а

Sabac

Представљајући резултате рада Заштитника грађана на Регионалној конференцији „Анализа постигнутих промена у ромској заједници од 2005. до 2013. године“ у Шапцу, заменик Заштитника грађана др Горан Башић истакао је да је неопходно јачати прекограничну сарадњу у циљу прикупљања информација и искустава других земаља у интеграцији Рома, као и то да је државна стратегија постигла одређени напредак који не би требало да буде повод за уљуљкивање у успесима него разлог за преиспитивање постигнутог, истицање добрих пракси и отклањање пропуста.

Поред представника Заштитника грађана, у раду конференције учествовали су представници министарстава, Канцеларије за људска и мањинска права, Националног савета Рома и невладиних организација из Србије и Босне и Херцеговине.

ustavni sud

Поводом више иницијатива за покретање поступка за оцену уставности појединих одредби Закона о националним саветима националних мањина, у Уставном суду је одржана јавна расправа о питањима од интереса за одлучивање у овом предмету. У јавној расправи је осим представника иницијатора, надлежних државних органа и правних стручњака, учествовао и Заштитник грађана.

Поступајући по препоруци Заштитника грађана Општинско Веће општине Прешево ставило је ван снаге Закључак којим се издавање извода и уверења која се издају на основу матичних књига, као и пријем захтева за дечији додатак условљава потврдом од Јавног предузећа да су плаћени доспели рачуни.

Општинско Веће општине Прешево је исправило пропуст у раду, а Општинској управи Прешева је омогућено ефикасно остваривање сопствених и поверених надлежности, поштовање закона и остваривање и заштита људских права и слобода.

Subotica 21.06Заштитник грађана организовао је округли сто у Суботици на ком су представљена добра искуства у вези са интеграцијом Рома у локалној заједници, али и проблеми са којима се суочавају представници институција у решавању истих. У разговору су представљене добре праксе покрајинских институција у вези са запошљавањем Рома у оквиру подстицања предузетништва, као и напори градског омбудсмана у вези са прибављањем личних докумената. О остваривању права Рома говорили су заменик Заштитника грађана др Горан Башић, директор Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине и градски омбудсман Златко Маросиук.

На иницијативу Заштитника грађана одржан је састанак посвећен унапређењу поступка пријаве пребивалишта на адреси центра за социјални рад. На састанку којем су присуствовале Гордана Стаменић, државна секретарка у Министарству правде и државне управе, Јасмина Бенмансур, помоћница у истом Министарству, Зорица Лончар Касалица, начелница Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова, Драган Вулевић, начелник у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Давор Рако, представник Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је подсетио да је основна сврха пријављивања пребивалишта на адреси центра за социјални рад омогућавање лицима који ни по једном другом, Законом утврђеном основу, не могу да пријаве пребивалиште, да то учине на адреси ових установа и тако стекну правни основ за остваривање права која су условљена одређивањем пребивалишта – лична документа, држављанство, здравствена и социјална заштита...

Највећи број грађана који се налази у оваквој ситуацији су ромске националности и живе у неформалним, нехигијенским насељима, немају лична документа и отежано им је или потпуно онемогућено остваривање права. Променама Закона о пребивалишту и боравишту грађана које је пре две године иницирао Заштитник грађана омогућено је да ови грађани пријавом пребивалишта на адреси центра за социјални рад стекну основ за покретање поступака пред надлежним органима за оствривање поменутих права. Подзаконски акт који је донео Министар унутрашњих послова уз сагласност Министра рада, запошљавања и социјалне политике ближе је уредио Законом прописан поступак, а његовој ефикасности и једноставности требало би да допринесу закључци са састанка на којем је на предлог Заштитника грађана закључено да Министарство унутрашњих послова и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, без одлагања, полицијским управама, односно центрима за социјални рад упуте одговарајућа упутства којим ће уредити да грађани брзо и ефикасно остваре право на пријаву пребивалишта на адреси центра, да буду поучени о правима и обавезама које следе након добија решења о пребивалишту или да добију јасно образложење и правну поуку уколико им захтев за пријаву пребивалишта не буде усвојен. Начин на који су државни органи приступили решавању овог проблема и сарадња коју су у вези са тим успоставили пример је остваривања принципа „добре управе“ који инсистира на одговорном, отвореном, стручном и посвећеном раду у најбољем интересу грађана.