а

Мишљење са препоруком Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у вези са усвајањем акционих планова за унапређење положаја Рома за период од 2012. до 2014. године

Период за спровођење Акционог плана, који је усвојен у оквиру Стратегије за унапређивање положаја Рома је истекао, те је стога неопходно да се усвоји акциони план за наредни период како би се обезбедило спровођење циљева и мера Стратегије, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана које је упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу