а

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова организовао је састанак на тему унапређење положаја Рома у Републици Србији, на коме су присуствовали и представници Заштитника грађана.

Посебна пажња посвећена је проблему дечијег просјачења и проблемима са којима се деца која живе и/или раде на улици свакодневно суочавају.

На састанку су присуствовали и представници републичких и покрајинских органа, органа локалне самоуправе, невладиног сектора и међународних организација.