а

Централом свечаношћу у Руском Крстуру, Русини у Србији су обележили два значајна јубилеја - 260 година образовања на русинском језику и стогодишњицу од изградње школског објекта Замак, где је данас поред простора за образовање, смештена и централна канцеларија Националног савета Русина и музејска збирка. Осим Свечане седнице на којој су учесници говорили о високим стандардима заштите и значају образовања за очување националног идентитета припадника русинске заједнице, одржан је и богат културно уметнички програм.

У складу са Споразумом о разумевању који су потписали Министарство правде и државне управе, Заштитник грађана и УНХЦР одржан је састанак у Суботици са представницима ромског цивилног сектора и организација које се баве друштвеним укључивањем Рома на тему "Новине у области уписа у матичне књиге рођених и личне документације". На састанку је представљен напредак учињен у овој области, али и позвани сви учесници да помогну и да се укључе у овај процес како би се проблем правне невидљивости решио до краја 2015. године.

У реализацији овог споразума споразумне стране ће сарађивати у вези свих активности које су у циљу реализације предмета споразума у најкраћем могућем року, планирати и учествовати у медијској кампањи, организовати округле столове и радионице за заинтересоване стране у овом процесу, уложити максималне напоре да планирају и прикупе средства за релевантне активности из буџета Републике Србије и међународне донаторске заједнице.

BPRI

На позив Омбудсмана Републике Македоније заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду регионалне конференције посвећене проблемима етничке дискриминације. Највише речи је било о антидискримнационим политикама и поступањима омбудсмана и антидискриманторних тела у региону.

Дискриминација Рома и висока етничка дистанца према Ромима су проблеми држава западног Балкана, а често и органи јавне власти не поштују људска права грађана ромске националности и поступају дискриминаторно. Улога омбудсмана и антидискриманторних тела је због тога изузетно значајна јер поред поступања по притужбама грађана којима се указује на дискриминацију, они би требало да делују превентивно и да активно доприносе сузбијању сваког облика дискриминације.

 

Документа:

Romski jezikНационални савет ромске националне мањине, као носилац права на самоуправу у области културне аутономије, у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права Владе Републике Србије и Мисијом ОЕБС-а у Србији, организовао је конференцију на тему „Стандардизација ромског језика“ у Палати Србије у Београду, на којој су присуствовали и представници Заштитника грађана.

На конференцији су учествовали стручњаци и познаваоци ромског језика из земље и региона који су истакли значај стандардизације ромског језика у циљу очувања идентитета, као и увођења ромског језика са елементима националне културе у наставу.

 

OpstinaPresevo

Канцеларија за младе општине Прешево и локална невладина организација „Генератор“ препознајући неке од проблема општина на југу Србије, спроводе пројекат у вези са остваривањем и унапређењем права припадника националних мањина и рањивих група. Састанку који су организовали ради укључивања представника институција у активности пројекта, присуствовале су и представнице стручне службе Заштитника грађана.

У вези са остваривањем права на службену употребу албанског језика и писма, одржан је и састанак са представницима општинске управе Прешево на ком је истакнуто да је обавеза општине да обезбеди да се право на службену употребу језика и писма остварује доследно и у складу са законом.