а

PracenjePreporuka

Остваривање и заштита права „рањивих“ група, посебно Рома и особа са инвалидитетом, у локалним самоуправама није обезбеђено, а непоштовање прописа и обавезе органа јавне власти да се старају о томе додатно погоршава положај ових грађана. У извештају невладине организације „Праxис“ истакнуто је да би се доследним спровођењем препорука Заштитника грађана стање значајно унапредило. Учествујући у разговору на округлим столовима које је „Праxис“ организовао у Краљеву и Бујановцу, заменик Заштитника грађана је указао на проблеме у вези са доследном применом закона, посебно када у пракси треба применити мере „позитивне дискриминације“. Карактеристични су примери поступања појединих филијала Републичког фонда здравственог осигурања које поступају супротно Закону о здравственом осигурању када је реч о остваривању права на обавезно здравствено осигурање лица ромске националности која немају пребивалиште или боравиште и неоправдано дуг период прилагођавања надлежних органа за примену прописа којима је уређена пријава пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

Sabac

Представљајући резултате рада Заштитника грађана на Регионалној конференцији „Анализа постигнутих промена у ромској заједници од 2005. до 2013. године“ у Шапцу, заменик Заштитника грађана др Горан Башић истакао је да је неопходно јачати прекограничну сарадњу у циљу прикупљања информација и искустава других земаља у интеграцији Рома, као и то да је државна стратегија постигла одређени напредак који не би требало да буде повод за уљуљкивање у успесима него разлог за преиспитивање постигнутог, истицање добрих пракси и отклањање пропуста.

Поред представника Заштитника грађана, у раду конференције учествовали су представници министарстава, Канцеларије за људска и мањинска права, Националног савета Рома и невладиних организација из Србије и Босне и Херцеговине.

ustavni sud

Поводом више иницијатива за покретање поступка за оцену уставности појединих одредби Закона о националним саветима националних мањина, у Уставном суду је одржана јавна расправа о питањима од интереса за одлучивање у овом предмету. У јавној расправи је осим представника иницијатора, надлежних државних органа и правних стручњака, учествовао и Заштитник грађана.

Поступајући по препоруци Заштитника грађана Општинско Веће општине Прешево ставило је ван снаге Закључак којим се издавање извода и уверења која се издају на основу матичних књига, као и пријем захтева за дечији додатак условљава потврдом од Јавног предузећа да су плаћени доспели рачуни.

Општинско Веће општине Прешево је исправило пропуст у раду, а Општинској управи Прешева је омогућено ефикасно остваривање сопствених и поверених надлежности, поштовање закона и остваривање и заштита људских права и слобода.

Subotica 21.06Заштитник грађана организовао је округли сто у Суботици на ком су представљена добра искуства у вези са интеграцијом Рома у локалној заједници, али и проблеми са којима се суочавају представници институција у решавању истих. У разговору су представљене добре праксе покрајинских институција у вези са запошљавањем Рома у оквиру подстицања предузетништва, као и напори градског омбудсмана у вези са прибављањем личних докумената. О остваривању права Рома говорили су заменик Заштитника грађана др Горан Башић, директор Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине и градски омбудсман Златко Маросиук.