а

RRIMS

Учествујући у раду Конференције коју је организовала Покрајинска омбудсманка АП Војводине госпођа Анико Мушкиња Хајнрих, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је указао на значај родне димензије у покрету за људска права и на то да је учешће припадница националних мањина у раду и креирању политика мањинских самоуправа процес који доприноси суштинској равноправности полова и квалитетнијем раду ових тела. Надлежности националних савета су концентрисане на остваривање самоуправе у вези са остваривањем културне аутономије и родна перспектива у том процесу доприноси отклањању стереотипа који су основа патернализма и маргинализације жена.