а

У складу са споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице УН, у Крагујевцу је организована обука судија у вези са утврђивањем времена и места рођења по одредбама Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, судије су се сагласиле да одредбе Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку представљају основ за ефикасан поступак утврђивања времена и места рођења, али су исто тако указали и да је рок од 90 дана, у коме је суд дужан да донесе решења о времену и месту рођења, кратак и изразили сумњу у погледу поштовања прописаних рокова за доношење решења.