а

DSCF5772

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о остваривању и заштити права националних мањина у Србији на обуци на којој су учествовали Покрајински омбудсман АП Војводина госпођа Анико Мушкиња Хајнрих, њени сарадници и заштитници грађана из Бачке Тополе, Београда, Бечеја, Зрењанина, Краљева, Крушевца, Ниша и Панчева. Семинар је организовала Мисија ОСЦЕ у Србији настојећи да унапреди рад локаних заштитника грађана.

Уставом Републике Србије успостављени су стандарди заштите права националних мањина примерени природи мултикултурализма држави, али прописи којима је уставне гаранције требало утемељити у правни и друштвени живот нису то учинили на начин који омогућава интеграцију, активно учешчће и пуно остваривање права грађана припадника националних мањина. Остваривање права националних мањина се не остварује у управним органима или у централизованим мањинским самоуправама већ у местима у којима они живе и желе и имају право да одлучују о томе на који начин ће штити и очувати своје језички, културни и етнички идентитет. Постојећим прописима није омогућено да се у локалним самоуправама несметано остварују призната права националних мањина и због тога поједини градови и општине одбијају да уведу језик националне мањине у равноправни службену употребу, да финансирају, у складу са законом, рад националних савета националних мањина или да спроведу друге прописане обавезе. Такве локалне самоуправе занемарују своју Законом о локалној самоуправи прописану обавезу да се старају о остваривању и заштити људских и мањинских права.

Заштитници грађана у локалним самоуправама имају тежак задатак да прате и проверавају одлуке и поступања органа локалних самоуправа која се односе на заштиту права националних мањина, а њихов положај је још тежи уколико доносиоци одлука у локалним самоуправама одлучују о овим питањима на основу произвољних одлука, оптерећени предрасудама и негативним историјским памћењем.