а

Настављајући праксу радних посета мултиетничким општинама у циљу идентификације проблема с којима се сусрећу локалне самоуправе у заштити и унапређењу људских и мањинских права, представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана одржали су састанке са начелником општинске управе, представницима матичне службе и центра за социјални рад, као и са члановима Савета за међунационалне односе. Посебно је истакнут проблем функционисања Савета за међунационалне односе који се није састао више од две године, иако је кад је основан био пример добре праксе. Имајући у виду специфичне проблеме и сиромаштво са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, организован је и пријем притужби у ромском насељу.