а

У складу са Споразумом о разумевању који су потписали Министарство правде и државне управе, Заштитник грађана и УНХЦР одржан је састанак у Суботици са представницима ромског цивилног сектора и организација које се баве друштвеним укључивањем Рома на тему "Новине у области уписа у матичне књиге рођених и личне документације". На састанку је представљен напредак учињен у овој области, али и позвани сви учесници да помогну и да се укључе у овај процес како би се проблем правне невидљивости решио до краја 2015. године.

У реализацији овог споразума споразумне стране ће сарађивати у вези свих активности које су у циљу реализације предмета споразума у најкраћем могућем року, планирати и учествовати у медијској кампањи, организовати округле столове и радионице за заинтересоване стране у овом процесу, уложити максималне напоре да планирају и прикупе средства за релевантне активности из буџета Републике Србије и међународне донаторске заједнице.