а

IMG 0047

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, разговарао је са градоначелником Новог Пазара и замеником председника Општине Пријепоље, о разлозима због којих ове локалне самоуправе нису поступиле по препорукама Заштитника грађана у вези са остваривањем законом утврђених права на службену употребу босанског језика и обавезу финансирања Националног савета бошњачке националне мањине. Проблеми примене Закона о националним саветима националних мањина и неспроведених избора Националног савета Бошњака представљају озбиљан друштвени проблем и препрека су заштити Уставом зајамченог права на очување и унапређење етничког и културног идентитета националних мањина. Слични проблеми уочени су, на основу притужби грађана и националних савета, и у другим локалним самоуправама – Прибој, Бујановац, Прешево, Босилеград, Врбас, Суботица...