а

31. децембар 2012.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА УТВРДИО ПРОПУСТЕ У РАДУ УПРАВЕ ЦАРИНЕ

Министарство финансија и привреде, Управа царина, није у складу са позитивним прописима донело закључак поводом пријаве притужиоца на конкурс, а затим је пропустило да одговори притужиоцу на допис у коме је изнео примедбе на спровођење конкурса, утврдио је Заштитник грађана.

Документ: Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

24. децембар 2012.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ОДЛУЧУЈЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Неодлучивањем у законом прописаном року Министарство правде и државне управе отежава грађанима да благовремено и ефикасно остварују своја права – утврдио је Заштитник грађана.

Документ: Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

24. децембар 2012.

ПРЕПОРУКА ГРАДСКОЈ УПРАВИ У НОВОМ ПАЗАРУ У ВЕЗИ СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ УСЛОВА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА

Romsko naselje Blazevo

Градска управа града Новог Пазара начинила је пропуст јер ни тринеаст година након доласка интерно расељених Рома са Косова и Метохије на територију града у насеље „Блажево“ није предузела мере како би обезбедила услове за њихову друштвену интеграцију, утврдио је Заштитник грађана у препоруци упућеној Градској управи.

Документ:Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

22. децембар 2012.

НАСТАВА НА БОСАНСКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ПРИПАДНИКЕ БОШЊАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

nastava na bosanskom jeziku

У просторијама Националног савета бошњачке националне мањине одржан је Семинар о припремној настави на босанском језику у васпитно-образовним установама у Новом Пазару, Пријепољу, Сјеници и Тутину за директоре, педагоге и наставнике који ће у првом и петом разреду основне школе и првом разреду гимназије, као и у предшколским установама од другог полугодишта школске 2012/2013. године, почети са извођењем припремне наставе на босанском језику. План увођења босанског језика у образовним установама у овим локалним самоуправама представили су Мухедин Фијуљанин, државни секретар у Министарству просвете науке и технолошког развоја и Весна Фила, помоћница министра. О значају овог пројекта говорили су председник Националног савета бошњачке националне мањине Есад Џуџевић и чланови Муратка Фетаховић и Елијас Реброња. Семинару су присуствовали представници Стручне службе Заштитника грађана.

 

21. децембар 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЈАГОДИНЕ НИЈЕ ПОСТУПИЛА ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА ЧИМЕ ЈЕ ОТЕЖАЛА  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГРАЂАНА И НАРУШИЛА ПРИНЦИП ДОБРЕ УПРАВЕ

Неодлучивањем у законом прописаном року Градска управа града Јагодине је проузроковала повреду права грађана, и повреду принципа добре управе. Заштитник грађана је, Градској управи града Јагодине, упутио препоруку којом захтева од овог органа да у складу са својим утврђеним надлежностима, сагласно члану 232. став 2. Закона о општем управном поступку без одлагања поступи по решењима Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и донесе нове, на закону засноване одлуке.

Препорука

 

14. децембар 2012.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ПОСЕТИ  ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

У оквиру редовних активности представници Одељења за права националних мањина су 14. децембра 2012. године обавили радну посету Националном савету албанске националне мањине. Представници Националног савета указали су да проблем финансирања отежава вршење надлежности Савета у најбољем интересу грађана. Такође, указано је на проблем остваривања права на образовање обзиром да још увек нису преведени и одшатмпане сви уџбеници за основну школу.

Због више притужби на рад Центра за социјални рад општине Бујановац, обављена је контролна посета Центру како би се утврдила основаност навода из притужби. Представници Одељења су, након обављеног разговора са директором и социјалним радником Центра и извршеног увида у документацију која им је предочена, указали на неопходност  ажурног решавања захтева који се упућују Центру, поготову захтева за одређивање личног имена деци и помоћ око уписа у матичне књиге.

 

14. децембар 2012.

УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Спровођење препорука Заштитника грађана и успостављање сарадње, био је повод да се у просторијама Заштитника грађана одржи састанак заменика Заштитника грађана др Горана Башића и директора Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије, Душана Игњатовића. На састанку је било речи о проблемима на које је Заштитник грађана указао препорукама ранијем Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и о могућим начинима за њихово успешно спровођење у циљу унапређења заштите људских и мањинских права у Републици Србији.

 

12. децембар 2012.

СИСТЕМСКА РЕШЕЊА И УНАПРЕЂЕНИ ПРАВНИ ОКВИР ОБЕЗБЕЂУЈУ ДА СЕ ПРИНУДНА ИСЕЉЕЊА ГРАЂАНА ВРШЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА

Повреде права грађана на становање и других људских права приликом принудних исељавања и пораст њиховог броја у последње три године, окупило је 50 невладиних организација око идеје формирања нове Платформе за остваривање права на адекватно становање. Платформа је одржала округли сто, коме су присуствовали и представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана. Представљени су сви идентификовани проблеми и пракса исељења у Србији, резултати истраживања о спровођењу Акционог плана за становање Рома и међународни стандарди људских права у области права на становање. Како би се заштитила права грађана приликом исељавања, које посебно погађа децу, старе, лица са инвалидитетом, интерно расељена лица, неопходно је унапредити правни оквир и отклонити све до сада утврђене пропусте и проблеме: да нема суштинских консултација са становницима насеља, да није обезбеђена заштита њихове имовине, да није обезбеђен адекватан алтернативан смештај и право на адекватан правни лек.

Учесници округлог стола су се сагласили да је од значаја да надлежни органи поступе по Препорукама Заштитника грађана које су упућене у вези са расељавањем насеља у Блоку 72 и након расељавања насеља поред „Белвила“ и да оне указују да недостају системска решења.  Формирање групе, у складу са препоруком Заштитника грађана, у процесу исељења насеља у Блоку 72 је пример добре праксе и у свим наредним случајевима мора постојати слично тело, како би се обезбедио заједнички рад и активности државних органа и локалних самоуправа приликом расељавања, у најбољем интересу грађана.

 

11. децембар 2012.

ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКИХ ЖЕНА У ЈАБУЧКОМ РИТУ

Поводом презентације пројекта „Оснаживање ромских жена у Јабучком риту“ одржан је округли сто коме је присуствовао и представник Одељења за националне мањине Заштитника грађана. 

Пројекат је спровео Дечији Ромски центар с циљем да се женама из овог насеља пружи знање и да се оснаже како би самостално решавале и остваривале своја основна права. Рад са женама кроз различите радионице, као и њихово образовање, треба да допринесе решавању проблема насиља и других егзистенцијалних питања, посебно дискриминације којој је изложена ромска жена, али и њиховој еманципацији и лакшој и бржој интеграцији у друштво.

 

10. децембар 2012.

ЉУДСКА ПРАВА И СИРОМАШТВО

ljudska prava i siromastvo

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са бескућницима у београдском прихватилишту за одрасле и старије. Сиромаштво погађа све већи број људи, а најугроженије социјалне групе су деца, старији, инвалиди и Роми.

Међу њима све више је грађана који су жртве савремених економских промена током којих су, не својом кривицом, изгубили посао и имовину. Најефикаснији пут сузбијања сиромаштва и остваривања људских права јесте отварање нових радних места, образовање и јачање подршке сиромашним грађанима у локалној заједници. На тај начин елиминисаће се узроци због којих све више људи привремено уточиште налази у прихватилиштима, другим установама социјалне заштите и зависе од помоћи других.

 

10. децембар 2012.

РОМИ НАЈЧЕШЋЕ ЖРТВЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Поводом Међународног дана људских права, представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана присуствовали су представљању резултата истраживања “Однос грађана према дискриминацији у Србији" које је ЦеСИД радио за потребе Повереника за заштиту равноправности. Роми су група најизложенија дискриминацији у Србији, а потом следе сиромашне особе, особе са инвалидитетом, старија лица, жене и припадници ЛГБТ популације, показало је истраживање ЦеСИД-а представљено јуче у Београду.

Резултати истраживањапоказују  да 32 одсто испитаника није исказало елементе дискриминације, а да је 18 одсто њих исказало одређене предрасуде и ставове тако да би могли бити склони дискриминацији одређених група. Испитаници сматрају, њих око 70 одсто, да се, иако постоји закон који забрањује дискриминацију, он не поштује или се поштује само селективно.

 

07. децембар 2012.

ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић присуствовао је обележавању десетогодишњице од оснивања Националног савета румунске националне мањине у Србији. На свечаности у позоришту Јован Стерија Поповић у Вршцу, скупу су се, поред председника Националног савета Даниела Петровића, обратили представници републичких и покрајинских органа и председник општине Вршац. Изражено је задовољство до сада постигнутим резултатима у раду Националног савета и нада да ће у будућности ово представничко тело румунске националне мањине још више допринети јачању њеног националног и културног идентитета.

 

07. децембар 2012.

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА РАЗГОВАРАО СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

У просторијама Заштитника грађана одржан је састанак на коме је разговарано о поступању по препорукама Заштитника грађана које су упућене у претходном периоду и о сарадњи у циљу унапређења заштите и остваривања људских и мањинских права и слобода. Саговорници су се сагласили да је потребно извршити препоруке Заштитника грађана и унапредити поједине одредбе закона у области заштите права националних мањина, како би се превазишли постојећи проблеми у пракси и обезбедило потпуно остваривање индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и  надлежности националних савета националних мањина.

Састанку су присуствовали заменик заштитника грађана др Горан Башић, државнасекретарка Министарства правде и државне управе Гордана Стаменић и помоћнице министра, Јасмина Бенмансур и Владана Јовић.

 

03. децембар 2012.

ОДЛУКА НИЈЕ ДОНЕТА У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОЈ ФОРМИ - ПРОПУСТ ЧУКАРИЧКОГ ОДСЕКА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА

Градска управа Града Београда, Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица, није по захтеву странке поступила у складу са важећим прописима и није донела одлуку у законом прописаној форми, утврдио је Заштитник грађана.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

 

20. новембар 2012.

СТАНОВНИЦИ НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА И ДАЉЕ  НЕ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ЛИЧНА ДОКУМЕНТА

cukaricka suma

Имајући у виду сазнања да у одређеним београдским општинама грађани ромских насеља имају проблема са пријавом пребивалишта и боравишта због тога што живе у неформалним насељима, али и то да центри за социјални рад одбијају да испуне законом прописану обавезу и пријаве привремено пребивалиште на своју адресу, Заштитник грађана организовао је пријем притужби у неформалним насељима „Депонија“ и „Чукаричка шума“.

Немогућност пријављивања пребивалишта има за последицу да велики број грађана не може да прибави лична документа, ни да оствари право на социјалну помоћ иако већином социјално угрожене породице насељавају ова насеља.

 

16. новембар 2012.

„ЕВРОПА МАЊИНА: МАЊИНСКА ПРАВА КАО ЉУДСКА ПРАВА“

 Evropa manjina„Дан толеранције“ је био повод за разговор у Скупштини АП Војводина о правима национаних мањина у перспективи европских интеграција Србије. О успостављању стабилног нормативног и друштвеног положаја мањина говорили су председник Народне скупштине Небојша Стефановић и председник Скупштине АП Војводина Иштван Пастор (Иствáн Пáсзтор), посланици Европског парламента Чаба Табајди (Цсаба Табајди) и Кинга Гал (Кинга Гáл), Душан Игњатовић, директор Канцеларије за људска и мањинска права Владе РепубликеСрбије, Андор Дели (Андор Дели) и Омбудсманка АП Војводина Анико Мушкиња Хајнрих (Аникó Мушкиња Хеинрицх). Поред њих, учесницима скупа, преставницима мањинских самоуправа, невладиних организација, обратио се и заменик Заштитника грађана др Горан Башић који је на основу притужби грађана и поступака које је водио омбудсман, али и други независни органи, указао на одређене недорчености постојећег правног система заштите права националних мањина. Основни проблеми о којима треба водити рачуна како би се омогућило пуно остваривање права  грађана припадницика националних мањина на заштиту и очување њиховог етно-културног идентитета су то да се у осталим деловима Србије ова права не остварују на начин као у АП Војводина и да припадици националних мањина, осим приликом избора мањинских самоуправа, немају институционалне и правне начине да утичу на њихов рад, а и на питања која се односе на заштиту њиховог идентитета. У Закључцима конференције, поред осталог, поменуто је да се препоруке Заштитника грађана и независих тела морају спроводити.

 

Суботица, 30.-31. октобар 2012.

НАКОН ТРИ ГОДИНЕ ОД УСВАЈАЊА ЗАКОНА И ДАЉЕ ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Три године након усвајања Закона о националним саветима националних мањина и две године након спроведених избора и њиховог формирања, Национални савети мађарске, буњевачке, хрватске и немачке националне мањине указали да су у пракси и даље присутни проблеми. Закон се не спроводи доследно, а последица тога је да није у свим локалним самоуправама обезбеђено остваривање права националних савета да учествују у   поступку доношења одлука од значаја за очување културног идентитета и колективних права националних мањина, због чега су и основани.

Различита је пракса локалних самоуправа и искустава националних савета у вези с учешћем у управним и надзорним одборима, као и преношење оснивачких права у установама које су национални савети прогласили да су од посебног интереса, као и у вези финансирања делатности националних савета, које често зависи од воље локалне самоуправе.

 

Нови Сад, 22. октобар. 2012.

ПОВЕЋАТИ БРОЈ ПЕДАГОШКИХ АСИСТЕНАТА

Још једном се потврдило да се образовне установе суочавају са великим изазовима у укључивању ромске деце у образовни систем, посебно имајући у виду да је број педагошких асистената које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја ограничен на 175 асистената у целој Србији.

Без обзира на напоре запослених у Основној школи „Душан Радовић“ у Новом Саду, коју похађа 450 ученика ромске националности, за већину је неопходна додатна подршка, а школи је додељен један педагошки асистент. С обзиром на то да надлежно Министарство није утврдило критеријуме са колико деце раде педагошки асистенти, који су приморани да се сналазе и организују додатну наставу и викендом, доводи се у питање који су исходи образовања ромских ученика који су већином у тешкој социјално-економској ситуацији.

Заштитник грађана подсећа да је у јануару 2012. године, упутио препоруку Министарству просвете, науке и технолошког развоја указујући на значај повећања броја педагошких асистената и утврђивању критеријума у циљу потпунијег укључивања ромске деце у образовни систем.

 

04. октобар 2012.

НАКОН ПРЕПОРУКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ОПШТИНА ЖАБАЉ РЕШИЛА, А ГРАД ЛЕСКОВАЦ НА ДОБРОМ ПУТУ ДА ОБЕЗБЕДИ ТРАЈНИ СМЕШТАЈ ГРАЂАНИМА РАСЕЉЕНИМ ИЗ НЕФОРМАЛНОГ НАСЕЉА ПОРЕД „БЕЛВИЛА“

Након Извештаја Заштитника грађана о расељавању Рома из неформалног насеља поред „Белвила“ и препорука које је упутио локалним самоуправама у које је расељен део становника из насеља, општина Жабаљ обезбедила трајни смештај и услове за интеграцију једне породице, а Град Лесковац откупом кућа за четири вишечлане породице настоји да учини исто. Заштитник грађана се нада да ће пример ове две локалне самоуправе следити и друге општине и градови у које су расељени Роми и други сиромашни грађани, али и позива надлежне органе државне управе да у оквиру својих утврђених законом овлашћења подрже овај процес.

 

02. октобар 2012.

НЕДОРЕЧЕНОСТИ У ПРОПИСИМА ОТЕЖАВАЈУ ПУНУ ЗАШТИТУ ИДЕНТИТЕТА ПРИПАДНИКА БУГАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД

 BosilegradПриликом радне посете Стручне службе Заштитника грађана Босилеграду, представници Националног савета бугарске националне мањине и невладиних организација указали су на то да грађани бугарске националности, као припадници аутохтоне националне мањине која остварује апсолутну већину у становништву ове општине, не остварују право на образовање и службену употребу језика и писма на начин и на нивоу који им гарантују закони. Разлози томе су пропусти надлежних управних органа, Националног савета бугарске националне мањине, школе и локалне самоуправе који нису благовремено покренули законом утврђене поступке, мере и активности. Проблеми у раду Националног савета, због предоминантног утицаја политичких партија и у вези с финансирањем, отежавају вршење надлежности Савета у најбољем интересу грађана и очувања етно - културног идентитета бугарске националне мањине. Пример тога на који начин је недоследност у примени прописа и уређењу права на делотворну заштиту нарушило право на очување културног идентитета припадника бугарске националне мањине, је то што је након више деценија престао да излази лист на бугарском језику.

 

28. септембар 2012.

ОБЕЗБЕДИТИ СВИМ ГРАЂАНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Захтевом да као доказ доставе искључиво пријаву боравка, поједине филијале Републичког фонда за здравствено осигурање ускраћују право на здравствено осигурање грађанима ромске националности.

Заштитник грађана упутио препоруку Републичком фонду за здравствено осигурање да обезбеди доследну примену закона и остваривање права на здравствено осигурање грађанима ромске националности који због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, у свим филијалама и испоставама.

 

21. септембар 2012.

МОДЕЛ РЕШАВАЊА СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ РОМА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ПРИМЕНИЋЕ И ГРАД НОВИ ПАЗАР

 Stambeni objekti za interno raseljene Rome sa KiM a u Pozarevcu sl 1 Stambeni objekti za interno raseljene Rome sa KiM a u Pozarevcu sl 2

Усвајајући Стратегију социјалне заштите и пратећи акциони план, град Пожаревац је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије успоставио одржив модел решавања стамбеног питања интерно расељених Рома са Косова и Метохије који се може применити и у другим општинама које се суочавају са овим проблемом.

На примеру изградње овог насеља, потврдило се да је успостављање сарадње локалне самоуправе и надлежних државних органа предуслов за успешну интеграцију најугроженијих грађана, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић приликом обиласка насеља у Пожаревцу. Због тога је Заштитник грађана посредовао састанку на којем је договорено да ће Комесаријат за избеглице и град Нови Пазар уз подршку и стручну помоћ локалне самоуправе у Пожаревцу предузети конкретне мере како би до краја године почело уређење новопазарског насеља „Блажево“.

 

21. септембар 2012.

РАСЕЉАВАЊЕ РОМА СЕ НЕ СПРОВОДЕ НА НАЧИН КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПОШТОВАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

Слабости „Стратегије за унапређење положаја Рома“ и акционих планова за њено спровођење испољене су и приликом исељавања Рома из простора приватног предузећа „Борац“ на Новом Београду. Већина од њих већ је исељавана из неформалних насеља и реч је о грађанима који су након тих исељавања упућени у локалне самоуправе у којима имају пребивалиште и у којима би требало да остваре права планирана „Стратегијом“. На жалост локалне самоуправе, а ни надлежно Министарство рада и социјалне политике не предузимају мере како би ови људи након исељавања имали услове потребне за интеграцију у локалну заједницу. Заштитник грађана је упутио препоруке надлежним органима јавне власти у вези с интеграцијом Рома расељених из неформалних насеља и очекује њихову пуну примену. Посебно је важно да се спроведе препорука упућена надлежном Министарству да уреди начин на који ће се спроводити исељења из неформалних насеља, како би се избегле ситуације да се грађани исељавају без најаве и уважавања њиховог достојанства и заштите људских права.

 

17. септембар 2012.

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Рад Заштитника грађана Републике Србије у вези с заштитом права националних мањина представља добар пример и за регион мишљења су омбудсмана који су учествовали на састанку који је Савет Европе организовао поводом подстицања регионалне сарадње у вези са заштитом „мањинских“ права. Пажњу су нарочито изазвала рад и искуства Заштитника грађана у вези с уређењем статуса „правно невидљивих“ лица, оцене спровођења мера интеграције Рома, остваривања права на службену употребу језика и писма и заштите колективних права националних мањина.

 

12. септембар 2012.

ПАНЧЕВО – ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И „МОЋ И НЕМОЋ“ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Стручњаци Заштитника грађана разговарали с надлежнима у управи Града Панчева, представницима Националног савета македонске националне мањине и мештанима ромске националности села Јабука у вези с остваривањем и заштитом људских и „мањинских“ права. Проблеми с којима се суочавају припадници националних мањина у вези с заштитом и очувањем идентитета условљени су постојећим прописима који нису на одговарајући начин уредили ни остваривање колективних права нити начин њиховог финансирања. Локална самоуправа, упркос томе што је дужна да се стара о остваривању и заштити људских и мањинских права, не остварује ову законом утврђену обавезу јер недоречености и неусклађености прописа којим су уређени информисање и школовање на језицима националних мањина то отежавају. Рад Савета за међунационалне односе у овом граду, али и у другим вишенационалним јединицама локалне самоуправе нема значај који би требало да има јер положај и избор чланова ових тела није јасно уређен. У односу на раније контролне посете Заштитника грађана селу Јабука, у којем су Роми били изложени нападима суграђана других националности, ситуација је повољнија, односно нема етнички мотивисаних сукоба између мештана.

 

07. септембар 2012.

Представници Стручне службе Заштитника грађана само у једном ромском насељу у Сурдулици, „Доња махала“, примили 33 притужбе грађана. Највећи број притужби се односи на запошљавање, образовање и остваривање права грађана пред надлежним државним институцијама.

Примљене притужбе указују на потребу да се осмисли делотворан начин остваривања прописаних права грађана ромске националности у локалним самоуправама.

 

05. септембар 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА – ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТУНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - НЕ ОДЛУЧУЈЕ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИМ РОКОВИМА О ЗАХТЕВИМА ГРАЂАНА И НА ТАЈ НАЧИН ОТЕЖАВА ОСТВАРИВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА

Неодлучивањем у законом прописаним роковима Градска управа града Крушевца је угрозила остваривање права грађана, оглушила се о основна начела Закона о општем управном поступку и занемарила основне принципе добре управе.

Заштитник грађана је, Градској управи града Крушевца упутио препоруку којом захтева од овог органа да предузме мере како би, у свом будућем раду а у циљу унапређења рада, поступао и одлучивао у законом прописаним роковима и обезбедио остваривање права грађана.

 

08. август 2012.

ОПШТИНА СУРДУЛИЦА НИЈЕ РАСЕЉЕНИМ ГРАЂАНИМА  ОБЕЗБЕДИЛА УСЛОВАН НУЖНИ СМЕШТАЈ

Проблеми у вези са обезбеђивањем нужног смештаја у градовима и општинама у које су расељени Роми из насеља „Белвил“ се не могу ефикасно превазићи без укључивање државних органа. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике које се, према Закону о министарствима, стара о интеграцији Рома у јединицама локалне самоуправе још није предузело активности које би допринеле решавању све већих проблема расељених грађана и локалних самоуправа. Заштитник грађана је упутио препоруку општини Сурдулице од које очекује да расељеној породици обезбеди одговарајући нужни смештај.

 

01. август 2012.

ГРАДСКА УПРАВА У ЛЕСКОВЦУ ПОСТУПИЛА СУПРОТНО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Роме који су 27. априла расељени из Београда у Лесковац, градска управа Лесковца је 1. августа иселила из нужног смештаја у хостелу у којем су били смештени дуже од три месеца.

Ромске породице су исељене уз једнократну новчану помоћ и уз усмено обећање представника градске управе „да ће њихов проблем бити решен до петка, а до тада да се снађу“. Заштитнику грађана, који је пратио расељавање ових породица из Београда, али и њихову интеграцију у Лесковцу, није познато да је исељење обављено уз одговарајуће решење и уз заштиту интереса грађана, поштовање и заштиту људских права, посебно права деце. Шта више, поступак исељавања је спроведен супротно препоруци Заштитника грађана градској управи у Лесковцу да без одлагања припреми план трајне интеграције ових породица у локалну заједницу. Такође, препоручено је и да се утврде разлози неекономичног и нерационалног вишемесечног смештаја породица у локалном хостелу.

Заштитник грађана очекује да Градска управу у Лесковцу поступи у складу са упућеном препоруком и у најбољем интересу грађана.

 

26. јул 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА ПОСТУПИЛА ПО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ОМОГУЋИЛА УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ И НА ЈЕЗИКУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу, Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац, обавестила је Заштитника грађана да је поступила по његовој препоруци након чега је припадницима националних мањина омогућено да у матичну књигу рођених и накнадно упишу име на матерњем језку и писму.  Поступање градске управе узор је за поступања матичних служби у јединицама локалне самоуправе у којима језици националних мањина нису у службеној употреби, у случајевима када припадник националне мањине поднесе захтев за упис личног имена на матерњем језику и писму.

 

26. јул 2012.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О РАСЕЉАВАЊУ ГРАЂАНА ИЗ НЕФОРМАЛНОГ НАСЕЉА ПОРЕД „БЕЛВИЛА“

У извештају Заштитника грађана о расељавању грађана из неформалног насеља поред „Белвила“ утврђено је да је извршено уз добровољни пристанак расељених грађана и уз поштовање њиховог достојанства и људских права. Пресељење у новоформирана насеља у Београду и других девет градова и општина представља почетак њихове пуне интеграције. Због тога је Заштитник грађана уз Извештај упутио више препорука локалним самоуправама у које су Роми расељени, али и надлежним министарствима која су пропустила да обезбеде да се расељавање и интеграција Рома остварују у складу са Стратегијом за унапређење положаја Рома у Републици Србији.

 

19. јул 2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ПОСТУПИЛО ПО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу обавестило је Заштитника грађана да је градским и општинским управама упутило мишљење о примени одредаба Закона о матичним књигама и Упутству о вођењу матичних књига у случају када припадник националне мањине поднесе захтев за упис личног имена на језику и писму националне мањине, а не поседује доказ нити било какву јавну исправу из које би се могло утврдити име и презиме на језику и писму националне мањине којој припада.

На овај начин створени су услови да се уједначи поступање матичних служби на територији Републике Србије и тиме допринесе успостављању правне сигурности у спровођењу позитивних правних прописа којима се гарантују права припадницима националних мањина.

 

19. јул 2012.

ПРИПАДНИЦИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ИМАЈУ ПРАВО ДА ИМ СЕ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ИЗДАЈУ И НА ЊИХОВОМ ЈЕЗИКУ И ПИСМУ

Заштитник грађана је Републичком геодетском заводу упутио препоруку да обезбеди техничке услове да Службе за катастар непокретности у локалним самоуправама у којима су, поред српског језика и ћириличког писма, у службеној употреби и језици и писма националних мањина, издају преписе листа непокретности из базе података катастра непокретности и на језицима и писмима тих националних мањина.

 

29. јун 2012.

ПРЕДСТАВНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА: ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НАЈВИШЕ ПОСТИГАО У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ПРАВА РОМА

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о  антидискриминационим политикама у државама југоисточне Европе на конференцији коју организују Савет Европе, ОСЦЕ-ОДИХР и Европска комисија настојећи да унапреде положај и заштиту права националних мањина у региону.

На конференцији, која је још у току, представници међународних организација су истакли да је Заштитник грађана у Србији највише постигао у вези са унапређењем система заштите права Рома, а предлози заменика заштитника грађана биће садржани у завршном документу Конференције.

 

21. јун 2012.

НАКОН ПОСТУПКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ОПШТИНА ЖАБАЉ ОБЕЗБЕДИЛА СМЕШТАЈ ЗА ПОРОДИЦУ РАСЕЉЕНУ ИЗ „БЕЛВИЛА“

Након поступка који је водио Заштитник грађана и разговора његовог заменика са председником општине и представницима Центра за социјални рад, локална самоуправа у Жабљу обезбедила је нужни смештај за породицу са пребивалиштем у овој општини која је расељена из неусловног насеља код „Белвила“. Трочлана породица са малим дететом је након расељавања, провела  више од два месеца у Прихватилишту за бескућнике у Новом Саду.

 

21. јун 2012.

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГОРАН БАШИЋ О ПОЛОЖАЈУ ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА У СРБИЈИ

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић отворио је Округли сто „Локални омбудсмани у Србији“ који је организовала Организација за европску сарадњу и безбедност мисија у србији (оебс) и нагласио да је положај локалних омбудсмана законски неуређен и да је препуштен волунтаризму локалних власти и сопственој савести. Да би се обезбедила њихова независност и омогућило да се делотворно старају о остваривању и заштити људских права у локалним самоуправама потребно је да се нормативно уреди положај локалних омбудсмана и ојача њихова улога у локалној заједници.

 

20. јун 2012.

ПРОПУСТИ У РАДУ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

Министарство културе, информисања и информационог друштва је потпуним обустављањем суфинансирања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику нарушило уставно и законом утврђено начело које гарантује једнак положај и заштиту етно - културног идентитета националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

Примена Стратегије развоја система јавног информисања у раду Министарства којом се поред осталог забрањује учешће на јавном конкурсу новинама и другим јавним гласилима чији су оснивачи национални савети националних мањина, а да претходно није обезбеђено њихово буџетско суфинансирање, угрозило је заштиту идентитета мањина, али и очување њихових језика што је обавеза на основу Европске повеље о регионалним и мањинским језицима.

Заштитник грађана очекује да ће Министарство културе, информисања и информационог друштва створити правне и фактичке услове за очувања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику.

 

19.јун 2012.

ПОТРЕБНО УСВОЈИТИ НОВИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2012-2014. ГОДИНЕ

Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру „Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећао број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

 

18. јун 2012.

МИШЉЕЊЕ СА ПРЕПОРУКОМ МИНИСТАРСТВУ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ У ВЕЗИ СА УСВАЈАЊЕМ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ЗА ПЕРИОД 2012 -2014.

Имајући у виду то да је Влада Републике Србије 2009. године усвојила „Стратегију за унапређивање положаја Рома“ и то да је „Акциони план“ за њено спровођење за период од 2009. до 2011. године, који је обухватао тринаест области од значаја за унапређење положаја Рома, истекао, Заштитник грађана упутио је Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Мишљење са препоруком сматрајући да је неопходно да се усвоји Акциони план за период 2012-2014. година ради даљег спровођења „Стратегије за унапређивање положаја Рома“ и потпунијег остваривања права ромске националне мањине.

Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећао број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

Преузимања: Преузимања:Мишљење са препоруком Министарству за људска и мањинска права државну управу и локалну самоуправу

 

05. јун 2012.

КА БОЉЕМ ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У МУЛТИЕТНИЧКИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_mls.jpgОстваривање колективних права националних мањина, упркос томе што су зајамчена Уставом, међународним и националним прописима, често се не остварује на начин који је у најбољем интересу грађана припадника националних мањина чак и у градовима и општинама у којима су већинско становништво. У вези са доследном применом, Законом прописаног начина, остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина Заштитник грађана је упутио препоруке локалним властима у Новом Пазару, Сјеници, Тутину, Прибоју и Пријепољу, а о примени Препоруке у Новом Пазару његов заменик др Горан Башић разговарао је у одвојеним састанцима с градоначелником Мехом Махмутовићем и председником Националног савета бошњачке националне мањине у Србији Есадом Џуџевићем.

Са тешкоћама у вези с остваривањем права на заштиту идентитета, али и у вези с остваривањем статусних и других основних људских права суочавају се Роми расељени с Косова и Метохије и настањени у новопазарском насељу „Блажево“. Након поступка који је водио и посредовања код надлежних државних органа Заштитник грађана је добио уверења од градоначелника да је у току решавање статуса земљишта на којем је насеље подигнуто и да ће након тога, односно у току лета, градске власти приступити уређењу насеља и његове инфраструктуре.

 

04. јун 2012.

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НЕ ОМОГУЋАВА ЕФИКАСНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

b_280_0_16777215_00_images_stories_zakon_o_snm.jpgНа конференцији коју је „Центар за регионализам“ организовао настојећи да укаже на достигнућа и проблеме у вези с остваривањем надлежности и организацијом рада Националних савета националних мањина, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је указао на добру сарадњу Омбудсмана са Националним саветима националних мањина, захваљујући којој су покренути и окончани поступци који су допринели унапређењу права на службену употребу језика и писама националних мањина, информисање и образовање. Међутим, притужбе, али и праћење остваривања права националних мањина у локалним самоуправама указују на то да се грађани припадници националних мањина суочавају с тешкоћама које су препрека пуном и делотворном остваривању и заштити етно-културног идентитета. Препорука коју је  Заштитник грађана упутио Министарству за људска и мањинска права, а након поступака који су водили и Повереник за заштиту равноправности и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, да се предузму активности у вези с изменом Закона о националним саветима националних мањина није спроведена. Последица тога је да Национални савет бошњачке националне мањине није изабран, а да је у међувремену надлежно Министарство увело привремену управу у још две мањинске самоуправе. Проблем представља и сам начин организације Националних савета који се бирају само на националном нивоу тако да не постоје делотворни и институционални начини директног учешћа припадника националних мањина на културну аутономију. Најзад, предоминантан утицај политичких партија на избор и рад Националних савета утиче на квалитет остваривања „мањинских“ права, а при томе није обезбеђено делотворно учешће припадника националних мањина у јавном животу. Обраћајући се представницима Националних савета, заменик Заштитника грађана је предложио да они међу собом отворено разговарају о проблемима који оптерећују остваривање њихових надлежности, а нарочито о томе на који начин могу допринети унапређењу  остваривања права националних мањина.

 

04. јун 2012.

УЧЕШЋЕ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У САВЕТУ ЕВРОПЕ

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у Савету Европе на састанку посвећено савременим изазовима независних тела у борби против расизма и ксенофобије. На састанку на којем су учествовали омбудсмани и повереници за заштиту једнакости из европских земаља указано је између осталог и на улогу и значај поступања Заштитника грађана у вези с заштитом права етничких мањина у Србији, а нарочито на рад који се односи на елиминисањем свих облика дискриминације испољених приликом поступања органа јавне управе.

 

14. мај 2012.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ НИЈЕ ОБАВЕСТИЛО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О ПОСТУПАЊУ ПО ПРЕПОРУЦИ У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ У НАСТАВУ ВЕЋЕГ БРОЈА АСИСТЕНАТА ЗА ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ РОМА

Заштитник грађана упутио је Министарству просвете и науке 19. јануара 2012. године препоруку којом је од овог органа захтевао да предузме мере на основу којих би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.

Проблеми на које је Заштитник грађана указао у овој препоруци, уочени су и приликом недавног расељавања неформалног ромског насеља поред “Белвила” на Новом Београду, када је између осталог утврђено да само седморо деце редовно похађа наставу. Овим примером потврђена је чињеница да број ангажованих асистената за подршку ромској деци у школама у Београду и Србији није довољан.

Уверен да би поступање по препоруци  у вези са увођењем већег броја асистената за подршку у образовању Рома допринело ефикаснијем укључивању ромске деце у образовни систем, Заштитник грађана обавештава јавност да ни након више од три месеца, Министарство просвете и науке није обавестило Заштитника грађана о предузетим мерама.

 

27. април 2012.

РАСЕЉАВАЊЕ РОМА СПРОВЕДЕНО УЗ ПОШТОВАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА И ЉУДСКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ГРАЂАНА

Расељавање Рома из неформалног насеља поред „Белвила“ спроведено је уз поштовање достојанства и људских права расељених грађана, оцењено је у прелиминарном извештају Заштитника грађана о расељавању тог насеља.

Сарадници Заштитника грађана су пратили, како исељавање из насеља, тако и усељавање у пет новоформираних насеља у Београду тако и у четири, од преко двадесет локалних самоуправа у Србији, у којима су Роми из насеља код "Белвил" имали пријаву боравка.

Услови у насељима у Београду у којима су Роми расељени неупоредиво су бољи од услова у којима су живели у неформалном насељу. Охрабрује и план Градске управе да обезбеди услове за њихову пуну интеграцију – решавање статусних питања, школовање деце, посао у градским службама.

У осталим локалним самоуправама у Србији у којима је Заштитник грађана пратио прихват породица нису обезбеђени услови њиховог збрињавања који су током припремног периода саопштени Заштитнику грађана.

Заштитник грађана ће пратити поступања надлежних органа у вези са збрињавањем породица, али и предузимањем мера за њихову пуну интеграцију.

Прелиминарни извештај Белвил

 

26. април 2012.

ДОСЛЕДНО ПРИМЕЊИВАТИ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСМА

Заштитник грађана упутио је препоруке Граду Новом Пазару и општинама Пријепоље, Сјеница и Тутин, чија спровођења треба да омогуће доследну примену Уставом зајамченог права националних мањина на очување посебности. Поштовање Законом утврђене обавезе да у равноправну службену употребу уведу и језик и писмо националне мањине, поменуте јединица локалне самоуправе, поред тога што су измениле своје статуте, морају да обезбеде и друге услове како би се називи органа која врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица као и други топоними исписивали и на језику бошњачке националне мањине, према њеној традицији и правопису, а сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама.

 

19. април 2012.

НАРУШЕНО ПРАВО ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ДА ОСТВАРИ УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ И НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈОЈ ПРИПАДА

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу – Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац није по службеној дужности утврдила и оценила чињенице важне за решавање захтева за упис личног имена у матичну књигу рођених и према језику и писму припадника националне мањине после закључења основног уписа, већ је захтев одбила, утврдио је Заштитник грађана. Оваквим поступком је нарушено право припадника националне мањине да оствари упис личног имена у матичну књигу и на језику и писму националне мањине којој припада, а које је гарантовано позитивним правним прописима.

Заштитник грађана је овој градској управи у конкретном и свим наредним случајевима препоручио да доследно спроводи Закон о матичним књигама и Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, као и да по службеној дужности прибави мишљење овлашћених тумача, у случајевима  када подносилац захтева не поседује доказ нити било какву јавну исправу из које би се могло утврдити именa и презиме на језику националне мањине.

 

Такође, Заштитник грађана је Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу упутио препоруку да обавести матичне службе о примени постојећег Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига и на тај начин додатно појасни поступак одлучивања по захтеву за упис личног имена на језику и правопису националне мањине.

 

09. април 2012.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О РАЗУМЕВАЊУ – НОВИ ПОЧЕТАК РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА “ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ“ ЛИЦА

b_280_0_16777215_00_images_stories_sporazum.jpg

Министар за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у Влади Републике Србије Милан Марковић, заменик заштитника грађана Републике Србије др Горан Башић и шеф Представништва Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице Едуардо Арболеда, потписали су данас Споразум о разумевању којим се успоставља ближа сарадња на реализацији активности које имају за циљ подршку припадницима ромске националне мањине у поступку накнадног уписа у матичну књигу рођених.

Потписивању Споразума  присуствовао је и заменик шефа Делегације Европске уније у Србији Адриано Мартинс.

Споразум је резултат потребе да се заједничким напорима три институције омогући планирање и дефинисање активности усмерених на пружању помоћи припадницима ромске популације који не поседују лична документа, изјавио је министар Марковић и додао да је полазно становиште идеја да се помогне и реше сви случајеви држављана Србије којима недостају кључна документа а што потенцијално угрожава њихов приступ основним правима.

Потписивање Споразума о разумевању представља нови почетак у решавању проблема “правно невидљивих“ лица, изјавио је заменик заштитника грађана др Горан Башић и нагласио значај досадашњих иницијатива Заштитника грађана у овом домену, пре свега Иницијативе за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку, којом би се лицима, без признатог грађанског статуса, омогућило да то учине и у поступку пред судом у разумном року. Башић је исказао очекивања да ће се Споразумом омогућити решавање проблема “правно невидљивих” лица којих у највећем броју има у ромској популацији, као и да ће матичне службе спроводити упуства Министарства за  људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у интересу свих грађана Србије.

Едуардо Арболеда је посебно истакао значај оснивања техничког тела, који је предвиђен Споразумом о разумевању и изразио очекивања бржег решавања проблема грађана којима недостају лични документи.

 

08. април 2012.

ОПРЕ РОМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_opreroma.jpgПоводом 8. Априла, Светског дана Рома, Национални савет ромске националне мањине, организовао је у Народној скупштини седницу посвећену сарадњи мањинских самоуправа са органима јавне власти. О сарадњи са националним саветима али и о положају Рома у друштву, поред председника Националног савета Витомира Михајловића, говорили су потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, министар Милан Марковић, помоћница министра рада и социјалне политике  Сузана Пауновић, бивши потпредседник Владе РС Божидар Ђелић, Грем Тиндал, руководилац програма ПРОГРЕС и заменик Заштитника грађана Горан Башић.

Сећање на 8. април 1971. године када је одржан Први светски конгрес Рома на чији ток, а и касније на развој ромског покрета, су пресудно утицали Роми из Србије указао је на чињеницу да положај Рома у савременој Европи не зависи више од националних политика већ да везе са сунордницима представљају битан чинилац њихове укупне интеграције. Последњих година у Србији се запажа обнављање политика које су седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века омогућиле и подстицале напредак и друштвену интеграцију Рома, али укупно сиромаштво са којима се суочавају грађани Србије и структурно, дубоко сиромаштво већине Рома, као и друштвено неразумевање проблема Рома, све чешће испољавање расизма према њима и још чешће површне и појединачне активности јавне власти да се баве проблемима Рома спречавају да ефекти предузетих мера интеграције нису довољни.

 

29. март 2012.

ГРАЂАНИ ПОЗВАЛИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНАУ НОВИ БЕЧЕЈ

b_280_0_16777215_00_images_stories_nbecej.jpgОстваривање права националних мањина у АП Војводина  је пример осталим деловима Србије и региона, али упркос томе постоји потреба да се поједини делови тог система унапреде и прилагоде тако да буду још доступнији грађанима припадницима националних мањина и да делотворно допринесу унапређењу међунационалних односа.

О овим питањима, заменик Заштитника грађана др Горан Башић, је разговарао са грађанима у Новом Бечеју, невладиним организацијама, председником Скупштине општине, а учествовао је у раду општинског Савета за међунационалне односе. На жалост, представници општинске управе се нису одазвали позиву Заштитника грађана да присуствују најављеним састанцима чиме су се оглушили о Законом утврђену обавезу сарадње са омбудсманом.  Неодазивање општинске управе није пример добре управе тим пре што је Заштитник грађана свој рад у Новом Бечеју организовао на позив грађана.

Представници савета за међунационалне односе су указали на то да у општини нема међуетничке нетрпељивости, а да проблем представља уништавање двојезичних табли и натписа насељених места у којима живе припадници мађарске националне мањине и недовољно информисање националних мањина на свом језику. У разговору са члановима Савета утврђено је да им општинска администрација не доставља материјале за скупштинске седнице због чега не могу, у складу са  Законом, да Скупштини општине благовремено дају мишљења из своје надлежности.

Ромска заједница у Новом Бечеју је друштвено интегрисана, али многи међу њима су незапослени и деле проблеме сиромашних. Општи однос занемаривања проблема Рома у друштву осећа се и у новобечејској општини јер осим здравствене медијаторке и једног одборника ромска заједница нема упориште у општинској управи који би бринуо о економском оснаживању ромске заједнице и спровођењу мера интеграције.

 

25. март 2012.

УЛОГА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ПРАЋЕЊУ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

Истраживање о примени Стратегије за унапређење положаја Рома се спроводи уз активну сарадњу са невладиним организацијама, а током фазе прикупљања података невладине организације, ромски координатори и здравствене медијаторке су били снажан чинилац рада Заштитника грађана у ромским насељима и локалним самоуправама.

b_280_0_16777215_00_images_stories_ngo.jpg

Активно учешће невладиних организација, координатора и медијаторки Заштитник грађана подстиче и у осталим фазама истраживања. Разговор на „фокус групи“ о досадашњим резултатима истраживања указао је и на проблем праћења циљева и мера Стратегије. Поред тога пропуштање управе да благовремено обезбеди оцену постигнутих резултата и  континуитет спровођења Стратегије је груб пример лоше управе и „опструкције“ заштите и унапређења људских права. Нестајање препознатљиве организационе јединице у државној управи задужене за спровођење и праћење Стратегије, недоношење акционих планова за период 2012 – 2015. година су примери који указују на то да мере позитивне дискриминације на којима се заснива дух Стратегије нису у јавној управи схваћене у духу социјалних и правних стандарда.

 

24. март 2012.

ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ О ПРИМЕНИСТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_drzavni_organi_fokus_grupa.png

 О резултатима истраживања о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома које је Заштитник грађана спровео у тридесет локалних самоуправа и у четрдесет седам ромских насеља разговарано је са представницима државне управе. Подаци добијени на основу испитивања ставова пет стотина грађана ромске националности указују на то да више од 80% испитаника није осетило побољшање животних услова у последњих пет година од када су донети први акциони планови за унапређење положаја Рома.

 

b_280_0_16777215_00_images_stories_drzavni_organi_fokus_grupa.jpg

 Разговору представника Заштитника грађана са органима државне управе присуствовали су и представници Националног савета ромске националне мањине који су говорили о томе да постигнути резултати не задовољавају Стратегијом утврђене циљеве и да доношење нових акционих планова мора бити боље планирано уз обавезно учешће представника Рома.

 

23.март 2012.

СТАТУС „ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ“ ЛИЦА ЈЕ ПИТАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНИХ ЉУДСКИХ ПРАВА

О решавању статуса „правно невидљивих“ лица у Србији Заштитник грађана је припремио посебан Извештај и пред Владом Републике Србије је покренуо Иницијативу за измене и допуне Закона о ванпарничном поступку на основу којих лица која право на упис у матичну књигу рођених не могу да остваре у управном поступку, то могу да учине пред судом.

У разговору који је о овим питањима вођен у Народној скупштини учествовали су високи представници Уједињених нација и Делегације Европске комисије, бивши и садашњи комесар за људска права Савета Европе, председница Народне скупштине, министри у Влади задужени за ресоре унутрашњих послова, правде и људских права, а у дискусији и представници невладих организација и стручњаци. Међу учесницима у разговору били су и Повереница за заштиту равноправности, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, Покрајинска омбудсманка АП Војводина.

Упркос сагласју учесника у разговору да је реч о проблему који годинама онемогућава, не малом броју људи, остваривање основних људских права и који је настао искључиво пропустима и неефикасношћу појединих органа јавне управе, утисак је да ће о Иницијативи Заштитника грађана народни посланици одлучивати тек у новом сазиву. Заштита људских права не би требало да  буде „одлагана“ већ решавана пред надлежним органима у најкраћим поступцима, без одлагања и у најбољем интересу грађана. Уколико не постоји могућност сазивања редовне седнице Народне скупштине, односно док се не створе услови за то, Заштитник грађана очекује од органа јавне управе да неодложним доношењем подзаконских аката омогуће „правно невидљивим“ лицима, рођеним на територији Републике Србије, да у законом прописаном року буду уписана у матичне књиге рођених.

 

23.март 2012.

ПРИМЕНА МЕРА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У АП ВОЈВОДИНА

О резултатима истраживања Заштитника грађана о примени Стретегије за унапређивање положаја Рома Владе Републике Србије, организовани су разговори са представницима покрајинских органа управе и са представницима локалних самоуправа у АП Војводина у којима је истраживање обављено. Наредних дана слични разговори обавиће се и са представницима органа државне управе и представницима Националног савета ромске националне мањине и невладиним организацијама. Циљ ових разговора је да се резултати истраживања допуне информацијама које надлежни органи нису доставили Заштитнику грађана или о околностима и чињеницама које су у међувремену настале и на тај начин допринесе писању потпуног и објективног Извештаја о остваривању мера унапређења положаја Рома. Указивањем на примере добре праксе решавања проблема екстремног сиромаштва Рома, али и на пропусте и недостатке у раду органа јавне управе у вези с успостављањем ефикасног и рационалног система решавања тих проблема требало би да допринесе ефикаснијем планирању и спровођењу мера интеграције Рома.

 

 

21. март  2012. Ниш

О НАЦРТУ ИЗВЕШТАЈА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_nis_sastanak.jpgЗаменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима 17 локалних самоуправа о резултатима Извештаја Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома.

Састанак је организован у сарадњи са градском управом града Ниша, а о проблемима са којима се суочавају Роми у том граду, као и градска управа у спровођењу мера интеграције говорио је градоначелник града Ниша Милош Симоновић.

 

21. март 2012.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ РАСНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Данас се обележава Међународни дан за елиминацију расне дискриминације. Генерална скупштина Уједињених нација је пре 46 година 21. март прогласила празником, сматрајући да је потребно да све државе света уједине напоре како би се елиминисали сви облици расне дискриминације. Тог дана је 1960 године полиција убила 69 људи који су учествовали у мирним демонстрацијама против закона који су подржавали апартхејд у Јужној Африци.

Упркос томе што је нормативни основ заштите мањина у Републици Србији усклађен с међународним стандардима и сви облици дискриминације забрањени законима, пракса указује да има још пуно простора и потребе да се стање унапреди. Последњих година учестало је испољавање расизма и ксенофобије према Ромима, само да подсетимо на случај у селу Јабука, расизам који је испољен приликом покушаја измештања нехигијенских ромских насеља, школе у које родитељи не уписују децу јер је у њима значајан број ученика ромске националности или ситуације када су у школама деца ромске националности била изложена вређању и физичким нападима. Постоје примери националне нетрпељивости и према припадницима осталих националних мањина, а посебно је учестало исписивање расистичких графита.

Последице расних предрасуда и сегрегације су видљиве и потребно је да се на данашњи дан сви запитамо, да ли је институционално урађено све како би се сви облици дискриминације отклонили.

 

15. март 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ЈАГОДИНЕ ПОСТУПИЛА ПО ПРЕПОРУЦИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Заштитник грађана је упутио препоруку Градској управи града Јагодине у вези пропуста које су чињени на штету грађана приликом додељивања  јединственог матичног броја грађана. Градска управа Града Јагодине, поступила је по препоруци и на тај начин унапредила рад својих служби у најбољем интересу грађана.

Истовремено, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу је на основу препорука Заштитник грађана јединицама локалне самоуправе упутило свим органима који извршавају поверене послове матичних књига, Мишљење о примени прописа који се односе на поступак уписа ЈМБГ у матичну књигу рођених.

 

02. март 2012.

Апел НВО Народној скупштини за хитно доношење Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку како би се омогућило решавање проблема “правном невидљивих” лица.

Преузимања: Апел Народној скупштини РС

 

01. март 2012.

О ЗДРАВЉУ РОМА

Конференција Министарства здравља

Стратегијом за унапређење положаја Рома Владе Републике Србије и Акционим планом њеног спровођења унапређење здравља Рома је истакнуто међу приоритетима. Припадници ове етничке заједнице који најчешће живе у лошим животним условима и без основних потрепштина за живот болују од болести за које се веровало да су у нашој земљи искорењене. Увођењем здравствених медијаторки у систем заштите здравља Рома Министарство здравља је значајно допринело здравственом просвећивању породица и стварању навика деце што је један од услова превенције. Значајан успех је постигнут и тиме што је Законом о здравственој заштити омогућено да социјално рањиве групе, међу којима и Роми, остваре право на основне здравствене услуге по једноставној процедури.

Међутим, тиме проблеми здравља Рома и здравствене заштите Рома нису решени јер постојећи систем  у многим случајевима лечења и остваривања здравствене заштите не омогућава Ромима одговарајуће лечење и рехабилитацију.  Њихов економски положај и социјални статус не смеју бити препрека остваривању једног од основних људских права – на здравље. Заштитник грађана подржава напоре Министарства здравља да допринесу бољој здравственој заштити али и напомиње да рад здравствених медијаторки, посебно што већина од њих нема одговарајуће медицинско образовање,  не може да надокнади вишегодишњу системску небригу за проблеме здравља Рома.

 

01. март 2012.

ЗНАЧАЈ УСВАЈАЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Проблем „правно невидљивих лица“ постоји годинама и спречава више хиљада људи да остваре основна људска права. Заштитник грађана, стога сматра, да би Народна скупштина, без одлагања, требало да усвоји измене и допуне Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на  састављање исправе о чињеници рођења.

Заштитник грађана као подносилац Иницијативе за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку Влади Републике Србије, уложиће и амандман због измена упућеног предлога које су у међувремену настале. Наиме, Заштитник грађана очекује да ће Народна скупштина усвојити измене и допуне сагласно предлогу који је Заштитник грађана упутио Влади у којем је  било предложено да организације који се баве људским правима могу да покрену поступак за састављање исправе о чињеници рођења. Ова измена веома је важна, с обзиром на то да су невладине организације које се баве заштитом људских права, радећи на проблемима  „правно невидљивих лица“ и лица која не поседују лична документа стекла стручност и развиле потребне ресурсе на основу којих могу активно учествовати у решавању њихових проблема.

 

29. фебруар 2012.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОПШТИНИ БЕОЧИН

beocin 2.jpgОстваривање права Рома у општинама и градовима се остварује с различитим резултатима и у већини места положај ове популације захтева хитне и систематске мере како би се отклониле последице сиромаштва, а често и дискриминације. Имајући у виду проблеме са којима се суочавају грађани ромске националности Заштитник грађана је наставио са пријемом притужби у ромским насељима у општини Беочин у којој живи око 1.200 Рома. У разговорима са становницима насеља утврђено је да се велики број њих незапослен што узрокује и лоше услове живота, без струје и воде. Посебно забрињава податак да деца ромске националности предшколски припремни програм остварују на српском, али одвојено од деце других националности.

Сарадници Одељења за националне мањине Заштитника грађана разговарали су о овим и другим проблемима који се односе на међунационалне односе и положај националних мањина са представницима беочинске локалне самоуправе и члановима Општинског савета за међунационалне односе.

 

24. фебруар 2012.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА УПОЗОРАВА НА ПОЈАВУ СВЕ ВЕЋЕГ БРОЈА РАСИСТИЧКИХ ГРАФИТА

Заштитник грађана скреће пажњу на појаву све већег броја расистичких графита у градовима и општинама и изражава забринутост што се етничка дистанца према Ромима све више повећава. Судећи по томе, мерама афирмативне акције за унапређење положаја Рома не само да нису постигле очекиване резултате,  већ су произвеле и супротан ефекат.

Поводом сазнања о појави расистичких графита у граду Краљеву, заменик Заштитника грађана разговарао је са представницима локалне самоуправе и Полицијске управе и истакао значај правовременог реаговања и предузимања превентивних мера како би се спречила могућност да овакви инциденти добију веће размере.

 

10. фебруар 2012.

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ОДРЖАО САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ И НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Имајући у виду уочене проблеме у примењивању афирмативних мера за упис ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије, заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са помоћником министра просвете и науке Слободаном Јауковићем и председником Националног савета ромске националне мањине Витомиром Михајловићем. Саговорници су се сагласили да је упис ученика ромске националности путем афирмативних мера потребно системски уредити и донети прецизна упутства за њихово спровођење.

С обзиром на значај образовања за свеукупну друштвену интеграцију Рома, Заштитник грађана је у оквиру истраживања о положају Рома које је спровео у 2011. години, посебну пажњу посветио области образовања. Заменик Заштитника грађана је истакао да су на проблем  уписа ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије путем афирмативних мера, указали и сами грађани у ромским насељима, као и да ће Заштитник грађана упутити одговарајуће препоруке за унапређење постојећег стања.

 

30. јануар 2012.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА УТВРДИО ЈЕ ПРОПУСТЕ У РАДУ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДОВА НИША, ВРАЊА И ЈАГОДИНЕ КОЈЕ СЕ ОГЛЕДАЈУ&НБСП; У НЕВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА УПРАВЕ

Управа за грађанска стања и опште послове града Ниша, Секретаријат за општу управу града Врања – Матична служба Гњилане и Градска управа града Јагодине – Одељење за управу – Матична служба за општине Ђаковица и Дечани нису сагласно закону, по упису грађана у матичну књигу рођених, доставиле извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана, већ су упутиле грађане да сами подносе захтев полицијским станицама, како би остварили ово право.  Овакво поступање поред тога што представља крајње некоректно понашање према грађанима, у великој мери је отежало већ довољно комплексан поступак остваривања права на лична документа.

Заштитник грађана је овим градским управама, у конкретним и свим наредним случајевима, наложио извршење обавеза из Закона о јединственом матичном броју грађана, односно, да се службеним путем обрате надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја.  Уједно, сматра Заштитник грађана, неопходно је да начелници градских управа обезбеде примењивање одредби Закона о јединственом матичном броју грађана у делу који прописује обавезе надлежног органа који води матичне књиге, како би се спречило евентуално даље кршење права грађана на добијање јединственог матичног броја.

Ове градске управе у обавези су да Заштитника грађана у року од 60 дана обавесте о поступању по препорукама.

 

28. јануар 2012.

ИНИЦИЈАТИВА ВЛАДИ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Заштитник грађана је упутио Иницијативу Влади Републике Србије за измену и допуна Закона о ванпарничном поступку како би се лицима којима институционално није признат грађански статус, односно, која никада нису уписана у матичне књиге рођених, омогућило да то да учине и у поступку пред судом у разумном року и без препрека које су се јављале у досадашњој пракси.

Према проценама УНХЦР и стручњака у Србији је око 6.500 лица која нису уписана у матичне књиге рођених, немају лична документа, не остварују грађанска права и потенцијално су опасност за масовнију појаву апатрида у земљи. У сарадњи са НВО „ПРАXИС“ и Центром за унапређење правних студија, на основу притужби грађана и праћења рада надлежних органа који су решавали захтеве „правно невидљивих“ лица за накнадни упис у матичне књиге, Заштитник грађана је прикупио чињенице и сматра да ће усвајање измена и допуна Закона о ванпарничним поступку омогућити да се овај проблем реши у најбољем интересу грађана.

 

24. јануар 2012.

МИШЉЕЊЕ СА ПРЕПОРУКОМ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ У НАСТАВУ ВЕЋЕГ БРОЈА АСИСТЕНАТА ЗА ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ РОМА

Стратегијом за унапређивање положаја Рома који је донела Влада Републике Србије уведени су асистенти за подршку у образовању Рома ради остваривања бољих резултата ромских ученика.  Међутим, на основу притужби, истраживања о примени Стратегије за унапређивање положаја Рома и састанка са педагошким асистентима Заштитник грађана је мишљења да је недовољан број педагошких асистената у настави, да није одговарајуће решен њихов радно-правни статус, да опис посла и радни задаци педагошких асистената нису јасно  утврђени, као и то да не постоје критеријуми о оптималном и максималном броју ученика ромске националности са којим ће асистент остварити квалитетан рад.

Стога је Заштитник грађана упутио Министарству просвете и науке препоруку којом од овог органа очекује да предузме мере како би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.

 

18. јануар 2012.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША ОТКЛОНИЛА УОЧЕНЕ ПРОПУСТЕ У РАДУ НАКОН ШТО ЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПОКРЕНУО ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ

Током вођења поступка Заштитника грађана, Градска управа града Ниша отклонила је пропусте у вези са неоснованим наплаћивањем републичких и градских односно општинских административних такси по захтевима за исправку грешака у матичним књигама рођених и венчаних и књигама држављана.

Имајући у виду то да му се грађани расељени с Косова и Метохије притужују у вези с различитим проблемима у вези с прибављањем извода из матичних књига, које су, осим у Ниш измештене у још неколико административних центара у централној Србији, Заштитник грађана ће и даље пратити рад измештених матичних служби са Косова и Метохије и у складу са својим надлежностима инсистирати на унапређењу њиховог рада како би се обезбедило успостављање ефикасног и по грађане најцелисходнијег начина долажења до извода из матичних књига на основу којих остварују призната права.

 

12. јануар 2012.

РАДНИ ДАН ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

Заштитник грађана ће и у овој години наставити са радним посетама локалним самоуправама са национално мешовитим саставом становништва. Том приликом, разговараће се са представницима градских и општинских власти о заштити и остваривању права националних мањина, раду Савета за међунационалне односе и другим питањима од значаја за стање и остваривање мањинских права на локалном нивоу.

Поред тога, планирани су радни састанци са националним саветима националних мањина како би се сагледало реално стање и проблеми у остваривању колективних права националних мањина, раду и вршењу надлежности националних савета, као и могућности сарадње у циљу унапређења стања.

У току радног дана у општини Бела Црква, Стручна служба Заштитника грађана је  осим пријема притужби грађана, организовала састанке са представницима Националног савета чешке националне мањине, локалне самоуправе и Савета за међунационалне односе.

Штефан Клепачек, председник Националног савета је истакао значај оснивања националног савета за остваривање колективних права чешке националне мањине, посебно у области образовања, јер је након више деценија за ученике првог разреда основне школе у Кушчици организована настава чешког језика са елементима националне културе. Разговарано је о остваривању права чешке националне мањине и у осталим областима, као и о  искуствима и проблемима у раду Националног савета.

Поред састанка са Националним саветом, разговарано је са Стојанов Душаном, начелником општинске управе и Лекић Бранком, председником Савета за међунационалне односе о стању мањинских права у свим областима и испуњавању обавеза локалне самоуправе у циљу заштите и остваривања права националних мањина, као и о раду Савета. Саговорници су истакли традиционално добре односе  између свих националних заједница, добру сарадњу  и спремност локалне самоуправе да пре свега у области културе обезбеди потребну подршку, јер је велики број културних друштава и манифестација које националне мањине традиционално организују. Посебно је разговарано о проблемима потпуне примене и значају остваривања права грађана на службену употребу чешког, мађарског и румунског језика.  Општина Бела Црква није обезбедила потпуну примену службене употребе језика и писама националних мањина, јер како је указао господин Стојанов, недостају  потребна  финансијска средства, али ће се и у 2012. години  предузети мере у циљу унапређења стања у тој области.

 

11. јануар 2012.

ПОСЕТА СТАЖИСТА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

b_280_0_16777215_00_images_stories_image002.jpgЗаменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са стажистима припадницима националних мањина у државним институцијама о надлежностима и улози институције Заштитника грађана, посебно у области остваривања права припадника националних мањина. Стажисти су се посебно интересовали за рад Националних савета националних мањина, сарадњи коју остварују са Заштитником грађана, али и да ли су Савети својим радом допринели вишем степену остваривања права на културну аутономију припадника националних мањина.

Потребно усвојити нови акциони план за период од 2012-2014. године Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру „Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу. Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећао број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

Потребно усвојити нови акциони план за период од 2012-2014. године Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру„Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећаo број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.