а

ustavni sud

Поводом више иницијатива за покретање поступка за оцену уставности појединих одредби Закона о националним саветима националних мањина, у Уставном суду је одржана јавна расправа о питањима од интереса за одлучивање у овом предмету. У јавној расправи је осим представника иницијатора, надлежних државних органа и правних стручњака, учествовао и Заштитник грађана.