а

Препорука општини Прешево ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина