а

PracenjePreporuka

Остваривање и заштита права „рањивих“ група, посебно Рома и особа са инвалидитетом, у локалним самоуправама није обезбеђено, а непоштовање прописа и обавезе органа јавне власти да се старају о томе додатно погоршава положај ових грађана. У извештају невладине организације „Праxис“ истакнуто је да би се доследним спровођењем препорука Заштитника грађана стање значајно унапредило. Учествујући у разговору на округлим столовима које је „Праxис“ организовао у Краљеву и Бујановцу, заменик Заштитника грађана је указао на проблеме у вези са доследном применом закона, посебно када у пракси треба применити мере „позитивне дискриминације“. Карактеристични су примери поступања појединих филијала Републичког фонда здравственог осигурања које поступају супротно Закону о здравственом осигурању када је реч о остваривању права на обавезно здравствено осигурање лица ромске националности која немају пребивалиште или боравиште и неоправдано дуг период прилагођавања надлежних органа за примену прописа којима је уређена пријава пребивалишта на адреси центра за социјални рад.