а

Упркос томе што је домаћим прописима, право на употребу и неговање матерњег језика загарантовано у складу са високо постављеним стандардима, у пракси се и даље појављују бројни проблеми у свакодневном остваривању тог права. На тај начин, непотребно се наноси штета богатству наше традиције и културе, јер Република Србија, као не тако много земаља у свету, може да се похвали чињеницом да је на њеној територији у службеној употреби велики број језика на којима се ученици и образују.

Управо зато поводом Међународног дана матерњег језика, који се обележава 21. фебруара, заштитник грађана Зоран Пашалић подсећа да је неопходно донети нови, побољшани и модернији пропис који ће предупредити до сада уочене проблеме у примени и успоставити ефикасан корективни механизам за повреду гарантованог права. На тај начин био би направљен корак напред у практичној примени без разлике да ли је у питању неки од језика националних мањина или се ради о употреби српског језика и његовог ћириличког писма.

Истовремено, Заштитник грађана указује и на забрињавајућу чињеницу да у Србији и даље има младих припадника националних мањина који по завршеном школовању не користе српски језик, што касније постаје препрека њиховој интеграцији у ширу заједницу и при запошљавању. Такође, не треба занемарити значај учења језика друштвене средине и зато је важно да у оним локалним заједницама у којима преовладава језик националне мањине, припадници српског народа током школовања уче и језик своје средине.