а

О важности прикупљања података о рањивим групама и могућностима сарадње разговарали су заменик Заштитника грађана др Горан Башић и директорка Популационог фонда Уједињених нација за регион Западног Балкана др Доина Болога. Саговорници су се сагласили да је непостојање података о рањивим групама, посебно за маргинализоване етничке групе, особе са инвалидитетом и старије препрека за припрему реалних политика интеграције и њиховог потпуног укључивања у друштво. Заштитник грађана уз подршку агенција Уједињених нација прикупља одређене податке на основу којих кроз редовне поступке надлежним органима управе указује на проблеме и препоручује одговарајућа поступања за њихово превазилажење.

DSCF4527

Представници Стручне службе Заштитника грађана говорили су на скупу о здравственој заштити Рома који је у Суботици организовао Едукативни центар Рома и том приликом указали на значај поступања по препоруци коју је Заштитник грађана упутио Републичком фонду за здравствено осигурање како би се у раду свих филијала и испостава, обезбедило да грађани ромске националности који немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, остваре право на здравствено осигурање у складу са законом.

Учесници скупа сагласили су се да је у протеклих пар година уочено побољшање у овој области захваљујући здравственим медијаторкама које посебну пажњу посвећују здравственом просвећивању ромске популације, те су уз њихову помоћ Роми стекли знања о контроли здравља, заштити од заразних болести, планирању породице, личној и општој хигијени, значају уклањања отпада, насиљу, занемаривању и злостављању, као и правима из социјалне, здравствене заштите и здравственог осигурања.

Antena

У изузетно тешким условима, без струје и воде живе становници насеља „Антена“на Новом Београду са којима су у петак разговарали представници Стручне службе Заштитника грађана и примали притужбе грађана. Поред свакодневних проблема који су последица услова у којима живе, становници овог насеља се суочавају са препрекама у остваривању права на лична документа и социјалну заштиту.

Изменама Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на упис чињенице рођења омогућено је лицима која у управном поступку нису уписана у матичну књигу због тога што немају доказе о личном идентитету, да ово право, на ефикасан начин у разумном року остваре пред надлежним судом. Заштитник грађана који је иницирао ове измене Закона, као и измене других закона (Закон о пребивалишту и боравишту, Закон о личној карти) који су основа за остваривање људских и грађанских права „правно невидљивих“ лица и бескућника, у сарадњи са Министарством правде и државне управе и Високим комесаријатом за избеглице УН организовао је разговор са судијама основног суда у Београду на којем је било речи о примени Закона.

У вези са тим скренута је пажња да је Заштитник грађана примио притужбу којом му је указано да прво решење које је донео један основни суд у вези са утврђивањем чињенице рођења надлежни орган за питања држављанства није прихватио. Овакво поступање органа управе покренуло је неколико питања значајних за остваривање људских права, али и у вези са начелом обавезне примене судских одлука.

Представници стручне службе Заштитника грађана присуствовали су међународној конференцији о питању азила и реадмисије у Србији, чији је домаћин у Палати Србије била невладина организација „Група 484“ из Београда. Представници Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, мисије ОЕБС-а на Косову, као и бројних невладиних организација из земље и окружења, дали су свој допринос осветљавању озбиљних проблема који прате ове процесе и заједнички закључили да се мора више радити на информисаности грађана и обезбеђивању бољих услова за смештај тражилаца азила.