а

Препорука за обезбеђивање техничких услова у Службама за катастар непокретности за издавање преписа листа непокретности и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у тим јединицама локалне самоуправе