а

Форум за етничке односе организовао је у Новом Пазару округли сто на коме се разговарало о резултатима мањинске политике у Србији, са намером да се утврди у којој мери је постојећи приступ допринео стварању интегративног друштва. Како је наглашено, начин за постизање интеграције мањинских заједница је уважавање међународно признатих и примењених принципа и стандарда с једне стране, али и расправа о нерешеним и отвореним питањима мањинске политике с друге стране.

Говорећи о искуствима институције Заштитника грађана и препорукама које су до сада упућене јавној администрацији, заменик заштитника грађана Роберт Сепи је указао да се закони не спроводе доследно и да је неопходно да сви будемо активнији у смислу деполитизације питања заштите и остваривања индивидуалних и колективних права Бошњака, као и свих осталих националних мањина. Имајући у виду циљ, односно друштво у коме се припадници националних мањина осећају као равноправни грађани, осим очувања националног, културног и верског идентитета, равноправност припадника националних мањина проистиче и једино је могућа уколико се обезбеди њихова равномерна заступљеност у обављању јавних послова.

Такође, и поред високих стандарда законске заштите, како је заменик истакао и учесници се сагласили, потпуна интеграција мањина није остварена, јер је неопходна јасна државна мањинска политика за постизање суштинске равноправности, државне мере у циљу њиховог запошљавања у јавној администрацији, као и дефинисање правне природе, улоге и функције националних савета.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi3.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi3.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi5.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/sasa_jankovic_romi5.jpg

sasa_jankovic_romi3.jpgЗаштитник грађана Саша Јанковић уручио је данас председнику парламента Небојши Стефановићу извештај који прати спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома и том приликом поручио да је положај ове популације још увек тежак и да је потребно радити на унапређењу њиховог економског положаја и запошљавању.

Јанковић је оценио да има помака када је реч о положају Рома у односу на период 2009. године, у време када је донета Стратегија, и у прилог томе навео да су Роми добили могућност да користе здравствено осигурање, да буду укључени у систем образовања, али да је Србија далеко од тога, да је испунила сврху доношења Стратегије. Он је указао да је најмање напретка управо у запошљавању ромске популације и истакао да је могуће много урадити без ангажованих додатних средстава.

sasa_jankovic_romi5.jpgПредседник парламента Небојша Стефановић, такође је указао да је положај Рома данас тежак, пре свега ромске деце, и да је важно да се ради на решавању проблема просјачења ромске деце, као и да је могуће да у тој области дође до измене закона. Он је истакао да се према тој деци треба односити као према жртвама, а не као прекршиоцима закона.

Председник Одбора за људска права парламента Мехо Омеровић, рекао је да су Роми најугроженија категорија становништва, а да је извештај Заштитника грађана рендгенски снимак стања и да садржи конкретне препоруке које је потребно спровести.

Заштитник грађана упутио је Мишљење Републичкој агенцији за становање, Граду Београду и Министарству урбанизма и грађевине у ком је указао да у одређеним случајевима постоји правна несигурност становања и ограничен приступ социјалном становању за посебно угрожене категорије становништва. Најугроженије групе становништва у Србији не могу самостално и под тржишним условима решити свој стамбени проблем, али ни измиривати преузете трошкове због чега су у сталном ризику да се с њима раскине уговор о закупу социјалног стана који им је додељен.

Надлежни органи треба да предузму све мере како би се установили и развијали други програми социјалног становања и на тај начин обезбедили услове за становање у заштићеним условима за најугроженије грађане у Србији.

Документ: Мишљење социјално становање

RRIMS

Учествујући у раду Конференције коју је организовала Покрајинска омбудсманка АП Војводине госпођа Анико Мушкиња Хајнрих, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је указао на значај родне димензије у покрету за људска права и на то да је учешће припадница националних мањина у раду и креирању политика мањинских самоуправа процес који доприноси суштинској равноправности полова и квалитетнијем раду ових тела. Надлежности националних савета су концентрисане на остваривање самоуправе у вези са остваривањем културне аутономије и родна перспектива у том процесу доприноси отклањању стереотипа који су основа патернализма и маргинализације жена.

Централом свечаношћу у Руском Крстуру, Русини у Србији су обележили два значајна јубилеја - 260 година образовања на русинском језику и стогодишњицу од изградње школског објекта Замак, где је данас поред простора за образовање, смештена и централна канцеларија Националног савета Русина и музејска збирка. Осим Свечане седнице на којој су учесници говорили о високим стандардима заштите и значају образовања за очување националног идентитета припадника русинске заједнице, одржан је и богат културно уметнички програм.