а

Заштитник грађана поднео Народној скупштини амандман на Предлог закона о допунама закона о ванпарничном поступку, ради стварања основа да се заштитом права „правно невидљивих лица“ баве не само државни органи, већ и цивилни сектор, односно, организације које су се и досад успешно бавиле заштитом људских права.