а

27012014

Заштитник грађана, Високи комесаријат УН за избеглице (УНХЦР) и Министарство правде и државне управе организовали су конференцију за штампу на тему спровођења и анализе резултата Споразума о разумевању, који су ове институције потписале 2012. године. На конференцији су били представљени резултати остварени у области решавања проблема “правно невидљивих” и планови активности за 2014. годину.

Шеф представништва УНХЦР-а у Србији Едуардо Арболеда је истакао да су резултати истраживања из 2010. године показали да 6,8 одсто Рома нема документа Републике Србије, а да 1,5 одсто њих није уписано при рођењу. Он је нагласио да је било око 900 посета изолованим срединама и да је у плану да проблем "правно невидљивих" лица буде решен до 2015. године.

Државна секретарка у Министарству правде државне управе Гордана Стаменић је рекла да је за решавање проблема "правно невидљивих" лица, која нису уписана у матичну књигу рођених и немају документа, од великог значаја доношење Закона о матичним књигама и Закона о ванпарничном поступку.

Заменик заштитника грађана Роберт Сепи је нагласио да је формула партнерства УНХЦР-а, Министарства правде и државне управе и Заштитника грађана дала резултате и да се питање „правно невидљивих“ лица полако решава.

Он је подсетио да је потписивању Споразума о разумевању претходио Извештај Заштитника грађана о „правно невидљивим лицима“ у Републици Србији који је достављен Народној скупштини. Такође, почетком 2012. године, Заштитник грађана је припремио Предлог измена и допуна Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на састављање исправе о чињеници рођења и у форми иницијативе упутио Влади Републике Србије, а који је Народна скупштина исте године усвојила. Током 2013. године Заштитник грађана је активно учествовао и у иницијативама за Предлог измена и допуна Закона о пребивалишту и боравишту грађана у вези са пријавом пребивалишта на адресу центара за социјални рад. Упућено је Мишљење Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Министарству унутрашњих послова у коме је истакнуто да је неопходно донети нова упутства ради ефикаснијег остваривања права грађана на пријаву пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

Заштитник грађана је на Дан људских права 10. децембра 2013. године предао Народној скупштини Извештај о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома, са циљем да скрене пажњу на тежак положај ромске националне мањине, истакао је заменик заштитника грађана Роберт Сепи.

Форум за етничке односе организовао је у Новом Пазару округли сто на коме се разговарало о резултатима мањинске политике у Србији, са намером да се утврди у којој мери је постојећи приступ допринео стварању интегративног друштва. Како је наглашено, начин за постизање интеграције мањинских заједница је уважавање међународно признатих и примењених принципа и стандарда с једне стране, али и расправа о нерешеним и отвореним питањима мањинске политике с друге стране.

Говорећи о искуствима институције Заштитника грађана и препорукама које су до сада упућене јавној администрацији, заменик заштитника грађана Роберт Сепи је указао да се закони не спроводе доследно и да је неопходно да сви будемо активнији у смислу деполитизације питања заштите и остваривања индивидуалних и колективних права Бошњака, као и свих осталих националних мањина. Имајући у виду циљ, односно друштво у коме се припадници националних мањина осећају као равноправни грађани, осим очувања националног, културног и верског идентитета, равноправност припадника националних мањина проистиче и једино је могућа уколико се обезбеди њихова равномерна заступљеност у обављању јавних послова.

Такође, и поред високих стандарда законске заштите, како је заменик истакао и учесници се сагласили, потпуна интеграција мањина није остварена, јер је неопходна јасна државна мањинска политика за постизање суштинске равноправности, државне мере у циљу њиховог запошљавања у јавној администрацији, као и дефинисање правне природе, улоге и функције националних савета.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi3.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi3.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi5.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi5.jpg

sasa_jankovic_romi3.jpgЗаштитник грађана Саша Јанковић уручио је данас председнику парламента Небојши Стефановићу извештај који прати спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома и том приликом поручио да је положај ове популације још увек тежак и да је потребно радити на унапређењу њиховог економског положаја и запошљавању.

Јанковић је оценио да има помака када је реч о положају Рома у односу на период 2009. године, у време када је донета Стратегија, и у прилог томе навео да су Роми добили могућност да користе здравствено осигурање, да буду укључени у систем образовања, али да је Србија далеко од тога, да је испунила сврху доношења Стратегије. Он је указао да је најмање напретка управо у запошљавању ромске популације и истакао да је могуће много урадити без ангажованих додатних средстава.

sasa_jankovic_romi5.jpgПредседник парламента Небојша Стефановић, такође је указао да је положај Рома данас тежак, пре свега ромске деце, и да је важно да се ради на решавању проблема просјачења ромске деце, као и да је могуће да у тој области дође до измене закона. Он је истакао да се према тој деци треба односити као према жртвама, а не као прекршиоцима закона.

Председник Одбора за људска права парламента Мехо Омеровић, рекао је да су Роми најугроженија категорија становништва, а да је извештај Заштитника грађана рендгенски снимак стања и да садржи конкретне препоруке које је потребно спровести.

Заштитник грађана упутио је Мишљење Републичкој агенцији за становање, Граду Београду и Министарству урбанизма и грађевине у ком је указао да у одређеним случајевима постоји правна несигурност становања и ограничен приступ социјалном становању за посебно угрожене категорије становништва. Најугроженије групе становништва у Србији не могу самостално и под тржишним условима решити свој стамбени проблем, али ни измиривати преузете трошкове због чега су у сталном ризику да се с њима раскине уговор о закупу социјалног стана који им је додељен.

Надлежни органи треба да предузму све мере како би се установили и развијали други програми социјалног становања и на тај начин обезбедили услове за становање у заштићеним условима за најугроженије грађане у Србији.

Документ: Мишљење социјално становање

RRIMS

Учествујући у раду Конференције коју је организовала Покрајинска омбудсманка АП Војводине госпођа Анико Мушкиња Хајнрих, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је указао на значај родне димензије у покрету за људска права и на то да је учешће припадница националних мањина у раду и креирању политика мањинских самоуправа процес који доприноси суштинској равноправности полова и квалитетнијем раду ових тела. Надлежности националних савета су концентрисане на остваривање самоуправе у вези са остваривањем културне аутономије и родна перспектива у том процесу доприноси отклањању стереотипа који су основа патернализма и маргинализације жена.