а

Заштитник грађана упутио је Мишљење Републичкој агенцији за становање, Граду Београду и Министарству урбанизма и грађевине у ком је указао да у одређеним случајевима постоји правна несигурност становања и ограничен приступ социјалном становању за посебно угрожене категорије становништва. Најугроженије групе становништва у Србији не могу самостално и под тржишним условима решити свој стамбени проблем, али ни измиривати преузете трошкове због чега су у сталном ризику да се с њима раскине уговор о закупу социјалног стана који им је додељен.

Надлежни органи треба да предузму све мере како би се установили и развијали други програми социјалног становања и на тај начин обезбедили услове за становање у заштићеним условима за најугроженије грађане у Србији.

Документ: Мишљење социјално становање