а

У оквиру пројекта Повећање ефикасности и видљивости независних институција за заштиту људских права у Србији који је реализовао Београдски центар за људска права уз финансијску подршку УСАИД – ИСЦ, одржан је округли сто у Новом Пазару на коме су представљене Препоруке Заштитника грађана у области остваривања права националних мањина и њихово спровођење у пракси.

Учесници, представници невладиних организација, су се сагласили да у интересу својих грађана, локалне самоуправе имају обавезу да доследно примењују законе и да извршење Препорука Заштитника грађана није само обавеза већ доприноси заштити и остваривању права припадника бошњачке националне мањине на равноправну службену употребу босанског језика и писма. Са становишта владавине права и заштите људских и мањинских права, како је посебно истакнуто, нису прихватљиви разлози којим локалне власти правдају непоступање по Препорукама, као што су да поједине одредбе закона треба мењати и унапредити или недостатак финансијских средстава.