а

bujanovac 23032018

Заштитник грађана је свестан значаја заштите права националних мањина и залаже се за њихово доследно остваривање у складу са високо постављеним стандардима, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић у Бујановцу.

Иако је разматрање правног аспекта остваривања права националних мањина данас на овом скупу доминантно, важно је поменути и његов шири контекст, који нас је данас мотивисао да данас разговарамо. Тај контекст обухвата очување идентитета, културе и традиције националних мањина које живе у Србији. Правни оквир који градимо заправо има смисла једино уколико служи својој сврси – заштити и унапређењу права националних мањина и целокупне традиције и културе у Србији, нагласио је Пашалић.

Упис личног имена у матичне књиге рођених и даље представља проблем зато што име при преводу са албанског губи свој облик, а израда јединственог каталога имена један је од најефикаснијих начина за решавање овог проблема, закључио је Пашалић.

Заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи представио је кључне налазе и закључке из Посебног извештаја о службеној употреби албанског језика и писма. Остваривање права на лично име, што је предмет истраживања у извештају, Уставом је загарантовано људско право које грађанима треба да омогући остваривање права на идентитет и његову заштиту. Да би користили ово право грађани морају о њему да буду обавештени, истиче Сепи. Од остваривања права на лично име зависи и остваривање низа других права. Ове чињенице су у великој мери свесни и државни органи што су резултати истраживања донекле и потврдили.

На скупу, који су организовали Заштитник грађана и Мисија ОЕБС-а у Србији, говорили су и шеф Мисије ОЕБС амбасадор Андреа Орицио, председник општине Бујановац Шаип Камбери и председник Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа Зоран Станковић.

Упркос томе што су прописи Републике Србије усклађени са међународним стандардима и изричито забрањују дискриминацију, појединачни случајеви отворене и нескривене нетрпељивости и искључивости према другачијима од себе, показују да у Србији изазови у борби против расизма и даље постоје, изјавио је поводом 21. марта, Међународног дана борбе против расне дискриминације, заштитник грађана Зоран Пашалић.

Током прошле године у то су нас уверили конкретни догађаји, а Заштитник грађана посебно скреће пажњу на случај подизања бетонског зида око ромског насеља „Марко Орловић“ у Крушевцу. Зид у Крушевцу, који, иако је формално гледано подигнут у складу са важећим прописима, за последицу може имати гетоизацију и сегрегацију, док питање ко је донео одлуку о томе није добило одговор ни након спроведеног поступка контроле, наводи Пашалић.

Иако је Србија у Европи и свету препозната по свом хуманом и одговорном односу према мигрантима и избеглицама на балканској рути, што је између осталог показала и обезбеђивањем услова да више од 500 деце миграната крене у школе, у појединачним случајевима таква политика државе наилазила је на противљење овдашњих родитеља. Иако изоловани, ови догађаји показују да дискриминаторски ставови према другачијима, у нашем друштву нису прошлост.

И ове године Заштитник грађана позива надлежне у држави и целокупну јавност да се заједно супротставимо сегрегацији и расној дискриминацији, да развијамо образовање и подстичемо све делове друштва, како би елиминисали предрасуде, стереотипе и сваки облика дискриминације.

Међународни дан борбе против расне дискриминације Уједињене нације прогласиле су празником 1966. године, у знак сећања на 21. март 1960 године, када је у Јужноафричкој републици убијено 69 људи, који су демонстрирали против апартхејда.

Упркос томе што је домаћим прописима, право на употребу и неговање матерњег језика загарантовано у складу са високо постављеним стандардима, у пракси се и даље појављују бројни проблеми у свакодневном остваривању тог права. На тај начин, непотребно се наноси штета богатству наше традиције и културе, јер Република Србија, као не тако много земаља у свету, може да се похвали чињеницом да је на њеној територији у службеној употреби велики број језика на којима се ученици и образују.

Управо зато поводом Међународног дана матерњег језика, који се обележава 21. фебруара, заштитник грађана Зоран Пашалић подсећа да је неопходно донети нови, побољшани и модернији пропис који ће предупредити до сада уочене проблеме у примени и успоставити ефикасан корективни механизам за повреду гарантованог права. На тај начин био би направљен корак напред у практичној примени без разлике да ли је у питању неки од језика националних мањина или се ради о употреби српског језика и његовог ћириличког писма.

Истовремено, Заштитник грађана указује и на забрињавајућу чињеницу да у Србији и даље има младих припадника националних мањина који по завршеном школовању не користе српски језик, што касније постаје препрека њиховој интеграцији у ширу заједницу и при запошљавању. Такође, не треба занемарити значај учења језика друштвене средине и зато је важно да у оним локалним заједницама у којима преовладава језик националне мањине, припадници српског народа током школовања уче и језик своје средине.

Налази Заштитника грађана из Посебног извештаја о саветима за међунационалне односе, указују да ова тела не функционишу у пракси, пре свега, због неразумевања улоге ових тела.  То је и разлог да јединице локалне самоуправе не достављају предлоге одлука које се тичу националне равноправности Савету на мишљење, јер их све не препознају.

09.11.2017

Имајући у виду, да у овом тренутку надлежно Министарство државне управе и локалне самоуправе није уважило препоруке Заштитника грађана које су дате у Посебном извештају, а односе на унапређење члана 98. Закона о локалној самоуправи који уређује питање оснивања и  рада Савета за међунационалне односе, Заштитник грађана је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији организовао обуке у десет локалних самоуправа. Осим тога и саме локалне самоуправе су се изјасниле да су потребне обуке и налази истраживања су показали да обуке представника надлежних органа локалне самоуправе и чланова Савета за међунационалне односе могу да допринесу унапређењу рада и функционисању Савета за међунационалне односе.

Након одржаних обука, Заштитник грађана може са задовољством да констатује да су чланови Савета за међунационалне односе и представници локалних самоуправа препознали шта је све потребно и могуће урадити како би Савети функционисали у пракси.  Савет треба да буде форум у којем би се израђивале политике намењене остваривању и унапређењу људских и мањинских права и међуетничких односа у национално мешовитим заједницама.

Резултат обука је да су у 2017. години одржане седнице Савета за међунационалне односе у оним локалним самоуправа где се Савет од оснивања није ниједном састао и да су поједине локалне самоуправе припремиле измене и допуне Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе ради постизања веће ефикасности рада Савета. Обуке су омогућиле члановима савета и представницима надлежних служби локалних самоуправа да се упознају које су то све одлуке које је обавезно потребно  достављати  савету на мишљење.

Ценећи постигнуте резултате ових обука, Заштитник грађана сматра да је потребно да Министарство државне управе и локалне самоуправе размотри могућност да се обуке организују у што је могуће већем броју национално мешовитих локалних самоуправа, од 72 које имају обавезу да оснују савет за међунационалне односе.

Обуке су организоване у Бачком Петровцу, Беочину, Бору, Вршцу, Димитровграду, Жабљу, Житишту, Петровцу на Млави, Прибоју и Шиду.

Ни после десет година од доношења одредбе Закона о локалној самоуправи о обавези оснивања савета за међунационалне односе у вишенационалним срединама, савети још увек нису свуда заживели, или не заседају редовно, утврдио је Заштитник грађана у свом истраживању. На данашњем представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о саветима за међунационалне односе у Палати Србија у Београду, омбудсман Зоран Пашалић је навео да су од укупно 72 мешовите националне јединице савети основани у 53 јединице.

20170908IzvestajНалази Заштитника грађана говоре и то да је једина законска обавеза коју све јединице локалне самоуправе испуњавају та да се представници националних мањина у савету бирају на предлог националног савета националне мањине. У пракси јединице локалне самоуправе имају потешкоћа са препознавањем одлука које се тичу националне равноправности. Према подацима из јединица локалних самоуправа прикупљеним за потребе овог извештаја, долази се до закључка да је потребно прецизније уредити којим се питањима бави савет, односно које се одлуке тичу националне равноправности и шта овај појам подразумева, рекао је Зоран Пашалић.

Слободна процена локалних органа које су то одлуке које се тичу националне равноправности јесте разлог што их локалне самоуправе не достављају, или селективно достављају саветима на мишљење. Савети не функционишу због непрецизности закона и зато што се појмови "национална равноправност" и "међуетнички односи" доводе у везу са лошим међуетничким односима, што је у пракси довело до тога да су се улога савета и његово деловање видели само у ситуацијама међуетничких тензија и сукоба.

Стога је Заштитник грађана још 2010. године упутио препоруке јединицама локалне самоуправе са национално мешовитим саставом становништва, да уколико то нису учиниле, оснују Савет као обавезно самостално радно тело, али и да сви органи јединице локалне самоуправе достављају обавезно и благовремено предлоге свих одлука које се тичу националне равноправности Савету на мишљење и да мишљење Савета узимају у обзир при доношењу коначних одлука.

Заштитник грађана је упутио препоруке и Министарству државне управе и локалне самоуправе да, пре свега, изменама и допунама одредбе чл. 98. наведеног закона ближе уреди појам "националне равноправности", односно да закон прецизније уреди која су то питања која ова тела разматрају.

Министарка правде Нела Кубуровић је рекла да функционисање савета за међунационалне односе представља још један корак у испуњењу обавеза које је Србија преузела у оквиру европских интеграција, а посебно поглавља посвећених владавини права. Она је истакла да су добросуседски међунационални односи основа за развој толеранције, једне од основних вредности модерног друштва. Посебно је истакла значај Заштитника грађана, који је, уз друге независне државне органе, заузео важно место у Поглављу 23.

У уводном делу скупа учествовали су и в.д. помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић, в.д. директорка Канцеларије за људска и мањинска права др Сузана Пауновић, шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији Јан Лунебург, као и представници локалних самоуправа.