а

27012014

Заштитник грађана, Високи комесаријат УН за избеглице (УНХЦР) и Министарство правде и државне управе организовали су конференцију за штампу на тему спровођења и анализе резултата Споразума о разумевању, који су ове институције потписале 2012. године. На конференцији су били представљени резултати остварени у области решавања проблема “правно невидљивих” и планови активности за 2014. годину.

Шеф представништва УНХЦР-а у Србији Едуардо Арболеда је истакао да су резултати истраживања из 2010. године показали да 6,8 одсто Рома нема документа Републике Србије, а да 1,5 одсто њих није уписано при рођењу. Он је нагласио да је било око 900 посета изолованим срединама и да је у плану да проблем "правно невидљивих" лица буде решен до 2015. године.

Државна секретарка у Министарству правде државне управе Гордана Стаменић је рекла да је за решавање проблема "правно невидљивих" лица, која нису уписана у матичну књигу рођених и немају документа, од великог значаја доношење Закона о матичним књигама и Закона о ванпарничном поступку.

Заменик заштитника грађана Роберт Сепи је нагласио да је формула партнерства УНХЦР-а, Министарства правде и државне управе и Заштитника грађана дала резултате и да се питање „правно невидљивих“ лица полако решава.

Он је подсетио да је потписивању Споразума о разумевању претходио Извештај Заштитника грађана о „правно невидљивим лицима“ у Републици Србији који је достављен Народној скупштини. Такође, почетком 2012. године, Заштитник грађана је припремио Предлог измена и допуна Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на састављање исправе о чињеници рођења и у форми иницијативе упутио Влади Републике Србије, а који је Народна скупштина исте године усвојила. Током 2013. године Заштитник грађана је активно учествовао и у иницијативама за Предлог измена и допуна Закона о пребивалишту и боравишту грађана у вези са пријавом пребивалишта на адресу центара за социјални рад. Упућено је Мишљење Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Министарству унутрашњих послова у коме је истакнуто да је неопходно донети нова упутства ради ефикаснијег остваривања права грађана на пријаву пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

Заштитник грађана је на Дан људских права 10. децембра 2013. године предао Народној скупштини Извештај о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома, са циљем да скрене пажњу на тежак положај ромске националне мањине, истакао је заменик заштитника грађана Роберт Сепи.