а

У оквиру пројекта Повећање ефикасности и видљивости независних институција за заштиту људских права у Србији који је реализовао Београдски центар за људска права уз финансијску подршку УСАИД – ИСЦ, одржан је округли сто у Новом Пазару на коме су представљене Препоруке Заштитника грађана у области остваривања права националних мањина и њихово спровођење у пракси.

Учесници, представници невладиних организација, су се сагласили да у интересу својих грађана, локалне самоуправе имају обавезу да доследно примењују законе и да извршење Препорука Заштитника грађана није само обавеза већ доприноси заштити и остваривању права припадника бошњачке националне мањине на равноправну службену употребу босанског језика и писма. Са становишта владавине права и заштите људских и мањинских права, како је посебно истакнуто, нису прихватљиви разлози којим локалне власти правдају непоступање по Препорукама, као што су да поједине одредбе закона треба мењати и унапредити или недостатак финансијских средстава.

Priboj

Општина Прибој није у равноправну службену употребу увела босански јер су одборници у Скупштини општине више пута одбијали да донесу одлуку о измени члана Статута Општине којом би омогућили остваривање овог Уставом зајамченог и законом прописаног права.

Општинска управа није допринела превазилажењу овог проблема, на који су препорукама указивали Заштитник грађана и Повереница за заштиту равноправности, али и надлежни државни органи, Национални савет бошњачке националне мањине, невладине организације и грађани. У међувремену број Бошњака у овој општини смањен је испод Законом прописаног минимума од 15% за увођење језика националне мањине у службену употребу у локалној самоуправи. На дан матерњег језика, 21. фебруара, босански језик се уводи у наставу у школама у Новом Пазару, Сјеници, Тутину и Пријепољу у којима је босански у службеној употреби, а у школама у Прибоју то није омогућено. Заштита језика националних мањина и изучавање националне културе и историје основ су заштите права на очување идентитета. Република Србија је ова права признала и заштитила и развија начине њихових остваривања. Локалне самоуправе су обавезне да штите људска и „мањинска“ права и посебно да се старају о службеној употреби језика и писама. Свако супротно чињење је незаконито и непрописно. Међутим, поред прописа који би требало да су довољан разлог за остваривање права, мотив општинским властима да примене законе требало би да буду грађани чије интересе су дужни да заступају, а права штите тако што ће „управљати“ проблемима и отклањати ризике.

Fotografija0145

У складу са Споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице УН, организована је обука за матичаре и представнике центара за социјални рад београдских општина у вези са уписом правно невидљивих лица у матичне књиге, али и о примени Закона о пребивалишту и боравишту грађана, посебно у вези са одредбом која се односи на пријаву пребивалишта на адресу центра за социјални рад.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, запослени у центрима за социјални рад су указали на проблеме и недоумице са којима се сусрећу у раду, а у вези с поступком пријаве пребивалишта на адреси центра ради издавања личне карте, као и то да је неопходно да надлежно министарство прецизније дефинише неопходне услове и поступање центара, у циљу што ефикаснијег остваривања права грађана.

IMG 1499

Заменик заштитника грађана др Горан Башић са сарадницима, разговарао је данас са представницима националних мањина, који су у оквиру пројекта Програм стажирања за младе – припаднике националних мањина у државним институцијама у Србији“ посетили институцију Заштитника граћана. Тема састанка односила се на досадашње и актуелне активности Заштитника грађана у области заштите и унапређења људских и права националних мањина. Млади припадници албанске, бошњачке и ромске националне мањине упознати су са надлежностима и овлашћењима, као и методима рада које у овој области примењује институција Заштитника грађана.

Пројекат „Програм стажирања за младе – припаднике националних мањина у државним институцијама у Србији“ спроводи Канцеларија за људска и мањинска права, уз финансијску подршку Амбасаде Велике Британије и Амбасаде Холандије.

12 god

Представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана присуствовали су прослави 12 година Ромске редакција и 4000 емитовања емисије „Романо Тхем – свет Рома“. Свакодневно емитовање програма на ромском језику у ударном термину, што је јединствена пракса у Европи, омогућава не само добру информисаност грађана ромске националности, већ је и значајан допринос очувању језика и културе Рома и њиховој еманципацији и интеграцији.