а

Министарство просвете и науке учинило је пропуст у раду тако што решавајући по захтевима притужитеља није донело управни акт, већ је одлучивало у форми обавештења, утврдио је Заштитник грађана.

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана
Одговор органа о поступању по препоруци, притужиља из Горњег Милановца
Одговор органа о поступању по препоруци, притужиља из Чачка