а

 

 

OPŠTINA SENTA

ZENTA KÖZSÉG

Opština Senta se nalazi u Severno-banatskom okrugu i rasprostire se na 293 km². Pored Sente kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bogaraš, Gornji Breg, Kevi i Tornjoš. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Senti je živelo 23.316 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

23.316

Mađari

18.441

79.09

Romi

595

2.55

 

Srbi

2.533

10.87

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (62), Bošnjaci (13), Bugari (1), Bunjevci (21), Goranci (4), Grci (3), Jevreji (2), Jugosloveni (107), Makedonci (27), Muslimani (13), Nemci (13), Rumuni (3), Rusi (11), Rusini (13), Slovaci (31), Slovenci (9), Ukrajinci (6), Hrvati (84), Crnogorci (48), Ostali (15), Nisu se izjasnili (673), Regionalna pripadnost (122), Nepoznato (466), Ukupno (1747 - 7.49%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i njegovo pismo (član 10. Statuta).

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 45., 46. i 47. Statuta) dok Zaštitnika građana nije predviđen Statutom opštine.

U Senti postoji dečiji vrtić, jedna osnovna škola sa pet radnih jedinica i četiri srednje škole. U svim obrazovnim ustanovama nastava se organizuje na srpskom i mađarskom jeziku, a celokupna administriranja u školama su dvojezična.

 

Opština Senta nije dostavila kompletan odgovor na UPITNIK.

 

download:
STATUT OPŠTINE SENTA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA ŠID

Opština Šid se nalazi u Sremskom okrugu i rasprostire se na 687 km². Pored Šida kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo, Bikić Do, Bingula, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Erdevik, Ilinci, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Morović, Privina Glava i Sot. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Šidu je živelo 34.188 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

34.188

Srbi

26.646

77.93

Rusini

1.027

3.01

 

Slovaci

2.136

6.24

 

Hrvati

1.748

5.11

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (10), Bošnjaci (5), Bugari (4), Bunjevci (2), Goranci (4), Jevreji (1), Jugosloveni (152), Mađari (179), Makedonci (26), Muslimani (24), Nemci (14), Romi (204), Rumuni (4), Rusi (17), Slovenci (6), Ukrajinci (47), Crnogorci (26), Česi (8), Ostali (17), Nisu se izjasnili (1393), Regionalna pripadnost (111), Nepoznato (377), Ukupno (2631- 7.71%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, rusinski i slovački jezik i njihovo pismo (član 5. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju i na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 117., 118., 119., 120., 121., 122. i 123. Statuta) i Zaštitnika građana (član 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115. i 116. Statuta). Savet za međunacionalne odnose osnovan je Odlukom Skupštine opštine 24. oktobra 2008. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Šidu postoji predškolska ustanova, sedam osnovnih i dve srednje škole. U jednoj osnovnoj školi ( Erdevik ) nastava se izvodi i na slovačkom jeziku a u dve osnovne škole ( Šid ) realizuje se nastava iz predmeta rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture i slovački jezik sa elementima nacionalne kulture. U osnovnoj školi u Erdeviku celokupno administriranje je dvojezično.

 

download:
STATUT OPŠTINE ŠID
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

GRAD  SOMBOR

Grad Sombor se nalazi u Zapadno-bačkom okrugu i rasprostire se na 1178 km². Pored Sombora kao gradskog centra ova površina obuhvata i naselja: Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Svetozar Miletić, Stanišić, Stapar, Telečka i Čonoplja. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Somboru je živelo 85.903 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

85.903

Srbi

54.370

63.30

Romi

1.015

1.18

 

Mađari

9.874

11.49

Bunjevci

2.058

2.39

 

Hrvati

7.070

8.23

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (118), Bošnjaci (22), Bugari (31), Vlasi (2), Goranci (67), Grci (35), Egipćani (2), Jevreji (9), Jugosloveni (852), Makedonci (171), Muslimani (91), Nemci (494), Rumuni (89), Rusi (11), Rusini (62), Slovaci (117), Slovenci (74), Ukrajinci (23), Crnogorci (541), Česi (15), Ostali (428), Nisu se izjasnili (6534), Regionalna pripadnost (1479), Nepoznato (219), Ukupno (11516- 13.41%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Grada u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo.  U Gradu se utvrđuje i službena upotreba latiničnog pisma, i mađarskog jezika i pisma, na način utvrđen Ustavom, zakonom, drugim propisom i Statutom Grada. U naseljenim mestima Bački Monoštor i Bački Breg utvrđuje se i službena upotreba hrvatskog jezika i pisma. (član 7. Statuta).

Statutom grada uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 48., 49., 50., 51. i 52. Statuta) i Zaštitnik građana (član 107., 108.  109., I 110. Statuta).

Grad Sombor nije dostavio kompletan odgovor na UPITNIK.

 

download:
STATUT GRADA SOMBORA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA SRBOBRAN

Opština Srbobran se nalazi u Južno-bačkom okrugu i rasprostire se na 284 km². Pored Srbobrana kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Nadalj i Turija. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Srbobranu je živelo 16.317 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

16.317

Srbi

10.709

65.63

Romi6293.86

 

Mađari

3.387

20.75

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (7), Bošnjaci (2), Bugari (2), Bunjevci (3), Egipćani (1), Jugosloveni (55), Makedonci (27), Muslimani (22), Nemci (20), Rumuni (8), Rusi (9), Rusini (23), Slovaci (20), Slovenci (9), Ukrajinci (29), Hrvati (118), Crnogorci (82), Česi (5), Ostali (24), Nisu se izjasnili (594), Regionalna pripadnost (447), Nepoznato (85), Ukupno (1592- 9.76%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i njegovo pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični. U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom jeziku.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 117., 118., 119., 120., 121., 122. i 123. Statuta) i Zaštitnika građana (član 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115. i 116. Statuta). Savet za međunacionalne odnose nije osnovan kao ni institucija lokalnog ombudsmana.

U Srbobranu postoji jedna predškolska ustanova, četiri osnovne i jedna srednja škola. U jednoj osnovnoj školi organizuje se nastava na mađarskom jeziku i celokupna administriranja u školi su dvojezična.


download:
STATUT OPŠTINE SRBOBRAN
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA

STARA PAZOVA

Opština Stara Pazova se nalazi u Sremskom okrugu i rasprostire se na 351 km². Pored Stare Pazove kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Belegiš, Vojka, Golubinci, Krnješevci, Nova Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci i Surduk. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Staroj Pazovi je živelo 65.792 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

65.792

Srbi

54.516

82.86

Hrvati

1.3362.03

 

Slovaci

5.212

7.92

Romi1.1931.81
Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (9), Bošnjaci (17), Bugari (12), Bunjevci (4), Vlasi (2), Goranci (21), Grci (6), Jevreji (1), Jugosloveni (201), Mađari (131), Makedonci (179), Muslimani (83), Nemci (27), Rumuni (8), Rusi (52), Rusini (9), Slovenci (27), Ukrajinci (47), Crnogorci (122), Česi (9), Ostali (62), Nisu se izjasnili (1838), Regionalna pripadnost (180), Nepoznato (483), Ukupno (3535- 5.38%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo. Na području naseljenog mesta Stara Pazova istovremeno sa srpskim jezikom i ćiriličnim pismom u službenoj upotrebi i slovački jezik i pismo (član 9. Statuta).

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 33. i 96. Statuta) i Zaštitnika građana (član 95. Statuta).

Opština Stara Pazova nije dostavila odgovor na UPITNIK.

 

download:
STATUT OPŠTINE STARA PAZOVA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE