а

OPŠTINA IRIG

 

Opština Irig se nalazi u Sremskom okrug i rasprostire se na 230 km². Pored Iriga kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Velika Remeta, Vrdnik, Grgeteg, Dobrodol, Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica i Šatrinci. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Irigu je živelo 10.866 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

10.866

Srbi

8.534

78.54

 

Mađari

762

7.02

Hrvati

232

2.13

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (8), Bugari (7), Bunjevci (1), Goranci (4), Grci (2), Jugosloveni (75), Makedonci (18), Muslimani (20), Nemci (15), Romi (166)  Rumuni (8), Rusi (4), Rusini (7), Slovaci (16), Slovenci (78), Ukrajinci (9), Crnogorci (21), Česi (2), Ostali (16), Nisu se izjasnili (490), Regionalna pripadnost (111), Nepoznato (260), Ukupno (1338 – 12.31%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličnim pismo ( član 5. Statuta). Vođenje matičnih knjiga i svi upisi su na srpskom jeziku, a sva uverenja i izvodi se mogu izdavati na ćiriličnom i latiničnom pismu.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Zaštitnika građana (član 116.,117. i 118. Statuta) ali ne i Saveta za međunacionalne odnose. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Irigu postoje dve osnovne škole i nastava se izvodi na srpskom jeziku.

 

download:
STATUT OPŠTINE IRIG
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

 

OPŠTINA KANJIŽA

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Opština Kanjiža se nalazi u Severno-banatskom okrug i rasprostire se na 399 km². Pored Kanjiže kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Adorjan, Velebit, Doline, Zimonjić, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac i  Horgoš. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Kanjiži je živelo 25.343 stanovnika.

 

 NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

25.343

Mađari

21.576

85.14

Romi

596

2.35

 

Srbi

1.830

7.22

 

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (79), Bošnjaci (1), Bunjevci (33), Vlasi (1), Jugosloveni (51), Jevreji (1), Makedonci (4), Muslimani (9), Nemci (9), Rumuni (268), Rusi (1), Rusini (1), Slovaci (7), Slovenci (7), Hrvati (67), Crnogorci (33), Ostali (20), Nisu se izjasnili (590), Regionalna pripadnost (49), Nepoznato (110), Ukupno (1230 - 4.70%) Ukupno (1341 - 5.29%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA 

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je istovremeno sa srpskim jezikom, ćirilično i latinično pismo i mađarski jezik i pismo ( član 13. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na mađarskom jeziku i pismu, a svi izvodi se izdaju i na mađarskom jeziku.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 94., 95. i 96. Statuta) i Zaštitnika građana (član 97. Statuta). Prvi Saveta za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 16. juna 2006. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Kanjiži postoji deset osnovne škole i jedna srednja škola u kojima se nastava izvodi i na mađarskom jeziku. U školama u kojima se izvodi dvojezična nastava celokupna administriranja su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE KANJIŽA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

GRAD SUBOTICA


SZABADKA VÁR

Grad Subotica se nalazi u Severno-bačkom okrugu i rasprostire se na 1007 km². Pored Subotice kao gradskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Subotici je živelo 141.554 stanovnika.

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

141.554

Mađari

50.469

35.65

Bunjevci

13.553

9.57

Srbi

38.254

27.02

Jugosloveni

3.202

2.26

Hrvati

14.151

10.00

Romi

2.959

2.10

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (383), Aškalije (17), Bošnjaci (216), Bugari (76), Vlasi (2), Goranci (151), Grci (19), Egipćani (8), Jevreji (79), Makedonci (482), Muslimani (334), Nemci (260), Rumuni (67), Rusi (76), Rusini (172), Slovaci (158), Slovenci (169), Ukrajinci (46), Crnogorci (1349), Česi (27), Ostali (430), Nisu se izjasnili (11.815), Regionalna pripadnost (2068), Nepoznato (563), Ukupno (18966- 13.40%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Grada u službenoj upotrebi je srpski jezik, hrvatski i mađarski jezik i njihova pisma (član 9. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su višejezični. U gradskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom grada uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 72. i 73. Statuta) i Zaštitnik građana (član 99. Statuta). Prvi Savet za međunacionalne odnose obrazovan je Odlukom Skupštine opštine 29. marta 2005 godine. Na 25. sednici Skupštine opštine Subotica održanoj dana 24.05.2006. godine za zaštitnika građana postavljen je Marosiuk Zlatko dipl. pravnik. Kancelarija je počela sa radom dana 16.06.2006. godine.

U Subotici postoje vrtići, dvadesetčetiri osnovne i deset srednjih škola. U pet osnovnih škola nastava se organizuje i na hrvatskom jeziku, u sedamnaest osnovnih škola nastava se organizuje i na mađarskom jeziku i u jednoj osnovnoj školi organizovano je osnovno obrazovanje odraslih. U jednoj srednjoj školi nastava se organizuje i na hrvatskom jeziku a u devet srednjih škola nastava se organizuje i na mađarskom jeziku. Celokupna administriranja u tim školama su dvojezična.

download:
STATUT GRADA SUBOTICA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA MAJDANPEK

Opština Majdanpek se nalazi u Borskom okrugu i rasprostire se na 932 km². Pored Majdanpeka kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Boljetin, Vlaole, Golubinje, Debeli Lug, Donji Milanovac, Jasikovo, Klokočevac, Leskovo, Miroč, Mosna, Rudna Glava, Topolnica i Crnajka. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Majdanpeku je živelo 18.686 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

18.686

Srbi

14.670

78.51

Vlasi

2.442

13.07

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (6), Bošnjaci (2), Bugari (22), Bunjevci (2), Goranci (16), Grci (1), Jugosloveni (51), Mađari (6), Makedonci (56), Muslimani (16), Nemci (3), Romi (9), Rumuni (68), Rusi (5), Rusini (2), Slovaci (3), Slovenci (7), Ukrajinci (1), Hrvati (33), Crnogorci (70), Česi (3), Ostali (37), Nisu se izjasnili (946), Regionalna pripadnost (2), Nepoznato (207), Ukupno (1574 - 8.43%)

 

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su na srpskom jeziku. Upis u matične knjige i izdavanje izvoda iz matičnih knjiga je na srpskom jeziku.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose ( član 118. Statuta ) i Zaštitnika građana. ( član 117. Statuta ), međutim nije osnovan Savet kao ni institucija lokalnog ombudsmana.

 

download:
STATUT OPŠTINE MAJDANPEK
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

OPŠTINA MEDVEĐA

Opština Medveđa se nalazi u Jablaničkom okrugu i rasprostire se na 524 km². Pored Medveđe kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Bogunovac, Borovac, Varadin, Velika Braina, Vrapce, Gazdare, Gornja Lapaštica, Gornji Bučumet, Gornji Gajtan, Grbavce, Gubavce, Gurgutovo, Donji Bučumet, Donji Gajtan, Donja Lapaštica, Drence, Đulakare, Kapit, Lece, Mala Braina, Marovac, Maćedonce, Maćedonce (Retkocersko), Medevce, Mrkonje, Negosavlje, Petrilje, Poroštica, Pusto Šilovo, Ravna Banja, Retkocer, Rujkovac, Svirce, Sijarina, Sijarinska Banja, Sponce, Srednji Bučumet, Stara Banja, Stubla, Tulare, Tupale, Crni Vrh i Čokotin. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Medveđi je živelo 7.438 stanovnika.

 

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA*

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

7.438

Srbi

6.429

86.44

Crnogorci

143

1.92

 

Albanci

527

7.08

Romi

145

1.95

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Bošnjaci (1), Bugari (4), Goranci (13), Grci (1), Mađari (1), Makedonci (13), Muslimani (4), Nemci (1), Rusi (1), Slovaci (1), Hrvati (1), Ostali (5), Nisu se izjasnili (86), Nepoznato (62), Ukupno (194 - 2.61%)

*podatak o broju građana albanske nacionalnosti je samo na osnovu popisanog stanovništva, jer se Albanci nisu odazvali Popisu stanovništva 2011. godine, a prema rezultatima popisa u 2002. godini, bilo je 2.816 Albanaca ili 26,17% od ukupnog broja stanovnika

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo i albanski jezik i njegovo pismo (član 5. Statuta). U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena u matične knjige na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a ostali izvodi se ne izdaju i na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose ( član 66. i 67. Statuta ) i Zaštitnika građana ( član 144. i 145. Statuta ), prvi Savet za međunacionalne odnose osnovan je Odlukom Skupštine opštine 26. decembra 2002. godine, a ponovo je osnovan Odlukom Skupštine opštine 18. avgusta 2009. godine. Institucija lokalnog ombudsmana nije uspostavljena.

U Medveđi postoji dečiji vrtić, tri osnovne škole i jedna srednja škola u kojima se izvodi nastava na srpskom i albanskom jeziku. Celokupna administriranja u navedenim obrazovnim ustanovama je dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE MEDVEĐA
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE