а

OPŠTINA

NOVI KNEŽEVAC

Opština Novi Kneževac se nalazi u Severno-banatskom okrugu i rasprostire se na 305 km². Pored Novog Kneževca kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatsko Aranđelovo, Đala, Majdan, Podlokanj, Rabe, Siget, Srpski Krstur i Filić. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Novom Kneževcu je živelo 11.269 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

11.269

Srbi

6.445

57.19

Romi

923

8.19

 

Mađari

3.217

28.54

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (13), Bošnjaci (1), Bugari (1), Bunjevci (12), Vlasi (1), Jugosloveni (47), Makedonci (21), Muslimani (6), Nemci (10), Rumuni (2), Rusi (8), Rusini (1), Slovaci (10), Slovenci (7), Ukrajinci (4), Hrvati (64), Crnogorci (40), Ostali (8), Nisu se izjasnili (290), Regionalna pripadnost (93), Nepoznato (45), Ukupno (684 - 6.08%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo i mađarski jezik i njegovo pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su dvojezični.  U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom.

Statutom opštine uređeno je postojanje Saveta za međunacionalne odnose kao Stalnog radnog tela (član 48. Statuta) i Zaštitnika građana ( član 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. i 124. Statuta ). Savet za međunacionalne odnose postojao je u prošlom sazivu kao radno telo  Skupštine opštine ali još nije doneto rešenje o razrešenju starih i imenovanju novih članova Saveta. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Novom Kneževcu postoji vrtić, jedna osnovna  i dve srednje škole u kojima se organizuje nastava i na mađarskom jeziku, a celokupno administriranja u tim školama su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE NOVI KNEŽEVAC
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

 

OPŠTINA PRIBOJ

Opština Priboj se nalazi u Zlatiborskom okrugu i rasprostire se na 552 km². Pored Priboja kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banja, Batkovići, Brezna, Bučje, Dobrilovići, Živinice, Zabrđe, Zabrnjica, Zagradina, Zaostro, Jelača, Kalafati, Kaluđerovići, Kasidoli, Kratovo, Krnjača, Kukurovići, Mažići, Miliješ, Plašće, Požegrmac, Pribojska Goleša, Pribojske Čelice, Rača, Ritošići, Sjeverin, Sočice, Strmac, Hercegovačka Goleša, Crnugovići, Crnuzi i Čitluk. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Priboju je živelo 27.133 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

27.133

Srbi

20.582

75.86

Muslimani

1.944

7.16

 

Bošnjaci

3.811

14.04

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (3), Bugari (1), Goranci (3), Jugosloveni (36), Mađari (11, Makedonci (9), Romi (32), Rumuni (1), Rusi (5), Slovenci (3), Ukrajinci (2), Hrvati (21), Crnogorci (119), Ostali (26), Nisu se izjasnili (256), Regionalna pripadnost (10), Nepoznato (253), Ukupno (796 - 2.94%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično  pismo ( član 5. Statuta ).

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 130. Statuta) i Zaštitnika građana (član 128. i 129. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose osnovan je odlukom Skupštine opštine 27. oktobra 2008. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Priboju u osnovnim i srednjim školama nije organizovana nastava na jezicima nacionalnih manjina niti se predaje predmet „ Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture“.

 

download:
STATUT OPŠTINE PRIBOJ
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

 

OPŠTINA SEČANJ

Opština Sečanj se nalazi u Srednje-banatskom okrugu i rasprostire se na 523 km². Pored Sečnja kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sutjeska i Šurjan. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Sečnju je živelo 13.267 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

13.267

Srbi

9.195

69.31

Romi

714

5.38

 

Mađari

1.691

12.74

Rumuni5664.27
Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (4), Bugari (87), Bunjevci (3), Vlasi (1), Goranci (11), Jugosloveni (50), Makedonci (39), Muslimani (11), Nemci (39), Rusi (12), Rusini (1), Slovaci (52), Slovenci (7), Ukrajinci (2), Hrvati (113), Crnogorci (24), Česi (3), Ostali (6), Nisu se izjasnili (439), Regionalna pripadnost (150), Nepoznato (47), Ukupno (1101 - 8.30%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski i rumunski jezik i njihova pisma (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su ispisani na jezicima nacionalnih manjina. U opštinskoj  upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 118. Statuta) i Zaštitnik građana (član 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., I 117. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 07. marta 2005 godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Sečnju od osam osnovnih škola u dve osnovne škole nastava se odvija i na mađarskom jeziku ( Neuzdin ) i na rumunskom jeziku ( Sutjeska ). U navedenim školama celokupna administriranja u su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE SEČANJ
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA SJENICA

 

Opština Sjenica se nalazi u Zlatiborskom okrugu i rasprostire se na 1059 km². Pored Surdulice kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Aliveroviće, Bagačiće, Bare, Bačija, Bioc, Blato, Boguti, Božov Potok, Boljare, Borišiće, Boroviće, Breza, Brnjica, Buđevo, Vapa, Veskoviće, Visočka, Višnjeva, Višnjice, Vrapci, Vrbnica, Vrsjenice, Goluban, Gornje Lopiže, Goševo, Grabovica, Gradac, Grgaje, Doliće, Donje Goračiće, Donje Lopiže, Dragojloviće, Draževiće, Družiniće, Dubnica, Duga Poljana, Dujke, Dunišiće, Žabren, Žitniće, Zabrđe, Zaječiće, Zahumsko, Jevik, Jezero, Kalipolje, Kamešnica, Kanjevina, Karajukića Bunari, Kijevci, Kladnica, Kneževac, Koznik, Kokošiće, Krajinoviće, Krivaja, Krnja Jela, Krstac, Krće, Lijeva Reka, Ljutaje, Mašoviće, Medare, Međugor, Milići, Papiće, Petrovo Polje, Plana, Poda, Ponorac, Pralja, Raždaginja, Rasno, Raspoganče, Rastenoviće, Raškoviće, Skradnik, Strajiniće, Stup, Sugubine, Sušica, Trešnjevica, Trijebine, Tuzinje, Tutiće, Uvac, Ugao, Ursule, Ušak, Fijulj, Caričina, Cetanoviće, Crvsko, Crčevo, Čedovo, Čipalje, Čitluk, Šare, Štavalj i Šušure. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Sjenici je živelo 26.392 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

26.392

Bošnjaci

19.498

73.87

Muslimani

1.234

4.67

 

Srbi

5.264

19.94

 

 

 

Маnjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika : Albanci (29), Goranci (12), Jugosloveni (10), Makedonci (3), Romi (93), Slovenci (1), Ukrajinci (1), Hrvati (6), Crnogorci (15),   Ostali (40), Nisu se izjasnili (57), Regionalna pripadnost (6), Nepoznato (123), Ukupno (396 - 1.50%)

 

 

 

 

 

  

 

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je bosanski i srpski jezik i latinično i ćirilično  pismo ( član 5. Statuta ).

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 130., 131., 132., 133., 134., 135. i 136. Statuta) i Zaštitnika građana (član 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128. i 129. Statuta), međutim Savet za međunacionalne odnose nije osnovan kao ni institucija lokalnog ombudsmana.

Opština Sjenica nije dostavila odgovor na UPITNIK.

 

download:
STATUT OPŠTINE SJENICA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

Маnjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika : Albanci (29), Goranci (12), Jugosloveni (10), Makedonci (3), Romi (93), Slovenci (1), Ukrajinci (1), Hrvati (6), Crnogorci (15),   Ostali (40), Nisu se izjasnili (57), Regionalna pripadnost (6), Nepoznato (123), Ukupno (396 - 1.50%)

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

Opština Sremski Karlovci se nalazi u Južno-bačkom okrugu i rasprostire se na 51 km². Pored Sremskih Karlovaca kao opštinskog centra ova površina obuhvata jedno naselje: Sremski Karlovci. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Sremskim Karlovcima je živelo 8.750 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

8.750

Srbi

6.820

77.94

Mađari

182

2.08

 

Hrvati

576

6.58

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (6), Bugari (4), Bunjevci (4), Goranci (9), Grci (2), Jevreji (1), Jugosloveni (71), Makedonci (25), Muslimani (3), Nemci (63), Romi (14), Rumuni (7), Rusi (11), Rusini (16), Slovaci (29), Slovenci (15), Ukrajinci (7), Crnogorci (41), Česi (4), Ostali (17), Nisu se izjasnili (534), Regionalna pripadnost (244), Nepoznato (45), Ukupno (1172 - 13.39%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo (član 9. Statuta). Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 119., 120., 121., 122., 123., 124. i 125. Statuta) i Zaštitnika građana (član 111., 112., 113., 114., 115., 115., 117. i 118. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose ustanovljen je Odlukom Skupštine opštine 15. маја 2006. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Sremskim Karlovcima u obrazovanju nisu zastupljeni jezici nacionalnih manjina.

 

download:
STATUT OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE