а

Препорука Републичком фонду за здравствено осигурање да обезбеди остваривање права на здравствено осигурање грађанима ромске националности који немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији