а

Заштитник грађана Зоран Пашалић, у својству посредника, разговарао је са становницима неформалног насеља “Вијадукт” у Реснику о условима за решавање питања њиховог збрињавања и исељења са те локације.

“У оквиру законом датих могућности посредовања, у септембру смо се, у поступку покренутом по притужби грађана из насеља 'Вијадукт', прихватили улоге медијатора у решавању проблема збрињавања становника овог насеља како би у потпуности била остварена њихова гарантована људска права”, рекао је Пашалић након што је у уторак после подне са заменицом Заштитника грађана Јеленом Стојановић разговарао са грађанима који живе у том насељу.

Заједно са Пашалићем и Стојановић, са становницима неформалног насеља „Вијадукт“ су разговарали и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Београда и предузећа „Коридори Србије“.

“У сталним контактима, становници насеља су ми пренели своје предлоге и услове за решавање питања њиховог исељења, које сам затим предочио надлежним државним органима”, рекао је Пашалић и додао да је у оквиру посредовања по овом питању контактирао надлежно министарство, као и градске и локалне органе.

“Очекујем да ће надлежни органи, а пре свих ресорно министарство, одрадити свој део посла у договореном року и на начин на који ће бити остварена гарантована људска права становника насеља 'Вијадукт'. Посредничку улогу вршићемо у потпуности до окончања исељења свих становника овог насеља, а уједно и надзор над радом свих надлежних органа у поштовању гарантованих људских права”, нагласио је Пашалић.