а

Fotografija0145

У складу са Споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице УН, организована је обука за матичаре и представнике центара за социјални рад београдских општина у вези са уписом правно невидљивих лица у матичне књиге, али и о примени Закона о пребивалишту и боравишту грађана, посебно у вези са одредбом која се односи на пријаву пребивалишта на адресу центра за социјални рад.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, запослени у центрима за социјални рад су указали на проблеме и недоумице са којима се сусрећу у раду, а у вези с поступком пријаве пребивалишта на адреси центра ради издавања личне карте, као и то да је неопходно да надлежно министарство прецизније дефинише неопходне услове и поступање центара, у циљу што ефикаснијег остваривања права грађана.

IMG 1499

Заменик заштитника грађана др Горан Башић са сарадницима, разговарао је данас са представницима националних мањина, који су у оквиру пројекта Програм стажирања за младе – припаднике националних мањина у државним институцијама у Србији“ посетили институцију Заштитника граћана. Тема састанка односила се на досадашње и актуелне активности Заштитника грађана у области заштите и унапређења људских и права националних мањина. Млади припадници албанске, бошњачке и ромске националне мањине упознати су са надлежностима и овлашћењима, као и методима рада које у овој области примењује институција Заштитника грађана.

Пројекат „Програм стажирања за младе – припаднике националних мањина у државним институцијама у Србији“ спроводи Канцеларија за људска и мањинска права, уз финансијску подршку Амбасаде Велике Британије и Амбасаде Холандије.

12 god

Представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана присуствовали су прослави 12 година Ромске редакција и 4000 емитовања емисије „Романо Тхем – свет Рома“. Свакодневно емитовање програма на ромском језику у ударном термину, што је јединствена пракса у Европи, омогућава не само добру информисаност грађана ромске националности, већ је и значајан допринос очувању језика и културе Рома и њиховој еманципацији и интеграцији.

У Дворани Дома војске у Београду обележен је највећи словеначки национални културни празник, посвећен песнику Францу Прешерну, који се у Словенији од 1991. године слави као Прешернов дан. Концертом квартета „Сава“ публици су представљена позната музичка дела словеначких песника и композитора. Прослава Прешерновог дана је организована уз подршку Амбасаде Републике Словеније у Србији, Националног савета словеначке националне мањине и Друштва Словенаца „Сава“.

Заштитник грађана Саша Јанковић поднео је Народној скупштини предлог измена Закона о ванпарничном поступку како би некадашња правно невидљива лица могла да добију држављанство Републике Србије.

Према садашњем Закону, Министарство унутрашњих послова у поступку по захтеву за упис у књигу држављана није дужно да признаје одлуку суда којом је неко лице накнадно уписано у књиге рођених.

„Правно посматрано то је неодрживо јер наш највиши правни акт изричито прописује да су одлуке суда обавезне за све, што значи и за Министарство унутрашњих послова. Суштински, најсиромашнији грађани Србије остављају се без држављанства и низа права које из држављанства проистичу, што је озакоњено лицемерје према најугроженијима“, став је заштитника грађана Саше Јанковића.

Због тога је Заштитник грађана, користећи своје право законодавне иницијативе, предложио Народној скупштини да из Закона о ванпарничном поступку избрише став 2. члана 71к, који прописује да орган надлежан да спроведе поступак за стицање држављанства Републике Србије „није везан правноснажним решењем о времену и месту рођења“ (то решење доноси суд у ванпарничном поступку).

Закон о ванпарничном поступку недавно је измењен, на иницијативу Заштитника грађана, управо да би правно невидљива лица, после одговарајућег поступка, одлуком суда могла да буду уписана у матичне књиге и стекну правни субјективитет. Међутим, током законодавне процедуре у предложене измене закона додат је спорни став 2. члана 71к, који је супротан сврси због које је Закон о ванпарничном поступку уопште мењан.

Заштитник грађана је у међувремену непосредно и преко локалних омбудсмана примио притужбе грађана који су одлуком суда уписани у матичне књиге рођених, али не могу да се упишу у књиге држављана јер Министарство унутрашњих послова, ослањајући се на спорни члан Закона, у неким случајевима не признаје правоснажно решење суда.

Документ: Предлог за измену Закона о ванпарничном поступку