а

На иницијативу Заштитника грађана одржан је састанак посвећен унапређењу поступка пријаве пребивалишта на адреси центра за социјални рад. На састанку којем су присуствовале Гордана Стаменић, државна секретарка у Министарству правде и државне управе, Јасмина Бенмансур, помоћница у истом Министарству, Зорица Лончар Касалица, начелница Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова, Драган Вулевић, начелник у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Давор Рако, представник Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је подсетио да је основна сврха пријављивања пребивалишта на адреси центра за социјални рад омогућавање лицима који ни по једном другом, Законом утврђеном основу, не могу да пријаве пребивалиште, да то учине на адреси ових установа и тако стекну правни основ за остваривање права која су условљена одређивањем пребивалишта – лична документа, држављанство, здравствена и социјална заштита...

Највећи број грађана који се налази у оваквој ситуацији су ромске националности и живе у неформалним, нехигијенским насељима, немају лична документа и отежано им је или потпуно онемогућено остваривање права. Променама Закона о пребивалишту и боравишту грађана које је пре две године иницирао Заштитник грађана омогућено је да ови грађани пријавом пребивалишта на адреси центра за социјални рад стекну основ за покретање поступака пред надлежним органима за оствривање поменутих права. Подзаконски акт који је донео Министар унутрашњих послова уз сагласност Министра рада, запошљавања и социјалне политике ближе је уредио Законом прописан поступак, а његовој ефикасности и једноставности требало би да допринесу закључци са састанка на којем је на предлог Заштитника грађана закључено да Министарство унутрашњих послова и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, без одлагања, полицијским управама, односно центрима за социјални рад упуте одговарајућа упутства којим ће уредити да грађани брзо и ефикасно остваре право на пријаву пребивалишта на адреси центра, да буду поучени о правима и обавезама које следе након добија решења о пребивалишту или да добију јасно образложење и правну поуку уколико им захтев за пријаву пребивалишта не буде усвојен. Начин на који су државни органи приступили решавању овог проблема и сарадња коју су у вези са тим успоставили пример је остваривања принципа „добре управе“ који инсистира на одговорном, отвореном, стручном и посвећеном раду у најбољем интересу грађана.