а

Налази Заштитника грађана из Посебног извештаја о саветима за међунационалне односе, указују да ова тела не функционишу у пракси, пре свега, због неразумевања улоге ових тела.  То је и разлог да јединице локалне самоуправе не достављају предлоге одлука које се тичу националне равноправности Савету на мишљење, јер их све не препознају.

09.11.2017

Имајући у виду, да у овом тренутку надлежно Министарство државне управе и локалне самоуправе није уважило препоруке Заштитника грађана које су дате у Посебном извештају, а односе на унапређење члана 98. Закона о локалној самоуправи који уређује питање оснивања и  рада Савета за међунационалне односе, Заштитник грађана је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији организовао обуке у десет локалних самоуправа. Осим тога и саме локалне самоуправе су се изјасниле да су потребне обуке и налази истраживања су показали да обуке представника надлежних органа локалне самоуправе и чланова Савета за међунационалне односе могу да допринесу унапређењу рада и функционисању Савета за међунационалне односе.

Након одржаних обука, Заштитник грађана може са задовољством да констатује да су чланови Савета за међунационалне односе и представници локалних самоуправа препознали шта је све потребно и могуће урадити како би Савети функционисали у пракси.  Савет треба да буде форум у којем би се израђивале политике намењене остваривању и унапређењу људских и мањинских права и међуетничких односа у национално мешовитим заједницама.

Резултат обука је да су у 2017. години одржане седнице Савета за међунационалне односе у оним локалним самоуправа где се Савет од оснивања није ниједном састао и да су поједине локалне самоуправе припремиле измене и допуне Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе ради постизања веће ефикасности рада Савета. Обуке су омогућиле члановима савета и представницима надлежних служби локалних самоуправа да се упознају које су то све одлуке које је обавезно потребно  достављати  савету на мишљење.

Ценећи постигнуте резултате ових обука, Заштитник грађана сматра да је потребно да Министарство државне управе и локалне самоуправе размотри могућност да се обуке организују у што је могуће већем броју национално мешовитих локалних самоуправа, од 72 које имају обавезу да оснују савет за међунационалне односе.

Обуке су организоване у Бачком Петровцу, Беочину, Бору, Вршцу, Димитровграду, Жабљу, Житишту, Петровцу на Млави, Прибоју и Шиду.