а

Нови Сад, 16. децембар 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана на регионалној конференцији ромских лидера

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је на трећем састанку јачања регионалне мреже ромских лидера на Балкану. Састанак је организовао Хуманитарни центар из Новог Сада.

Обраћајући се учесницима он је истакао да је за ромску заједницу важно да њихови лидери стекну вештине, знања на основу којих ће на најбољи могући начин представљати ромску заједницу и заступати њене интересе. Заменик је подсетио учеснике на екстремно тешке услове живота Рома у Србији, али и да према Ромима постоји највећа етничка дистанца од стране већинског становништа.

У дискусији која је уследила, учесници су се интересовали на који начин Заштитник грађана може да помогне ромској популацији, имајући у виду да су им институције често недоступне, али и да имају страх од обраћања истим. Заменик заштитника грађана је истакао да је свестан овог проблема и да је то један од разлога зашто Заштитник грађана ради на терену и организује пријем притужби у ромским насељима, покушавајући да приближи ову институцију Ромима и идентификује проблеме са којима се најчешће сусрећу.

 

15. децембар 2011. године

Конференција „Национални савети националних мањина – Побољшање мањинске политике у Републици Србији“

На конференцији која је одржана у Београду 15. децембра 2011. године представљен је прелиминарни извештај пројекта„ Стање мењинске политике и праксе националних савета „ који је спровео Форум за етничке односе уз подршку ОЕБС Мисије у Србији. Конференцији су присуствовали и представници Одељења за права националних мањина Стручне службе Заштитника грађана. У дискусији која је уследила након представљања резултата прелиминарног истраживања учесници су расправљали о механизмима остваривања загарантованих права националних мањина и њихових припадника и припадница, као и искуствима и могућностима унапређења рада Националних савета националних мањина. У извештају и дискусији, као изузетно позитиван однос институција према националним мањинама наглашен је однос Заштитника грађана.

 

07. децембар 2011.

Заштитник грађана организовао радни састанак са педагошким асистентима

b_280_0_16777215_00_images_stories_pedagoski_asistenti.jpgИмајући у виду значај унапређења образовања за свеукупну друштвену интеграцију Рома, Заштитник грађана организовао је састанак са педагошким асистентима из 25 општина и градова.

Рад педагошких асистената је од великог значаја за остваривање права на образовање ромске националне мањине и у том смислу веома је важно да њихов радно-правни статус буде уређен и опис посла јасно дефинисан.

У дискусији која је уследила педагошки асистенти су истакли да се сусрећу са великим проблемима у раду који произилазе из њиховог нерегулисаног статуса, али и несигурности о њиховом даљем ангажовању, с обзиром да сваке године потписују нови уговор. Такође, истакнуто је да у надлежним државним органима не постоји особа која је задужена за координацију педагошких асистената, односно особа који би решавала проблеме са којима се сусрећу. Посебно је истакнут тежак положај педагошких асистената у предшколским установама, који уопште немају регулисан статус и често раде и по неколико месеци без примања. Учесници су се сагласили да је потребно донети правилник који ће јасно дефинисати опис и задатке посла и уредити радно-правни статус педагошких асистената.

 

30. новембар 2011.

Обраћање заменика Заштитника грађана др Горана Башића на међународном скупу Канцеларије високог комесара за људска права Уједињених нација (ОХЦХР) у Београд

У свом обраћању на међународном скупу о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права (уговорна тела, специјалне процедуре и универзални периодични преглед) заменик заштитника грађана је истакао да је један од изазова с којим се институција Омбудсмана у Србији суочава праћење остваривања појединих људских и мањинских права, односно праћења препорука Омбудсмана и праћења остваривања стандарда међународног права у вези с заштитом људских права, као и да је неопходно јачати институцију у правцу стицања специфичних знања, али и развијања одговарајуће методологија праћења остваривања људских права.

Заменик заштитника грађана посебно се осврнуо на проблем праћења остваривања права Рома, имајући у виду да Стратегија за унапређивање положаја Рома и пратећи Акциони планови није развила систем праћења остваривања права. Такође, заменик је истакао да Заштитник грађана у оквиру својих капацитета,а у сарадњи са ОХЦХР-ом развија систем праћења остваривања права Рома као посебно угрожене групе.

 

17. новембар 2011.

Округли сто “Борба против дискриминације у Србији”

b_280_0_16777215_00_images_stories_konferencija1.jpg

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе у сарадњи са Заштитником грађана Републике Србије и Повереником за заштиту равноправности организовала је округли сто на тему “Борба против дискриминације у Србији” Међу учесницима су били представници министарстава Републике Србије, Народне скупштине, покрајинских и локалних власти, затим представници правосуђа, државних институција за заштиту људских права, као и представници међународних и невладиних организација за људска права, верских заједница и експерти.

У Извештају Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) Савета Европе о стању људских права у Србији, који је усвојен 23. марта 2011. године, наводи се да је од 2007. постигнут напредак, али би власт требало да предузме мере за заштиту права мањина, спровођење кривичног закона и јачања независних институција. Посебно је истакнуто да се у најтежем положају у Србији налазе Роми који живе у изузетно лошим условима живота.

Рад округлог стола организован је у четири панела на теме: ЕКРИ Извештај о Србији, законски и институционални оквир за борбу против расне дискриминације, Слобода вероисповести и Интеграција Рома.У дискусији на панелу који се бавио темом интеграције Рома и препрекама којима се суочавају, учесници су се сложили да постоје помаци у унапређењу положаја Рома, али да су проблеми с којима се суочава ромска популација веома тешки, као и то да је степен етничке дистанце према Ромима највећи. Ромска популација у Србији суочава се са препрекама при остваривању права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту и посебно при остваривању права на лична документа. Представници цивилног друштва указали су на проблем одређеног броја Рома који су “правно невидљива лица”, односно никад нису уписани у матичне књиге рођених чиме им је ускраћено основно људско право - право на идентитет.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић посебно се осврнуо на питање присилних исељења ромских насеља. Он је истакао да је забрињавајуће да надлежни државни органи нису пронашли модел расељавања ових насеља а да је у складу међународним принципима расељавања, као и то да се исељења често врше у зимском периоду. Становници ромских насеља живе у нехуманим условима, без струје и воде и рушење кућа које су једино што имају, а да притом не постоји модел решавања њиховог питања представља озбиљно кршење људских права, али и недовољно залагање надлежних органа да се овај проблем реши. Стратегија за унапређивање положаја Рома и пратећи акциони планови пуни су слабости и немају решења за конкретне проблеме с којима се суочавају Роми у Србији.

 

16. новембар 2011.

Ромима у нехигијенском насељу у Блоку 72 на Новом Београду грађевинска инспекција је уручила решења у којима им се наређује да у року од једног дана уклоне своје куће и имовину с поменуте локације. Заштитник грађана с жаљењем констатује да је уручуње решења уследило дан након што је покренута иницијатива за установљавање радне групе која би требало да се стара о томе да се расељавање становника овог нехигијенског насеља спроведе у складу с стандардима и националним прописима. Овај поступак Грађевинске инспекције Градске општине Нови Београд указује на то да је било неоправдано очекивања Заштитника грађана да ће надлежни државни и други органи заједничким напорима, на примеру расељавања поменутог насеља, осмислити начин добре праксе расељавања свих других нехигијенских насеља. Заштитник грађана апелује на надлежне државне органе и Градску општину Нови Београд да се уздрже од даљих поступања преме грађанима у овом насељу до доношења закључка радне групе, којом координира Министарство за људска и мањинска права, државну и локалну самоуправу, о плану и начину расељавања.

 

15. новембар 2011

На предлог Заштитника грађана установљена радна група за решавање принудног исељења ромског насеља у Блоку 72

С циљем да подстакне надлежне државне органе да приступе планирању расељавања ромског насеља у Блоку 72 у складу с међународним и националним прописима и у најбољем интересу грађана, Заштитник грађана је иницирао састанак на којем су, поред осталих присуствали и представници Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Комесаријата за избеглице РС, Грађевинске дирекције РС, Општине Нови Београд, Уједињених нација, НВО PRAXIS и представници других државних органа.

Охрабрујуће је да је предлог Заштитника грађана да се установи званична радна група која ће планирати, спроводити и бринути о расељавању Рома с ове локације установљена и да ће се чланови групе у којој су поред поменутих органа и организација и представници грађана становника насеља, састати у петак 18. новембра. Радом овог тела координираће Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, а Заштитник грађана очекује да ће се на овај начин надокнадити пропусти који су начињени у вези с расељавањем насеља у Блоку 72, али и да ће се осмислити модел који ће бити пример сваком наредном исељавању грађана из сличних насеља.

 

10.новембар 2011.

Учешће заменика заштитника грађана на радном састанку на тему „Размена искустава у пословима обезбеђења личних докумената за расељена лица са Косова и Метохије“

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у дебати у вези са пословима обезбеђења личних докумената за расељена лица са Косова и Метохије коју су организовали Заштитник грађана града Суботице и НВО „Едукативни центар Рома“. На састанку су учествовали представници Матичне службе, Центра за социјални рад, Полицијске управе Суботица, филијале Фонда за здравствено осигурање и представници ромске заједнице. Учесници радног састанка су се сложили да се на решавању проблема личних докумената расељених лица доста урадило, али да и даље постоји велики број лица који не могу да остваре право на лична документа.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао да су Роми једна од најрањивих група и да често не знају на који начин да остваре своја права. За већину становника ромских насеља процедуре за издавање докумената су компликоване, а присутан је и страх од институција. Такође, заменик заштитника грађана је навео да надлежне службе морају да пронађу начин да своје услуге учине приступачнијим и ефикаснијим за грађане.

 

07.новембар 2011.

РАСЕЉАВАЊА РОМСКИХ НАСЕЉА

Свако расељавање сламова у Београду, које претежно насељавају Роми, обележено је притисцима и расправама у које су укључени државни органи, градска и општинске самоуправе, међународне организације, организације цивилног друштва, независни органи... Протеклих година је, упркос протестима и упозорењима да се расељавање грађана из нехигијенских насеља мора спроводити уз поштовање људских права и међународних стандарда, „нестало“ неколико насеља. Поступак који је претходио расељавању је у већини случајева био сличан – надлежни инспекцијски органи су грађанима уручивали извршна решења о рушењу, потом је следила расправа у медијима између поменутих учесника, а у међувремену су се Роми, на овај или онај начин исељавали из насеља и своје станиште тражили на другој градској ливади, на крају булдожери су растеривали најупорније.

Тако је било све до расељавања слама испод моста „Газела“ када је осмишљен, можда не најбољи могући начин збрињавања грађана из ових насеља, али свакако бољи од свега што је до тада понуђено. Расељавање насеља испод „Газеле“ је подразумевало да је о збрињавању грађана који су боравиште имали у местима изван Београда бринуло Министарство рада и социјалне политике, а о Београђанима градске и општинске власти. На тај начин нехигијенско насеље је нестало, а о његовим житељима бринули су надлежни органи – центри за социјални рад, службе за запошљавање, школске управе, локалне самоуправе... Од тада више пута су представници државних и градских власти истицали да је начин на који је расељено ово насеље пример другима, а да су расељени грађани задовољни условима у којима живе. Поред овог примера у Србији постоје општине које су вероватно и успешније спровеле расељавање Рома и омогућили њихову одговарајућу интеграцију – Апатин, Кула, Сурчин.

Стандарде који су установљени требало би применити и ако је могуће унапредити бољим решењима приликом сваког другог расељавања сличних насеља. На то упућују, не само потврђене међународне конвенције и уговори, већ и обавезе локалних самоуправа да омогуће поштовање људских права у конкретним ситуацијама. Поменути пример „Газеле“ упућује на то да сламови и њихови житељи не могу бити препрека постизању добробити свих, односу развоју путне, комуналне, привредне и друге инфраструктуре, али и на то да нису „нерешиви“ проблеми чије решење се одлаже у недоглед.

 

18.октобар 2011.

Разговор о праву на службену употребу језика и писама националних мањина

b_280_0_16777215_00_images_stories_sujnm1.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_sujnm2.jpg

Измене Закона о службеној употреби језика и писама из 2010. године нису у потпуности уредиле остваривање права припадника националних мањина на равноправну службену употребу њихових језика и писама. Притужбе које је Заштитник грађана примио у протеклом периоду и проблеми с којима су се суочили, како грађани, тако и надлежни органи у вези с применом Закона о службеној употреби језика условили су да Омбудсман припреми мишљење у вези с изменама Закона. О Заштитник грађана је организовао састанак на коме су поред чланова Савета за националне мањине Заштитника грађана учествовали и представници националних савета русинске, хрватске, бошњачке, бугарске, мађарске, словачке и румунске националне мањине, Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, представници Покрајинског омбудсмана АП Војводина, и представници Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

 

18. октобар 2011.

ИЗВОДИ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И НА ЋИРИЛИЦИ

Градска управа у Новом Пазару је након Препоруке Заштитника грађана отклонила уочене пропусте и обезбедила да се грађанима изводи из матичних књига издају и на ћирилици, а припадницима бошњачке националне мањине на двојезичним обрасцима – на српском и на босанском.

Заштитник грађана позива и остале вишеетничке јединице локалне самоуправе у Србији које нису обезбедиле примену закона и увеле језике националне мањине у службену употребу да то учине и омогуће службену комуникацију са грађанима, припадницима националних мањина, на њиховим језицима и писмима.

С друге стране, надлежни државни органи би требало да обезбеде пуну и несметану службену употребу српског језика и ћириличног писма на целој територији земље, као и учење српског језика у школама на начин који обезбеђује свој деци друштвену и професионалну интеграцију. На подручјима на којима традиционално живе припадници националних мањина потребно је подстицати да се у школама уче и њихови језици и на тај начин унапређује међуетничко разумевање.

 

12. октобар 2011.

ДЕВОЈЧИЦА УПИСАНА У ШКОЛУ ТЕК НАКОН ПОСТУПКА КОЈИ ЈЕ ВОДИО ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Медицинска школа у Врању уписала је у први разред девојчицу ромске националности тек након поступка који је Заштитник грађана водио пред Министарством просвете и науке. Наиме, иако је испуњавала критеријуме за упис по програму мера афирмативне акције предвиђених за средњошколце ромске националности, девојчица није била уписана у жељену школу јер решење о упису, које припрема Министарство просвете, Медицинска школа није примила до 12. октобра. Водећи поступак у вези с овим пропустом Заштитник грађана је утврдио да постоје пропусти у вези с организовањем и применом мера афирмативне акције приликом уписа у средње школе и у вези с тим припремиће одговарајуће препоруке надлежним министарствима – Министарству за људска и мањинска права и државну управу и локалну самоуправу и Министарству просвете и науке.

 

10.-11. октобар 2011.

Општине Кула и Апатин примери добре праксе у вези са унапређењем положаја Рома

b_280_0_16777215_00_images_stories_ak.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_ak1.jpg

Имајући у виду, сазнања Заштитника грађана о примерима добре праксе општина Кула и Апатин у вези унапређењем положаја Рома, заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са председником општине Кула Светозаром Буквићем и председником општине Апатин Живорадом Смиљанићем и њиховим сарадницима. Председник општине Кула Светозар Буквић је објаснио да је, општина као модел решавања становања Рома који су живели у изузетно тешким условима у ромском насељу у селу Сивац, изабрала да нелегално и неусловно насеље уклони, а да становницима, купи домаћинства у различитим деловима села. Решавању проблема расељавања допринео је и Центар за социјални рад који је утврдио социјални статус сваког домаћинства у бившем насељу. Приликом одређивања критеријума и приоритета за доделу домаћинства породици узиман је и податак да ли деца редовну похађају школу.

У општини Апатин примењен је другачији модел решавања овог питања, имајући у виду да у ромском насељу, на периферији општине, живи око четири хиљаде људи. Председник општине Апатин Живорад Смиљанић је истакао да је општина одувек водила рачуна о ромској популацији и да је социјална интеграција Рома у друштву и раније била на високом нивоу. Такође, он је истакао да је општина у ромском насељу санирала све куће које нису испуњавале минимум услова становања, увела воду и струју и асфалтирала улице. У насељу је изграђана амбуланта у којој четири сата дневно дежура лекар, као и вртић у ком се организује продужени дневни боравак.

b_280_0_16777215_00_images_stories_ak2.jpg b_280_0_16777215_00_images_stories_ak3.jpg

Након обиласка ромских насеља, заменик Заштитника грађана Горан Башић навео је да су ове општине пронашле одрживе моделе решавања и унапређења положаја Рома и да оба модела могу бити примери који ће све остале општине следити у решавању социјално-економских проблема Рома.

 

07. октобар 2011.

На позив градске самоуправе града Вршца и Етнографског института, заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је на конференцији посвећеној етничким границама

На позив градске самоуправе града Вршца и Етнографског института, заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је на конференцији посвећеној етничким границама. На конференцији у чијем раду учествују стручњаци из региона и Србије било је речи о положају аутохтоних мањина, интеграцији Рома и мерама које државе предузимају како би уредиле ова питања. Заменик Заштитника грађана је говорио о проблему институционалног признавања посебних права националних мањина и њиховом односу према концепту заштите индивидуалних људских права.

 

29. септембар 2011.

Учешће Заменика Заштитника грађана на конференцији „Европске добре праксе – средство јавног заговарања у Србији“

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић, учествовао је на конференцији „Европске добре праксе – средство јавног заговарања у Србији“ коју је организовала невладина организација „Праxис“ са партнерским организацијама Хајнрих Бел фондацијом, Регионалним центром за мањине и Докукином. У раду конференције учествовали су експерти из земаља Европске уније и домаћи стручњаци. У дискусији, посебна пажња посвећена је проблемима са којима се суочавају припадници ромске популације у погледу уживања права на правни субјективитет и права на адекватно становање.

 

28. септембар 2011.

Радни састанак са експертом УН ОХЦХР-а

b_280_0_16777215_00_images_stories_ekspert_ohchra.jpg

Стручна служба Заштитника грађана уз подршку агенција Уједињених нација организовала је радни састанак са Клодом Каном (Claud Cahn), саветником за људска права УН ОХЦХР-а у Молдавији. У раду састанка учествовали су Заменик Заштитника грађана др Горан Башић, УН Саветница за људска права у Србији Марија Рауш, УНДП Програмски координатор, Јелена Таџић, представници службе Заштитника грађана и национални експерти за области становања, здравља, запошљавања, образовања, реадмисије и дискриминације. Заменик Заштиника грађана представио је активности Заштитника грађана на унапређењу положаја Рома и истакао значај сарадње и размене искустава других земаља у вези ове теме.

Клод Кан је стручњак за развијање методологија, политика и мера за унапређења људских права и положаја Рома, а више година је био директор Европског центра за права Рома. Тренутно ради као саветник за људска права УН ОХЦХР-а у Молдавији. У свом излагању, Клод Кан је представио искуства националних институција за људска права у Чешкој, Мађарској и Шведској у унапређењу права Рома, као и конкретне примере за побољшање положаја најбројније националне мањине у Европи. Дискусију која је уследила, обележила су питања у вези са резултатима Декаде Рома и даљим корацима, могућим мерама за унапређење, као и о одговорности јавне власти да се активније укључи у решавање овог питања.

Преузимања: Агенда

 

27. септембар 2011.

Представљен први Српско-ромски речник

Представници Стручне службе Заштитника грађана присуствовали су представљању првог Српско-ромског речника, аутора Бајрама Халитија, који је организован поводом Дана европских језика у Дому Народне скупштине. О значају овог Речника и његовом доприносу у многим сферама јавног и приватног живота, говорили су Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине, Јован Дамјановић, народни посланик, Милица Лилић-Јефтимијевић, потпредседница Удружења књижевника и Зоран Колунџија, издавач. О раду на самом Речнику, његовом садржају и његовој сврси, говорио је и аутор Бајрам Халити.

 

27. септембар 2011.

Утврдити мотив и казнити починиоце

b_280_0_16777215_00_images_stories_razrusene_prostorije1.jpg

Заменик заштитника грађана и заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина др Горан Башић и Ева Вукашиновић обишли су јуче просторије Мађарског културног центра „Петефи Шандор” у Новом Саду, који је претходног викенда било мета вандала.

Управа и особље „Петефија” саопштили су да ово није први случај да вандали оштећују имовину овог центра, те да су графити на његовим зидовима, као и на околним приватним кућама, већ одавно уобичајена појава на коју данас мало ко обраћа пажњу.

Заменик заштитника грађана Србије др Горан Башић изјавио је да је важно да надлежни органи утврде мотив вандализма.

- Мањи је проблем ако се установи да је ово дело вандала - рекао је Башић, истичући да је много горе ако се утврди да је реч о ксенофобији.

 

24. септембар 2011.

Учешће Заштитника грађана на промоцији књиге „Заустављени процес остваривања права санџачких Бошњака у Србији“

У организацији Националног савета бошњачке националне мањине, 24. септебра 2011. године у Новом Пазару промовисана је књига „Заустављени процес остваривања права санџачких Бошњака у Србији“. На позив организатора, промоцији књиге присуствовали су и представници Стручне службе Заштитника грађана. На промоцији су поред представника Националног савета бошњачке националне мањине, који су говорили о проблемима у испуњавању Уставних и законом гарантованих права припадника бошњачке националне мањине, говорили и представници Стручне службе Заштитника грађана о притужбама грађана, поступцима контоле законитости и правилности рада органа управе који су у току и препорукама упућеним надлежним органима, а у циљу остваривања у пуној мери, заштити и унапређењу индивидуалних и колективних права Бошњака.

 

23.-24. септембар 2011.

Генерална скупштина Европског института омбудсмана одржана у Новом Саду

b_280_0_16777215_00_images_stories_generalna_skupstina_eia.jpgНа Правном факултету у Новом Саду, 23. и 24. септембра одржана је Генерална скупштина Европског института омбудсмана (EOI - European ombudsman institute) на којој су учествовали представници четрдесет пет земаља. Учесницима се у име Заштитника грађана Републике Србије обратио његов заменик др Горан Башић који је нагласио да проблеми и изазови с којима се суочавају грађани у различитим деловима савремене Европе изискују да институције омбудсмана још истрајније инсистирају на заштити и остваривању људских права. Размена искустава и сарадња међу европским омбудсманима је начин да рад ових институција буде ефикаснији, а пракса примерена како заштити људских права, тако и унапређењу „добре управе“ било на националним нивоима, било на нивоу институција ЕУ. Поред заседања Генералне скупштине на којој је за председницу Института изабрана омбудсманка Јужног Тирола, Бурги Фолглер, а за једног од потпредседника, проф. др Драган Милков, редовни професор Правног факултета у Новом Саду, одржана је и расправа на којој је било речи о пракси и проблемима регионалних омбудсмана у Италији, Русији, Србији.

 

16. септембар 2011.

На састанку који је одржан у Стручној служби Заштитника грађана, заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима Министарства просвете и науке. Састанку су присуствовали помоћници министра мр Желимир Попов и Весна Фила, руководилац сектора за школске управе, стручно-педагошки надзор и средње образовање и васпитање мр Зоран Костић и секретар Министарства Жељка Кнежевић.

На састанку је разговарано о предметима и поступцима који су у току и препорукама упућеним овом Министарству, као и начину и потреби успостављања и унапређења сарадње ова два органа, остваривања колективних права припадника националних мањина у области образовања и верске наставе.

 

07. септембар 2011.

Заменик Заштитника грађана разговарао са представницима Министарства здравља у вези са положајем здравствених медијаторки

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са помоћницом министра здравља др Дубравком Шарановић Рацић у вези са радом и статусом здравствених медијаторки. Напори које је Министарство здравља уложило настојећи да унапреди здравствену заштиту Рома имаће трајни значај уколико се тај проблем системски уреди, односно уколико Ромима постану доступни сви облици и све институције здравствене заштите који су доступни већини грађана Србије. Сузбијање предрасуда и елиминисање дискриминације према Ромима су, уз повећање здравствене просвећености, те изградња и унапређење алтернативних и допунских начина превенције болести и њиховог лечења, услови унапређења здравља здравствено запуштеног становништва међу којима је највише Рома.

 

06. септембар 2011.

Заштитник грађана реаговао на пропусте у вези са Пописом становништва

Након што је упутио препоруку Републичком заводу за статистику да предузме додатне и хитне мере како би обезбедио да у подручјима где живе припадници националних мањина буде довољно пописивача који говоре њихов матерњи језик, Заштитник грађана је наставио да прати дешавања у вези са избором пописивача и инструктора на подручју у којима у већем броју живе припадници националних мањина.

На основу притужби грађана које су примиљене након упућене препоруке, Заштитник грађана је дошао до сазнања да у општини Ада, посебно у месној заједници Мол, приликом избора пописивача није узето у обзир знање мађарског језика који је у службеној употреби на територији те општине.

У вези са тим, Заштитник грађана се имајући у виду значај Пописа за националне мањине, обратио Републичком заводу за статистику и затражио обавештење у вези са наводима из притужби о неправилностима приликом избора пописивача у месној заједници Мол, као и о критеријумима који су се примењивали у избору пописивача на територији на којој у значајном броју живе припадници националне мањине.

 

06. септембар 2011.

Сарадња Заштитника грађана са Канцеларијом за европске интеграције

У оквиру активности Заштитника грађана на унапређењу положаја Рома и повећању видљивости проблема ромске популације, заменик Заштитника грађана др Горан Башић одржао је састанак са директорком Канцеларије за европске инетеграције Милицом Делевић. Заменик Заштитника грађана је истакао да је решавање и унапређење положаја Рома и уопште унапређење положаја националних мањина у Србији веома значајно за што успешније испуњавање услова за улазак у Европску унију. Такође, истакнуто је да Република Србија подржава и спроводи активности Европске комисије у вези са инклузијом Рома кроз учешће у Декади Рома и настоји да створи механизме за развој кохерентне и свеобухватне политике према Ромима.

Директорка Канцеларије за европске интеграције поздравила је напоре Заштитника грађана на проналажењу решења за боље услове живота Рома у Србији и истакла да ће Канцеларија за европске интеграције пружити све врсте подршке овој активности, укључујући и активно учешће.

 

01. септембар 2011.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао са представницима Националног савета бошњачке националне мањине

b_280_0_16777215_00_images_stories_nsbnm.jpg

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са председником Извршног одбора Националног савета бошњачке националне мањине Есадом Џуџевићем и члановима Савета о остваривању права на културну аутономију бошњачке националне мањине. С обзиром да је Савет притужбом указао на проблем остваривања ових права, заменик Заштитника грађана их је информисао о току поступка.

 

01. септембар 2011.

Близу решења за ромско насеље „Блажево“ у Новом Пазару

b_280_0_16777215_00_images_stories_blazevo.jpg

Имајући у виду изузетно лоше услове живота, тежак социјално-економски положај Рома у насељу “Блажево” у Новом Пазару, који су представници Стручне службе Заштитника грађана утврдили у претходној посети овом насељу (1.априла 2011.) Заштитник грађана је користећи своје посредничка овлашћења иницирао заједнички састанак са градоначелником Новог Пазара др Мехом Махмутовићем и директором Управе за људска и мањинска права Ненадом Ђурђевићем.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да је у претходној посети ромском насељу „Блажево“ уочена велика нехигијена и појава заразних болести изазваних неувођењем воде и струје у насеље. С обзиром да Заштитник грађана спроводи истраживање Стратегије за унапређење положаја Рома и њене ефекте на Роме у насељима, циљ овог састанка је био да се пронађе решење за тежак положај Рома у овом насељу. Предлог Заштитника грађана прихватили су Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и град Нови Пазар који ће већ током јесени настојати да реше проблем снабдевања водом у насељу, изграде два јавна купатила, асфалтирају пут и друге инфраструктурне санације како би се обезбедио минимум услова живота.

Након састанка са градоначелником и директором Управе за људска и мањинска права, заменик Заштитника грађана др Горан Башић са сарадницама посетио је ромско насеље „Блажево“. Овом приликом међу становницима насеља спроведена је анкета о условима становања, образовању, запошљавању, здравственој заштити и дискриминацији Рома.

 

17.-19. август 2011.

Стручна служба Заштитника грађана организовала пријем притужби у ромским насељима у Бојнику, Лесковцу и Врању

b_280_0_16777215_00_images_stories_image001.jpgС циљем прикупљања података о броју лица ромске националности који не поседују лична документа и информација о разлозима због којих не остварују право на лична документа или то право отежано остварују, представнице Стручне службе Заштитника грађана примале су притужбе грађана у ромском насељу „Оранска махала“ у Бојнику, ромском насељу у селу Црквица, насељу Подворце у Лесковцу, Горњој чаршији и Циганском Риту у Врању и ромском насељу у селу Павловац. Поред пријема притужби грађана, одржани су састанци са градским властима, представницима полицијских управа и представницима ромске заједнице.

Пријем притужби у ромским насељима организован је да се оквирно утврди стање на терену и након тога припреми мишљење и препорука о томе шта је потребно предузети од стране државних органа као и да ли је потребно и у ком правцу мењати постојеће прописе који регулишу материју матичних књига и евиденцију грађана.

 

17. август 2011.

ПРЕПОРУКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ У ВЕЗИ С УПОТРЕБОМ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ТОКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 2011. ГОДИНЕ

Заштитник грађана је након поступка који је водио по притужби Националног савета мађарске националне мањине упутио препоруку Републичком заводу за статистику у којој износи мишљење да Завод није предузео мере како би приликом обављања Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији, на подручјима на којима у већем броју живе припадници националних мањина, било ангажовано довољно инструктора и пописивача који говоре језик националних мањина. Уколико Завод хитно не предузме додатне мере како би се овај недостатак отклонио то ће се негативно одразити на пуно остваривање права које су Уставом и законима Републике Србије гарантована припадницима националних мањина.

Препоруком Заштитник грађана захтева да Републички завод за статистику непосредно предузме хитне додатне активности, које укључују и посебно позивање грађана који владају језиком националне мањине да се пријаве на конкурс и да примени мере афирмативне акције при одабиру пописивача и инструктора, да би у пописном саставу била постигнута потребна заступљеност пописивача који говоре мањински језик заступљен на одређеном подручју. Заштитник грађана сматра да је неопходно да Завод обезбеди и непосредну комуникацију пописивача са пописном комисијом како би било омогућено испитаницима - припадницима националних мањина да ако желе да током спровођења пописа комуницирају са пописивачем на свом матерњем језику то могу и практично да остваре. Најзад, у будућем раду Републички завод за статистику ће наставити да развија и примењује конкретне мере које обезбеђују остваривање сврхе уставних гаранција мањинских права, као и принципа добре управе у пракси, истакнуто је у Препоруци Заштитника грађана.

Чињеници да је остваривање великог броја права, које Устав и закони Републике Србије гарантују припадницима националних мањина, условљено процентом њихове заступљености у структури становништва. Тако је на основу захтева да припадници националне мањине учествују у одређеној сразмери одредбом члана 11. став 2. Закона о службеној употреби језика и писама (''Сл. гласник РС'', бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и 30/2010) утврђена обавеза јединице локалне самоуправе да својим статутом уведе у равноправну службену употребу језик и писмо националне мањине уколико процента припадника те националне мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва. Осим тога, на основу одредбе члана 11. став 7. истог Закона припадници националних мањина чији број у укупном становништву Републике Србије достиже најмање 2% према последњем попису становништва могу се обратити републичким органима на свом језику и имају право да добију одговор на том језику. Штавише, припадници националних мањина чији број у укупном становништву Републике Србије не достиже 2% према последњем попису становништва могу се обратити републичким органима на свом језику и имају право да добију одговор на том језику преко јединице локалне самоуправе у којој је језик те националне мањине у службеној употреби, при чему јединица локалне самоуправе обезбеђује превођење и сноси трошкове превођења дописа упућеног републичком органу и одговора тог органа. На захтеву одређеног процента припадника националне мањине заснива се и одредба члана 98. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007) према којој у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе, у смислу овог закона, сматрају се јединице локалне самоуправе у којима припадници једне националне мањине чине више од 5% од укупног броја становника или свих националних мањина чине више од 10% од укупног броја становника према последњем попису становништва у Републици Србији, што је услов за оснивање Савета за међунационалне односе. Слично томе, одредба члана 115. став 2. Закона о националним саветима националних мањина (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009) предвиђа да се средства која се обезбеђују у буџету Републике Србије распоређују тако да се 30% распоређује у једнаким износима свим регистрованим националним саветима у Републици Србији, а остатак средстава (70%) сразмерно броју припадника одређене националне мањине коју национални савет представља, као и укупном броју установа те националне мањине у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма и обиму активности тих установа, док одредба става 5. истог члана прописује да се средства која се обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе распоређују, у складу са одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе, националним саветима који представљају националне мањине које у становништву јединице локалне самоуправе достижу најмање 10% од укупног становништва или националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе. На основу свега видљиво је да само на основу резултата пописа који даје тачне и потпуне податке припадници националних мањина могу да поставе захтеве за остваривањем својих права.

 

11. август 2011.

Сарадња Заштитника грађана са Канцеларијом за инклузију Рома и Саветом за интеграцију Рома АП Војводине

b_280_0_16777215_00_images_stories_saradnja_zastitnika_gradjana_sa_kancelarijom_za_inkluziju_roma_i_savetom_za_integraciju_roma_ap_vojvodine.jpgНастављајући са активностима на унапређењу положаја Рома, заменик Заштитника грађана др Горан Башић одржао је радни састанак у Новом Саду са директором Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Душком Јовановићем и председником Савета за интеграцију Рома АП Војводине Петром Николићем.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да Заштитник грађана радом у ромским насељима покушава да приближи ову институцију Ромима, имајући у виду мали број притужби које је Заштитник грађана примио од Рома. Такође је истакао да је сарадња са Канцеларијом за инклузију Рома и Саветом за интеграцију Рома АПВ веома важна како би се идентификовали проблеми грађана који живе у ромским насељима. На састанку је договорена даља сарадња и размена информација о положају ромске националне мањине. Директор Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине и председник Савета за интеграцију Рома АПВ представили су досадашње активности Канцеларије и Савета на унапређењу положаја Рома и поздравили договорену сарадњу.

 

11. август 2011.

Организован додатни пријем притужби у ромском насељу „Велики рит“ у Новом Саду

Стручна служба Заштитника грађана организовала је додатни пријем притужби за грађане ромског насеља „Велики рит“ у Новом Саду, након што је у претходној посети утврдила да се велики број становника овог насеља суочава са проблемом са личним документима. Пријем притужби одржан је у Месној заједници Видовданско насеље, док је део Стручне службе примао притужбе у „Великом риту“. Остварен је велики број контаката са грађанима, а примљено је девет притужби.

Грађани су се пожалили да углавном не познају процедуре за добијање личних докумената, као и то да због материјалне ситуације не могу да путују до општине у којој су рођени како би извадили извод из матичне књиге рођених. Овај проблем се посебно односи на интерно расељена лица са Косова и Метохије. Такође је уочено да одређени број Рома из овог насеља поседује изводе у које није уписан јединствени матични број грађана.

 

5. август 2011.

Рад Заштитника грађана у ромском насељу „Велики рит“ у Новом Саду

b_280_0_16777215_00_images_stories_veliki_rit.jpgЗаменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са становницима ромског насеља „Велики рит“ у Новом Саду и са Тимом за рад у ромским насељима примао је притужбе грађана из којих је уочено да се Роми и даље суочавају с проблемима који се односе на добијање личних докумената. Рад у насељу организован је у сарадњи са директором Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Душаном Јовановићем.

С обзиром да је у овиру рада у ромском насељу утврђен велики број лица са проблемом са личним документима Заштитник грађана ће 11. августа 2011. године у периоду од 17 до 20 часова организовати пријем притужби у Месној заједници Видовданско насеље, улица Јована Андрејевића 2а, Нови Сад.

Преузимања: Извештај

 

3. август 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана на конференцији поводом иницијативе за укључивањем Рома у образовање у оквиру Министарства унутрашњих послова

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је на конференцији на тему „Инклузија Рома у образовању из оквира Министарства унутрашњих послова и укључивање у припреме и спровођење Стратегије локалне безбедности“, коју су организовали Одбор за међунационалне односе општине Сечањ и Полицијска управа Зрењанин. Конференција је организована са циљем остваривања боље комуникације и сарадње ромске националне мањине са припадницима МУП-а, као и укључивања Рома у школовање у оквиру Министарства унутрашњих послова.

У обраћању учесницима, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да се Банат често у јавности помиње због међунационалних инцидената, као и то да је инцидент у селу Јабука из 2010. године када је локално становништво хтело да линчује Роме, јасан пример да се мора деловати превентивно. Заменик Заштитника грађана је поздравио ову иницијативу Одбора за међунационалне односе и Полицијске управе Зрењанин и нагласио да ће Заштитник грађана и даље пратити положај Рома и предлагати мере за унапређење.

 

28. јул 2011.

Рад Заштитника грађана у ромским насељима “Север” ,“Брезоник” и “Стари Центар” у Бору

Настављајући са радом у ромским насељима Заштитник грађана организовао је пријем притужби у ромским насељима „Север“, „Брезоник“ и „Стари Центар“ у општини Бор. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са грађанима и упознао их са надлежностима Заштитника грађана и начинима како да му се притуже. У разговору са грађанима ових насеља уочено је да грађани, поред осталог, имају и проблеме у вези са добијањем личних докумената, што је најчешће проузроковано непознавањем начина како да остваре ова права. О могућности унапређење положаја Рома у Бору, заменик Заштитника грађана је разговарао са координатором за питање мањина општине Бор, педагошким асистентима, представницима Националног савета ромске националне мањине и ромским невладиним организацијама.

Преузимања: Извештај

 

29.јул.2011.

Грађани Бора лакше до Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_bor.jpg

Заштитник грађана је за четири године примио скоро десет хиљада притужби грађана, док је из Бора стигло свега 50 притужби. То не значи да у овој општини не постоје проблеми у остваривању права грађана, већ да грађани нису довољно упознати са надлежностима и значајем ове институције. Зато се Бор налази међу десет општина у којима се покреће програм "Електронски приступ Заштитнику грађана", рекао је заменик заштитника грађана др Горан Башић 29. јула на конференцији за новинаре у тој општини.

Како је рекао, грађани Бора ће од сада моћи понедељком и средом од 13 до 15 часова из локалне Народне библиотеке путем видео комуникације контактирати Стручну службу Заштитника грађана и поднети притужбу на рад државних орагана и јавне управе.

Заменик председника општине др Жика Голубовић је изразио задовољство што се Бор нашао међу десет општина у којима је покренут овај програм, верујући, да ће то омогућити грађанима лакши приступ институцији омбудсмана. Такође је додао да ће Скупштина општине у скорије време ставити на дневни ред избор локалног Заштитника грађана.

У току дводневног боравка у Бору, заменик заштитника грађана разговарао је са представницима општине и органа јавне власти, као и са представницима невладиног сектора о проблемима у остваривању права грађана. Он је са својим сарадницима примао и притужбе грађана, а посебну пажњу посветио је правима Рома.

 

24. јун 2011.

Грађани Пријепоља лакше до Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_prjepolje1.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић представио је данас на конференцији за штампу у Матичној библиотеци "Вук Караџић" у Пријепољу програм "Електронски приступ Заштитнику грађана". Путем видео линка и уз помоћ обучених библиотекара, грађани Пријепоља биће у могућности да уторком и четвртком од 13 до 15 часова контактирају запослене у Стручној служби Заштитника грађана, изнесу своје проблеме и информишу се о начину остваривања својих права, нагласио је др Горан Башић.

Он је изјавио да се грађани Пријепоља, попут грађана и из других општина Србије, највише жале на повреду економских и социјалних права, али да су заступљене и притужбе на повреду грађанских права и права грађана на добру управу.

Председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић снажно је подржао програм "Електронски приступ Заштитнику грађана" и изразио очекивања да ће модернији начин комуникације са грађанима помоћи и представницима органа јавне власти да ефикасније обављају посао.

b_280_0_16777215_00_images_stories_prjepolje3.jpg

На радном састанку са представницима локалне самоуправе др Горан Башић је представио карактеристичне случејеве кршења права грађана Пријепоља и указао на начине решавања проблема грађана. Он је представио надлежности и овлашћења Заштитника грађана и истакао потребу да и органи јавне власти не само информишу, већ и стручно помогну грађанима да остваре своја права. Увођењем видео комуникације са Заштитником грађана, представници локалне самоуправе добиће стручну помоћ и подршку у заштити права грађана, што упућује на још тешњу сарадњу са институцијом Заштитника грађана, закључили су учесници састанка.

Представници невладиних организација из Пријепоља истакли су подршку коју су до сада у свом раду добијали од институције Заштитника грађана. Према њиховим речима већа видљивост Заштитника грађана у њиховој општини у знатној мери олакшаће и њихов рад у области заштите права група грађана које представљају.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић током радног дана у Пријепољу, заједно са сарадницама из Стручне службе Заштитника грађана, примао је притужбе грађана на рад органа јавне власти.

 

23. јун 2011.

Грађани Новог Пазара лакше до Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_n_pazar.jpg

Грађанима Новог Пазара од данас је омогућено да путем видео линка из Градске библиотеке „Доситеј Обрадовић“, понедељком и уторком од 9 до 11. часова, ступе у контакт са запосленима у Стручној служби Заштитника грађана, изјавио је на конференцији за штампу заменик заштитника грађана др Горан Башић, представљајући програм „Електронски приступ Заштитнику грађана“. Овај савремени метод комуникације допринеће, у што је могуће краћем року, ефикаснијем решавању проблема грађана и заштити њихових права. На овај начин, како је навео др Горан Башић, грађани ће бити ближи институцији Заштитника грађана.

Заменик заштитника грађана је истакао да су најчешће повреде права на које су указивали грађани Новог Пазара спадају у област економских и социјалних питања, као и кршења начела добре управе.

Одговарајући на питања новинара, председница Скупштине Града Новог Пазара Борка Јовановић је изјавила да локална самоуправа подржава програм „Електронски приступ Заштитнику грађана“, истичућу до сада изузетно сарадњу са др Гораном Башићем.

У току радног дана у Новом Пазару заменик заштитника грађана је одржао састанак са представницима Града Новог Пазара и органа јавне власти како би размотрио досадашњу и изнео предлоге за унапређење будуће сарадњу. Основна тема разговора односила се на питања заштите права расељених лица и рада администрације. Поред ових питања, дискутовало се о начинима остваривања права грађана у домену заштите економско социјалних питања, попут права на рад, пензиону и социјалну заштиту, итд.

У разговору са представницима невладиних организација из Новог Пазара указано је на најчешће проблеме са којима су сусрећу у свом раду. Истакнута је задовољство досадашњом сарадњом са институцијом Заштитника грађана,

Заменик заштитника грађана др Горан Башић током радног дана у Новом Пазару, заједно са сарадницама из Стручне службе Заштитника грађана, примао је притужбе грађана на рад органа јавне власти.

 

22. јун 2011.

Семинар социјално укључивање Рома у Републици Србији

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић и сарадници који у Стручној служби Заштитника грађана прате стање у вези са спровођењем Стратегије за унапређење положаја Рома и остваривањем њихових људских права учествовали су на семинару „Социјално укључивање Рома у Републици Србији“ који су организовали Влада Републике Србије и Европска Комисија. На семинару је било речи о спровођењу мера за унапређење положаја Рома предвиђених акционим плановима у областима образовања, запошљавања, социјалне и здравствене заштите, становања, статуса повратника по основу споразума о „реадмисији“ и лица која немају личне документе. О спроведеним мерама и обавезама државе и локалних власти говорили су потпредседник Владе Божидар Ђелић, градоначелник Београда Драган Ђилас, председник Националног савета ромске националне мањине Витомир Михајловић, директорка Фонда за отворено друштво Јадранка Јелинчић и Пјер Мирел, директор Директоријата Ц у Генералном директоријату за проширење Европске комисије али и представници државне управе и невладиних организација.

 

06. јун 2011.

Рад Заштитника грађана у ромском насељу Стара Раковица

Настављајући са праксом рада у ромским насељима и активностима на унапређењу положаја Рома, Тим Заштитника грађана за рад у ромским насељима посетио је насеље Стара Раковица. Чланице Тима Заштитника грађана, разговарале су са грађанима овог насеља о проблемима са којима се сусрећу, упознале их са надлежностима Заштитника грађана и начинима како могу да заштите права пред овим органом. Радом у ромским насељима Заштитник грађана има за циљ да приближи ову институцију Ромима и покуша да идентификује проблема са којима се суочавају.

 

30. мај 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана др Горана Башића на семинару Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је 26. и 27. маја 2011. године. у Стразбуру на семинару Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе на којем се расправљало о расној дискриминацији у области запошљавања. У раду семинара учествовало је преко педесет представника специјализованих институција за људска права из различитих земаља. Чланови Европске комисије против расизма и нетолеранције су истакли да националне институције за људска права имају велики значај у спречавању дискриминације и унапређењу људских права, те да је неопходно јачати капацитете и независност ових институција.

Преузимања: Извештај

 

19-21. мај 2011.

Заштитник грађана организовао је тродневни семинар за представнике ромских невладиних организација Ечка

b_280_0_16777215_00_images_stories_ecka.jpg

У оквиру активности унапређивања положаја Рома, Заштитник грађана је уз подршку Организације за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) организовао 19, 20 и 21 маја 2011. године семинар за представнике ромских невладиних организација у Ловачком дворцу „Каштел“ у селу Ечка. У раду семинара учествовало је 20 представника ромских невладиних организација из свих округа у Србији и чланице Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима. Циљеви семинара на којем су поред стручњака Заштитника грађана говорили и Марија Рауш саветница Високог комесаријата Уједињених нација за људска права (ОХЦХР) и Никола Дувњак из Организације за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) били су да подстакне сарадњу ромских НВО и Заштитника грађана у вези с различитим питањима важним за остваривање и унапређење људских и мањинских права Рома и да се размотре начини рада Тима Заштитника грађана у ромским насељима.

Преузимања: Извештај

 

17. мај 2011.

Представнице Стручне службе Заштитника грађана присуствовале су округлом столу „Регулисање питања националних мањина на локалном нивоу„ који је одржан 17. маја 2011. године у организацији Савет Европе. На скупу је разговарано о правном оквиру којим се уређује остваривање права националних мањина у градовима и општинама, са посебним акцентом на оснивање и рад савета за међунационалне односе у јединицама локалне самоуправе са национално мешовитим саставом становништва. Након излагања и дискусије дате су препоруке за побољшање прописа за регулисање питања националних мањина на локалном нивоу.

 

16. мај 2011.

Стручни састанак Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима са експертом Високог комесаријата Уједињених нација за људска права

b_280_0_16777215_00_images_stories_16.05.jpgАктивности Заштитника грађана у вези са унапређењем остваривања права и положаја Рома настављене су састанком Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима са Бахрамом Гхазијем, стручњаком ОХЦХР-а за социјална, економска и културна права и Маријом Рауш из канцеларије Високог комесаријата Уједињених нација за људска права.

У трочасовној дискусији Бахрам Гхази је одговарао на питања Тима Заштитника грађана за рад у ромским насељима из области примене међународних стандарда за социјална, економска и културна права. Заменик Заштитника грађана Горан Башић истакао је значај сарадње независних институција као што је Заштитник грађана са међународним организација, имајући у виду изазове и притиске са којима се сусрећу, као и потребе подизања капацитета.

 

10. мај 2011.

О спровођењу Препоруке Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана АП Војводина Министарству унутрашњих послова која се односи на унапређење рада овог органа у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писама националних мањина заменик Заштитника грађана Горан Башић је разговарао са Зорицом Касаслицом Лончар, начелницом Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова. Министарство унутрашњих послова се приликом издавања личних исправа на језицима и писмима националних мањина свакодневно суочава с проблемима на које не може непосредно да утиче. Настојећи да допринесу потпуном остваривању овог права које је важно како за лични идентитет грађана, тако и за заштиту националног идентитета мањинске групе Заштитник грађана и Министарство ће развијати различите облике сарадње. Истицање, у полицијским станицама, обавештења, на српском и на језицима националних мањина, о поуци о начину и поступку уписа личног имена у исправе на језицима националних мањина допринеће ефикаснијем остваривању овог права.

 

Атина, 05. – 06. мај 2011.

Консултативни састанак Савета Европе у области миграција

Заштитник грађана учествовао је на консултативном састанку одржаном у Атини 5-6 маја 2011.године. у организацији Савета Европе и Грчког Омбудсмана. Састанку су присуствовали представници 20 земаља, представници УНХЦР-а, Агенције за основна права Европске уније, као и експерти из различитих националних и локалних органа власти. На састанку се разговарало о будућим активностима Савета Европе у области миграција (права азиланата, интеграција азиланата, нерегуларне миграције и интерно расељена лица).

Преузимања: Извештај

 

05. мај 2011.

Промоција зборника “Националне мањине као фактор стабилности у међународним односима Хрватске и Србије”

Горан Башић, заменик заштитника грађана, говорио је на трибини поводом промоције зборника “Националне мањине као фактор стабилности у међународним односима Хрватске и Србије”, која је одржана на Институту друштвених наука.

Заменик заштитника грађана је навео да постоји потреба за успостављањем конзистентне мултикултуралне политике у овом подручју, као и потреба за помирењем етнокултурних идентитета. Такође, истакао је да је сарадња са земљама у региону од посебног значаја за решавање мањинских питања.

 

05. мај 2011.

Активности Заштитника грађана на пројекту унапређивања положаја Рома

У оквиру активности на пројекту унапређивања положаја Рома, Горан Башић, заменик заштитника грађана, разговарао је са Ненадом Ђурђевићем, директором Управе за људска и мањинска права, и Славицом Денић, државном секретарком из Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Заменик заштитника грађана је истакао да је Заштитник грађана почео са радом у ромским насељима у циљу идентификације и решавања проблема грађана ромске популације.

 

21. април 2011.

У организацији Центра за истраживање у политици „Аргумент“ у Пријепољу је 21.априла 2011. одржан округли сто о изборним и политичким процесима у мултикултуралним срединама. У раду округлог стоја учестововала је Виолета Ћорић начелница Одељења за права националних мањина Заштитника грађана

У уводном излагању о уставно правној заштити, мултикултурализму и положају националних мањина, указано је и на значај изборног модела који треба да обезбеди, посебно у вишенационалним срединама, одговарајућу заступљеност националних мањина и учешће у свим сферама јавног живота и процесима доношења одлука. Проф. др Зорица Кубурић је у свом уводном излагању, говорећи о верским заједницама и верској дистанци, указала на социјалну дистанцу југозападне Србије у поређењу са централном Србијом и Војводином.

 

12. април 2011.

Почело истраживање Заштитника грађана у области остваривања права националних мањина

Заменик заштитника грађана др Горан Башић са сарадницама присуствовао је састанку координације Националних савета националних мањина који је одржан 12. априла 2011. године у Београду. У уводном излагању заменик заштитника грађана је упознао представнике националних савета да је Заштитник грађана покренуо истраживање у вези са остваривањем права националних мањина у областима културе и информисања, које ће се у више фаза, реализовати у току 2011. године.

На састанку је истакнут значај и договорена редовна сарадња националних савета и Заштитника грађана у свим фазама истраживања, чији је циљ да се сагледа реално стање и да ли постојећи правни оквир и мере које примењују надлежни органи обезбеђују спровођење културне политике, права на информисање, програма од посебног значаја за националне мањине, као и задовољење потреба грађана припадника националних мањина у областима културе и информисања.

 

8. април 2011.

Учешће заменика Заштитника грађана на конференцији „Националне мањине – између институционалне потврде и друштвене невидљивости“

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је на конференцији „Националне мањине – између институционалне потврде и друштвене невидљивости“ коју је организовао „БИРН“ (Балкан Инвестигативе Репортинг Нетwорк). Поред занменика Заштитника грађана у уводном делу конференције говорили су и Покрајинска омбудсманка АП Војводина Анико Мушкињо-Хајнрих, директор Управе за људска права и националне мањине Министарства за државну управу и локалну самоуправу и људска и мањинска права, Андор дели, покрајински секретар за ушправу прописе и националне мањине и Милован Батак, заменик Поверенице за заштиту равноправности. У дискусији су учествовали представници националних савета националних мањина, мањинских удружења и политичких партија.

Горан Башић је нагласио да, упркос томе што је нормативни основ заштите мањина усклађен с међународним стандардима и томе што се не разликује битно од праксе држава у региону, постоји много простора за његово унапређење. То се односи на друштвену потребу да се утврди стратегија мултикултуралности, односно да се одговори на питање каква политика мултикултуралности је најпријемчивија нашем друштву; тек након тога могуће је правни основ заштите мањина ускладити у функционалну целину; најзад постојеће норме јесу усклађене с међународним стандардима, али често нису међусобно повезане и препрека су пуном остваривању индивидуалних и колективних права националних мањина.

ПОВОДОМ 8. АПРИЛА - СВЕТСКОГ ДАНА РОМА

Уобичајено је да се поводом Међународног празника Рома 8. априла организују свечаности, округли столови, концерти, да се са симпатијама и наклоношћу пише о Ромима и ламентира над њиховим патњама. Значај овог дана, на који је 1971. године сазван први Светски конгрес Рома је за припаднике овог народа огроман. Наши суграђани Роми, су политичкој и културној еманципацији ромске заједнице дали упечатљив допринос и чини се да свечарска атмосфера није нигде примеренија него међу Ромима у Србији.

Међутим, чини се да је више повода за забринутост и промишљање о томе да ли се положај Рома у нашој земљи квалитетно променио последњих деценија. У формално правном и институционалном смислу напредак је очигледан – држава је активан учесник у регионалној иницијативи „Декада Рома“, Народна скупштина је усвојила Стратегију интеграције Рома, а Влада РС је донела тринаест акционих планова којима се обавезала да ће спроводити мере унапређења стања у различитим друштвеним областима, установљена су државна и покрајинска тела која се старају о усвојеном програму, а локалне самоуправе развијају капацитете за његову примену.

У ромским насељима ситуација је битно другачија. „Благодети“ усвојених мера тешко допиру до оних којима су намењене – Ромима који болују од заразних болести, туберкулозе, чији животни век је знатно краћи него код припадника осталих етничких група, чија деца не похађају школе не због тога што их то не занима, него зато што њихови родитељи не могу да им обезбеде основне животне услове – воду, струју, храну, обућу... Препрека томе је структурно сиромаштво с којима се стално суочавају и с којим се не могу изборити без активне, планске, добро осмишљене, организоване и спроведене државне политике елиминисања његових узрока. Примедбе да сиромаштво није ексклузивно и да не погађа само Роме су делимично тачне, али не и прихватљиве, јер сви објективни показатељи указују на то да је реч о етно-класи, чији припадници су „сиромашнији од најсиромашнијих“. Бољитку Рома у нехигијенским насељима препрека је и друштвена неосетљивост за њихове патње, предрасуде и дискриминација с којима се суочавају. Често, небригу, нетолеранцију и неправде које им се чине не препознају као такве, већ као уобичајено понашање суграђана! Ни институције пред којима би требало да остваре и заштите своја права нису им увек наклоњене јер да јесу не би се догодило да се у двадесет првом веку говори о Ромима који немају документе, никада нису били код лекара, никада се нису школовали, никада запослени... Шта више, не постоје поуздани подаци о томе колико их живи у Србији, ни колико међу њима је сиромашних.

Свечарска атмосфера 8. априла њих ће мимоићи. Требало би, а било би и друштвено одговорно, да се запитамо шта може свако од нас, било појединци, било институције, да учини како би помогао да се положај ових људи промени. Независно од тога, дужност и обавеза институција је да стварају друштвене и друге услове за сузбијање структурног сиромаштва код Рома и елиминисање предрасуда и дискриминације према њима. Тек у таквим условима свечаност 8. априла ће, међу Ромима суграђанима, имати смисла.

Др Горан Башић, заменик заштитника грађана

 

05. април 2011.

Заштитнику грађана представљени проблеми грађана у остваривању права у локалним самоуправама

Делегација из Бујановца, Пријепоља и Суботице посетила је институцију Заштитника грађана у оквиру радне посете државним и међународним институцијама у Београду, која се реализује у оквиру програма „Регионална акција цивилног друштва за подизање свести и толеранције“, у организацији Удружења грађана Фрактал.

Том приликом су представнице Стручне службе Заштитника грађана упознале саговорнике са радом и надлежностима Заштитника грађана и поступцима у вези са заштитом и стањем људских и мањинских права. Саговорници су указали на проблеме са којима се грађани суочавају у остваривању својих права у локалним самоуправама из којих долазе и посебно истакли проблеме у вези са запошљавањем и применом афирмативних мера за запошљавање припадника националних мањина у државним органима, остваривањем права грађана ромске националности на лична документа, заштите права пацијената и у вези са проблемом нострификације иностраних диплома стечених на Косову и Метохији, Македонији и Албанији.

 

01. април 2011.

РАД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У РОМСКОМ НАСЕЉУ БЛАЖЕВО

Нови Пазар

b_280_0_16777215_00_images_stories_Blazevo1.jpgРомско насеље Блажево је нехигијенско насеље које се налази на периферији града. У насељу живи 40 домаћинстава, односно око 190 људи углавном расељених лица са Косова и Метохије. Услови у којима живе Роми у овом насељу су изузетно тешки. Насеље није асфалтирано, нема воде и струје, постоји проблем са изливањем канализације. Воду узимају са оближње чесме или скупљају кишницу. Куће у насељу саграђане су од чврстог материјала, али су у веома лошем стању. Сви становници ромског насеља Блажево су незапослени и живе од социјалне помоћи. Велики део становника се издржава прошењем на улици. Такође, скупљају папир и метал који потом продају на отпаду.

Одређени број деце је уписано у школу, међутим често пропуштају наставу због нехигијенских услова у којима живе и немогућности да чисти оду у школу. Такође, не остварују право на здравствену заштиту, имају проблем са заразама које преносе глодари. Одређени број деце су изуједали пацови.

Велики број деце у ромском насељу је заражено вашкама и шугом. Грађани су се пожалили да лекари који су посетили ромско насеље нису прегледали све становнике него само једну породицу која је заражена шугом. Као проблем наводе да лекари заражену породицу нису хтели да одведу у болницу јер немају здравствено осигурање, а то је проузроковало да се зараза прошири и на остале становнике. У насељу живи велики број деце предшколског узраста који су посебно угрожени нехигијенским условима у овом насељу. Нови Пазар нема систематизовану здравствену координаторку што посебно угрожава остваривање права на здравствену заштиту. Роми из насеља Блажево имају отежан приступ локалним институцијама и немају сазнања како да остваре своја права. Локална самоуправа Нови Пазар има усвојен локални акциони план за Роме, међутим грађани овог ромског насеља нису обавештени о томе.

У оквиру „Дана Омбудсмана“ у Новом Пазару, Заштитник грађана је организовао пријем притужби у ромском насељу Блажево. Стручна служба Заштитника грађана примила је притужбе грађана. Као основни проблем грађани насеља навели су неувођење воде што доводи до нехигијенских услова живота. Такође су истакли спремност да учествују у радовима увођења воде и струје како би убрзали решење овог егзистенцијалног проблема.

Заштитник грађана обиласком и радом у ромским насељима покушава да приближи ову институцију Ромима и повећа доступност институцијама. Радом у ромским насељима Заштитник грађана има намеру да идентификује проблема грађана који живе у ромским насељима и надлежним институцијама укаже на пропусте и могућа решења да се бар неки од егзистенцијалних проблема ромске популације реше, имајући у виду свеопшто сиромаштво Рома. У наредном периоду Заштитник грађана ће наставити са радом и у другим ромским насељима.

Ромско насеље Блажево, Нови Пазар

Преузимања: Извештај ромско насеље Блажево

 

31. март и 1. април 2011.

ДАНИ ОМБУДСМАНА

Нови Пазар

Заштитник грађана организовао је „Дане Омбудсмана“ у Новом Пазару 31. марта и 1. априла 2011. године. Заштитник грађана Саша Јанковић је, са својим замеником Гораном Башићем, одржао састанке са градским челницима, невладиним сектором и представницима синдиката, а одржана је и конференција за новинаре. Стручна служба Заштитника грађана примала је притужбе грађана два дана у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“, а 1. априла организован је пријем притужби у ромском насељу „Блажево“.

На састанку са градоначелником господином Мехом Махмутовићем и председницом Скупштине госпођом Борком Јовановић, Заштитник грађана је истакао да грађани Новог Пазара имају исте проблеме као и остали грађани Републике Србије и да држава мора да посвети више пажње овом мултиетничком подручју. Заштитник грађана је разговарао је и са начелником Полицијске управе господином Драганом Терзићем.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sl1.jpg

У дискусији са представницима петнаест невладиних организација које су активне на подручју Новог Пазара Саша Јанковић је истакао да се највећи број притужби из ове регије и самог града односи на остваривање социјално-економских права. Такође, је нагласио да је у Извештају Заштитника грађана за 2010. годину велики део посвећен социјално-економским правима. Заменик заштитника грађана Горан Башић је истакао важност сарадње са невладиним организацијама, учесницима предочио надлежности Заштитника грађана, као и начине сарадње са овом институцијом. Представници НВО су истакли да се грађани Новог Пазара суочавају са сиромаштвом и незапосленошћу, а посебно је узнемиравајуће да посао и сигурност немају млади.

У оквиру Дана Омбудсмана, Заштитник грађана организовао је и округли сто са представницима синдиката. Заштитник грађана Саша Јанковић је и на овом састанку истакао да се највећи број притужби из Новог Пазара Заштитнику грађана односи на проблеме у вези са остваривање права на рад и да стога Заштитник грађана пажљиво прати ситуацију и да ће предузети све мере коју су у његовој надлежности како би допринео да се превазиђу ови проблеми. Заменик заштитника грађана Горан Башић је истакао да су радници у лоше спроведеним приватизацијама оштећени и да би стога држава требало да нађе решење које ће обештетити раднике.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sl3.jpg

Стручна служба Заштитника грађана примала је притужбе грађана у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“ 31. марта и 1. априла. Сарадници Заштитника грађана разговарали су са великим бројем грађана Новог Пазара и примили 24 притужбе. Настављајући са праксом рада у ромским насељима, пријем притужби грађана организован је и у ромском насељу „Блажево“. Заштитник грађана посвећује посебну пажњу раду у ромском насељу, имајући у виду да грађанима ромске популације често нису доступне институције и да немају сазнања како да остваре своја права. Заменик заштитника грађана је у разговору са становницима насеља Блажево истакао да ће Заштитник грађана у оквиру својих надлежности покушати да допринесе решавању најважнијих проблема овог ромског насеља.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sl4.jpg

Преузимања: Извештај Нови Пазар

 

 

 

 

 

 

 

30. март 2011.

РАДНИ ДАН ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У СЈЕНИЦИ

Грађанима Сјенице транзиција је донела неизвесност, погоршање животног стандарда и социјалну несигурност. Уместо да подстакне привредни развој и створи услове за запошљавање радника који су остали без посла спроведена приватизација је изазвала супротне ефекте. Неизмирене обавезе ранијих послодаваца и немар јавне управе да потпуно и доследно уреди остваривање права на основу рада додатно су погоршали положај радника. О овоме је било речи на састанку заменика Заштитника грађана Горана Башића са представницима синдиката, грађана и невладиних организација у Сјеници.

b_280_0_16777215_00_images_stories_sjenica2011.jpg

Социјални и економски проблеми највише оптерећују грађане Сјенице потврђено је и у разговору заменика Заштитника грађана са председником општине Муризом Турковићем и његовим сарадницима. Локална самоуправа нема капацитет и ресурсе да подстакне привредни развој тако да би заустављање осиромашења грађана требало да буде предмет проактивне политике институција које се баве регионалним развојем и смањивањем сиромаштва. Пријем притужби Стручне службе Заштитника грађана изазвало је пажњу Сјеничака. Заштитник грађана је примио осамнаест притужби, а разговарано је са скоро тридесет грађана.

 

25. март 2011.

Реализован тренинг за запослене у Стручној служби Заштитника грађана

b_280_0_16777215_00_images_stories_trening.jpgЗаштитник грађана већ неко време прима притужбе и у ромским насељима јер је број притужби које подносе Роми несразмеран проблемима с којима се суочавају. Настојећи да рад прилагоди раду ван седишта и у специфичним условима, са припадницима групе која се суочава с дискриминацијом и структурним сиромаштвом, Заштитник грађана је организовао тренинг за део своје Стручне службе. У раду тренинга учествовали су др Рајко Ђурић и Славица Васић који су указали на положај и специфичне проблеме Рома.

 

22. март 2011.

Учешће др Башића у раду Конференције о реформи изборног законодавства

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду Конференције о реформи изборног законодавства коју су организовали Национални демократски институт (НДИ) и Мисија ОЕБС у Србији. На Конференцији је било речи о променама и унапређењу изборног система – моделу избора, расподели мандата, финансирању политичких партија, сузбијању корупције и најзад заступништву националних мањина у Народној скупштини.

У уводном излагању сесије посвећене представљању мањина заменик заштитника грађана је указао да постојећи модел погодује представљању бројних и политички организованих мањина, а да је сврха мера афирмативне акције да се омогући да мањинске заједнице, које нису бројне и самим тим не могу бити укључене у политичку утакмицу, добију одређени број представничких мандата. Такође, указао је да избори за мањинске самоуправе (националне савете националних мањина) и избори народних посланика имају сличност само у погледу тога да се за оба тела, иначе различитог положаја у политичком систему, чланови бирају на изборима. У том смислу треба водити рачуна да се у националне савете бирају грађани који имају надлежности утврђене Законом о националним саветима националних мањина, а да је положај народних посланика сложенији и да мандат вуку из других извора.

 

18. март 2011.

Радни дан Заштитника грађана у Јабуци

Након нереда и расистичких напада на Роме половином јуна 2010. године, Заштитник грађана је активно учествовао у превазилажењу тада дубоко нарушених међунационалних односа и безбедности грађана. Заштитник грађана је тада истакао да сукоб вршњака који је трагично окончан, не сме бити повод за колективну осуду и линч Рома у Јабуци, већ да починилац злочина мора бити кажњен у складу са законом

Девет месеци након тога заменик заштитника грађана је обишао Јабуку, разговарао са мештанима, Ромима посебно, члановима Савета месне заједнице и установио да су последице расизма још видљиве и да није остварена пуна безбедност Рома који се суочавају са отвореном и прикривеном дискриминацијом. Заменик заштитника грађана Горан Башић је о стању међунационалних односа у Јабуци разговарао и са градоначелницом Панчева госпођом Весном Мартиновићем, члановима Савета за међунационалне односе СО Панчево и замеником начелника Полицијске станице. Уочено је да су локалне власти свесне да проблем расизма и националне нетрпељивости није превазиђен, али и да се с тим не могу суочити без помоћи државних органа. На жалост, активан став државних органа на превазилажењу постојећих проблема свео се на судски поступак и повремене активности Министарства просвете. Забрињавајући је став представника Полицијске управе који су, уз исказивање предрасуда према Ромима, заступали став да је већина проблема с којима су се суочили у јуну 2010. године отклоњена.

Заштитник грађана ће о својим запажањима обавестити надлежне државне органе.

 

18. март 2011.

Обележен Дан џамија

Начелница у Одељењу права мањина Заштитника грађана Виолета Ћорић присуствовала је обележавању Дана џамија који је Исламска заједница уврстила у свој календар пре четири године као подсећање на ноћ када су након мартовског напада на Србе са КИМ, запаљене Бајракли џамије у Београду и Хадровича џамије у Нишу.

Тим поводом је у Етнографском музеју одржан одржан пригодни програм“Наши храмови-наша аманет“ а потом и шетња улицама Београда.Шетњу су предводили муфтија Мухамед Јусуфспахић, епископ хвостански Атанасије Ракита, београдски рабин Исак Асије, председник Савеза јеврејских општина Србије Александар Нећак.

17. март 2011.

Пораст броја инцидената и претњи упућених националним мањинама

Представници стручне службе Заштитника грађана су поводом инцидента који се десио 14. марта 2011. године, када је на фасади куће координаторке за ромска питања исписана порука расистичког и националистичког садржаја, посетили Зрењанин. Представници Министарства унутрашњих послова су их обавестили о предузетим мерама како би се открили починиоци овог кривичног дела.

Истим поводом разговор је обављен и у канцеларији Заштитника грађана града Зрењанина. Трајан Панкарићан, заменик Заштитника грађана задужен за заштиту права националних мањина је указао да је број инцидената и претњи упућених националним мањинама у порасту. У разговору је истакнут значај предузимања ефикасних мера државних органа, посебно проналажење и кажњавање починиоца.

 

16. март 2011.

У вези са проблемима спровођења Стратегије за унапређење положаја Рома, Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са члановима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва. Заменик Заштитника грађана је истакао да је Заштитник грађана започео активности на унапређењу положаја Рома и да ће посебна пажња бити посвећена областима образовања, запошљавања, становања, здравства, сузбијања дискриминације и повратку лица по основу споразума о реадмисији. Представници Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва истакли су да подржавају напоре Заштитника грађана, као и то да су спремни да пруже све релевантне податке о положају ромске популације.

 

15. март 2011.

Конференција о припреми националне стратегије социјалног становања

Представници Стручне службе Заштитника грађана присуствовали су конференцији „Нови оквир социјалне стамбене политике: како градити на темељима које ће поставити национална стратегија социјалног становања„ која је 15 марта 2011. године одржана у Палати Србија. Конференција је одржана са циљем да подржи и подстакне процес израде Националне стратегије социјалног становања и Акционог плана, а одржана у организацији Групе 484 и Програма за урбани развој, у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Сталном конференцијом градова и општина и Асоцијациојом стамбених агенција. На скупу је представљен предлог циљева Националне стратегије социјалног становања и главних активности из Акционог плана. Након излагања и дискусије, на конференцији је закључено: потребно да Влада усвоји Националну стратегију социјалног становања у што хитнијем року, извршити хармонизацију прописа у овој области, континуирано спровођење политике социјалног становања како на националном тако и на локалном нивоу, због значаја спровођења политике социјалног становања на локалном нивоу, потребна је подржати иницијативу за измену Закона о локалној самоуправи, како би се активности из области становања пренеле у изворну надлежност локалне самоуправе.

 

09. март 2011.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима УНИЦЕФ-а господином Кевином Бирном господином Синишом Ђурићем у вези са активностима Заштитника грађана на пројекту унапређивања положаја Рома. Заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао да ће пажња бити посвећена унапређивању положаја ромске деце као посебно угрожене социјалне групе. Такође је истакнут значај приближавања институције Омбудсмана грађанима ромске популације, као и препознавања надлежности и начина како да заштите своја права пред овим органом.

 

09. март 2011.

Др Горан Башић заменик Заштитника грађана разговарао је са координатором Канцеларије за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома господином Љуаном Коком о досадашњим резултатима спровођења Стратегије и активностима Заштитника грађана и мерама у циљу побољшања положаја ромске популације. У разговору је истакнут значај тога што Заштитник грађана организује пријеме притужби у ромским насељима и на тај начин повећава доступност институцији Омбудсмана грађанима ромске популације.

 

04. март 2011.

Учешће заменика заштитника грађана Горана Башића на округлом столу „Општински Савети за међунационалне односе - подршка у оснивању и раду“

На округлом столу „Општински Савети за међунационалне односе - подршка у оснивању и раду“, одржаном 4. марта 2011. године у Београду, представљени су резултати пројекта које је Мисија ОЕБС у Србији остварила у сарадњи са Центром за истраживање етницитета у 2010. години.

Обраћајући се учесницима округлог стола заменик заштитника грађана Горан Башић је указао да је Омбудсман подржао или учествовао у остваривању неколико пројеката невладиних и стручних организација који су били посвећени раду савета за међунационалне односе, пратио рад ових тела и да је уочио бројне пропусте у њиховом раду и раду јединица локалне самоуправе.

У вези са уоченим проблемима Заштитник грађана је донео Препоруку коју је упутио јединицама локалне самоуправе ради унапређења положаја и рада Савета и закључио да њено спровођење није задовољавајуће. Након консултација са стручњацима и сазнања које има на основу непосредног праћења рада Савета, Заштитник грађана ће предложити надлежном државном органу промену члана 98 Закона о локалној самоуправи уз коју ће приложити мишљење. На крају, заменик заштитника грађана је нагласио да је положај овог тела последица тога што упркос развијеној уставно-правној заштити права националних мањина недостаје одговарајућа стратегија мултикултуралности која би требало да повеже постојеће институционалне мере, инструменте, активности у одговарајућу целину.

 

2. – 3. март 2011. године

РАДНИ ДАНИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НОВОМ ПАЗАРУ

b_280_0_16777215_00_images_stories_np1.jpg

b_280_0_16777215_00_images_stories_np21.jpg

Настављајући с праксом да непосредно ради у вишеетничким јединицама локалне самоуправе заменик

Заштитника грађана Горан Башић је са сарадницима боравио у Новом Пазару, где је разговарао са челницима градских власти о остваривању људских и мањинских права и проблемима са којима се суочавају грађани Новог Пазара који су се притужбама обраћали Заштитнику грађана. Градоначелника господина Меху Махмутовића и председницу скупштине града Борку Јовановић, заменик Заштитника грађана је обавестио да се већина поступака које овај Орган води по притужбама грађана Новог Пазара односи на рад државних органа, али и да је одређени број упућен на рад градске управе и органа који врше јавна овлашћења на територији града. Градским челницима је указано на најчешће проблеме на који се грађани притужују и предочени су начини сарадње с Заштитником грађана како би се они превазишли у најбољем интересу грађана.

Посебну пажњу заменик Заштитника грађана је посветио разговорима с грађанима и удружењима који заговарају њихове интересе. Са представници удружења грађана „Рас“ било је речи о проблемима с којима се суочавају припадници српског народа у Новом Пазару, а нарочито о иницијативи Удружења да се испред седишта Града Новог Пазара постави споменик Стефану Немањи.

Значајан је био састанак с муфтијама Решад еф. Плојовићем и Хајром еф. Тутићем, представницима Мешихата Исламске заједнице у Србији у вези са притужбом Мешихата Заштитнику грађана која се односила на разрешење представника ове верске заједнице у Комисији за верску наставу у основним и средњим школама.. Заменик Заштитника грађана је обавестио притужиоце да је, након спроведеног поступка, рад на њиховој притужби окончан Препоруком Министарству вера и Министарству просвете донетом 1. марта 2011. године. Заменик Заштитника грађана је замолио притужиоце да, након што приме Препоруку и упознају се с њеним садржајем, обавесте Заштитника грађана о томе да ли су задовољни њеним утврђењем и препорученим мерама.

Имајући у виду лоше економско стање грађана овог подручја, проблеме остваривања социјално-економских права и све већи број притужби које се односе на право на рад и права која произилазе на основу рада, организован је састанак са представницима синдиката. На састанку су учествовали представници Удружења грађана „Независност“, Савез самосталних синдиката Нови Пазар, Штрајкачки одбор „Војин Поповић“, Актива савеза инвалида рада „Искра Метал“ и представници Удружења текстилних радника. Заменик заштитника грађана је упознао представнике синдиката са надлежностима Заштитника грађана и упутио их на начин како се и у вези с остваривањем којих права могу обратити Омбудсману.

Представници синдиката су истакли да се суочавају да тешким економским и социјалним проблемима и упознали Заменика заштитника грађана са конкретним случајевима и поступцима који се воде пред другим органима. Заменик заштитника грађана Горан Башић је позвао раднике да Заштитнику грађана доставе сву потребну документацију о овим случајевима на основу које ће после увида Заштитник грађана одлучити о поступању.

Након одржаних састанака представници Заштитника грађана су посетили штрајкаче фабрике у стечају „Искре Метал“. Радници „Искре Метал“, иначе инвалиди рада, настојећи да остваре права која су произишла из рада, штрајкују од марта 2010. године у изолованој просторији без струје и грејања. У два наврата радници су се самоповређивали настојећи да скрену пажњу на своје проблеме. Заменик заштитника грађана је истакао неприхватљивост услова у којима ови људи штрајкују месецима и позвао их да се обрате Заштитнику грађана како би преиспитао основаност вођења поступка и евентуалног укључивања у решавање њихових проблема.

Поред састанака са челницима градских власти, заменик Заштитника грађана разговарао је са представницима невладиног сектора госпођом Аидом Ћоровић из НВО „Урбан Ин“ и госпођом Семихом Качар председницом „Санџачког одбора за заштиту људских права и слобода“ о начинима сарадње невладиних организација и Заштитника грађана.

 

01. март 2011.

Учешће заменика заштитника грађана др Горана Башића на заседању Комисије за спречавање свих облика расне дискриминације УН

На 78. заседању Комисије за спречавање свих облика расне дискриминације Уједињени нација, које је 23. и 24. фебруара 2011. године одржано у Женеви, расправљало се о Иницијалном извештају Републике Србије о спровођењу овог инструмента.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић се том приликом обратио Комитету и указао на напредак у вези са уставно-правним уређењем и остваривањем људских и мањинских права у Србији после 2000. године, успостављањем институција за њихово спровођење и контролу и нагласио да и даље постоје проблеми који произлазе из изражене етничке дистанце, све чешћег испољавања расизма и шовинизма и посредне и директне дискриминације.

Не умањујући значај Иницијалног извештаја Републике Србије који је припремило Министарство за људска и мањинска права, заменик заштитника грађана је на основу поступака који је у протеклом периоду водио пред државним органима указао и на проблеме са којима се у вези са расним, националним и етничким ексклузивизмом суочавају припадници појединих мањина, посебно Роми.

Поред обраћања Комитету на пленарној седници, заменик Заштитника грађана је одржао и трочасовни састанак с неколицином члановима Комитета на којем је представио сарадњу Заштитника грађана с агенцијама УН које раде у Србији и разговарао о могућностима унапређења права националних мањина.

 

16. фебруар 2011.

Радни дан Заштитника грађана у општини Кикинда

b_280_0_16777215_00_images_stories_kikinda.jpgЗаменик Заштитника грађана, Горан Башић, је 16. фебруара 2011. године, у општини Кикинда, примао притужбе и обављао друге послове из надлежности Заштитника грађана.

Извештај о радној посети заменика Заштитника грађана Кикинди

 

 

 

03. фебруар 2011.

Локалне власти незаинтересоване за формирање независних и самосталних тела

У Србији и даље поједине локалне самоуправе нису основале Савет за међунационалне односе при Скупштини града или општини, и институцију омбудсмана, иако су по закону биле обавезне да то учине. Савети су практично заживели у мање од десет одсто мултиетничких општина, а локални заштитник грађана успостављен је у свега 16 општина, резултат је истраживања Центра за истраживање етницитета.

Наведени разлози за то су недостатак средстава и кадрова, али је права препрека незаинтересованост локалне власти за формирањем независних и самосталних тела, која прате и унапређују остваривање права грађана. Истовремено, у оним срединама где јесу формирани поменути савети, они су по правилу нефункционални и углавном се своди на испуњавање форме, истакао је заменик републичког заштитника грађана др Горан Башић на данашњем представљању пројекта у београдском Медија центру, у који је била укључена и ова институција.

Центар за истраживање етницитета је у периоду од фебруара 2010. до фебруара 2011. године спровео пројекат „Јачање локалне демократије и грађанске партиципације у мултиетничким општинама у централној Србији“. Публикација је резултат рада на пројекту и део подршке коју центар пружа мултиетничким локалним самоуправама ради успостављања ефикасних савета за међунационалне односе и локалне заштитнике грађана као важне инструменте за заштиту људских и мањинских права и развој мултикултурализма на локалном нивоу.

 

28. јануар 2011.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са председником Хрватског националног вијећа др Славеном Бачићем и замеником градоначелника града Суботице Петром Крунићем о инциденту којим су грубо кршена људска и национална права Хрвата. Поред тога заменик Заштитника грађана је обавестио представнике хрватске мањинске самоуправе и о предстојећим активностима Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана у вези с с унапређењем остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина.

suboticadanas.info о разговору заменика Заштитника грађана Горана Башића са представницима Хрватског националног вјећа

 

28. јануар 2011.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са председником Националног савета мађарске националне мањине др Тамашом Корхецом о остваривању права на службену употребу језика и писама националних мањина. Заменик Заштитника грађана је обавестио др Кохерца да ће Заштитник грађана и Покрајински омбудсман АП Војводина упутити надлежним државним органима препоруке у вези с унапређењем остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина.

 

27. јануар 2011.

Заменик Заштитника грађана Горан Башић, са сарадницама је поводом расистичког инцидента који се десио 14. јануара 2011. године у ромском насељу „Лисиште“ посетио општину Пожега. Заменик Заштитника грађана је овим поводом разговарао са представницима Министарства унутрашњих послова и општинске управе који су га обавестили да су предузете све мере како би се открили починиоци и отклониле последице расистичког вандализма. Посебно је значајно поменути да је виши тужилац изрекао да је реч о кривичном делу изазивања расне, верске и националне мржње.

Заменик Заштитника грађана је разговарао и са представницима невладине организације „Центар младих Рома Пожеге“ и осудио појаву расистичких графита у ромском насељу, а посетио је и ромско насеље „Лисиште“ у којем су представници стручне службе примали притужбе грађана.

 

19. јануар 2011.

Представници стручне службе Заштитника грађана примали су притужбе у ромском насељу „Салваторе“ у Бујановцу.

 

17. јануар 2011.

Заштитник грађана дуже време прати рад савета за међунационалне односе у 68 јединица локалне самоуправе са мешовитим саставом становништва. У вези с њиховим радом и применом члана 98 Закона о локалној самоуправе којим је прописан начин њиховог рада, избор и надлежности Заштитник грађана је дао препоруку и развио механизме стручне помоћи саветима. Међутим како стање није унапређено и ова тела не остварују своју Законом установљену функцију Заштитник грађана је организовао стручни састанак на којем је било речи о изменама члана 98 Закона о локалној самоуправи. Састанку су, поред заменика Заштитника грађана др Горана Башића и његових сарадника/ца присуствовали и Покрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих, Ева Вукашиновић, заменица за националне мањине ПО, Саша Могић, помоћник Министра за државну управу и локалну самоуправу и др Љубица Ђорђевић, чланица Савета Заштитника грађана за националне мањине.

 

12. јануар 2011.

Након обављеног истраживања о примени права на службену употребу језика и писама националних мањина пред државним и покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе Заштитник грађана је припремио препоруке које би требало да допринесу унапређењу стања, уједначавању различите праксе матичних служби и поштовање двојезичности у смислу Закона о службеној употреби језика и писама. У разговору с Покрајинском омбудсманком АП Војводина Аником Мушкиња Хајнрих и њеном заменицом за права националних мањина Евом Вукашиновић договорено је да, с обзиром на то да оба органа деле мишљења и ставове у вези с резултатима истраживања, препоруке буду заједничке. Поред тога на састанку је било речи и о будућој сарадњи Заштитника грађана РС и Покрајинског Омбудсмана АП Војводина.