а

24.12.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је с господином Љубодрагом Павловићем, извршним директором “Планума”, у вези са обезбеђењем елементарних услова за живот избеглица смештених на поседу овог предузећа.

 

22.12.2009. Горан Башић, заменик и Нина Јанић, сарадница разговарали су са избеглицама из Хрватске смештеним у бившем КЦ “Планум” у Старој Пазови.

 

17.12.2009. СТРУЧНИ СКУП ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2011. ГОДИНЕ И ПРОБЛЕМ ИЗЈАШЊАВАЊА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА О НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ И МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ – Заштитник грађана након што је Мишљењем подржао амандмане посланичке групе мањина у Народној скупштини организовао је стручну расправу о проблемима изјашњавања о националној припадности на Попису 2011. На скупу се поред Заштитника грађана Саше Јанковића, говорили представници Завода за статистику РС и Балинт Пастор, народни посланик.

Агенда

Мишљења о амандманима на закон о попису

 

10.12.2009. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Роме, настањене у Барајеву, у насељу подигнутог за њихово збрињавање након расељавања испод моста „Газела“. У разговору са житељима насеља заменик Заштитника грађана је обавештењем да су животни услови повољнији, да деца похађају наставу, да је у систем образовања укључен и део одраслих, као и да Центар за социјални рад и општинска самоуправа улажу напоре како би се сузбили узроци сиромаштва суграђана. Међутим и даље су изражени проблеми стицања личних исправа, просторне сегрегације и запошљавања. Утолико важно је истаћи да мере које се предузимају имају смисла уколико се на њима буде истрајало и ако су праћене афирмативном акцијом која подразумевај даље унапређење услова живота и социјално-економску интеграцију.

 

25.11.2009. РАДНИ САСТАНАК ПОСВЕЋЕН ПРОБЛЕМИМА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА И ПИСМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – Разговор је вођен о социолингвистичким проблемима који отежавају остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина.

 

23.11.2009. Начелница Одељења за националне мањине Виолета Ћорић и сарадница Нина Јанић присуствовале су састанку у Комесаријату за избеглице на коме је предложено, да представници Комесаријата, у складу с Препоруком Заштитника грађана, опет посете избеглице у КЦ и предложе им решења у вези с њиховим одрживим статусом.

Допис Комесаријату за избеглице

 

18.11.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са Миодрагом Линтом, председником Коалиције избегличких удружења у Србији у вези са питањем статуса избеглица из Хрватске привремено смештеним у Новој Пазови у бившем Колективном центру „Планум“.

 

16.11.2009. Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић говорио је на отварању регионалног онлине образовног програма Београдске отворене школе "Школа толеранције- етничке и верске заједнице у промоцији мањинских права".

 

11.11.2009. Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић, говорио је на Правном факултету на представљању књига "Прилози настанку државно-црквеног права у Србији" аутора проф. др Симе Аврамовића и "Обнова српског државно-црквеног права" проф. др Милана Радуловића.

 

15.10.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић и његов заменик задужен за права националних мањина разговарали су с Ангелом Јосифовим, председником Националног савета бугарске националне мањине и Предрагом Ивановим, директором НИП „Братство“ из Димитровграда о проблемима права на културну аутономију бугарске националне мањине.

Препорука Министарству културе

 

13.10.2009. Заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић, присуствовао је у Медвеђи отварању одељења Правног и Економског факултета Универзитета у Нишу.

 

10.10.2009. Семинар „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“- заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о проблемима установљавана и рада локалних независних тела и посебно Савета за међунационалне односе.

 

09.10.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНИ КУЧЕВО И БОР – заменик Заштитника грађана др Горан Башић обавио је разговоре о остваривању права припадника влашке и ромске националне мањине са челницима општинских управа, полицијским управама, представницима Националног савета влашке националне мањине, медијима и НВО.

 

30.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ МЕДВЕЂА – Разговоре о остваривању права националних мањина у општинама на југу Србије начелница Одељења за националне мањине Виолета Ћорић је наставила са представницима општинске самоуправе у Медвеђи, грађанима ове општине и представницима јавне управе и општинског суда.

 

29.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ ПРЕШЕВО – О проблемима остваривања права албанске националне мањине и другим правима грађана у општини Прешево Виолета Ћорић је разговарала са представницима општинске самоуправе и НВО.

 

28.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ – Начелница Одељења за права мањина Виолета Ћорић и сараднице су обавиле разговоре са представницима општинске управе, начелником ПУ и председником општинског суда у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писма националних мањина.

 

24.09.2009. СЕМИНАР „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НВО И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“ на којем су учествовали заменик Заштитника грађана Горан Башић и сараднице Љиљана Стевић и Нина Јанић. У излагању : „Улога Заштитника грађана у заштити националних мањина – ефекти подршке мултиетничким заједницама“, др Горан Башић је истакао да се Заштитник грађана залаже за развој локалне демократије и јачања локалне самоуправе те да је у том процесу важан чинилац јачање локалних заштитника грађана и тела општинских скупштина која имају извесну контролну улогу – Савет за међунационалне односе, Комисије за родну равноправност и друго.

 

18.09.2009. СЕМИНАР: „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“- Горан Башић је учествовао у раду семинара који је организовао Центар за људска права у Прибоју и говорио је о проблему остваривања права националних мањина у локалним заједницама.

 

17.09.2009. САСТАНАК С ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЛАЗАРОМ РВОВИЋЕМ И ПРЕДСЕДНИКОМ СО ВИТОМИРОМ ПЈЕВЦЕМ – О проблемима права на службену употребу језика и писама припадника бошњачке националне мањине у општини Прибој, заменик Заштитника грађана је разговарао с општинским челницима. Истога дана обављени су разговори и са представницима општинске управе у Пријепољу.

 

16.09.2009. САСТАНАК С ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ НОВОГ ПАЗАРА МЕХОМ МАХМУТОВИЋЕМ И ГРАДСКОМ САМОУПРАВОМ – заменик Заштитника грађана је са сарадницима одржао састанак с градоначелником, председницом СГ, члановима већа и одборницима на којем је поред разматрања проблема остваривања права националних мањина и међуетничких односа било речи и о социјалним и другим питањима у региону и граду Новом Пазару.

 

21.08.2009. САСТАНАК СА МАРЧЕЛ ДРАГАНОМ, СЕКРЕТАРОМ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ посвећен проблемима остваривања права на службену употребу језика румунске националне мањине у Србији.

 

20.08.2009. САСТАНАК СА СТРУЧЊАКИЊОМ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – Поводом истраживања посвећеном остваривању права на службену употребу језика и писама националних мањина сарадници Заштитника грађана обавили су разговор са Даницом Лучић.

 

20.08.2009. САСАТАНАК С ПОКРАЈИНСКИМ ОМБУДСМАНОМ – У вези са остваривањем права националних мањина и њиховом заштитом одржан је састанак с Покрајинским омбудсманом др Петром Теофиловићем и његовим замеником Золтаном Гобором.

 

10.08.2009. ПОЧЕТАК РАДА НА ПРОЈЕКТУ ПОСВЕЋЕНОМ ПРОБЛЕМИМА СЛУЖБЕНЕ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА И ПИСАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – Уз подршку ОСЦЕ Заштитник грађана је почео с реализацијом истраживања чији резултат је утврђивање правног и фактичког стања у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писама националних мањина у Србији. Пројекат реализује Одељење за националне мањине уз помоћ доц. др Љубице Ђорђевић.

 

04.08.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић је актом бр. 48-263/09, дел. број: 5595, донео Одлуку о образовању савета Заштитника грађана за права националних мањина. Савет Заштитника грађана за права националних мањина образовано је као стручно саветодавно тело Заштитника грађана. Чланови савета су: доц. др Љубица Ђорђевић, проф. Милан Вукомановић, проф. др Ранко Бугарски, др Славен Бачић, академик Тибор Варади и академик Војислав Становчић. Савет пружа стручну и саветодавну подршку Заштитнику грађана и , посебно, заменику Заштитника грађана за права националних мањина. Савет као колегијално тело и чланови Савета појединачно дају мишљења и предлоге, покрећу питања, разматрају ставове и преиспитују праксу, стратегију и планове институције Заштитника грађана у области права националних мањина.

 

31.07.2009. ТРИБИНА ПОСВЕЋЕНА ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ - Начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић учествовала је у раду округлог стола посвећеног проблемима социјалног становања. Округли сто је припремила НВО „Група 484“, а разматрани су проблеми садржине Закона о социјалном становању и израде Националне стратегије развоја социјалног становања.

 

17.07.2009. КОНФЕРЕНЦИЈА „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА (ОБРАЗОВАЊЕ): КРОЗ РАД РОМСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ МЕДИЈАТОРКИ И РОМСКИХ АСИСТЕНАТА У НАСТАВИ“

У раду Конференције учествовале су саветнице у Стручној служби Заштитника грађана Љиљана Стевић и Нина Јањић.

 

01.07.2009. Заменик градоначелника Београда Јован Кркобабић разговарао је са Заштитником грађана Сашом Јанковићем и његовим заменицима о проблемима расељавања Рома и другим социјалним и економским правима Београђана.

Заједничко саопштење Заштитника грађана и Заменика градоначелника Београда у вези са расељавањем ромских насеља

 

30.06.2009. ТРИБИНА ДЕМОКРАТСКОГ ЦЕНТРА ПОСВЕЋЕНА АКТУЕЛНИМ ПРОБЛЕМИМА РОМА У БЕОГРАДУ – Уводне речи одржали су проф. др Драгољуб Мићуновић, др Рајко Ђурић и др Горан Башић.

 

30.06.2009. ОКРУГЛИ СТО “УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ЗАШТИТЕ И ПОЛОЖАЈА РОМА" - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић је објаснио улогу коју МУП има у унапређењу безбедности ромске популације у Републици Србији, при чему је истакао повећање броја припадника националних мањина запослених у органима управе, а посебно у МУП-у. У раду скупа учествовала је виша саветница у Служби Заштитника грађана Љиљана Стевић.

 

11.06.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ ТОПОЛА – На позив председника општине Топола Драгана Јовановића стручњаци Заштитника грађана Крцун Драговић и Зорица Зелен присуствовали су представљању решења за пресељење Рома из нехигијенског насеља на одрживу локацију.

 

09.06.2009. Заменик Заштитника грађана за права припадника националних мањина Горан Башић, говорио је на трибини „Правни положај цркава и верских заједница у Србији – примена актуелних закона" коју је организовала Конрад Аденауер Фондација. На трибини су учествовали проф. др Сима Аврамовић, проф. др Милан Радуловић и др Драган Новаковић.

 

26/27.5.2009. Заштитник грађана је с заменицима и сарадницима боравио два дана у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа где су примане притужбе грађана и обављени бројни разговори са представницима општинских управа, у школама, установама којима су поверена јавна овлашћења, центрима за социјални рад, НВО, медијима.

 

12.05.2009. ЦЕКОР у сарадњи са Агенцијом за сарадњу са НВО и Националним саветом ромске националне мањине организовао је расправу у вези са планом расељавања Рома испод моста „Газела“, у којој је учествовала начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић.

 

29.04.2009. РАЗГОВОР ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА СА УЧЕСНИЦИМА СТРУЧНОГ СКУПА – Заштитник грађана и заменик Горан Башић разговарали су са учесницима скупа Нонком Богомиловом, Стеваном Бугарским, Силвом Деветаком, Срђаном Вукадиновићем, Ненадом Ђурђевићем, Драгољубом Ђорђевићем, Јованом Живковићем, Петром Ластићем, Војиславом Становчићем, Сергејом Флереом и Миланом Радуловићем о појединим питањима правног положаја и признавања цркава и верских заједница.

 

28.04.2009. СТРУЧНИ СКУП „ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ПРАВНОГ ЛИЦА“ - Заштитник грађана је на основу притужби грађана у вези са нерешеним статусом Јеховиних сведока и ЦПЦ урадио детаљну анализу положаја цркава и верских заједница и остваривања Закона који тај положај регулише, као и Правилника Министарства вера на основу којег непризнате цркве и верске заједнице стичу правни субјективитет. Како је реч о изузетно осетљивом питању од изузетног друштвеног значаја, Заштитник грађана је организовао стручни скуп на којем су разматрана регионална искуства и специфична питања признавања цркава и верских заједница. У раду скупа су учествовали Епископ Бачки господин Иринеј, монсињор Андрија Копиловић, Муфтија Исламске заједнице Србије Адем Зилкић, београдски имам Мухамед Јусуфсхпахић, представници других цркава и верских заједница и стручњаци: академик Иван Цвитковић, проф. др Силво Деветак, проф. др Сергеј Флере и други.

Мишљење о унапређењу правног положаја цркава

Агенда

 

25.04.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са текстилним радницима у Новом Пазару. О проблемима радника у штрајку заменик ЗГ је разговарао и са градоначелником Мирсадом Ђерлеком.

 

20.04.2009. Дневни лист “Политика” објавио је ауторски текст заменика Заштитника грађана Горана Башића о проблемима становања Рома.

 

08.04.2009. Заштитник грађана је у емисији “Кажипрст” Радија Б92 изјавио је да "Недавно рушење ромских уџерица у нехигијенском насељу у Новом Београду није обављено у складу са правилима".

 

08.04.2009. У дневном листу “Данас” објављен је ауторски текст заменика Заштитника грађана о проблемима расељавања ромских насеља.

 

31.03.2009. САСТАНАК СА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – заменик Заштитника грађана Горан Башић одржао је састанак с представницима националних савета националних мањина

 

26/28.3.2009. КОНФЕРЕНЦИЈА „ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ“ – Конференцију су организовали Београдска отворена школа и Хришћански културни центар, а у њеном раду је учествовала и начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић.

 

20.03.2009. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАСИЗМА - Обележавајући овај дан Заштитник грађана је организовао јавни разговор са студентима Факултета за европске правно политичке студије у Новом Саду. Др Рајко Ђурић је тим поводом одржао предавање „Расизам-јуче, данас, сутра“

 

20.03.2009. Поводом Међународног дана борбе против расизма 21. марта, Заштитник грађана Саша Јанковић и грађански бранилац за град Београд Душанка Гаћеша, поднели су иницијативу Скупштини града Београда да једна основна школа у главном граду добије име по Душану Јовановићу, четрнаестогодишњем дечаку који је 1997. године у центру Београда, само зато што је Ром, до смрти претучен. Тим поводом Заштитник грађана је издао саопштење у којем је поред осталог: „Чинимо то уверени да се трајно сузбијање идеологија и понашања заснованих на расном или етничком екслузивизму не може постићи само административним забранама и судским поступцима. За постизање коначног циља – елиминисања сваког облика расистичког, шовинистичког понашања и дискриминације засноване на таквим идејама – поред оштрих санкција од кључног значаја је доношење и спровођење мера усмерених ка оснаживању друштвених вредности, какве су враћање значаја васпитању и образовању, побољшање његовог квалитета и доступности, борба против дискриминације и заштита достојанства грађана свуда и у свакој прилици. Симболичан пример и део свеобухватне политике сузбијања расизма и шовинизма је да се једна од београдских основних школа назове по Душану Јовановићу, детету које је страдало искључиво због безуме мржње појединаца према његовом народу.

 

19.03.2009. РАЗГОВОР ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА САШЕ ЈАНКОВИЋА СА СТУДЕНТИМА ИЗ ПРИШТИНЕ – О проблемима образовања, признавања диплома и интеграцији у друштвени систем Заштитник грађана је разговарао са студентима приштинског Универзитета.

 

19.02.2009. РАЗГОВОР У ОПШТИНИ НОВИ ПАЗАР – Са градоначелником Новог Пазара господином Ђерлеком заменик Заштитника грађана је разговарао о проблемима у вези с оснивањем Савета за Међунационалне односе, остваривањем права на службену употребу језика, образовања и информисања националних мањина.

 

18.02.2009. РАЗГОВОР У ОПШТИНИ ТУТИН – Наставак разговора о остваривању права националних мањина али и односу локалне самоуправе према мултиетничности и функционисању независних тела у локалним самоуправама заменик Заштитника грађана је обавио у Тутину где се сусрео са општинским властима и НВО.

 

17.02.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА ПРИЈЕПОЉЕ И ПРИБОЈ – У вези са остваривањем права на службену употребу језика и другим правима националних мањина заменик Заштитника грађана је разговарао са председником СО Пријепоље, председником општине Прибој и председником општинске скупштине. Разговори су обављени и са начелницима општинских управа, полицијских управа и НВО.

 

13.02.2009. На иницијативу Заштитника грађана Саше Јанковића, организован је састанак са локалним омбудсманима о проблемима расељавања ромских насеља и положају Рома у Србији. Увод у дискусију била су излагања Заштитника грађана, његовог заменика за националне мањине и др Рајка Ђурића вишег саветника у Стручној служб

 

12.02.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је са челним људима општина Бујановац, Медвеђа и Прешево о остваривању људских и мањинских права.

 

04.02.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА БЕЧЕЈ И СРБОБРАН – У сарадњи са заштитником грађана општине Бечеј заменик Заштитника грађана Горан Башић је обавио разговор у вези с проблемима остваривања мањинских права са челницима општинских самоуправа, са грађанима, НВО, начелником полицијске управе. У ОШ „Шаму Михаљ“ заменика ЗГ су упознали с проблемима у вези с комуникацијом с Министарством просвете и остваривањем права на зараду.

 

30.01.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА КУЛА И ВРБАС – О положају Русина, Мађара, Рома и припадника других националних мањина заменик Заштитника грађана Горан Башић је разговарао са представницима националних савета националних мањина, грађанима, али и са челницима општинских управа.

 

29.01.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА СЕНТА И НОВИ БЕЧЕЈ – Заменик Заштитника грађана Горан Башић обавио је разговоре са председницима општина, члановима општинских већа, одборницима, школских управа, НВО и грађанима у вези са проблемима остваривања права националних мањина.