а

Форум за етничке односе организовао је у Новом Пазару округли сто на коме се разговарало о резултатима мањинске политике у Србији, са намером да се утврди у којој мери је постојећи приступ допринео стварању интегративног друштва. Како је наглашено, начин за постизање интеграције мањинских заједница је уважавање међународно признатих и примењених принципа и стандарда с једне стране, али и расправа о нерешеним и отвореним питањима мањинске политике с друге стране.

Говорећи о искуствима институције Заштитника грађана и препорукама које су до сада упућене јавној администрацији, заменик заштитника грађана Роберт Сепи је указао да се закони не спроводе доследно и да је неопходно да сви будемо активнији у смислу деполитизације питања заштите и остваривања индивидуалних и колективних права Бошњака, као и свих осталих националних мањина. Имајући у виду циљ, односно друштво у коме се припадници националних мањина осећају као равноправни грађани, осим очувања националног, културног и верског идентитета, равноправност припадника националних мањина проистиче и једино је могућа уколико се обезбеди њихова равномерна заступљеност у обављању јавних послова.

Такође, и поред високих стандарда законске заштите, како је заменик истакао и учесници се сагласили, потпуна интеграција мањина није остварена, јер је неопходна јасна државна мањинска политика за постизање суштинске равноправности, државне мере у циљу њиховог запошљавања у јавној администрацији, као и дефинисање правне природе, улоге и функције националних савета.