а

 

 

 

 

 

 

OPŠTINA INĐIJA

 

Opština Inđija se nalazi u Sremskom okrug i rasprostire se na 385 km². Pored Inđije kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Beška, Jarkovci, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Karlovci, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Stari Slankamen i Čortanovci. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Inđije je živelo 47.433 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

47.433

Srbi

40.871

86.17

 

Hrvati

1.569

3.30

Mađari

829

1.74

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (15), Bošnjaci (8), Bugari (13), Bunjevci (11), Vlasi (3), Goranci (3), Grci (1), Jugosloveni (210), Makedonci (71), Muslimani (19), Nemci (34), Romi (426), Rumuni (10), Rusi (39), Rusini (6), Slovaci (380),  Slovenci (46), Ukrajinci (391), Česi (22), Ostali (77), Nisu se izjasnili (1630), Regionalna pripadnost (426), Nepoznato (206), Ukupno (4165 - 8.79%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo ( član 5. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina kao i izdavanje izvoda.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 106. i 107. Statuta) i Zaštitnika građana  (član 104. i 105. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 15. maja 2207 godine i utvrđen je izbor, delokrug i način rada Saveta za međunacionalne odnose. U Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Inđiji postoji devet osnovnih škola i tri srednje škole. U jednoj osnovnoj školi ( Maradik ) predaje se predmet Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture i u jednoj osnovnoj školi ( Krčedin i Slankamenački Vinogradi-izdvojeno odeljenje) nastava se izvodi na slovačkom jeziku. U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE INĐIJA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

OPŠTINA KIKINDA

NAGYKIKINDA KÖZSÉG

Opština Kikinda se nalazi u Severno-banatskom okrug i rasprostire se na 782 km². Pored Kikinde kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatska Topola,  Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci,  Rusko Selo i Sajan. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kikindi je živelo 59.453 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

59.453

Srbi

44.846

75.41

 

Mađari

7.270

12.22

Romi

1.981

3.33

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (75), Bošnjaci (14), Bugari (18), Bunjevci (6), Vlasi (1), Goranci (5), Jevreji (6), Jugosloveni (331), Makedonci (126), Muslimani (74), Nemci (87), Rumuni (95), Rusi (13), Rusini (12), Slovaci (45), Slovenci (39), Ukrajinci (23), Hrvati (204), Crnogorci (99), Česi (8) Ostali (42), Nisu se izjasnili (2310), Regionalna pripadnost (1190), Nepoznato (533), Ukupno (5356 - 9.01%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i pismo u naseljenim mestima : Banatskoj Topoli, Kikindi, Ruskom Selu i Sajanu( član 5. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom jeziku. Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi nisu dvojezični.

Statutom Оpštine predviđeno je osnivanje Saveta za međunacionalne odnose kao stalnog radnog tela (član 44. Statuta), dok Zaštitnik građana nije predviđen Statutom.

U Kikindi postoji sedamnaest osnovnih škola i četiri srednje škole. U četiri osnovne škole nastava se izvodi i na mađarskom jeziku. U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE KIKINDA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

OPŠTINA KOVAČICA

 

Opština Kovačica se nalazi u Južno-banatskom okrugu i rasprostire se na 419 km². Pored Kovačice kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Debeljača, Idvor, Padina, Putnikovo, Samoš, Uzdin i Crepaja. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kovačici je živelo 25.274 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

25.274

Slovaci

10.577

41.85

Rumuni

1.543

6.11

 

Srbi

8.407

33.27

Romi

806

3.19

 

Mađari

2.522

9.97

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (59), Bošnjaci (4), Bugari (10), Bunjevci (1), Vlasi (3), Jevreji (1), Jugosloveni (62), Makedonci (74), Muslimani (10), Nemci (14), Rusi (10), Rusini (3), Slovenci (4), Ukrajinci (5), Hrvati (48), Crnogorci (34), Česi (6), Ostali (21), Nisu se izjasnili (854), Regionalna pripadnost (101), Nepoznato (95), Ukupno (1419 - 5.61%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik, ćirilično i latinično pismo i slovački jezik i njegovo pismo, mađarski jezik i njegovo pismo i rumunski jezik i njegovo pismo ( član 12. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su višejezični. U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 47. i 86. Statuta) i Zaštitnika građana (član 80. Statuta). Prvi Saveta za međunacionalne odnose nije obrazovan posebnom Odlukom Skupštine opštine već je regulisano Odlukom o obrazovanju radnih tela, 08. decembra 2004. godine, a institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Kovačici postoje četiri osnovne i jedna srednja škole. U dve osnovne škole ( Kovačica i Padina ) i u srednjoj školi nastava se izvodi i na slovačkom jeziku, u jednoj osnovnoj školi ( Debeljača ) nastava se izvodi i na mađarskom jeziku i u jednoj osnovnoj školi ( Uzdin ) nastava se izvodi i na rumunskom jeziku. U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE KOVAČICA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA KOVIN

 

Opština Kovin se nalazi u Južno-banatskom okrugu i rasprostire se na 730 km². Pored Kovina kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bavanište, Gaj, Deliblato, Dubovac, Malo Bavanište, Mramorak, Pločica, Skorenovac i Šumarak. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kovinu je živelo 33.722 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

33.722

Srbi

25.150

74.58

Rumuni

1.516

4.50

Mađari

3.001

8.90

Romi

1.170

3.47

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (19), Bošnjaci (3), Bugari (121), Bunjevci (2), Vlasi (90), Goranci (3), Jevreji (2), Jugosloveni (84), Makedonci (128), Muslimani (69), Nemci (47), Rusi (23), Rusini (2), Slovaci (14), Slovenci 33), Ukrajinci (6), Hrvati (65), Crnogorci (92), Česi (134), Ostali (24), Nisu se izjasnili (951), Regionalna pripadnost (345), Nepoznato (628), Ukupno (2885 - 8.55%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski jezik i njegovo pismo i rumunski jezik i njegovo pismo ( član 9. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 25. i 83. Statuta) i Zaštitnika građana (član 25. i 85. Statuta). Prvi Saveta za međunacionalne odnose je obrazovan Odlukom Skupštine opštine a rešenje o izboru članova Saveta Skupština opštine donela je 05. decembra 2006. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Kovinu postoji deset osnovnih i dve srednje škole. U jednoj osnovnoj školi ( Skorenovac ) nastava se izvodi na mađarskom jeziku, u dve osnovne škole ( Deliblato i Mramorak ) obezbeđeno je učenje maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture – rumunski jezik. U pedškolskoj ustanovi postoji pripremni predškolski program na mađarskom jeziku ( Skorenovac ). U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

  

download:
STATUT OPŠTINE KOVIN
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA KULA

 

Opština Kula se nalazi u Zapadno-bačkom okrugu i rasprostire se na 481 km². Pored Kule kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Kruščić, Lipar, Nova Crvenka, Ruski Krstur, Sivac i Crvenka. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kuli je živelo 43.101 stanovnika. 

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

43.101

Srbi

25.237

58.56

Ukrajinci

1.290

3.00

 

Crnogorci

4.334

10.05

Hrvati

569

1.32

 

Rusini

4.588

10.64

 

Mađari

3.412

7.91

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (50), Bošnjaci (6), Bugari (4), Bunjevci (42), Vlasi (6), Goranci (25), Egipćani (3), Jevreji (4), Jugosloveni (129), Makedonci (138), Muslimani (56), Nemci (167), Romi (314), Rumuni (3), Rusi (23), Slovaci (118), Slovenci (44), Česi (11), Ostali (137), Nisu se izjasnili (1951), Regionalna pripadnost (319), Nepoznato (121), Ukupno (3671 - 8.52%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski i rusinski jezik i njegovo pismo ( član 6. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 103. Statuta) i Zaštitnika građana (član 101. i 102. Statuta). Saveta za međunacionalne odnose nije obrazovan kao i institucija lokalnog ombudsmana.

U Kuli se u tri osnovne škole ( Kula i Ruski Krstur ) nastava izvodi na mađarskom jeziku i rusinskom jeziku a u jednoj srednjoj školi ( Ruski Krstur ) nastava se izvodi i na rusinskom jeziku. U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE KULA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE