а

Након што је Градско веће града Београда дало сагласност на Акциони план за пресељење становника новоформираних насеља, у која су привремено смештене породице исељене из нехигијенских насеља у граду, овог месеца је образовано Координационо тела ради повезивања и ефикасне комуникација свих учесника у реализацији Акционог плана. Како би се пројекат пресељења насеља, који се финансира из предприступних ИПА фондова, реализовао на време и уз поштовање људских права становника ових насеља, чланови Координационог тела и представници заинтересованих међународних институција, договорили су за наредни период активности, мере и њихове носиоце, у циљу да се све фазе пресељења реализују у складу са међународним стандардима.

Чланови Координационог тела су, осим представника надлежних градских секретаријата и ОЕБС - Мисије у Београду и Канцеларије за пројекте - УНОПС, заменик заштитника грађана, директорка Канцеларије за људска и мањинска права и председник Националног савета ромске националне мањине.