а

BPRI

На позив Омбудсмана Републике Македоније заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду регионалне конференције посвећене проблемима етничке дискриминације. Највише речи је било о антидискримнационим политикама и поступањима омбудсмана и антидискриманторних тела у региону.

Дискриминација Рома и висока етничка дистанца према Ромима су проблеми држава западног Балкана, а често и органи јавне власти не поштују људска права грађана ромске националности и поступају дискриминаторно. Улога омбудсмана и антидискриманторних тела је због тога изузетно значајна јер поред поступања по притужбама грађана којима се указује на дискриминацију, они би требало да делују превентивно и да активно доприносе сузбијању сваког облика дискриминације.

 

Документа: