а

Министарство рада и социјалне политике није поступало у расељавању Рома и њиховој интеграцији у новој средини

Министарство рада и социјалне политике, упркос томе што је у складу са позитивним законима у обавези да се стара о интеграцији Рома у локалну средину, није поступало приликом расељавања Рома из неформалног насеља поред „Белвила“, нити је учествовало у интеграцији расељених грађана у локалне заједнице у које су пресељени, утврдио је Заштитник грађана

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана