а

bnc 

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић присуствовао је свечаности организованој поводом десетогодишњице рада Националног савета бошњачке националне мањине. О раду и достигнућима ове мањинске самоуправе говорили су њен председник господин Есад Џуџевић, господин Мухедин Фијуљанин, али и председници националних савета Албанаца и Бугара у Србији.

 

DSCF5772

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о остваривању и заштити права националних мањина у Србији на обуци на којој су учествовали Покрајински омбудсман АП Војводина госпођа Анико Мушкиња Хајнрих, њени сарадници и заштитници грађана из Бачке Тополе, Београда, Бечеја, Зрењанина, Краљева, Крушевца, Ниша и Панчева. Семинар је организовала Мисија ОСЦЕ у Србији настојећи да унапреди рад локаних заштитника грађана.

Уставом Републике Србије успостављени су стандарди заштите права националних мањина примерени природи мултикултурализма држави, али прописи којима је уставне гаранције требало утемељити у правни и друштвени живот нису то учинили на начин који омогућава интеграцију, активно учешчће и пуно остваривање права грађана припадника националних мањина. Остваривање права националних мањина се не остварује у управним органима или у централизованим мањинским самоуправама већ у местима у којима они живе и желе и имају право да одлучују о томе на који начин ће штити и очувати своје језички, културни и етнички идентитет. Постојећим прописима није омогућено да се у локалним самоуправама несметано остварују призната права националних мањина и због тога поједини градови и општине одбијају да уведу језик националне мањине у равноправни службену употребу, да финансирају, у складу са законом, рад националних савета националних мањина или да спроведу друге прописане обавезе. Такве локалне самоуправе занемарују своју Законом о локалној самоуправи прописану обавезу да се старају о остваривању и заштити људских и мањинских права.

Заштитници грађана у локалним самоуправама имају тежак задатак да прате и проверавају одлуке и поступања органа локалних самоуправа која се односе на заштиту права националних мањина, а њихов положај је још тежи уколико доносиоци одлука у локалним самоуправама одлучују о овим питањима на основу произвољних одлука, оптерећени предрасудама и негативним историјским памћењем.

 

radar 696x130

Упркос напретку који је постигнут у вези са интеграцијом Рома у Србији, основни циљеви државне стратегије за унапређење њиховог положаја нису постигнути. Већина Рома живи у беди, суочава се са дискриминацијом, тешко остварује призната права, рекао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић у емисији „Радар“ РТВ Војводине. Држава не користи довољно постојеће ресурсе у јавним делатностима и сервисима како би рационално и економично сузбијала последице генерацијског сиромаштва Рома. Због тога постигнути резултати у вези са образовањем или здравственом заштитом немају пун ефекат, а шта више, у условима инклузивног образовања у неколико градова је уочено да родитељи неросмке националности не уписују децу у школе које у значајнијем броју похађају ромски ученици. Управљање процесом социо-економске интеграције, која подразумева спровођење сложених и међусобно повезаних мера и активности у областима запошљавања, становања, образовања, социјалне и здравствене заштите и друге, је једно од нерешених и отворених питања Стратегије за унапређење положаја Рома. Успостављањем ефикасног начина управљања развојем социјално-економске интеграције Рома створиће се услови за праћење резултата, елиминисање ризика, економично и рационално трошење средстава, планирање и спровођење стратегије и развијање мера које недостају – афирмативне, антидискриминационе мере, подршка у локалној самоуправи и друго.

Министарство рада запошљавања и социјалне политике и Министарство унутрашњих послова, ни након двадесет месеци од усвајања Закона о пребивалишту и боравишту грађана, нису уредила и успоставила ефикасан поступак пријаве пребивалишта лица на адреси центра за социјални рад, у случајевима када не може да се пријави ни по ком другом законом утврђеном основу, каже се у Мишљењу Заштитника грађана.

Мишљење Заштитника грађана

nsavet slovaka v2Национални савет словачке националне мањине у Србији обележио је десету годишњицу оснивања и рада свечаном седницом на којој су уручене награде и признања заслужним појединцима и институцијама. Председница словачког националног савета Ана Томанова Маканова уручила је Заштитнику грађана бронзану плакету Националног савета словачке националне мањине у Србији за изузетан допринос у раду.

Добитник златне плакете Националног савета словачке националне мањине у Србији је Влада АП Војводине. Сребрна плакета уручена је Министарству културе и информисања, Министарству за образовање, науку и технолошки развој, Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице, Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање, Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Канцеларији за људска и мањинска права и Уреду за Словаке који живе у иностранству при Влади Словачке Републике.