а

obuka pravno nevidljivi

Готове две године након доношења измена Закона о пребивалишту и боравишту грађана којим је предвиђена могућност пријаве пребивалишта на адресу центра за социјални рад ради издавања личне карте, закон се не примењује доследно, а инструкција коју је донело Министарство рада, запошљавања, социјалне политике није довољно јасно дефинисала поступање центара за социјални рад, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић на обуци за матичаре, социјалне раднике и представнике полицијских управа која је организована у складу са Споразумом о решавању проблема правно невидљивих лица.

Представници центара за социјални рад који су учествовали на обуци истакли су да имају велики број недоумица у вези са применом инструкције коју је донело Министарство, као и да је потребно што пре прецизније уредити овај поступак.

zakonodavni okvir

Заштитник грађана је до сада упутио шездесет препорука и мишљења у вези заштите и унапређења остваривања права припадника националних мањина, док је број препорука које су упутили омбудсмани у региону у вези остваривања колективних права националних мањина далеко мањи. Овај број препорука, али и обраћање свих националних савета националних мањина Заштитнику грађана, указује да је потребно унапредити законодавни оквир заштите права националних мањина, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић на конференцији “Јачање сарадње институција и тела која се баве унапређењем и заштитом националних мањина у Републици Србији” коју су организовали Европска Унија и Савет Европе у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права Владе РС.

Представници националних савета националних мањина су указали на велики број проблема са којима се суочавају у свом раду од усвајања Закона о националним саветима националних мањина и да је потребно изменама и допунама унапредити поједине одредбе како би се Закон доследно спроводио, у интересу остваривања и унапређења права припадника националних мањина у свим областима културне аутономије.

Златибор, 21. април 2013.

Доношење измена и допуна Закона о ванпарничном поступку омогућило је да се „правно невидљива лица“, након релативно брзог судског поступка и на основу решења суда, уписују у матичне књиге рођених. Овај поступак не може заменити упис у матичне књиге рођених у редовном управном поступку, који мора бити ефикаснији и завршен у законом прописаном року, истакао је заменик заштитника грађана др Горан Башић.

IMG 20130408 132347

Заштитник грађана Саша Јанковић честита суграђанима ромске националности њихов дан и саопштава да сарадници Заштитника грађана данас разговарају са Ромима у Бујановцу, Лесковцу и неформалним београдским насељима. Тимови Заштитника грађана на терену примају притужбе на проблеме који се могу решити правилнијим, законитијим и ангажованијим радом локалних и републичких органа и организација.

“Не смеју други, у овом моменту уочљивији друштвени и државни проблеми и изазови, сасвим да склоне фокус са обичног човека, грађанина, запостављеног и остављеног на милост и немилост данашњице”, истиче овим поводом заштитник грађана Саша Јанковић. Иако има појединачних примера да се животни услови најугроженијих Рома побољшавају, Роми генерално и даље трпе последице генерацијског сиромаштва и дискриминације и нема места задовољству напретком у брзини интеграције Рома у уобичајене друштвене токове, став је републичког омбудсмана.

Ромски интелектуалци су 8. априла 1971. године донели одлуке које су определиле политички и друштвени положај Рома у савременој Европи. Конференције, састанци и догађаји који прате обележавање овог дана повод за приспитавње политика и мера које су предузете како би се искоренило структурно сиромаштво и сузбила дискриминација – дуготрајне препреке друштвене интеграције Рома.

05 04 13

У складу са Споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице Уједнињених нација (УНХЦР), организована је обука за матичаре и представнике центара за социјални рад са територије Подунавског, Браничевског, Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа у вези са уписом правно невидљивих лица у матичне књиге, али и о примени Закона о пребивалишту и боравишту грађана, посебно у вези са одредбом која се односи на пријаву пребивалишта на адресу центра за социјални рад.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, запослени у центрима за социјални рад су указали на проблеме и недоумице са којима се сусрећу у раду, а у вези с поступком пријаве пребивалишта на адреси центра ради издавања личне карте, као и то да је неопходно да надлежно министарство прецизније дефинише неопходне услове и поступање центара, у циљу што ефикаснијег остваривања права грађана.