а

Prof. dr Goran Bašić zamenik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina

Profesor na Fakultetu za evropske pravne i političke nauke gde predaje predmete Politička teorija i  LJudska prava. Naučni sekretar je Međuodeljenjskog odbora za proučavanje ljudskih prava i nacionalne  manjine SANU i Komisije za proučavanje života i običaja Roma SANU.

Osnivač je Centra za istraživanje etniciteta i saradnik brojnih naučnih, stručnih i obrazovnih ustanova i udruženja u Srbiji i regionu. Objavio je preko šezdeset naučnih radova iz oblasti političke teorije i multikulturalnosti. Najznačajnije monografije su: „Iskušenja demokratije u multietničkom društvu“, „Umetnost preživljavanja – gde i kako žive Romi u Srbiji“, „Bošnjaci u Sandžaku“, „Kulturna autonomija i politička participacija nacionalnih manjina u Srbiji“.