а

radar 696x130

Упркос напретку који је постигнут у вези са интеграцијом Рома у Србији, основни циљеви државне стратегије за унапређење њиховог положаја нису постигнути. Већина Рома живи у беди, суочава се са дискриминацијом, тешко остварује призната права, рекао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић у емисији „Радар“ РТВ Војводине. Држава не користи довољно постојеће ресурсе у јавним делатностима и сервисима како би рационално и економично сузбијала последице генерацијског сиромаштва Рома. Због тога постигнути резултати у вези са образовањем или здравственом заштитом немају пун ефекат, а шта више, у условима инклузивног образовања у неколико градова је уочено да родитељи неросмке националности не уписују децу у школе које у значајнијем броју похађају ромски ученици. Управљање процесом социо-економске интеграције, која подразумева спровођење сложених и међусобно повезаних мера и активности у областима запошљавања, становања, образовања, социјалне и здравствене заштите и друге, је једно од нерешених и отворених питања Стратегије за унапређење положаја Рома. Успостављањем ефикасног начина управљања развојем социјално-економске интеграције Рома створиће се услови за праћење резултата, елиминисање ризика, економично и рационално трошење средстава, планирање и спровођење стратегије и развијање мера које недостају – афирмативне, антидискриминационе мере, подршка у локалној самоуправи и друго.