а

ОПШТИНА АПАТИН

 

Општина Апатин се налази у Западно-бачком округу и распростире се на 333 км². Поред Апатина као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Купусина, Пригревица, Сонта и Свилојево. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Апатину је живело 28.929 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

28.929

Срби

18.164

62.78

Румуни

1.148

3.96

Мађари

3.102

10.72

Роми 654 1.60

Хрвати

3.015

10.42

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (26), Бошњаци (3), Бугари (2), Буњевци (49), Власи (1), Горанци (8), Грци (2), Јевреји (6), Југословени (188), Македонци (39), Муслимани (29), Немци (182), Руси (10), Русини (7), Словаци (26), Словенци (22), Украјинци (4), Црногорци (74), Чеси (1), Остали (153), Нису се изјаснили (1557), Регионална припадност (242), Непознато (215), Укупно (2.846 – 9,84%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У службеној употреби је српски језик, а равноправно се употребљавају чирилично и латинично писмо. На подручју насељених места Купусина и Свилојево, поред српског језика у службеној употреби је и мађарски језик и писмо, а на подручју насељеног места Сонта и хрватски језик и писмо (члан 7. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском и хрватском језику и писму, а сви изводи се издају и на мађарском и хрватском језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 50. и 51. Статута) и Заштитника грађана (члан 68. и 69. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 20. маја 2005.године., а институција локалног омбудсмана још није успостављена.

У Апатину постоји шест основних и три средње школе. У две основне школе настава се изводи и на мађарском језику а у једној основној школи (Сонта) предаје се хрватски језик као матерњи језик са елементима националне културе. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ АПАТИН
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОПШТИНА БАЧ

Општина Бач се налази у Јужно-бачком округу и распростире се на 367 км². Поред Бача као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна и Селенча. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачу је живело 14.405 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

14.405

Срби

6.750

46.85

Роми

764

5.31

Словаци

2.845

19.75

Румуни

304

2.12

Хрвати

1.209

8.39

Муслимани

171 1.19

Мађари

958

6.65

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (6), Бошњаци (40), Буњевци (5), Грци (3), Јевреји (2), Југословени (87) Македонци (15), Немци (92), Руси (14), Русини (15), Словенци (4), Украјинци (82), Црногорци (45), Чеси (7), Остали (75), Нису се изјаснили (723), Регионална припадност (148), Непознато (41), (Укупно 1404 – 9.74% )

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик ћирилично и латинично писмо, словачки и мађарски језик и њихово писмо ( члан 5. Статута). У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском и словачком језику и писму, а сви изводи се издају и на мађарском и словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 104. Статута) и Заштитника грађана (члан 103. Статута), међутим у општини није основан Савет за међунационалне односе као ни институција локалног омбудсмана. У Бачу је пет основних и једна средња школе. У једној основној школи у Селенчи настава се изводи на словачком језику али се за припаднике Ромске националне мањине предаје предмет Ромски језик са елементима националне културе, а у једној основној школи у Вајској за ученике Румунске националне мањине предаје се предмет Румунски језик са елементима националне културе.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

 

Општина Бачка Паланка се налази у Јужно-бачком округу и распростире се на 579 км². Поред Бачке Паланке као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Визић, Гајдобра, Деспотово, Карађорђево, Младеново, Нештин, Нова Гајдобра, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево, Челарево. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачкој Паланци је живело 55.528 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

 

УКУПНО

%

 

УКУПНО

%

55.528

Срби

43.843

78.96

Хрвати

819 1.47

 

Словаци

5.047

9.10

Роми 1.064 1.91

 

Мађари

1.356

2.44

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (72), Бошњаци (11), Бугари (5), Буњевци (22), Египћани (1), Грци (5), Јевреји (5), Југословени (160), Македонци (51), Муслимани (69), Немци (105), Румуни (6), Руси (25), Русини (53), Словенци (39), Украјинци (27), Црногорци (133), Чеси (18), Остали (60), Нису се изјаснили (1870), Регионална припадност (501), Непознато (161), Укупно (3399 – 6.12%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Општини је у службеној употреби поред српског језика и ћириличног писма и словачки језик и латинично писмо (члан 9. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на словачком језику и писму, а сви изводи се издају и на словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 107. Статута) и Заштитника грађана (члан 106. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 20. новембра 20058 године., а институција локалног омбудсмана још није успостављена. У Бачкој Паланци постоји једна предшколска установа, 12 основних и три средње школе. У две основне школе (Пивнице и Силбаш) настава се изводи и на словачком језику, а у две основне школе ( Бачка Паланка и Челарево ) негује се словачки језик и култура. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG

Општина Бечеј се налази у Јужнобачком округу и распростире се на 487 км². Поред Бечеја као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Бачко Градиште, Бачко Петрово село, Милешево и Радичевић. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бечеју је живело 37.351 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

37.351

Мађари

17.309

46.34

Роми 842 2.26

Срби

15.451

41.37

   

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (81), Ашкалије (6), Бошњаци (12), Бугари (7), Буњевци (13), Горанци (6), Грци (1), Југословени (287) Македонци (49), Муслимани (79), Немци (38), Румуни (8), Руси (7), Русини (21), Словаци (45), Словенци (12), Украјинци (14), Хрвати (301), Црногорци (107), Чеси (3), Остали (66), Нису се изјаснили (1.823), Регионална припадност (555), Непознато (208), (Укупно 3749 – 10.03% )

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У службеној употреби су српски и мађарски језик (члан 6. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском језику и писму, а сви изводи се издају и на мађарском.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 89.,90.,91. и 92. Статута) и Заштитника грађана (члан 84.,85.,86.,87. и .88 Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 31.10.2006. године. За првог Заштитника грађана, општине Бечеј, одборници су изабрали Чабу Дели који је почео са радом 18. маја 2007. године.

У Бечеју постоји вртић, седам основних, три средње школе и једна основна и средња школа за децу са сметњама у развоју. У свим образовним установама настава се организује и на српском и мађарском језику, а целокупно администрирања у школама су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОПШТИНА

БЕЛА ЦРКВА

Општина Бела Црква се налази у Јужно-банатском округ и распростире се на 353 км². Поред Беле Цркве као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Банатска Паланка, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Белој Цркви је живело 17.367 становника.Општина Бела Црква се налази у Јужно-банатском округ и распростире се на 353 км². Поред Беле Цркве као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Банатска Паланка, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Белој Цркви је живело 17.367 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

17.367

Срби

12.715

73.22

Роми

791

4.55

Румуни

842

4.85

Мађари

425

2.44

Чеси

644

3.71

     
Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (11), Бошњаци (10), Бугари (13), Буњевци (1), Власи (1), Грци (4), Јевреји (1), Југословени (52), Македонци (97), Муслимани (23), Немци (59), Руси (16), Русини (1), Словаци (16), Словенци (14), Украјинци (4), Хрвати (61), Црногорци (66), (Остали (17), Нису се изјаснили (747), Регионална припадност (238), Непознато (498), Укупно (1950 – 11,23%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Општини је у службеној употреби истовремено са српским језиком и ћириличним писмом и румунски језик и ћирилично писмо, чешки језик и латинично писмо и мађарски језик и латинично писмо ( члан 5. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су делимично вишејезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на језицима националних мањина као и издавање извода.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 115. Статута) и Заштитника грађана (члан 114. Статута). Први Савета за међунационалне односе образован је Одлуком Скупштине општине 24. априла 2009. године и дефинисан је избор, делокруг и начин рада Савета за међунационалне односе, међутим Савет није функционисао. У Белој Цркви постоји седам основних и две средња школе. У једној основној школи настава се изводи на румунском језику и у једној основној школи настава се изводи на мађарском језику. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ