а

romskanaselja2018romska naselja2

Заштитник грађана наставио је са редовном праксом посета ромским насељима широм Србије.  У мају, представници Стручне службе обишли су ромска насеља у Чачку, Новом Пазару, Лесковцу, Бујановцу и Београду. Приликом посете ромским насељима представници Стручне службе Заштитника грађана, разговарали су са грађанима и примали притужбе.

У складу са својим надлежностима, Заштитника грађана ће о уоченим проблемима обавестити надлежне органе ради предузимања мера у циљу остваривања права припадника ромске националне мањине.