управе који су, уз исказивање предрасуда према Ромима, заступали став да је већина проблема с којима су се суочили у јуну 2010. године отклоњена.

Заштитник грађана ће о својим запажањима обавестити надлежне државне органе.

 

18. март 2011.

Обележен Дан џамија

Начелница у Одељењу права мањина Заштитника грађана Виолета Ћорић присуствовала је обележавању Дана џамија који је Исламска заједница уврстила у свој календар пре четири године као подсећање на ноћ када су након мартовског напада на Србе са КИМ, запаљене Бајракли џамије у Београду и Хадровича џамије у Нишу.

Тим поводом је у Етнографском музеју одржан одржан пригодни програм“Наши храмови-наша аманет“ а потом и шетња улицама Београда.Шетњу су предводили муфтија Мухамед Јусуфспахић, епископ хвостански Атанасије Ракита, београдски рабин Исак Асије, председник Савеза јеврејских општина Србије Александар Нећак.

17. март 2011.

Пораст броја инцидената и претњи упућених националним мањинама

Представници стручне службе Заштитника грађана су поводом инцидента који се десио 14. марта 2011. године, када је на фасади куће координаторке за ромска питања исписана порука расистичког и националистичког садржаја, посетили Зрењанин. Представници Министарства унутрашњих послова су их обавестили о предузетим мерама како би се открили починиоци овог кривичног дела.

Истим поводом разговор је обављен и у канцеларији Заштитника грађана града Зрењанина. Трајан Панкарићан, заменик Заштитника грађана задужен за заштиту права националних мањина је указао да је број инцидената и претњи упућених националним мањинама у порасту. У разговору је истакнут значај предузимања ефикасних мера државних органа, посебно проналажење и кажњавање починиоца.

 

16. март 2011.

У вези са проблемима спровођења Стратегије за унапређење положаја Рома, Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са члановима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва. Заменик Заштитника грађана је истакао да је Заштитник грађана започео активности на унапређењу положаја Рома и да ће посебна пажња бити посвећена областима образовања, запошљавања, становања, здравства, сузбијања дискриминације и повратку лица по основу споразума о реадмисији. Представници Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва истакли су да подржавају напоре Заштитника грађана, као и то да су спремни да пруже све релевантне податке о положају ромске популације.

 

15. март 2011.

Конференција о припреми националне стратегије социјалног становања

Представници Стручне службе Заштитника грађана присуствовали су конференцији „Нови оквир социјалне стамбене политике: како градити на темељима које ће поставити национална стратегија социјалног становања„ која је 15 марта 2011. године одржана у Палати Србија. Конференција је одржана са циљем да подржи и подстакне процес израде Националне стратегије социјалног становања и Акционог плана, а одржана у организацији Групе 484 и Програма за урбани развој, у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Сталном конференцијом градова и општина и Асоцијациојом стамбених агенција. На скупу је представљен предлог циљева Националне стратегије социјалног становања и главних активности из Акционог плана. Након излагања и дискусије, на конференцији је закључено: потребно да Влада усвоји Националну стратегију социјалног становања у што хитнијем року, извршити хармонизацију прописа у овој области, континуирано спровођење политике социјалног становања како на националном тако и на локалном нивоу, због значаја спровођења политике социјалног становања на локалном нивоу, потребна је подржати иницијативу за измену Закона о локалној самоуправи, како би се активности из области становања пренеле у изворну надлежност локалне самоуправе.

 

09. март 2011.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима УНИЦЕФ-а господином Кевином Бирном господином Синишом Ђурићем у вези са активностима Заштитника грађана на пројекту унапређивања положаја Рома. Заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао да ће пажња бити посвећена унапређивању положаја ромске деце као посебно угрожене социјалне групе. Такође је истакнут значај приближавања институције Омбудсмана грађанима ромске популације, као и препознавања надлежности и начина како да заштите своја права пред овим органом.

 

09. март 2011.

Др Горан Башић заменик Заштитника грађана разговарао је са координатором Канцеларије за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома господином Љуаном Коком о досадашњим резултатима спровођења Стратегије и активностима Заштитника грађана и мерама у циљу побољшања положаја ромске популације. У разговору је истакнут значај тога што Заштитник грађана организује пријеме притужби у ромским насељима и на тај начин повећава доступност институцији Омбудсмана грађанима ромске популације.

 

04. март 2011.

Учешће заменика заштитника грађана Горана Башића на округлом столу „Општински Савети за међунационалне односе - подршка у оснивању и раду“

На округлом столу „Општински Савети за међунационалне односе - подршка у оснивању и раду“, одржаном 4. марта 2011. године у Београду, представљени су резултати пројекта које је Мисија ОЕБС у Србији остварила у сарадњи са Центром за истраживање етницитета у 2010. години.

Обраћајући се учесницима округлог стола заменик заштитника грађана Горан Башић је указао да је Омбудсман подржао или учествовао у остваривању неколико пројеката невладиних и стручних организација који су били посвећени раду савета за међунационалне односе, пратио рад ових тела и да је уочио бројне пропусте у њиховом раду и раду јединица локалне самоуправе.

У вези са уоченим проблемима Заштитник грађана је донео Препоруку коју је упутио јединицама локалне самоуправе ради унапређења положаја и рада Савета и закључио да њено спровођење није задовољавајуће. Након консултација са стручњацима и сазнања које има на основу непосредног праћења рада Савета, Заштитник грађана ће предложити надлежном државном органу промену члана 98 Закона о локалној самоуправи уз коју ће приложити мишљење. На крају, заменик заштитника грађана је нагласио да је положај овог тела последица тога што упркос развијеној уставно-правној заштити права националних мањина недостаје одговарајућа стратегија мултикултуралности која би требало да повеже постојеће институционалне мере, инструменте, активности у одговарајућу целину.

 

2. – 3. март 2011. године

РАДНИ ДАНИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НОВОМ ПАЗАРУ

b_280_0_16777215_00_images_stories_np1.jpg

b_280_0_16777215_00_images_stories_np21.jpg

Настављајући с праксом да непосредно ради у вишеетничким јединицама локалне самоуправе заменик

Заштитника грађана Горан Башић је са сарадницима боравио у Новом Пазару, где је разговарао са челницима градских власти о остваривању људских и мањинских права и проблемима са којима се суочавају грађани Новог Пазара који су се притужбама обраћали Заштитнику грађана. Градоначелника господина Меху Махмутовића и председницу скупштине града Борку Јовановић, заменик Заштитника грађана је обавестио да се већина поступака које овај Орган води по притужбама грађана Новог Пазара односи на рад државних органа, али и да је одређени број упућен на рад градске управе и органа који врше јавна овлашћења на територији града. Градским челницима је указано на најчешће проблеме на који се грађани притужују и предочени су начини сарадње с Заштитником грађана како би се они превазишли у најбољем интересу грађана.

Посебну пажњу заменик Заштитника грађана је посветио разговорима с грађанима и удружењима који заговарају њихове интересе. Са представници удружења грађана „Рас“ било је речи о проблемима с којима се суочавају припадници српског народа у Новом Пазару, а нарочито о иницијативи Удружења да се испред седишта Града Новог Пазара постави споменик Стефану Немањи.

Значајан је био састанак с муфтијама Решад еф. Плојовићем и Хајром еф. Тутићем, представницима Мешихата Исламске заједнице у Србији у вези са притужбом Мешихата Заштитнику грађана која се односила на разрешење представника ове верске заједнице у Комисији за верску наставу у основним и средњим школама.. Заменик Заштитника грађана је обавестио притужиоце да је, након спроведеног поступка, рад на њиховој притужби окончан Препоруком Министарству вера и Министарству просвете донетом 1. марта 2011. године. Заменик Заштитника грађана је замолио притужиоце да, након што приме Препоруку и упознају се с њеним садржајем, обавесте Заштитника грађана о томе да ли су задовољни њеним утврђењем и препорученим мерама.

Имајући у виду лоше економско стање грађана овог подручја, проблеме остваривања социјално-економских права и све већи број притужби које се односе на право на рад и права која произилазе на основу рада, организован је састанак са представницима синдиката. На састанку су учествовали представници Удружења грађана „Независност“, Савез самосталних синдиката Нови Пазар, Штрајкачки одбор „Војин Поповић“, Актива савеза инвалида рада „Искра Метал“ и представници Удружења текстилних радника. Заменик заштитника грађана је упознао представнике синдиката са надлежностима Заштитника грађана и упутио их на начин како се и у вези с остваривањем којих права могу обратити Омбудсману.

Представници синдиката су истакли да се суочавају да тешким економским и социјалним проблемима и упознали Заменика заштитника грађана са конкретним случајевима и поступцима који се воде пред другим органима. Заменик заштитника грађана Горан Башић је позвао раднике да Заштитнику грађана доставе сву потребну документацију о овим случајевима на основу које ће после увида Заштитник грађана одлучити о поступању.

Након одржаних састанака представници Заштитника грађана су посетили штрајкаче фабрике у стечају „Искре Метал“. Радници „Искре Метал“, иначе инвалиди рада, настојећи да остваре права која су произишла из рада, штрајкују од марта 2010. године у изолованој просторији без струје и грејања. У два наврата радници су се самоповређивали настојећи да скрену пажњу на своје проблеме. Заменик заштитника грађана је истакао неприхватљивост услова у којима ови људи штрајкују месецима и позвао их да се обрате Заштитнику грађана како би преиспитао основаност вођења поступка и евентуалног укључивања у решавање њихових проблема.

Поред састанака са челницима градских власти, заменик Заштитника грађана разговарао је са представницима невладиног сектора госпођом Аидом Ћоровић из НВО „Урбан Ин“ и госпођом Семихом Качар председницом „Санџачког одбора за заштиту људских права и слобода“ о начинима сарадње невладиних организација и Заштитника грађана.

 

01. март 2011.

Учешће заменика заштитника грађана др Горана Башића на заседању Комисије за спречавање свих облика расне дискриминације УН

На 78. заседању Комисије за спречавање свих облика расне дискриминације Уједињени нација, које је 23. и 24. фебруара 2011. године одржано у Женеви, расправљало се о Иницијалном извештају Републике Србије о спровођењу овог инструмента.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић се том приликом обратио Комитету и указао на напредак у вези са уставно-правним уређењем и остваривањем људских и мањинских права у Србији после 2000. године, успостављањем институција за њихово спровођење и контролу и нагласио да и даље постоје проблеми који произлазе из изражене етничке дистанце, све чешћег испољавања расизма и шовинизма и посредне и директне дискриминације.

Не умањујући значај Иницијалног извештаја Републике Србије који је припремило Министарство за људска и мањинска права, заменик заштитника грађана је на основу поступака који је у протеклом периоду водио пред државним органима указао и на проблеме са којима се у вези са расним, националним и етничким ексклузивизмом суочавају припадници појединих мањина, посебно Роми.

Поред обраћања Комитету на пленарној седници, заменик Заштитника грађана је одржао и трочасовни састанак с неколицином члановима Комитета на којем је представио сарадњу Заштитника грађана с агенцијама УН које раде у Србији и разговарао о могућностима унапређења права националних мањина.

 

16. фебруар 2011.

Радни дан Заштитника грађана у општини Кикинда

b_280_0_16777215_00_images_stories_kikinda.jpgЗаменик Заштитника грађана, Горан Башић, је 16. фебруара 2011. године, у општини Кикинда, примао притужбе и обављао друге послове из надлежности Заштитника грађана.

Извештај о радној посети заменика Заштитника грађана Кикинди

 

 

 

03. фебруар 2011.

Локалне власти незаинтересоване за формирање независних и самосталних тела

У Србији и даље поједине локалне самоуправе нису основале Савет за међунационалне односе при Скупштини града или општини, и институцију омбудсмана, иако су по закону биле обавезне да то учине. Савети су практично заживели у мање од десет одсто мултиетничких општина, а локални заштитник грађана успостављен је у свега 16 општина, резултат је истраживања Центра за истраживање етницитета.

Наведени разлози за то су недостатак средстава и кадрова, али је права препрека незаинтересованост локалне власти за формирањем независних и самосталних тела, која прате и унапређују остваривање права грађана. Истовремено, у оним срединама где јесу формирани поменути савети, они су по правилу нефункционални и углавном се своди на испуњавање форме, истакао је заменик републичког заштитника грађана др Горан Башић на данашњем представљању пројекта у београдском Медија центру, у који је била укључена и ова институција.

Центар за истраживање етницитета је у периоду од фебруара 2010. до фебруара 2011. године спровео пројекат „Јачање локалне демократије и грађанске партиципације у мултиетничким општинама у централној Србији“. Публикација је резултат рада на пројекту и део подршке коју центар пружа мултиетничким локалним самоуправама ради успостављања ефикасних савета за међунационалне односе и локалне заштитнике грађана као важне инструменте за заштиту људских и мањинских права и развој мултикултурализма на локалном нивоу.

 

28. јануар 2011.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са председником Хрватског националног вијећа др Славеном Бачићем и замеником градоначелника града Суботице Петром Крунићем о инциденту којим су грубо кршена људска и национална права Хрвата. Поред тога заменик Заштитника грађана је обавестио представнике хрватске мањинске самоуправе и о предстојећим активностима Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана у вези с с унапређењем остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина.

suboticadanas.info о разговору заменика Заштитника грађана Горана Башића са представницима Хрватског националног вјећа

 

28. јануар 2011.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са председником Националног савета мађарске националне мањине др Тамашом Корхецом о остваривању права на службену употребу језика и писама националних мањина. Заменик Заштитника грађана је обавестио др Кохерца да ће Заштитник грађана и Покрајински омбудсман АП Војводина упутити надлежним државним органима препоруке у вези с унапређењем остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина.

 

27. јануар 2011.

Заменик Заштитника грађана Горан Башић, са сарадницама је поводом расистичког инцидента који се десио 14. јануара 2011. године у ромском насељу „Лисиште“ посетио општину Пожега. Заменик Заштитника грађана је овим поводом разговарао са представницима Министарства унутрашњих послова и општинске управе који су га обавестили да су предузете све мере како би се открили починиоци и отклониле последице расистичког вандализма. Посебно је значајно поменути да је виши тужилац изрекао да је реч о кривичном делу изазивања расне, верске и националне мржње.

Заменик Заштитника грађана је разговарао и са представницима невладине организације „Центар младих Рома Пожеге“ и осудио појаву расистичких графита у ромском насељу, а посетио је и ромско насеље „Лисиште“ у којем су представници стручне службе примали притужбе грађана.

 

19. јануар 2011.

Представници стручне службе Заштитника грађана примали су притужбе у ромском насељу „Салваторе“ у Бујановцу.

 

17. јануар 2011.

Заштитник грађана дуже време прати рад савета за међунационалне односе у 68 јединица локалне самоуправе са мешовитим саставом становништва. У вези с њиховим радом и применом члана 98 Закона о локалној самоуправе којим је прописан начин њиховог рада, избор и надлежности Заштитник грађана је дао препоруку и развио механизме стручне помоћи саветима. Међутим како стање није унапређено и ова тела не остварују своју Законом установљену функцију Заштитник грађана је организовао стручни састанак на којем је било речи о изменама члана 98 Закона о локалној самоуправи. Састанку су, поред заменика Заштитника грађана др Горана Башића и његових сарадника/ца присуствовали и Покрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих, Ева Вукашиновић, заменица за националне мањине ПО, Саша Могић, помоћник Министра за државну управу и локалну самоуправу и др Љубица Ђорђевић, чланица Савета Заштитника грађана за националне мањине.

 

12. јануар 2011.

Након обављеног истраживања о примени права на службену употребу језика и писама националних мањина пред државним и покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе Заштитник грађана је припремио препоруке које би требало да допринесу унапређењу стања, уједначавању различите праксе матичних служби и поштовање двојезичности у смислу Закона о службеној употреби језика и писама. У разговору с Покрајинском омбудсманком АП Војводина Аником Мушкиња Хајнрих и њеном заменицом за права националних мањина Евом Вукашиновић договорено је да, с обзиром на то да оба органа деле мишљења и ставове у вези с резултатима истраживања, препоруке буду заједничке. Поред тога на састанку је било речи и о будућој сарадњи Заштитника грађана РС и Покрајинског Омбудсмана АП Војводина.

 

Стручна служба Заштитника грађана прима притужбе грађана у ромским насељима

Број притужби упућених Омбудсману од грађана ромске националности је, упркос томе што је њихов социјално-економски положај неповољан, а приступ институцијама отежан, изузетно мали. Настојећи да допринесе ефикаснијем остваривању и заштити права грађана припадника ромске националне мањине стручна служба Заштитника грађана је почела да, у складу са својим могућностима и надлежностима, повремено прима притужбе и у појединим ромским насељима. Рад у ромским наељима који би требало да се у наредној години прошири и на друге градове и општине, почеће у београдским насељима Котеж и Раковица.

 

21.12.2010. Заменик заштитника грађана о социјално-економском положају Рома

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је 21. децембар 2010. године на трибини Дипломатског форума студената Факултета политичких наука посвећеној социјално-економском положају Рома. Проблеми Рома се неће решити само на основу листе добрих намера и жеља већ сузбијањем структурног сиромаштва, дискриминације и укључивањем Рома у социјални живот – школовање, запошљавање, јавни живот. Усвајање појединих закона и приступање иницијативама за унапређење проблема Рома даће успех уколико се усвоје акциони планови, обезбеде средства и оспособе институције спремне и посвећене да их спроведу.


13.12.2010. О учешћу Рома у јавној управи

Начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић учествовала је на конференцији „Учешће Рома у јавној управи“, која је одржана 13. децембра 2010, године у Палати Србије, коју су организовали Центар за права мањина и Београдски центар за људска права, уз подршку делегације Европске уније у Србији.

Конференцији су присуствовали представници републичких органа и цивилног друштва и разговарано је о учешћу и повећању видљивости образованих Рома и Ромкиња у државним институцијама, остваривању права националних мањина на равномерну заступљеност у органима државне управе и изазовима у остваривању права припадника ромске националне мањине.

 

11.12.2010. Заменик заштитника грађана о праву на службену употребу језика и писама националних мањина

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о праву на службену употребу језика и писама националних мањина на семинару „Положај и улога националних мањина у Србији: улога и овлашћења националних савета“. Семинар је, у Зрењанину организовао Београдски фонд за политичку изузетност с циљем да допринесе унапређењу рада и остваривања надлежности Националног савета словачке националне мањине. Заменик Заштитник грађана је представио извештај о остваривању права на службену употребу језика у Србији који је припремљен на основу истраживања у мултиетничким градовима и општинама у Србији. Суштина његовог излагања се односила на то да су, упркос уставно-правној заштити права на службену употребу језика и писама националних мањина, присутни проблеми како на нормативном, тако и на друштвеном плану који не дозвољавају пуну примену овог права. Препоруке које је Заштитник грађана упутио државним органима и органима појединих јединица локалне самоуправе требало би да допринесу унапређењу стања, али потпуни напредак се може остварити само уз пуну одговорност администрације за примену права и подизања нивоа друштвеног фонда знања кроз одговарајућу образовну и културну политику.

 

10.12.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио о заштити људских и мањинских права у Димитровграду

Поводом обележавања 10. децембра Међународног дана људских права у Димитровграду је у организацији Заштитника грађана одржан округли сто о заштити људских и мањинских права. Скуп на коме су учествовали представници Националног савета бугарске националне мањине, локалне самоуправе, Савета за међунационалне односе Скупштине Општине Димитровград, и представници невладиних организација, поздравио је заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић и председник општина Димитровград Веселин Величков.

Др. Башић је у уводном излагању говорио о улози институције Заштитника грађана у остваривању и заштити људских и мањинских права.

Начелница у Одељењу за права националних мањина у институцији Заштитника грађана Вилета Ћорић, упознала је присутне о пракси Заштитника грађана на унапређењу заштите и остваривања права националних мањина.

Учесницима округлог стола обратила се и заменица Покрајинског омбудсмана Војводине Ева Вукашиновић, која је говорила о правном и институционалном оквиру забране дискриминације у правном систему Републике Србије.

У просторијама Националног савета бугарске националне мањине Стручна служба Заштитника грађана организовала је јуче разговор са грађанима и пријем притужби на незаконит или неправилан рад органа управе на штету остваривања загарантованих права грађана Димитровграда.

 

07.12.2010. На међународном научном скупу Промене идентитета, културе и језика Рома у условима планске социјално-економске интеграције, заменик Заштитника грађана Горан Башић је одржао уводно предвање „Друштвене вредности и промене идентитета Рома“.

 

06.12.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је с Ароном Чонком председником Скупштине општине Ада о проблемима у вези с остваривањем права националних мањина у Војводини, након примене Закона о националним саветима националних мањина.

 

06.12.2010. Студијска посета делегације Савета националних мањина

delegacija bih12

Заменик Заштитника грађана Републике Србије за права националних мањина др Горан Башић примио је данас студијску делегацију Савета националних мањина Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Чланови Савета, које је предводио председавајући Савета Неџад Јусић, посебно су се интересовали за кршење права по основу националне припадности, пошто у БиХ није пракса да се грађани обраћају притужбом државним институцијама из ове области

Др Башић је нагласио да Заштитник грађана до сада није имао директних притужби на оспоравање националног идентитета од стране државе, али је било угрожавања колективних и индивидуалних права припадника националних мањина. Такође, указао је да се питањима дискриминације које се не врше од стране државе, бави нова независна државна институција, Повереник за заштиту равноправности.

Заменик републичког омбудсмана и чланови делегације су се сложили да су у државама, некадашњим републикама Југославије, демократије тек у развоју, и да би регионални приступ питањима права националних мањина у овим државама умногоме унапредио ову област.

 

05. - 06.11.2010. Заменик заштитника грађана Горан Башић учествовао је у раду округлог стола посвећеног развоју локалне демократије у мултиетничким општинама у моравичком, мачванском и колубарском округу, који је организовао Центар за истраживање етницитета.

 

08.10.2010. Сарадња Заштитника грађана са медијима НВО и националним саветима Рома и Албанаца са југа Србије

goran u bujanovcu

Учесници Округлог стола у организацији Заштитника грађана, невладине организације, медији и представници националних савета националних мањина Рома и Албанаца са подручја Бујановца, Прешева и Медвеђе, подржали су јуче у Бујановцу иницијативу Заштитника грађана о успостављању још тешње сарадње у циљу остваривања и поштовања људских и мањинских права.

Заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић је подсетио присутне да је управо на југу Србије Заштитник грађана отворио прву и једину канцеларију ван свог седишта у Београду, која већ неколико месеци успешно ради и прима притужбе грађана из Бујановца, Прешева и Медвеђе: “Оно што желимо је да сарадњом са медијима, невладиним организацијама па и националним саветима националних мањина приближимо функционисање и надлежности институције Заштитника грађана грађанима југа Србије, како би лакше остваривали своја људска и мањинска права. У досадашњем раду имамо позитивна искуства са медијима и невладиним организацијама који су Заштитнику грађана често сигнализирали на случајеве повреде права грађана“, рекао је др Горан Башић.

Учесници округлог стола такође су изразили спремност да сопственим ангажовањем приближе институцију омбудсмана грађанима југа Србије.У раду округлог стола учествовала је и заменица Покрајинског омбудсмана Војводине Ева Вукашиновић.

 

05.10.2010. У јавној расправи у Уставном суду Србије посвећеној Закону о црквама и верским заједницама који је предмет оцене Суда учествовали су заменик Заштитника грађана др Горан Башић и мр Роберт Сепи, помоћник генералног секретара.

 

05.10.2010. Делегација Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе у посети Заштитнику грађана

ecri 510

Заменик Заштитника грађана Горан Башић са сарадницима разговарао је са делегацијом Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI), у саставу Gün Kut (Турска), Kryzstof Motyka  (Пољска) i Aline Usanase (Руанда) о питањима расизма, нетолеранције и примени препорука Комисије из надлежности Заштитника грађана донетих у Извештају Комисије из 2008. године.

Заменик Заштитника грађана за права националних мањина упознао је представнике ЕЦРИ са надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана и досадашњом праксом и искуствима у раду по притужбама грађана, наводећи карактеристичне случајеве из области права националних мањина. Истакао је да се кроз успостављену сарадњу са јавном администрацијом најбоље реализују препоруке, мишљења и ставови које доноси Заштитник грађана.

Горан Башић је нагласио да ће у предстојећем периоду рад заменика Заштитника грађана бити усмерен ка достизању уједначеног нивоа заштите и унапређења људских и мањинских права у читавој Србији кроз културну, образовну и медијску политику, систем мониторинга и специјалног извештавања и унапређење нормативног оквира.

 

27.09.2010. Потребе и могућности унапређења положаја ромских координатора у Србији

SDC11773 1SDC11777 1

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић са сарадницима, одржао је данас радни састанак са представницима Канцеларије за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома, Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, Националног савета ромске националне мањине, канцеларија ОЕБС и УНДП, као и ромским координаторима у Београду. Тема састанка се односила на потребе и могућности унапређења положаја ромских координатора у Србији у циљу заштите и унапређивања права ромске популације. Представници Министарства за људска и мањинска права, Министарства за државну и локалну самоуправу и Министарства рада и социјалне политике, који су претходно потврдили своје учешће, нису присуствовали данашњем састанку, што је изазвало негодовање присутних.

Побољшање положаја ромских координатора у Србији, захтева свобухватно сагледавање њихове функције и статуса, изјавио је др Горан Башић и нагласио да се овако значајна питања могу решавати само сарадњом са ресорним министарствима.

У дискусији која је уследила, представљени су значајни резултати у досадашњем раду ромских координатора, пре свега у решавању проблема ромске популације, али и тешкоће са којима се свакодневно сусрећу у свом раду и ангажовању. Потврђена је значајна улога ромских координатора у заштити људских права, како на локалном нивоу, тако и у сарадњи са другим институцијама надлежним за примену и спровођење Националне стратегије Рома и акционих планова у локалним самоуправама. С обзиром на значајну улогу коју обављају у локалној самоуправи, указано је на потребу јачања капацитета и сарадње са свим надлежним институцијама и ефикасније комуникације у оквиру мреже ромских координатора.

 

24.09.2010. Горан Башић, заменик Заштитника грађана учествовао је у раду семинара посвећеном положају развоја локалне демократије у вишеетничким локалним самоуправама. На семинару, који је организовао Центар за истраживање етницитета Горан Башић је говорио о Препоруци заштитника грађана упућеној јединицама локалне самоуправе са мешовитим саставом становништва у вези с радом и положајем савета за међунационалне односе.

 

21.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је с госпођом Драганом Соломон, шефицом Одељења за медији Мисије ОЕБС-а у Србији о положају медија на језицима националних мањина у Србији.

 

20.09.2010. Заменик Заштитника грађана разговарао је са представницима Исламске заједнице у Србији муфтијом новосадским Решадом еф. Плојовићем, Енесом еф. Свраком, главним имамом и кординатором за веронауку у Прибоју и Џавидом еф. Прељевићем, кординатором за верска питања у Тутину.

 

17.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је с академиком Тибором Варадијем у вези с остваривањем права на службену употребу језика националних мањина у Србији.

 

16.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић одржао је у клубу Самоуправе Срба у Будимпешти предавање: „Заштита и примена права националних мањина у Србији“.

 

15.09.2010. У вези с притужбама које је у име грађана Заштитнику грађана поднела НВО „Санџачки одбор за људска права“ из Новог Пазара, заменик Заштитник грађана др Горан Башић је разговарао са госпођом Семихом Качар и притужиоцима.

 

04.-05.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду округлог стола посвећеном питању међунационалних односа који је организовала НВО „Група 484“ у Врању. На скупу је било речи о положају локалних омбудсмана и локалних савета за међунационалне односе.

 

02.08.2010.

Jabuka

Заменик заштитника грађана др Горан Башић и заменица Покрајинског омбудсмана Ева Вукашиновић посетили су банатско село Јабуку и након разговора са мештанима упозорили су јавност да су страх и неповерење још увек основна обележја међуетничких односа након нереда и расистичких напада на Роме половином јуна. Заштитник грађана Саша Јанковић је након извештаја свог заменика предузео активности које су резултирале посетом Председника Србије господина Бориса Тадића и Заштитника грађана Јабуци током којег је јавности послата јасна порука да је неопходно да се уложи много напора како би се постојеће стање превазишло и успоставили пређашњи односи.

 

30.07.2010. Институцију Заштитника грађана посетила је делегација младих из Бујановца и Прешева. Са њима је разговарао заменик Заштитника грађана др Горан Башић који их је упознао са радом, надлежностима и поступцима у вези са заштитом и стањем људских и мањинских права. У разговору је учествовала и Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана, која је указала на рад Покрајинског омбудсмана и примере добре праксе и проблеме у вези с радом на заштити људских права у АП Војводина.

 

30.07.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић и Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана поново су посетили село Јабука и разговарали са грађанима, представницима месне самоуправе и полицијске станице. Након више од месец дана од нереда и напада на Роме, страх и неповерење су основна осећања која преовладавају у међусобним односима грађана.

Стање међунационалних односа у Јабуци није повољно и неопходно је да надлежне институције и други државни органи предузму мере како би се ублажиле и отклониле последице насиља и кршења људских права и предузму активности које доприносе сузбијању расизма и шовинизма. Занемаривање овог проблема и препуштање његовог решавања искључиво мештанима и локалној самоуправи, није начин који гарантује решења и резултате који су у интересу грађана.

 

19.07.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић присуствовао је у Врању потписивању програма ПРОГРЕС којим Влада Србије, Европска комисија и Влада Швајцарске настоје да подстакну развој у 25 општина у јужној и југозападној Србији.

 

24. и 25.06.2010.  Део Стручне службе Заштитника грађана је 24. и 25. јуна радио у Неготину настојећи да приближи ову институцију Неготинцима, разговара са њима, прикупи притужбе и да са представницима локалне самоуправе, невладиних организација, медија и служби која врше јавна овлашћења у Неготину размотри остваривање људских и мањинских права. Поред јавних састанака који су одржани у згради Општине и простору Одбора за људска права на којима је било речи о могућностима увођења институције општинског Заштитника грађана и оснивања Општинског савета за међунационалне односе разговарано је с неколико десетина грађана.

Извештај

 

21.06.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић: Сузбијање узрока расизма и шовинизма и спречавање њиховог испољавања није у надлежности локалне самоуправе, већ ствар општег односа државе према сложеним проблемима вишеетничког и вишеверског друштва.

Јабука није локални проблем

Горан Башић, заменик заштитника грађана Републике Србије, професор на Факултету за правно политичке студије у Новом Саду.

С пра­вом се по­ста­вља пи­та­ње да ли др­жав­на и јав­на упра­ва по­се­ду­ју ка­па­ци­те­те за упра­вља­ње мул­ти­ет­нич­ким дру­штвом.

Оси­ро­ма­ше­ње, кон­флик­ти, рас­пад ин­сти­ту­ци­о­нал­ног си­сте­ма, ком­плек­сне, а че­сте про­ме­не вред­но­сног си­сте­ма усло­ви­ли су спе­ци­фич­ну дру­штве­ну дез­о­ри­јен­та­ци­ју ко­ја по­вре­ме­но из­не­дри об­ли­ке дру­штве­ног по­на­ша­ња за ко­је се ве­ро­ва­ло да су пре­ва­зи­ђе­ни или ко­ји ни­су би­ли свој­стве­ни гра­ђа­ни­ма Ср­би­је. По­след­њи ме­ђу њи­ма ра­си­зам ко­ји се ових да­на ис­по­ља­ва у ба­нат­ском се­лу Ја­бу­ка, ука­зу­је на мно­штво про­бле­ма на ко­је др­жа­ва и дру­штво мо­ра­ју бр­зо од­го­во­ри­ти. У су­прот­ном, пла­ши­мо се да „слу­чај Ја­бу­ка” не­ће би­ти изо­ло­ван, ру­жан при­мер не­до­стој­ног дру­штве­ног по­на­ша­ња.

По­вод за не­тр­пе­љи­вост де­ла ме­шта­на Ја­бу­ке пре­ма ком­ши­ја­ма Ро­ми­ма је то­ли­ко тра­ги­чан да му ни­је би­ла по­треб­на до­дат­на не­сре­ћа. Су­коб вр­шња­ка окон­чан је нај­го­ре мо­гу­ће – је­дан од њих је уби­јен, дру­ги мла­дић је уби­ца. Ме­ђу­тим, ова тра­ге­ди­ја ни­је би­ла по­вод за пре­и­спи­ти­ва­ње окол­но­сти ко­је су до­ве­ледо то­га да се чар­ке ма­ло­лет­ни­ка све че­шће окон­ча­ва­ју су­ро­вим об­ра­чу­ни­ма и уби­стви­ма. На­про­тив, усло­ви­ла је но­ва на­си­ља и нај­стра­шни­ју за­ме­ну те­за – ин­сти­ту­ци­о­нал­на ин­ди­ви­ду­ал­на од­го­вор­ност за учи­ње­но кри­вич­но де­ло за­ме­ње­на је улич­ним зах­те­ви­ма за ко­лек­тив­ном од­го­вор­но­шћу и по­зи­ви­ма на линч не­ду­жних.

Нај­че­шће пи­та­ње ко­је се ових да­на по­ста­вља је од­го­вор­ност над­ле­жних др­жав­них и ло­кал­них ор­га­на у ве­зи с про­те­сти­ма и њи­хо­вим то­ком. Не ума­њу­ју­ћи зна­чај овог пи­та­ња,од­го­вор­ност и евен­ту­ал­не про­пу­сте над­ле­жних ор­га­на чи­ни нам се да се овог пу­та су­о­ча­ва­мо с по­ја­вом чи­ја ру­ши­лач­ка сна­га пре­ва­зи­ла­зи по­сту­па­ње са­мо јед­ног др­жав­ног ор­га­на. Шта­ви­ше, утвр­ђу­ју­ћи чи­ње­ни­це до­ћи ће­мо до за­кључ­ка ко­ји ука­зу­је на то да ни­је би­ло бит­них про­пу­ста др­жав­них ор­га­на:мла­дић ко­ји је по­чи­нио уби­ство је при­тво­рен, по­диг­ну­та је оп­ту­жни­ца и не­ма сум­ње да ће суд до­не­ти пре­су­ду у скла­ду са за­ко­ном; про­те­сти гра­ђа­на су се од­ви­ја­ли у спе­ци­фич­ним окол­но­сти­ма, пу­ним емо­ци­ја ко­је су би­ле објек­тив­на пре­пре­ка по­ли­ци­ји да по­сту­пи у скла­ду са за­ко­ном и оне­мо­гу­ћи одр­жа­ва­ње ску­па ко­ји ни­је при­ја­вљен у скла­ду са за­ко­ном; нај­зад ка­да је до­шло до ра­си­стич­ких ис­па­да по­ли­ци­ја је при­ве­ла оне за ко­је сма­тра да су од­го­вор­ни, по­диг­ну­та је при­прав­ност и пред­у­зе­те су ме­ре које би тре­ба­ло да до­при­не­су ус­по­ста­вља­њу ло­кал­не без­бед­но­сти (из­ме­шта­ње по­ли­циј­ске ста­ни­це у Ја­бу­ку, при­ку­пља­ње до­ка­за и др.); ту­жи­лац је хра­бро под­нео кри­вич­ну при­ја­ву ука­зу­ју­ћи на кри­вич­но де­ло иза­зи­ва­ња ра­сне, на­ци­о­нал­не и вер­ске мр­жње. Не­ма раз­ло­га да сум­ња­мо у то да ће суд, у скла­ду са за­ко­ном и не­при­стра­сно до­не­ти пре­су­ду уте­ме­ље­ну на чи­ње­ни­ца­ма и до­ка­зи­ма.

Са ста­но­ви­шта по­ступ­ка мо­же се при­го­во­ри­ти у ве­зи с тим да су не­ке рад­ње и ак­тив­но­сти МУП-а и ло­кал­не са­мо­у­пра­ве мо­гле да бу­ду бр­же и да је ко­му­ни­ка­ци­ја ме­ђу њи­ма тре­ба­ло да бу­де ја­сни­ја, али чак и да је то би­ло про­фе­си­о­нал­ни­је оба­вље­но про­блем с ко­јим смо се сви су­о­чи­ли не би био от­кло­њен. На­и­ме, ис­по­ље­ни ра­си­зам ни­је ста­ње ло­кал­не све­сти и не­кон­тро­ли­са­них емо­ци­ја већ дру­штве­на по­ја­ва ко­ја се спо­ра­дич­но али кон­стант­но ја­вља у раз­ли­чи­тим об­ли­ци­ма, у раз­ли­чи­тим де­ло­ви­ма Ср­би­је.

Су­зби­ја­ње узро­ка ра­си­зма и шо­ви­ни­зма и спре­ча­ва­ње њи­хо­вог ис­по­ља­ва­ња ни­је у над­ле­жно­сти ло­кал­не по­ли­циј­ске упра­ве или ло­кал­не са­мо­у­пра­ве већ ствар оп­штег од­но­са др­жа­ве пре­ма сло­же­ним про­бле­ми­ма ви­ше­ет­нич­ког и ви­ше­вер­ског дру­штва. С пра­вом мо­же­мо по­ста­ви­ти пи­та­ње да ли др­жав­на и јав­на упра­ва по­се­ду­ју ка­па­ци­те­те за упра­вља­ње мул­ти­ет­нич­ким дру­штвом. Устав­на ре­ше­ња, за­сно­ва­на на ме­ђу­на­род­ним стан­дар­ди­ма за­шти­те људ­ских и ма­њин­ских пра­ва, при­ме­ње­на у без­и­деј­ном и ха­о­тич­ном си­сте­му за­кон­ских и под­за­кон­ских ме­ра уре­ђе­ња по­ло­жа­ја гра­ђа­на при­пад­ни­ка на­ци­о­нал­них ма­њи­на,усло­вља­ва но­ву дру­штве­ну дез­о­ри­јен­та­ци­ју ко­ја јед­на­ко по­га­ђа ве­ћи­ну и ма­њи­не. Оту­да, упр­кос устав­ним ре­ше­њи­ма, за­ко­ни­ма, уред­ба­ма, ин­сти­ту­ци­ја­ма, си­сте­му ма­њин­ских са­мо­у­пра­ва и при­зна­ва­њу ко­лек­тив­них пра­ва и ме­ра по­зи­тив­не дис­кри­ми­на­ци­је, де­ло­ва­њу мно­го­број­них не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја, не­за­ви­сним ме­ди­ји­ма, нај­зад и ус­по­ста­вља­њу не­за­ви­сних др­жав­них и по­кра­јин­ских ор­га­на за­ду­же­них за за­шти­ту људ­ских и ма­њин­ских пра­ва, ет­нич­ка дис­тан­ца се не сма­њу­је, а ла­тент­не ме­ђу­ет­нич­ке не­тр­пе­љи­во­сти и пред­ра­су­де су и да­ље чвр­сто уко­ре­ње­не и пре­пре­ка су раз­во­ју.

Оту­да је „слу­чај Ја­бу­ка” по­вод за пре­и­спи­ти­ва­ње ак­ту­ел­ног кул­тур­ног и обра­зов­ног си­сте­ма, ме­ди­ја и дру­гих ве­ли­ких си­сте­ма ко­ји би тре­ба­ло да во­де ра­чу­на о дру­штве­ној ста­бил­но­сти, ин­те­гра­ци­ји свих и ус­по­ста­вља­њу по­ве­ре­ња ка­ко ме­ђу гра­ђа­ни­ма, та­ко и у ин­сти­ту­ци­је. Уко­ли­ко се пре­не­брег­не по­тре­ба за рас­пра­вом о иден­ти­фи­ко­ва­њу и ја­сном озна­ча­ва­њу про­бле­ма ко­ји код гра­ђа­на бу­де ре­ак­ци­је и осе­ћа­ња шо­ви­ни­зма и ра­си­зма, а дру­штве­на тра­ге­ди­ја у Ја­бу­ци се све­де на ло­кал­ни про­блем, пла­шим се да овај слу­чај не­ће би­ти по­след­њи, као што ни­је био ни пр­ви у на­шем дру­штве­ном жи­во­ту.

 

16.06.2010.

Jabuka

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић и Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана обишли су Роме у селу Јабука с којима су разговарали о догађајима проузроковани након трагично окончаног сукоба вршњака. Разговори су обављени и са председником Савета МЗ Јабука, градоначелницом Панчева, начелником Полицијске управе и Вишим јавним тужиоцем која је лица која су предводили нападе на Роме оптужила за кривично дело распиривања расне, националне и верске мржње.

Саопштење: Јабука

 

14.06.2010. О статусу имиграната у централно-европским и балканским државама и проблемима који се у вези с тим рефлектују на стање људских права у Србији говорио је др Горан Башић на конференцији Удружења омбудсмана медитеранских земаља.

 

11.06.2010. Унапређење сарадње и начина заједничког поступања по притужбама један је од приоритета Републичког и Покрајинског Омбудсмана закључено је на састанку заменика Заштитника грађана др Горан Башића са Покрајинским омбудсманом др Дејаном Јанчом и његовом заменицом Евом Вукашиновић.

 

10.06.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Неготину са председником општине др Влајком Ђорђевићем и другим представницима локалних власти о остваривању људских и мањинских права, односно могућностима установљавања општинског омбудсмана и Савета за међунационалне односе. Уз подршку локалне самоуправе Заштитник грађана ће 24. и 25. јуна организовати дане Омбудсмана у Неготину. Сарадници у Стручној служби Заштитника грађана ће тих дана примати притужбе грађана (Кнез Михаилова 22), а биће одржан и округли сто о стању људских права.

Извештај Неготин

 

07.06.2010. Проблеми остваривања и примене Стратегије за интеграцију Рома и акционих планова које су донели надлежни државни органи у вези са решавањем питања становања, образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања Рома били су повод за разговор заменика Заштитника грађана др Горана Башића са представницима агенција УН у Србији.

 

03.06.2010. Представници Заштитника грађана разговарали су са ресорним начелницима у МУП Републике Србије у вези са проблемима уписа података у путне исправе и образложења решења полицијских управа и станица о одбијању захтева за стицање пребивалишта на територији РС Србије.

 

24. – 28.05.2010. Одељење за права националних мањина Стручне службе Заштитника грађана боравило је у четвородневној студијској посети Мађарској. Студијска посета, коју је подржала Мисија ОСЦЕ у Србији, имала је за циљ стицање специфичних знања и размену искустава у вези са остваривањем и заштитом људских и мањинских права. У оквиру студијске посете разговори су вођени са Омбудсманом за националне мањине, у канцеларији Омбудсмана за људска права, Повереником за поступање по притужбама на рад полиције, ранијим омбудсманима РМ, Одбором за људска права, националне мањине и верске заједнице Парламента Мађарске, државним секретаром у кабинету премијера задуженим за права националних мањина, али и са представницима српске, словачке, ромске и немачке мањинске самоуправе и заменицом градоначелника Печуја.

 

12.05.2010.

Razgovor sa gradonacelnikom N. Pazara

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са градоначелником Новог Пазара о потребама оснивања градског Заштитника грађана и градског Савета за међунационалне односе. Заменик је обавестио господина Махмутовића о могућностима стручне помоћи граду Новом Пазару у вези са установљавањем и радом ових тела.

 

11.05.2010.

Dodela nagrade

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић, добио је награду Бошњачког националног вијећа (Национални савет бошњачке националне мањине у Србији) Рифат Бурџевић Тршо, која се додељује институцијама и појединцима који су допринели заштити и развоју људских права и мултикултуралности. Господин Башић је награду примио 11. маја 2010. године у Новом Пазару, на свечаности, приређеној поводом „Дана заставе“, званичног празника Националног савета бошњачке националне мањине у Србији.

Захваљујући на награди, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да је за његов рад, али и институције Заштитника грађана значајно, а и велики је подстрек, када грађани препознају да посао који обављају доприноси њиховом напретку и квалитетнијем животу. У том смислу награда коју му је доделила бошњачка мањинска самоуправа јесте част, али и подстицај за даљи рад.

 

07. - 09.05.2010. Представници Заштитника грађана учествовали су у раду регионалног округлог стола „Ефикасније учешће етничких група рањивих на расну дискриминацију у јавном животу Западног Балкана“.

Представници омбудсмана и невладиних организација свих земаља Западног Балкана представили су законске оквире заштите и остваривања индивидуалних и колективних права националних мањина, стратегије и постигнуте резултате и проблеме у њиховој примени са циљем проналажења одговора, какве стратегије, политике и акциони планови су потребни да би се у пракси унапредила заштита права националних мањина, индивидуална и колективна права и посебно заштита и унапређење положаја припадника националних заједница Рома, Египћана и Ашкалија, њихово учешће у процесу одлучивања на локалном нивоу, мере за превенцију и борбу против дискриминације на расној основи и за јачање положаја и права жена припадница ових заједница.

Округли сто је одржан од 7 - 9. маја, Струга, у организацији Савеза Балканских Египћана и уз подршку Европске комисије.

 

30.04.2010. Заменик председника Савета за међунационалне односе, Фехмија Бејић посетио је канцеларију Заштитника грађана у Медвеђи и у разговору са Виолетом Ћорић, начелницом Одељења за права националних мањина, истакао добре међунационалне односе и указао на проблеме грађана приликом заказивања термина и предаје захтева за издавање личних докумената, као и потребу решавања питања запошљавања припадника албанске заједнице. Договорено је да Савет за међунационалне односе иницира доношење одлуке СО Медвеђа о ослобађању од плаћања таксе приликом подношења захтева промене уписа личних података у матичне књиге, што ће унапредити остваривање права грађана на упис имена и презимена у личним исправама на албанском језику и писму.

 

27.04.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић излагао је на тему досадашњих активности Заштитника грађана у области унапређења рада државне и јавне управе на округлом столу „Корупција и људска права – успостављање везе“, који је организовао Фонд за отворено друштво у Медија центру. Заменик Заштитника грађана је кроз специфичне методе рада које институција примењује, попут, рада на притужбама грађана, давање мишљења и препорука, истакао и значај остваривања сарадње са државним органима, ради повећања видљивости и отворености рада управних органа и органа локалне самоуправе и јачања свести грађана о остваривању права. Нагласио је, такође, да у борби против корупције, подаци који су од јавног значаја морају бити, у складу са Законом, доступни грађанима.

Циљ одржавања округлог стола био је усмерен ка могућностима јачања капацитета цивилног друштва у спречавању и елиминацији корупције, како невладиних организација, које се превасходно баве истраживањима и борбом против корупције, тако и оних чија је мисија усмерена ка борби за људска права.

На округлом столу говорили су и др Слободан Бељански, члан Одбора Агенције за борбу против корупције, др Хулио Баћио Тераћино, стручњак Међународног савета за људска права и др Дејан Миленковић, доцент Факултета политичких наука.

 

26.04.2010. Стручњаци Одељења за права националних мањина Заштитника грађана разговарали су са представницама организације Praxis, које су изнеле своја вишегодишња искуства заступања грађана у поступцима добијања личних докумената пред надлежним органима. У разговору је истакнут значај ангажовања свих надлежних институција у процес унапређења нормативних решења, да би се обезбедио ефикаснији поступак накнадног уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених, као основе добијања личних докумената, посебно припадника ромске заједнице и у том смислу, договорена је даља сарадња. Такође, с обзиром да је повећан број притужби поднетих Заштитнику грађана, због не остваривања права грађана на пријаву пребивалишта, разговарано је и о потреби усвајања нових законских решења у тој области.

 

17. 04.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић говорио је на конференцији „Стратегије за политичку партиципацију Рома на Западном Балкану“ коју је организовао Форум социјалиста и демократа Европског Парламента о: а) стању и мерама укључивања Рома у јавни живот; б) повећавању њиховог утицаја на решавање проблема који се поред социјално економских аспеката интеграције, односе и на очување и заштиту идентитета; и ц) актуелним проблемима у процесу избора мањинских самоуправа у Србији.

Програм

 

16.04.2010. Представнице Заштитника грађана, Одељења за права националних мањина, начелница Виолета Ћорић и Јелена Ивановић, присуствовале су округлом столу „Одржива решења за интерно расељене Роме, Ашкалије и Египћане и политике за унапређивање реинтеграције Рома који су репатријацијом враћени у Србију“, који је у организацији Министарства за људска и мањинска права и ОЕБС, одржан у Београду, 16. априла 2010.године.

Протеклих година је учињен значајан напредак, међутим,  дискусија учесника је указала, да је за положај ових грађана, приступ правима и њихову одрживу интеграцију  у Србији, неопходно предузети додатне мере и активности на свим нивоима.

Посебну пажњу, са становишта Заштитника грађана,  потребно је посветити унапређењу законских решења и поступка остваривања права на лична документа ових грађана, као основне претпоставке остваривања свих осталих људских и мањинских права и слобода, односно,  поступка накнадног уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених и пријаве пребивалишта.

 

08.04.2010. Др Рајко Ђурић, виши саветник Заштитника грађана: "Поводом 8. априла, Међународног дана Рома"

rajko djuric

Међународни дан Рома, 8. април, установљен је 1971. године, на првом светском конгресу те етничке заједнице, чија би се историјска судбина могла исказати речима: народ без дома и без гроба. Како сведочи историја, Роми су око 800 година били жртва сурових прогона и дискриминације. Почев од 15. века, када је почео да се диже “крст расизма” у Европи, многи од њих су, на основу исконструисаних оптужби, завршили на том крсту. Најзад, уследио је холокауст, у чијој су историји и енциклопедији најобимнија и најпотреснија поглавља о јеврејским и ромским жртвама. Ако се последице тих претходних варварских столећа занемаре, онда је тешко, готово немогуће објаснити и разумети зашто је положај те националне мањине сличан, често истоветан у европским земљама, иако оне показују различити степен политичке, привредно-економске, друштвене и културне развијености. С друге стране, однос према Ромима и „њиховим проблемима” показује да није још преовладало уверење према којем је истина увек на страни оних који су најмање повлашћени. Нигде, па ни у нашој земљи, иако је Београд седамдесетих и осамдесетих година прошлог века био „светионик” идеја и иницијатива за решавање проблема Рома не само у бившој Југославији, већ и у Европи. Након застрашујућих последица о којима сведочи историјско искуство, сваки облик дискриминације мора изазвати забринутост, поготово дискриминација у образовању, које је саставни део просвећености и представља – како се често чује – „излаз из зачараног круга” Рома.

Од многобројних случајева који показују појаву дискриминације у нашим школама, најдрастичнија је изјава једног психолога (!) који је запослен у једној специјалној београдској основној школи:

„Ми психолози резултате тестова интелигенције ромске деце, између себе, тј. интерно зовемо цигански IQ. То значи, да они на нашим белим тестовима показују ретардираност“.

Изјави овог психолога, који тврди да је „законом покривен када је у питању коефицијент интелигенције ромске деце” и да „на тестовима они не могу постићи већи збир од 70, што их сврстава у групу лако ретардираних”, додајемо коментар другог психолога, који такође ради у једној специјалној школи на територији Београда: „Ја питам на тесту шта ће урадити кад види дим из неке куће. Правилан одговор би био да ће позвати ватрогасце… Ромско дете по правилу одговара да треба добро да очисти пећ на ложење или боље намести чунак да не дими много. Онда ја морам том детету да дам нула поена на тесту.”

И, најзад, цитираћемо неуропсихијатра једног дома здравља у Новом Београду, који је „надлежан” за проблеме школовања ромске деце. „Таква деца на тесту на питање одакле се добија хлеб, одговарају ‘из контејнера’; или на питање одакле се добија млеко, кажу: ‘из радње’”. (Ова изјава подсећа на чувену анегдоту из америчких уџбеника социјалне психологије. Наиме, кад је градско дете први пут угледало коња, упитало је где му је “мотор”, док се сеоско дете, опчињено аутом, распитивало где су “ноге” од аутомобила.)Поменуте изјаве психолога, који су стекли своје дипломе на нашим универзитетима, могу бити повод и разлог за „час анатомије” специјалних школа у нашој земљи, у којима је до пре две године било више од 50 одсто ромских малишана, а ове године их је око 24 одсто! (деца већинске популације су заступљена са 2 одсто.)

С друге стране, чак и они који су под неравноправним и тешким условима стекли универзитетске дипломе или научна звања, годинама чекају на запослење, са малим изгледима да ће га уопште добити.

Могли би да се наведу разни други примери како из наше, тако из других европксих држава који сведоче како се од Рома захтевају, јавно или на скривен начин, „докази” о припадности људској врсти. Или, примери, који показују како им се навлаче на лице маске које их чине „невидљивим” или „без лица”. То призива у сећање коментар о робу једног чувеног европског мислиоца: „Роб је особа уколико се посматра у природном стању, али је он с обзиром на грађанско стање ‘без лица’.”

Та мерила из далеке историјске прошлости која се примењују на Роме у садашњости, као и целокупни положај те националне мањине, која има обележја етнокласе, довели су до тога да се „ромски проблеми” третирају све чешће као „наши”, тј. пре свега као политички и друштвени проблеми.

Међутим, треба поменути да су доношењем више закона права Рома у Србији побољшана. Да би и резултати били на нивоу закона потребно је да се они примењују и да се развијају институције које компетентно могу да брину о заштити идентитета и културе Рома. У том духу је и нова резолуција Европског парламента, којом је најављено да ће питање Рома бити све чешћа тема европских институција. Томе ће бити посвећен и Други самит европских Рома, који ће бити одржан 8. и 9. априла у Кордоби, уз учешће и наше делегације.

 

24.03.2010. У оквиру TWINNING пројекта који с циљем јачања капацитета Заштитника грађана реализују Холандски и Грчки омбудсмани одржан је стручни скуп “ПОДРШКА ЈАЧАЊУ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Агенда ћирилица

Агенда латиница

Agenda english

 

23.03.2010. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ – Помоћ јачању капацитета Заштитнику грађана пружају омбудсмани Грчке и Холандије чији представници су одржали тренинг за Стручну службу Заштитника грађана.

Агенда

 

16.03.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић и саветница Нина Јанић учествовали су у раду састанка у Комесаријату за избеглице Владе РС на којем је Комесар предочио избеглицама из Хрватске смештеним у бившем КЦ „Планум“ да ово грађевинско предузеће жели да уђе у посед и да се морају одлучити за неко од решења предвиђених Стратегијом Владе РС о решавању статуса избеглих и расељених лица.

 

26.02.2010. Једно од уводних излагања на округлом столу „Интеркултуралност и млади“ које је организовала НВО „Група 484“ у Белој Цркви одржао је заменик Заштитника грађана Горан Башић.

 

01.02.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је поводом притужби грађана Темерина о међуетничким инцидентима са начелником Полицијске станице у Темерину и представницима НВО и других организација. Поводом ових инцидената Заштитник грађана је дао саопштење.

 

01.02.2010. МЕДИЈАЦИЈА – у општини Стара Пазова настављена је медијација поводом решавања статуса избеглица. У медијацији су учествовали сви ранији учесници, а решење проблема које се назирало током прве Медијације је угрожено нереалним очекивањем избеглица и проблемима које су предочили представници СО Стара Пазова.

 

29.01.2010. ТРИБИНЕ: „ВАЖНОСТ УЧЕСТВОВАЊА МАЊИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ВЛАСТИ НА ЛОКАЛНОМ И ДРЖАВНОМ НИВОУ“ и “КОСОВО С ДРУГЕ СТРАНЕ – КАКО ПОСЛЕ КОНФЛИКТА“

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је са, амбасадором Холандије Роналдом ван Дартелом, председником Српског демократског форума из Хрватске Вељком Џакулом и Петаром Милетићем секретаром Самосталне либералне странке, у дискусији на трибинама које су организовали Центра за демократију и развој југа Србије и Регионалне информативне агенције ЈУГ ПРЕСС.

 

17.01.2010. НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК РУСИНА – Сарадница у Стручној служби ЗГ присуствовала је у Шиду централној свечаности обележавања Националног празника Русина у Републици Србији.

 

15.01.2010. МЕДИЈАЦИЈА – Заштитник грађана организовао је Медијацију у вези са случајем статуса избеглица из Хрватске смештеним у бившем КЦ Планум. Поред заменика и сарадника Заштитника грађана учесници у медијацији су били представници избеглица, Комесаријата за избеглице Владе РС, Општине Стара Пазова, ГП “Планум” и избегличких удружења. Резултат медијације је поновно укључење струје и воде у баракама у којима су смештене избеглице и оживљен дијалог између избеглица, Комесаријата и Општине Стара Пазова.

 

12.01.2010. Заменик Заштитника Горана Башића разговарао је у Старој Пазови са избеглицама у бившем КЦ „Планум“.

 

11.01.2010. Горан Башић и сараднице Виолете Ћорић и Нина Јанић разговарали су са Комесаром за избеглице господином Владимиром Цуцићем и његовом заменицом Светланом Велимировић у вези с статусом избеглица.

24.12.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је с господином Љубодрагом Павловићем, извршним директором “Планума”, у вези са обезбеђењем елементарних услова за живот избеглица смештених на поседу овог предузећа.

 

22.12.2009. Горан Башић, заменик и Нина Јанић, сарадница разговарали су са избеглицама из Хрватске смештеним у бившем КЦ “Планум” у Старој Пазови.

 

17.12.2009. СТРУЧНИ СКУП ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2011. ГОДИНЕ И ПРОБЛЕМ ИЗЈАШЊАВАЊА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА О НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ И МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ – Заштитник грађана након што је Мишљењем подржао амандмане посланичке групе мањина у Народној скупштини организовао је стручну расправу о проблемима изјашњавања о националној припадности на Попису 2011. На скупу се поред Заштитника грађана Саше Јанковића, говорили представници Завода за статистику РС и Балинт Пастор, народни посланик.

Агенда

Мишљења о амандманима на закон о попису

 

10.12.2009. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Роме, настањене у Барајеву, у насељу подигнутог за њихово збрињавање након расељавања испод моста „Газела“. У разговору са житељима насеља заменик Заштитника грађана је обавештењем да су животни услови повољнији, да деца похађају наставу, да је у систем образовања укључен и део одраслих, као и да Центар за социјални рад и општинска самоуправа улажу напоре како би се сузбили узроци сиромаштва суграђана. Међутим и даље су изражени проблеми стицања личних исправа, просторне сегрегације и запошљавања. Утолико важно је истаћи да мере које се предузимају имају смисла уколико се на њима буде истрајало и ако су праћене афирмативном акцијом која подразумевај даље унапређење услова живота и социјално-економску интеграцију.

 

25.11.2009. РАДНИ САСТАНАК ПОСВЕЋЕН ПРОБЛЕМИМА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА И ПИСМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – Разговор је вођен о социолингвистичким проблемима који отежавају остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина.

 

23.11.2009. Начелница Одељења за националне мањине Виолета Ћорић и сарадница Нина Јанић присуствовале су састанку у Комесаријату за избеглице на коме је предложено, да представници Комесаријата, у складу с Препоруком Заштитника грађана, опет посете избеглице у КЦ и предложе им решења у вези с њиховим одрживим статусом.

Допис Комесаријату за избеглице

 

18.11.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са Миодрагом Линтом, председником Коалиције избегличких удружења у Србији у вези са питањем статуса избеглица из Хрватске привремено смештеним у Новој Пазови у бившем Колективном центру „Планум“.

 

16.11.2009. Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић говорио је на отварању регионалног онлине образовног програма Београдске отворене школе "Школа толеранције- етничке и верске заједнице у промоцији мањинских права".

 

11.11.2009. Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић, говорио је на Правном факултету на представљању књига "Прилози настанку државно-црквеног права у Србији" аутора проф. др Симе Аврамовића и "Обнова српског државно-црквеног права" проф. др Милана Радуловића.

 

15.10.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић и његов заменик задужен за права националних мањина разговарали су с Ангелом Јосифовим, председником Националног савета бугарске националне мањине и Предрагом Ивановим, директором НИП „Братство“ из Димитровграда о проблемима права на културну аутономију бугарске националне мањине.

Препорука Министарству културе

 

13.10.2009. Заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић, присуствовао је у Медвеђи отварању одељења Правног и Економског факултета Универзитета у Нишу.

 

10.10.2009. Семинар „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“- заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о проблемима установљавана и рада локалних независних тела и посебно Савета за међунационалне односе.

 

09.10.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНИ КУЧЕВО И БОР – заменик Заштитника грађана др Горан Башић обавио је разговоре о остваривању права припадника влашке и ромске националне мањине са челницима општинских управа, полицијским управама, представницима Националног савета влашке националне мањине, медијима и НВО.

 

30.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ МЕДВЕЂА – Разговоре о остваривању права националних мањина у општинама на југу Србије начелница Одељења за националне мањине Виолета Ћорић је наставила са представницима општинске самоуправе у Медвеђи, грађанима ове општине и представницима јавне управе и општинског суда.

 

29.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ ПРЕШЕВО – О проблемима остваривања права албанске националне мањине и другим правима грађана у општини Прешево Виолета Ћорић је разговарала са представницима општинске самоуправе и НВО.

 

28.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ – Начелница Одељења за права мањина Виолета Ћорић и сараднице су обавиле разговоре са представницима општинске управе, начелником ПУ и председником општинског суда у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писма националних мањина.

 

24.09.2009. СЕМИНАР „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НВО И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“ на којем су учествовали заменик Заштитника грађана Горан Башић и сараднице Љиљана Стевић и Нина Јанић. У излагању : „Улога Заштитника грађана у заштити националних мањина – ефекти подршке мултиетничким заједницама“, др Горан Башић је истакао да се Заштитник грађана залаже за развој локалне демократије и јачања локалне самоуправе те да је у том процесу важан чинилац јачање локалних заштитника грађана и тела општинских скупштина која имају извесну контролну улогу – Савет за међунационалне односе, Комисије за родну равноправност и друго.

 

18.09.2009. СЕМИНАР: „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“- Горан Башић је учествовао у раду семинара који је организовао Центар за људска права у Прибоју и говорио је о проблему остваривања права националних мањина у локалним заједницама.

 

17.09.2009. САСТАНАК С ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЛАЗАРОМ РВОВИЋЕМ И ПРЕДСЕДНИКОМ СО ВИТОМИРОМ ПЈЕВЦЕМ – О проблемима права на службену употребу језика и писама припадника бошњачке националне мањине у општини Прибој, заменик Заштитника грађана је разговарао с општинским челницима. Истога дана обављени су разговори и са представницима општинске управе у Пријепољу.

 

16.09.2009. САСТАНАК С ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ НОВОГ ПАЗАРА МЕХОМ МАХМУТОВИЋЕМ И ГРАДСКОМ САМОУПРАВОМ – заменик Заштитника грађана је са сарадницима одржао састанак с градоначелником, председницом СГ, члановима већа и одборницима на којем је поред разматрања проблема остваривања права националних мањина и међуетничких односа било речи и о социјалним и другим питањима у региону и граду Новом Пазару.

 

21.08.2009. САСТАНАК СА МАРЧЕЛ ДРАГАНОМ, СЕКРЕТАРОМ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ посвећен проблемима остваривања права на службену употребу језика румунске националне мањине у Србији.

 

20.08.2009. САСТАНАК СА СТРУЧЊАКИЊОМ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – Поводом истраживања посвећеном остваривању права на службену употребу језика и писама националних мањина сарадници Заштитника грађана обавили су разговор са Даницом Лучић.

 

20.08.2009. САСАТАНАК С ПОКРАЈИНСКИМ ОМБУДСМАНОМ – У вези са остваривањем права националних мањина и њиховом заштитом одржан је састанак с Покрајинским омбудсманом др Петром Теофиловићем и његовим замеником Золтаном Гобором.

 

10.08.2009. ПОЧЕТАК РАДА НА ПРОЈЕКТУ ПОСВЕЋЕНОМ ПРОБЛЕМИМА СЛУЖБЕНЕ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА И ПИСАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – Уз подршку ОСЦЕ Заштитник грађана је почео с реализацијом истраживања чији резултат је утврђивање правног и фактичког стања у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писама националних мањина у Србији. Пројекат реализује Одељење за националне мањине уз помоћ доц. др Љубице Ђорђевић.

 

04.08.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић је актом бр. 48-263/09, дел. број: 5595, донео Одлуку о образовању савета Заштитника грађана за права националних мањина. Савет Заштитника грађана за права националних мањина образовано је као стручно саветодавно тело Заштитника грађана. Чланови савета су: доц. др Љубица Ђорђевић, проф. Милан Вукомановић, проф. др Ранко Бугарски, др Славен Бачић, академик Тибор Варади и академик Војислав Становчић. Савет пружа стручну и саветодавну подршку Заштитнику грађана и , посебно, заменику Заштитника грађана за права националних мањина. Савет као колегијално тело и чланови Савета појединачно дају мишљења и предлоге, покрећу питања, разматрају ставове и преиспитују праксу, стратегију и планове институције Заштитника грађана у области права националних мањина.

 

31.07.2009. ТРИБИНА ПОСВЕЋЕНА ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ - Начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић учествовала је у раду округлог стола посвећеног проблемима социјалног становања. Округли сто је припремила НВО „Група 484“, а разматрани су проблеми садржине Закона о социјалном становању и израде Националне стратегије развоја социјалног становања.

 

17.07.2009. КОНФЕРЕНЦИЈА „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА (ОБРАЗОВАЊЕ): КРОЗ РАД РОМСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ МЕДИЈАТОРКИ И РОМСКИХ АСИСТЕНАТА У НАСТАВИ“

У раду Конференције учествовале су саветнице у Стручној служби Заштитника грађана Љиљана Стевић и Нина Јањић.

 

01.07.2009. Заменик градоначелника Београда Јован Кркобабић разговарао је са Заштитником грађана Сашом Јанковићем и његовим заменицима о проблемима расељавања Рома и другим социјалним и економским правима Београђана.

Заједничко саопштење Заштитника грађана и Заменика градоначелника Београда у вези са расељавањем ромских насеља

 

30.06.2009. ТРИБИНА ДЕМОКРАТСКОГ ЦЕНТРА ПОСВЕЋЕНА АКТУЕЛНИМ ПРОБЛЕМИМА РОМА У БЕОГРАДУ – Уводне речи одржали су проф. др Драгољуб Мићуновић, др Рајко Ђурић и др Горан Башић.

 

30.06.2009. ОКРУГЛИ СТО “УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ЗАШТИТЕ И ПОЛОЖАЈА РОМА" - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић је објаснио улогу коју МУП има у унапређењу безбедности ромске популације у Републици Србији, при чему је истакао повећање броја припадника националних мањина запослених у органима управе, а посебно у МУП-у. У раду скупа учествовала је виша саветница у Служби Заштитника грађана Љиљана Стевић.

 

11.06.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ ТОПОЛА – На позив председника општине Топола Драгана Јовановића стручњаци Заштитника грађана Крцун Драговић и Зорица Зелен присуствовали су представљању решења за пресељење Рома из нехигијенског насеља на одрживу локацију.

 

09.06.2009. Заменик Заштитника грађана за права припадника националних мањина Горан Башић, говорио је на трибини „Правни положај цркава и верских заједница у Србији – примена актуелних закона" коју је организовала Конрад Аденауер Фондација. На трибини су учествовали проф. др Сима Аврамовић, проф. др Милан Радуловић и др Драган Новаковић.

 

26/27.5.2009. Заштитник грађана је с заменицима и сарадницима боравио два дана у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа где су примане притужбе грађана и обављени бројни разговори са представницима општинских управа, у школама, установама којима су поверена јавна овлашћења, центрима за социјални рад, НВО, медијима.

 

12.05.2009. ЦЕКОР у сарадњи са Агенцијом за сарадњу са НВО и Националним саветом ромске националне мањине организовао је расправу у вези са планом расељавања Рома испод моста „Газела“, у којој је учествовала начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић.

 

29.04.2009. РАЗГОВОР ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА СА УЧЕСНИЦИМА СТРУЧНОГ СКУПА – Заштитник грађана и заменик Горан Башић разговарали су са учесницима скупа Нонком Богомиловом, Стеваном Бугарским, Силвом Деветаком, Срђаном Вукадиновићем, Ненадом Ђурђевићем, Драгољубом Ђорђевићем, Јованом Живковићем, Петром Ластићем, Војиславом Становчићем, Сергејом Флереом и Миланом Радуловићем о појединим питањима правног положаја и признавања цркава и верских заједница.

 

28.04.2009. СТРУЧНИ СКУП „ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ПРАВНОГ ЛИЦА“ - Заштитник грађана је на основу притужби грађана у вези са нерешеним статусом Јеховиних сведока и ЦПЦ урадио детаљну анализу положаја цркава и верских заједница и остваривања Закона који тај положај регулише, као и Правилника Министарства вера на основу којег непризнате цркве и верске заједнице стичу правни субјективитет. Како је реч о изузетно осетљивом питању од изузетног друштвеног значаја, Заштитник грађана је организовао стручни скуп на којем су разматрана регионална искуства и специфична питања признавања цркава и верских заједница. У раду скупа су учествовали Епископ Бачки господин Иринеј, монсињор Андрија Копиловић, Муфтија Исламске заједнице Србије Адем Зилкић, београдски имам Мухамед Јусуфсхпахић, представници других цркава и верских заједница и стручњаци: академик Иван Цвитковић, проф. др Силво Деветак, проф. др Сергеј Флере и други.

Мишљење о унапређењу правног положаја цркава

Агенда

 

25.04.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са текстилним радницима у Новом Пазару. О проблемима радника у штрајку заменик ЗГ је разговарао и са градоначелником Мирсадом Ђерлеком.

 

20.04.2009. Дневни лист “Политика” објавио је ауторски текст заменика Заштитника грађана Горана Башића о проблемима становања Рома.

 

08.04.2009. Заштитник грађана је у емисији “Кажипрст” Радија Б92 изјавио је да "Недавно рушење ромских уџерица у нехигијенском насељу у Новом Београду није обављено у складу са правилима".

 

08.04.2009. У дневном листу “Данас” објављен је ауторски текст заменика Заштитника грађана о проблемима расељавања ромских насеља.

 

31.03.2009. САСТАНАК СА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – заменик Заштитника грађана Горан Башић одржао је састанак с представницима националних савета националних мањина

 

26/28.3.2009. КОНФЕРЕНЦИЈА „ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ“ – Конференцију су организовали Београдска отворена школа и Хришћански културни центар, а у њеном раду је учествовала и начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић.

 

20.03.2009. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАСИЗМА - Обележавајући овај дан Заштитник грађана је организовао јавни разговор са студентима Факултета за европске правно политичке студије у Новом Саду. Др Рајко Ђурић је тим поводом одржао предавање „Расизам-јуче, данас, сутра“

 

20.03.2009. Поводом Међународног дана борбе против расизма 21. марта, Заштитник грађана Саша Јанковић и грађански бранилац за град Београд Душанка Гаћеша, поднели су иницијативу Скупштини града Београда да једна основна школа у главном граду добије име по Душану Јовановићу, четрнаестогодишњем дечаку који је 1997. године у центру Београда, само зато што је Ром, до смрти претучен. Тим поводом Заштитник грађана је издао саопштење у којем је поред осталог: „Чинимо то уверени да се трајно сузбијање идеологија и понашања заснованих на расном или етничком екслузивизму не може постићи само административним забранама и судским поступцима. За постизање коначног циља – елиминисања сваког облика расистичког, шовинистичког понашања и дискриминације засноване на таквим идејама – поред оштрих санкција од кључног значаја је доношење и спровођење мера усмерених ка оснаживању друштвених вредности, какве су враћање значаја васпитању и образовању, побољшање његовог квалитета и доступности, борба против дискриминације и заштита достојанства грађана свуда и у свакој прилици. Симболичан пример и део свеобухватне политике сузбијања расизма и шовинизма је да се једна од београдских основних школа назове по Душану Јовановићу, детету које је страдало искључиво због безуме мржње појединаца према његовом народу.

 

19.03.2009. РАЗГОВОР ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА САШЕ ЈАНКОВИЋА СА СТУДЕНТИМА ИЗ ПРИШТИНЕ – О проблемима образовања, признавања диплома и интеграцији у друштвени систем Заштитник грађана је разговарао са студентима приштинског Универзитета.

 

19.02.2009. РАЗГОВОР У ОПШТИНИ НОВИ ПАЗАР – Са градоначелником Новог Пазара господином Ђерлеком заменик Заштитника грађана је разговарао о проблемима у вези с оснивањем Савета за Међунационалне односе, остваривањем права на службену употребу језика, образовања и информисања националних мањина.

 

18.02.2009. РАЗГОВОР У ОПШТИНИ ТУТИН – Наставак разговора о остваривању права националних мањина али и односу локалне самоуправе према мултиетничности и функционисању независних тела у локалним самоуправама заменик Заштитника грађана је обавио у Тутину где се сусрео са општинским властима и НВО.

 

17.02.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА ПРИЈЕПОЉЕ И ПРИБОЈ – У вези са остваривањем права на службену употребу језика и другим правима националних мањина заменик Заштитника грађана је разговарао са председником СО Пријепоље, председником општине Прибој и председником општинске скупштине. Разговори су обављени и са начелницима општинских управа, полицијских управа и НВО.

 

13.02.2009. На иницијативу Заштитника грађана Саше Јанковића, организован је састанак са локалним омбудсманима о проблемима расељавања ромских насеља и положају Рома у Србији. Увод у дискусију била су излагања Заштитника грађана, његовог заменика за националне мањине и др Рајка Ђурића вишег саветника у Стручној служб

 

12.02.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је са челним људима општина Бујановац, Медвеђа и Прешево о остваривању људских и мањинских права.

 

04.02.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА БЕЧЕЈ И СРБОБРАН – У сарадњи са заштитником грађана општине Бечеј заменик Заштитника грађана Горан Башић је обавио разговор у вези с проблемима остваривања мањинских права са челницима општинских самоуправа, са грађанима, НВО, начелником полицијске управе. У ОШ „Шаму Михаљ“ заменика ЗГ су упознали с проблемима у вези с комуникацијом с Министарством просвете и остваривањем права на зараду.

 

30.01.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА КУЛА И ВРБАС – О положају Русина, Мађара, Рома и припадника других националних мањина заменик Заштитника грађана Горан Башић је разговарао са представницима националних савета националних мањина, грађанима, али и са челницима општинских управа.

 

29.01.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА СЕНТА И НОВИ БЕЧЕЈ – Заменик Заштитника грађана Горан Башић обавио је разговоре са председницима општина, члановима општинских већа, одборницима, школских управа, НВО и грађанима у вези са проблемима остваривања права националних мањина.

Још чланака...