а

12 god

Представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана присуствовали су прослави 12 година Ромске редакција и 4000 емитовања емисије „Романо Тхем – свет Рома“. Свакодневно емитовање програма на ромском језику у ударном термину, што је јединствена пракса у Европи, омогућава не само добру информисаност грађана ромске националности, већ је и значајан допринос очувању језика и културе Рома и њиховој еманципацији и интеграцији.

У Дворани Дома војске у Београду обележен је највећи словеначки национални културни празник, посвећен песнику Францу Прешерну, који се у Словенији од 1991. године слави као Прешернов дан. Концертом квартета „Сава“ публици су представљена позната музичка дела словеначких песника и композитора. Прослава Прешерновог дана је организована уз подршку Амбасаде Републике Словеније у Србији, Националног савета словеначке националне мањине и Друштва Словенаца „Сава“.

Заштитник грађана Саша Јанковић поднео је Народној скупштини предлог измена Закона о ванпарничном поступку како би некадашња правно невидљива лица могла да добију држављанство Републике Србије.

Према садашњем Закону, Министарство унутрашњих послова у поступку по захтеву за упис у књигу држављана није дужно да признаје одлуку суда којом је неко лице накнадно уписано у књиге рођених.

„Правно посматрано то је неодрживо јер наш највиши правни акт изричито прописује да су одлуке суда обавезне за све, што значи и за Министарство унутрашњих послова. Суштински, најсиромашнији грађани Србије остављају се без држављанства и низа права које из држављанства проистичу, што је озакоњено лицемерје према најугроженијима“, став је заштитника грађана Саше Јанковића.

Због тога је Заштитник грађана, користећи своје право законодавне иницијативе, предложио Народној скупштини да из Закона о ванпарничном поступку избрише став 2. члана 71к, који прописује да орган надлежан да спроведе поступак за стицање држављанства Републике Србије „није везан правноснажним решењем о времену и месту рођења“ (то решење доноси суд у ванпарничном поступку).

Закон о ванпарничном поступку недавно је измењен, на иницијативу Заштитника грађана, управо да би правно невидљива лица, после одговарајућег поступка, одлуком суда могла да буду уписана у матичне књиге и стекну правни субјективитет. Међутим, током законодавне процедуре у предложене измене закона додат је спорни став 2. члана 71к, који је супротан сврси због које је Закон о ванпарничном поступку уопште мењан.

Заштитник грађана је у међувремену непосредно и преко локалних омбудсмана примио притужбе грађана који су одлуком суда уписани у матичне књиге рођених, али не могу да се упишу у књиге држављана јер Министарство унутрашњих послова, ослањајући се на спорни члан Закона, у неким случајевима не признаје правоснажно решење суда.

Документ: Предлог за измену Закона о ванпарничном поступку

О важности прикупљања података о рањивим групама и могућностима сарадње разговарали су заменик Заштитника грађана др Горан Башић и директорка Популационог фонда Уједињених нација за регион Западног Балкана др Доина Болога. Саговорници су се сагласили да је непостојање података о рањивим групама, посебно за маргинализоване етничке групе, особе са инвалидитетом и старије препрека за припрему реалних политика интеграције и њиховог потпуног укључивања у друштво. Заштитник грађана уз подршку агенција Уједињених нација прикупља одређене податке на основу којих кроз редовне поступке надлежним органима управе указује на проблеме и препоручује одговарајућа поступања за њихово превазилажење.

DSCF4527

Представници Стручне службе Заштитника грађана говорили су на скупу о здравственој заштити Рома који је у Суботици организовао Едукативни центар Рома и том приликом указали на значај поступања по препоруци коју је Заштитник грађана упутио Републичком фонду за здравствено осигурање како би се у раду свих филијала и испостава, обезбедило да грађани ромске националности који немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, остваре право на здравствено осигурање у складу са законом.

Учесници скупа сагласили су се да је у протеклих пар година уочено побољшање у овој области захваљујући здравственим медијаторкама које посебну пажњу посвећују здравственом просвећивању ромске популације, те су уз њихову помоћ Роми стекли знања о контроли здравља, заштити од заразних болести, планирању породице, личној и општој хигијени, значају уклањања отпада, насиљу, занемаривању и злостављању, као и правима из социјалне, здравствене заштите и здравственог осигурања.