а

In memoriam Академик Војислав Становчић, редовни члан САНУ. Био је професор у пензији Факултета политичких наука у Београду. Руководио је радом стручног тима за израду Закона о заштити права и слобода националних мањина, а био је и члан радне групе Министарства за државну управу и локалну самоуправу за припрему Нацрта закона о националним саветима националних мањина. Био је председник Међуодељењског одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ, члан Међународног савета за етничка питања Карнегијеве фондације у Њујорку и Савета Пројекта за етничке односе у Принстону.


Академик Тибор Варади, редовни члан САНУ и ВАНУ. Професор Централноевропског универзитета у Будимпешти и предавач на универзитетима Харвард, Беркли, Станфорд, Корнел, Еморџ. Био је министар правде у Влади СР Југославије 1992 – 1993.


Проф. др Ранко Бугарски, доктор лингвистичких наука, редовни професор на Филолошком факултета Универзотета у Београду. Члан је Саветодавног комитета за праћење Европске конвенције о регионалним или мањинским језицима Савета Европе.


Доц. др Љубица Ђорђевић на Факултету за европске правно политичке студије у Новом Саду. Магистрирала И докторирала на Правном факултету Универзитета у Дрездену. Предаје Уставно право.


Aida Corovic

Аида Ћоровић је оснивач невладине организације "УРБАН-ИН" из Новог Пазара и грађанског сајта "Грађански Санџак". Учесница бројних конференција, семинара, радионица и других догађаја на националном, регионалном и међународном нивоу на тему различитих друштвених питања. Чланица бројних удружења и добитница награда у области људских права.


goran

др Горан Башић - Научни саветник у Институту друштвених наука; секретар Међуодељењског одбора за људска права и права националних мањина и Комисије за проучавање живота и обичаја Рома Српске академије наука и уметности; оснивач Центра за истраживање етницитета и Мреже за интеркултуралност. Обављао је функцију саветника Министра за људска и мањинска права и био је први заменик Заштиника грађана задужен за права националних мањина. Објавио је шест монографија (Политичка акција; Положај Бошњака у Санџаку; Уметност преживљавања – где и како живе Роми у Србији; Искушења демократије у мултиетничком друштву) и преко седамдесет научних радова на теме мултикултурализма, положаја националних мањина и Рома.


Vesna P

др Весна Петровић

Дипломирала и магистрирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Докторирала на Правном факултету Универзитета Унион. Извршни је директор Београдског центра за људска права и ванредни професор на Правном факултету Универзитета Унион. Од оснивања Центра за антиратну акцију 1991. године, активна у раду ове организације у којој је неколико година водила СОС телефон за помоћ жртвама кршења људских права.


Snezana I

Снежана Илић

Извршна директорка невладине организације Центар за развој цивилног друштва (ЦРЦД), основане 1998. са седиштем у Зрењанину. Ангажована као експерт Мисије ОЕБС у Србији за националне мањине. Била је руководилац неколико комплексних истраживања положаја националних мањина у Србији.


Milan R

Милан Радојев

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Запослен је у Невладиној организацији „Праксис“ као правни координатор. Има вишегодишње искуство у пружању бесплатне правне помоћи припадницима ромске националне мањине. Учествовао је у раду радних тела за израду закона и националних стратегија.